Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARI

2 KAYNAŞTIRMA ; Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

3 Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, akranlarının devam ettiği eğitim ortamlarında (anaokulu,ilkokul, ortaokul lise) eğitilmesidir.

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Sayıları azımsamayacak ölçüde olan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim imkanına kavuşturulması Bireyin ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmak Öğrencinin akranlarıyla iletişim kurmasına ortam yaratmak Öğrencinin ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehberliğin verilmesi

5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI
** Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere, ** Diğer Çocuklara, ** Ailelere, ** Öğretmenlere ** Topluma yararları vardır.

6 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuğa Yararları;
BEP sayesinde kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alır. Kendine güven, takdir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler gelişir. Uygun ortam ve eğitim programı ile olumsuzdan çok, olumlu davranış kazanarak uyum ve başarısı artar. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır.

7 Diğer Çocuklara Yararları
Engelli bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir. Kendi yetersizliklerini görme , bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Liderlik ,model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

8 Ailelere Yararları Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar. Okula bakış açıları değişir. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar. Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

9 Öğretmenlere Yararları
Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir. B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar. Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde söz konusu öğrencilere ilişkin öğretim becerileri gelişir ve deneyimleri artar.

10 Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar
a)Müdür- Müdür Yardımcısı; kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar ve uygulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar. b)Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. c)Sınıf- branş öğretmenleri; özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, programını bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

11 d)Rehber öğretmen-psikolojik danışman; kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için, uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder. e)Veli; programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. f)Öğrenci; değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

12 Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 24 – a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir. Başarının Değerlendirilmesi (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği)

13 Başarının Değerlendirilmesi
(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) Madde 31 (3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

14 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİLER
Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler

15 Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler ( Otizm )
Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Üstün veya Özel Yetenekli Öğrenciler

16 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE AİLE EĞİTİMİ HİZMETLERİ
Aileye kazandırılacak bilgi, beceri, tutum, alışkanlık öğeleri bir bütün halinde yürütülmelidir. Aile eğitimi yapılırken, doğruluk,güvenilirlik, tutarlılık, şartsız kabul, özelliklere saygı, gizlilik ilkelerine uygun davranışlar gösterilmelidir. Hizmetler ailenin ihtiyaç duyduğu konularda yoğunlaştırılmalıdır.

17 Eğitimin her aşamasında çocuğun gösterdiği aşamalar, yeterli ve yetersiz özellikleri v.b konularda aileye bilgi verilmelidir. Öğrencilerin okul dışı ortamlarda da sağlıklı gelişimine yönelik olarak, okul sonrası yaşam, karşılaşılabilecek sorunlar, üst eğitim ve yardım imkanları, çalışma yaşamı v.b. konularda bilgilendirici etkinlikler düzenlenmelidir. Aile eğitiminde insan davranışlarını değiştirmek için uzun vadeli, istekli, sabırlı, tutarlı çalışmak gerektiği bilinmelidir.

18 AİLELERE ÖNERİLER… Çocuğunuzun yetersizlik alanı ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul edin Onlara başarabilecekleri görevler verin Çocuğun güvenini,ilgisini, kişiliğini sarsacak söz ve davranışlardan kaçının Yaşayarak, deneyerek öğrenmesine fırsat verin Okul dışı ortamlarda da eğitimlerini devam ettirin

19 Sosyal,kültürel,iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verin
Çocuğunuzu diğer çocuklar gibi olmaya zorlamak yerine yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları konusuna odaklanın Çocuğunuza olan sevginizi gösterin

20 ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ** Destek eğitim vermek amaçlı faaliyette bulunurlar ** Uygun eğitim programı alan çocukların gelişim gösterdikleri izlenmektedir

21 DİKKAT..! **Öğrencisi Rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan velilerimiz kimler? **Eğitimin yararı hakkındaki düşünceleriniz neler? **Rehabilitasyon merkezinden memnun olmadığımız durumlarda yapabileceklerimiz…

22 FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR.”
“EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları