Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

2 Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir.

3 Engelli çocuklara verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta onu içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

4 Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri
Eğitim her tür engelli insanın temel hakkıdır. Kaynaştırma eğitimi özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

5 Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her insan bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır.
Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır. Kaynaştırma eğitiminde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır.

6 Kaynaştırma eğitimi normal insanlar ve doğal ortamlar içinde verilmelidir.
Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliği esastır. Kaynaştırma eğitiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

7 Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun özür ve özellikleri ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul etmek esastır. Kaynaştırma eğitimi istek, sabır ve ek gayreti gerektirmektedir. Kaynaştırma eğitimi, özürlü insanı toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

8 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI

9 Engelli Çocuğa Yararı Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alırlar. Özelliklerine uygun eğitsel, sosyal ve fiziksel ortamlar düzenlendiği için uyum, başarı ve kendilerine güven kazanmaları kolaylaşır. Destek eğitimi sayesinde zayıf yönlerini kısa sürede yeterli hale getirebilirler.

10 Engelli Çocuğa Yararı Kendine güven, taktir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler dizgesi gelişir. Sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır. Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme frekansları artar. Model alma ve özdeşim kurmaları kolaylaşır.

11 Engelli Çocuğa Yararı İletişim, işbirliği, kabullenme, ortak yaşam becerileri edinirler. Algı sistemi ve öğrenme özelliklerine uygun yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanılması sayesinde öğrenmeleri pekişir.

12 Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır.

13 Normal Çocuklar İçin Yararları
Engelli insanlara karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler.

14 Normal Çocuklar İçin Yararları
Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarında azalma görülür. Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

15 Ailelere Yararları Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. Çocuk üzerindeki beklentileri, çocukların kapasitesiyle bağdaşım göstermeye başlar. Çocuktaki gelişmelere bağlı olarak kaygı ve güvensizlik duygusu umuda dönüşür.

16 Ailelere Yararları Çocuğun eğitim, bakım, davranış düzenleme vb. konularda bilgilenirler. Okula bakış açısı değişim ve işbirliği gelişir. Aile içi çatışmalar azalır, aile sağlığı ve iş verimliliği artar.

17 Öğretmenlere yararı Şartsız kabul, hoşgörü, sabır, bireysel özelliklere saygı davranışı gelişir. Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar. Eğitimde ekonomiklik sağlanır. Disiplinle ilgili değerlendirme ölçütü gelişir.

18 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLAN ÇOCUKLARIN ORTAK GENEL ÖZELLİKLERİ

19 Fiziksel Özellikleri Öz bakım beceri yetersizliğinden kaynaklanan olumsuz dış görünüş, Durgunluk El-göz koordinasyon ve hareket yetersizliği İç güdüsel ağırlıklı hareket ve tikler Durma, yürüme ve dengede bozukluk Beden gelişimleri yavaş, baş ve vücut arasında orantısızlık İşitme, görme, konuşma, zihinsel vb. ek özre sıklıkla rastlanır.

20 Sosyal Özellikleri Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız ifade edemezler. Algı kavram ve tepkileri basittir. Konuşma yetersizlikleri vardır. Yeni durumlara uymakta zorluk çekerler. Sosyal ilişkileri zayıf, dar çevreli ve süreçsizdir. Etkinliklere katılım, sorumluluk alma, liderlik yapmada zayıftırlar.

21 Sosyal Özellikleri Yakın şeylere ilgi duyar, uzak gelecek ilgileri zayıftır. Sosyal ilişkilerde duyarlı, alıngan, incinen özelliklere sahiptirler. Daha çok kendi yaşından küçüklerle arkadaş olurlar. Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk çekerler.

22 Akademik özellikleri Soyut kavramları güç öğrenirler.
Dikkat süreleri kısa, ilgi alanları sınırlıdır. Somut, görerek, yaparak işleri daha hızlı öğrenirler. Başarısızlığa uğradıklarında yılgınlık gösterirler.

23 Akademik özellikleri Genelleme yapmakta ve bilgileri başka alana transfer etmekte zorluk çekerler. Bir üniteyi parçalara ayrılmış olarak öğrenmeye yatkındırlar. Sürekli destek ve teşvik almaya ihtiyaç duyarlar. Grup çalışmaları zayıftır.

24 Kişilik Özellikleri Kendilerine güvenleri zayıftır, bağımsız hareket etmekten çekinirler, Bir amaca ulaşmak için aşırı istek duymazlar, cesaretleri çabuk kırılır. Sorumluluk almaktan çekinirler, liderlikten çok yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar.

25 Kişilik Özellikleri Benlik, tasarımları zayıf ve kendi durumlarıyla çelişkili özellik gösterir. Çekingen, içe dönük, karamsar, güvensiz özellik taşırlar. Aşırı duyarlı, çabuk incinir, pasif saldırganlık özellikleri taşımaktadır.

26 İş ve çalışma özellikleri
Bir işe girip çalışmak ihtiyacı duyarlar. Bir işi kısım kısım sonra bütün olarak öğrenirler. Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar. Bağımsız çalışmaktan çok, yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar.

27 İş ve çalışma özellikleri
Maddi şeyler üzerinde çalışmayı severler, guruptan çok yalnız çalışmaya yatkındırlar. İşe başlatılmaları zaman alır ve sabır ister. Karışık ve sözel açıklamalardan çok, göstererek yaptırmadan anlarlar.

28 Aile ve Çevre Özellikleri
Ailenin ekonomik durumu yetersizdir. Ailenin eğitim düzeyi düşüktür. Ailelerde çocuk sayısı fazladır. Aile içi ilişkiler gergindir. Çocuğun geleceği konusunda yoğun bir kaygı yaşanmaktadır.

29 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

30 Kaynaştırma eğitimine alınan engelli çocukların yetersiz yönleri gibi yeterli oldukları yönlerde bilinmeli, fiziksel, sosyal, duygusal vb. özellikleri tanınmaya çalışılmalıdır. Kaynaştırma eğitimi en çok 10 normal çocuğa 1 engelli çocuk düşebilecek şekilde oluşturulmalıdır.

31 Kaynaştırma eğitiminde normal sınıf içinde tek bir engel türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.
Kaynaştırma eğitimine alınacak engelli çocuğun birden çok özrü ve davranış problemleri olmamasına dikkat edilmelidir.

32 Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır. Yapılan etkinlikler engelli çocuğun duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalı, özür ve özelliklerine uygun programlar takip edilmelidir.

33 Eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine ağırlık verilmelidir. Her aşamada engelli öğrenciyi öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

34 Ders konularının gerektiğinde program analizleri yapılmalı, üniteler veya yapılacak işler parçalara ayrılmalı ve tekrar edilmelidir. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirim yapılmalı, yeterli olduğu başardıkları ve bulunduğu düzey hakkında bilgi verilmelidir. Çalışmalar sürekli gözlenmeli, kayıt edilmeli ve bu durum hakkında velilere açıklamalar yapılmalıdır.

35 Öğrencinin-öğrenciye rehberlik etmesi uygulamalarına yer verilmelidir.
Çocuklara başarabileceği görevler verilmeli, başarısız olduğu noktada bırakılmamalı, başarısı ödüllendirilmelidir. Aksi taktirde kendine güven kaybederek sosyal ve duygusal problemlerin ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

36 Engelli çocuğun özür ve özelliği ne olursa olsun durumunu olduğu gibi
kabul etmek, benlik ve kişilik gelişiminde saygı duymak, olumlu ilgiye değer güvenirlik göstermek temele alınmalıdır. Seçilen araçların ekonomik, kullanışlı, bulunabilir özellikler taşımasına dikkat edilmelidir.

37 Çocuğun kişiliğini, güvenini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.
Yapılan çalışmalarda aile ve yakın çevrenin desteği alınmalıdır. Sosyal-kültürel, iş ve mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

38 Kaynaştırma eğitiminin engelli çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşamasını kolaylaştırmak olduğu unutulmamalıdır.

39 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

40 Öğrenciyi kaynaştırma eğitimine hazırlama
Kaynaştırma eğitiminin ne olduğu, ne tür ortamda eğitimini sürdüreceği, ortaya çıkabilecek sorunlar, kendisinden beklenilen davranışlar vb. konularda öğrenciye bilgi verilmeli ve eğitime hazır hale getirmeye çalışılmalıdır.

41 Diğer Öğrencileri Hazırlama
Hazırlık aşamasında normal öğrencileri, özürlü çocuk hakkında aydınlatmak, böyle bir eğitimin onlar ve kendileri içinde yararlı olduğu, özürlü olmanın kendileri tarafından tercih edilmediği, bunlara yönelik yardımların her insanın görevi olduğu anlatılmalı, olumlu tutum anlayış ve davranış geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmalıdır.

42 Aile ve yakın çevreyi Hazırlama
Ailelerin çocuklarını benimsetmek, her yönüyle kabul ettirmek, eğitimle birçok sorunun çözüleceğine inandırmak, eğitildiği taktirde daha yeterli hale geleceğini anlatmak bazı davranışların çocuğa nasıl kazandırılacağını anlatmak, okulda yapılan çalışmalarda onların destek ve işbirliğini sağlamak, iyi bir kaynaştırma eğitimi için zemin hazırlayacaktır.

43 TEŞEKKÜRLER


"KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları