Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 KARIŞIM NEDİR? Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımdaki her bir saf maddeye karışımın bileşenleri adı verilir.

3 KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
1- Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar. 2- İstenilen oranda karıştırılırlar. 3- Fiziksel olarak karışırlar. 4- Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. 5- Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler. 6- Saf değildirler. 7- Belli erime ve kaynama noktaları yoktur. 8- Belli bir formülleri yoktur.

4 KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR HETEROJEN KARIŞIMLAR

5 . HOMOJEN KARIŞIM NEDİR?    Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler. En büyük molekülün boyutu bir nanometre (nm) dir. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz havayı homojen karışıma örnek verebiliriz.

6 SU + TUZ = TUZLU SU (Bileşik)+(Bileşik)=(HOMOJEN KARIŞIM)
.    ÖRNEK SU + TUZ = TUZLU SU (Bileşik)+(Bileşik)=(HOMOJEN KARIŞIM)

7 ÇÖZELTİ NEDİR? Çözücü ve çözünenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti denir. Maddelerin katı-gaz hâlleri hariç diğer tüm hâlleri homojen olarak karışarak çözeltileri oluştururlar. Örneğin su içine tuz katılıp karıştırılarak oluşan homojen tuzlu su karışımı bir çözeltidir.

8 ÇÖZELTİNİN BİLEŞENLERİ
Çözeltilerin iki bileşeni vardır. 1-Çözücü: Genelde miktarı çok olan ve diğerini çözen maddedir. Sıvılar arasında bilinen en iyi çözücü sudur. 2-Çözünen: Genelde miktarı az olan ve diğeri tarafından çözülen maddedir. Asetik asit çözünendir.

9 SU + TUZ = TUZLU SU (ÇÖZÜNEN) + (ÇÖZÜCÜ) = (ÇÖZELTİ)
ÖRNEK SU + TUZ = TUZLU SU (ÇÖZÜNEN) + (ÇÖZÜCÜ) = (ÇÖZELTİ)

10 KARIŞIM BİLEŞENLER BİLEŞENLERİN FİZİKSEL HÂLİ KOLONYA SU-ETİL ALKOL SIVI-SIVI SİRKE SU-ASETİK ASİT TUNÇ BAKIR-KALAY KATI-KATI TUZLU SU TUZ-SU KATI-SIVI

11 ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ÇÖZELTİ
SIVI KATI TUZLU SU ALKOL-SU GAZ GAZOZ ALAŞIMLAR NEM HAVA

12 DOYGUNLUĞA GÖRE ÇÖZELTİ TİPLERİ
DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ DOYMUŞ ÇÖZELTİ AŞIRI DOYMUŞ ÇÖZELTİ

13 DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ Belli şartlarda bir çözücüde, çözünebilenden daha az madde çözünmüş ise bu tip çözeltilere doymamış çözeltiler denir. Bu tür çözeltilere çözünen madde ilave edilirse daha fazla madde çözünebilir.

14 DOYMUŞ ÇÖZELTİ Belli şartlarda bir çözücüde, çözünebilen kadar madde çözünmüş ise, bu tip çözeltilere doymuş çözeltiler denir.

15 AŞIRI DOYMUŞ ÇÖZELTİ Şartlar değiştirilerek, bir çözücüde çözünebilenden daha fazla madde çözünmüş ise bu tip çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler denir. Aşırı doygunluk hâli kararsız hâl olup çözeltiyi aşırı doygun hâle getiren faktörler ortadan kaldırılırsa çözelti tekrar doygun hâle döner. Bal, pekmez ve reçel örnek verilebilir.

16 DERİŞİME GÖRE ÇÖZELTİ TİPLERİ
SEYRELTİK ÇÖZELTİ DERİŞİK ÇÖZELTİ

17 SEYRELTİK ÇÖZELTİ DERİŞİK ÇÖZELTİ
Çözüneni çok az, çözücüsü fazla olan çözeltilere denir. DERİŞİK ÇÖZELTİ Çözüneni fazla, çözücüsü az olan çözeltilere denir.

18 KAYNAKÇA GOOGLE – VİKİPEDİ-KARIŞIMLAR
10. SINIF MEGA YAYINCILIK KİMYA KİTABI


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları