Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 KARIŞIMLAR NEDİR Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.

3 Karışımların Özellikleri
1- Karışımlar, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. 2- Karışımı oluşturan maddeler kendi (kimyasal) özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler. 3- Karışımlar sonucu yeni madde oluşmaz. 4- Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleşebilirler. 5- Karışımlar en az iki farklı maddeden (atomdan yani elementten veya bileşikten) oluşurlar. 6- Karışımlar fiziksel değişme sonucu oluşup fiziksel yollarla (eleme, süzme, dinlendirme gibi) ayrılırlar. 7- Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler. 8- Karışımlar saf madde değillerdir. 9- Karışımlar formüllerle gösterilmezler. (Saf madde olmadıkları için). 10- Karışımların öz kütleleri sabit değildir. 11- Karışımların erime, kaynama, donma, yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir…

4

5 Karışım Çeşitleri Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır… 1- Homojen karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. 2- Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır

6 Homojen Karışımlar (Çözeltiler)
Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır.  Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu  Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde

7 Homojen Karışımların Özellikleri
 1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar.  3- Berrak görünüşlüdürler.  4- Tanecikleri gözle görülmez.  5- Süzme ile ayrılmazlar.  6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.

8  A- Katı-Katı çözeltiler:  Alaşımlar =metal+metal  B- Sıvı çözeltiler:  Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet  Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke  Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu  C- Gaz çözeltiler:  Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz...

9 Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar):
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz.  Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su)  Süt, ayran, toprak, beton, sis….

10 Heterojen Karışımların Özellikleri:
  1- Heterojen özellik gösterirler.  2- Bulanık görünürler.  3- Dipte çökelti oluştururlar.  4- Genellikle tanecikleri gözle görülür.  5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar.  

11 Heterojen karışım çeşitleri
 A- Süspansiyon (katı- sıvı)  Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.  

12  B- Emülsiyon (sıvı- sıvı)  Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt…

13  C- Aerosol (sıvı- gaz)  Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler…

14 Tanecik yapıları

15 HAZIRLAYANLAR AYŞE BAYRAKTAR BETÜL DAŞKINER


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları