Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HET. MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE HETEROJEN KARIŞIM LALE GÜNDOĞDU

2 SAF MADDE Aynı cins atom yada moleküllerden oluşmuş maddelere saf madde denir. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins moleküllerden oluşmuşlardır.

3 SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Saftırlar. Aynı tür taneciklerden oluşurlar. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. Homojendir. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

4 Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere denir.
ELEMENT Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Aynı tür atomlardan oluşurlar. Saf ve homojendirler. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 ana bölümde incelenirler. Sembollerle gösterilirler. Altın elementi

5 BİLEŞİK İki yada daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmesi sonucu oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir. BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. Belli oranda birleşirler. Kimyasal olarak birleşirler. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırıla bilirler. Saf ve homojendirler. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. Kendi özelliğini taşıyan en küçük birimleri moleküllerdir.

6 KARIŞIM İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ: Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. İstenilen oranda karıştırılırlar. Fiziksel olarak karışırlar. Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırıla bilirler Saf değildirler. Belli erime ve kaynama noktaları yoktur. Yapı taşları element yada moleküllerdir. Belli bir formülleri yoktur.

7 HOMOJEN KARIŞIM: Özellikleri kütlesinin her yerinde aynı olan karışımlara denir. ÖR: Çözeltiler homojen karışımlardır. ÇÖZELTİ: Homojen karışımlara çözelti denir. Maddelerin katı-gaz halleri hariç diğer tüm halleri homojen olarak karışarak çözeltileri oluştururlar

8 SÜSPANSİYON Katı-Sıvı heterojen karışımlara denir. ÖR: Tebeşir tozu - su

9 EMÜLSİYON Sıvı-Sıvı heterojen karışımlara denir. ÖR: Zeytinyağı - su

10 Bulanık su, boya, süt..gibi.
KOLLOİDAL KARIŞIMLAR Çıplak gözle bakıldığında heterojen olduğu anlaşılmayan katı-sıvı karışımlara denir. ÖR: Bulanık su, boya, süt..gibi.

11 Sıvı-gaz heterojen karışımlara denir.
AERESOLLER Sıvı-gaz heterojen karışımlara denir. ÖR: Deodorant …gibi. gaz sıvı


"MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları