Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDİNE DÖNEMİ. 622 Medine’ye hicrete başlaması Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti 622 MEDİNE DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDİNE DÖNEMİ. 622 Medine’ye hicrete başlaması Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti 622 MEDİNE DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 MEDİNE DÖNEMİ

2

3 622 Medine’ye hicrete başlaması Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti 622 MEDİNE DÖNEMİ

4

5 622 Kubâ Mescidi’nin inşası Rânûnâ vadisinde ilk cuma Medine’ye Varış 622

6

7 Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması Namaza çağrı için ezanın İlk Kez Bilal Tarafından okunuşu 622

8

9 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi Medine vesikasının tanzimi Suffe Mektebinin kurulması 622

10

11 623 Ebvâ (Veddân) Gazvesi Buvât Gazvesi Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi 623

12 Sefevân Gazvesi Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi Orucun farz kılınması 624

13 Teravih namazının kılınmaya başlanması Bedir Gazvesi Enfâl sûresinin nâzil olması 624

14

15 Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması 624

16 Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi Benî Kaynuka‘ Gazvesi Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi 624

17 Sevîk Gazvesi İlk kurban bayramı Zekâtın farz kılınması. 624

18 Hz. Osman’ın Ümmü Gülsûm ile evlenmesi (Gatafân) Gazvesi Bahran (Benî Süleym) Gazvesi 624

19 625 Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi Hz. Hasan’ın doğumu Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi 625

20 Uhud Gazvesi Hamrâülesed Gazvesi Recî‘ Vak‘ası 625

21 Bi’rimaûne Vak‘ası Benî Nadîr Gazvesi İçkinin haram kılınışı 625

22 Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı Hz. Hüseyin’in doğumu Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi 626

23 Bedrü’l-mev‘id Gazvesi Zâtürrika‘ Gazvesi Dûmetülcendel Gazvesi 626

24 Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi İfk Hadisesi 627

25 Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi Medine’de nüfus sayımı yapılması Hendek (Ahzâb) Gazvesi 627

26 Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi Benî Kurayza Gazvesi Benî Lihyân Gazvesi 627

27 628 Medine’de kuraklık yaşanması yağmur duası yapması. Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması Umre seferi 628

28 Hudeybiye Antlaşması Feth sûresinin nâzil olması Elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi 628

29 Hayber Seferi Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü. Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi 628

30 629 Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı Mûte Savaşı Mekke’nin fethi 629 630

31 Huneyn Gazvesi Tâif Gazvesi Hz. Peygamber’in umre yapması 630

32 Tebük Gazvesi Mescid-i Dırarın yıkılması Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması 630 631

33 Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı Vedâ haccı 632

34 Vedâ hutbesi Vedâ tavafı Nasr sûresinin nâzil olması 632

35 Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi 632

36 Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı). Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı). Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).

37


"MEDİNE DÖNEMİ. 622 Medine’ye hicrete başlaması Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti 622 MEDİNE DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları