Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDİNE DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDİNE DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 MEDİNE DÖNEMİ

2

3 MEDİNE DÖNEMİ 622 622 622 Medine’ye hicrete başlaması
Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması 622 Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti

4

5 622 622 622 Kubâ Mescidi’nin inşası Rânûnâ vadisinde ilk cuma
Medine’ye Varış

6

7 622 622 622 Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması 622 Namaza çağrı için ezanın İlk Kez Bilal Tarafından okunuşu

8

9 622 622 622 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi
Medine vesikasının tanzimi 622 Suffe Mektebinin kurulması

10

11 623 623 623 Ebvâ (Veddân) Gazvesi Buvât Gazvesi
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi

12 623 Sefevân Gazvesi 624 Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi 624 Orucun farz kılınması

13 624 624 624 Teravih namazının kılınmaya başlanması Bedir Gazvesi
Enfâl sûresinin nâzil olması

14

15 624 624 624 Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi 624 İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması

16 624 624 624 Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi
Benî Kaynuka‘ Gazvesi 624 Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi

17 624 Sevîk Gazvesi 624 İlk kurban bayramı 624 Zekâtın farz kılınması.

18 624 624 624 Hz. Osman’ın Ümmü Gülsûm ile evlenmesi (Gatafân) Gazvesi
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi

19 625 625 625 Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi Hz. Hasan’ın doğumu
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi

20 625 Uhud Gazvesi 625 Hamrâülesed Gazvesi 625 Recî‘ Vak‘ası

21 625 625 625 Bi’rimaûne Vak‘ası Benî Nadîr Gazvesi
İçkinin haram kılınışı

22 625 626 626 Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı
Hz. Hüseyin’in doğumu 626 Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi

23 626 626 626 Bedrü’l-mev‘id Gazvesi Zâtürrika‘ Gazvesi
Dûmetülcendel Gazvesi

24 626 627 627 Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi 627 İfk Hadisesi

25 627 627 627 Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi
Medine’de nüfus sayımı yapılması 627 Hendek (Ahzâb) Gazvesi

26 627 627 627 Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi
Benî Kurayza Gazvesi 627 Benî Lihyân Gazvesi

27 628 628 628 Medine’de kuraklık yaşanması yağmur duası yapması.
Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması 628 Umre seferi

28 628 628 628 Hudeybiye Antlaşması Feth sûresinin nâzil olması
Elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi

29 628 Hayber Seferi 628 Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü. 628 Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi

30 629 629 630 Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı Mûte Savaşı
Mekke’nin fethi

31 630 Huneyn Gazvesi 630 Tâif Gazvesi 630 Hz. Peygamber’in umre yapması

32 630 630 631 Tebük Gazvesi Mescid-i Dırarın yıkılması
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması

33 631 632 632 Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı 632 Vedâ haccı

34 632 Vedâ hutbesi 632 Vedâ tavafı 632 Nasr sûresinin nâzil olması

35 632 Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı 632 Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması 632 Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi

36 632 Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).

37


"MEDİNE DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları