Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C # VERI TABANI UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C # VERI TABANI UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 C # VERI TABANI UYGULAMALARI
Dr. Recep CAKIR

2 Veritabanı Düzenli bilgiler topluluğudur.
Erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.

3 KLASIK DOSYA YAPILARI Bilgisayarların ilk ortaya çıktığından bu yana hem donanım hem de yazılım alanında pek çok değişim ortaya çıkmıştır. Bu değişim, kuruluşların ve kişilerin gereksinimlerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkmaktadır. Pek çok kuruluşta eskiye oranla çok daha fazla veri üretildiğinden, geleneksel veri saklama ve işleme tekniklerinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.

4 Veri Tabanı Sistemleri
Karmaşık dosya yapıları ve çok sayıda dosya arası ilişki ve kullanıcıların dosyalara erişimi söz konusu olduğunda, geleneksel dosya sisteminin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu sorunu çözmek üzere, veriyi saklama ve veriye erişim konusunda yeni yazılım teknolojilerine yönelme başlamış ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımı ortaya çıkmıştır

5

6

7 VTYS Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımında veri girişi ve depolanması, veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır. Veri tabanı sistemleri bilgisayar sistemlerinin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilir. (VTYS), birbirleriyle ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşmaktadır. Veri topluluğu bir “veri tabanı” olarak değerlendirilir

8 İstemci / sunucu yapısı

9 İstemci (Client) Bilgisayar Ağlarında diğer ağ bileşenlerinin paylaşıma açık kaynaklarını kullanabilen birimdir. Şişman/Zengin istemci Yazılımın her seferinde sunucudan bütün istemcilere yüklenmesi ya da bir başka medyadan yüklenmesi gerekir. Örnek: Microsoft Outlook. Zayıf istemci Sâdece sunumla ilgili grafik birimleri ve onların denetim yazılımını içerir. İşle ilgili yazılım sunucudadır. Haberleşme kanalından gönderilen bilgi az olmasına dikkat edilir. Yazılımının bilgisayara yüklenmesi problemi yoktur. Zengin istemciye nazaran daha değişik bilgisayarlarda, WEB istemci-sunucu (client-server) sistemi olarak bilinir

10 Sunucu (Server), Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran Bilgisayar birim Windows NT Windows 2000, Windows 2003 , Windows 2008, Linux RedHat, Suse Sunucuların amaçları da önemlidir. Web hizmeti veren sunucular vardır. Bunlara örnek olarak Apache, Microsoft IIS ve Abyss ve Fastream IQ Web/FTP Server gösterilebilir. Dosya paylaşım, canlı yayın ve hatta çevrim içi(online) oyun hizmeti verenleri de mevcuttur. Tüm bu sunucuların değişik sistem gereksinimleri olacaktır.

11 Veri modelleme Veritabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. kayıt yığını ya da bilgi parçalarının tanimlanmasindan oluşan Şemalar veritabanında kullanılacak bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir. Buna Veri Modeli (Data Model) yapılan işleme de Veri Modelleme denir. En yaygın olanı, İlişkisel Model dir (relational model), Bu modelde veriler tablolarda saklanır. Diğer modeller Sıra Düzensel Veri Modeli Ağ (Network) Veri Modeli Nesneye Yönelik Veri Modeli Tablolarda bulunan satırlar (row) kayıtların kendisini, sütunlar (column) ise bu kayıtları oluşturan bilgi parçalarının ne türden olduklarını belirtir. Başka modeller (Sistem Modeli ya da Ağ Modeli gibi) daha belirgin ilişkiler kurarlar.

12 Veri Tabanı Yazılım Verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanın bu bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesi ve ona hızla ulaşabilmesidir. Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır. Veritabanı içinde düzenlenmemiş bilgiler, kataloğu olmayan bir kütüphaneye benzetilebilir. İmkânlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkânının sağlandığı programlardır

13 Veri tabanı yöneticiliği
Günümüzde veritabanı sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına kullanılır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir sisteme de sahiptir. Veritabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, tasarımı, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veritabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur

14 Veritabanı yönetim sistem yazılımları
Ms access MySQL Oracle MsSQL Penguen veri tabanı Filemaker Firebird

15 Microsoft Access Yazılım firması Microsoft tarafından Microsoft Windows işletim sistemi tabanında çalışmak üzere yazılan ve dağıtımı yapılan veri tabanı programı. Veri tabanı programları arasında Access çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda önemli ölçüde başarı sağlamış

16 SQL dili (Structured Query Language),
Veritabanları üzerinde sorgu yapmak için kullanılan bir dildir. Sorgular, analiz aşamalarında, veri eklerken güncellerken ve silerken kullanılır. Sorgular tek bir tablo üzerinde yapılabileceği gibi birçok tablodan veri okunmayı sağlar. Sorgular üzerinde konan kriterler, detaylı veri analizi yapmak için kullanılır

17 MySQL Altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir VYS UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur.

18 ORACLE Özellikle kurumsal alanda kullanılan yaygın bir veritabanı sistemidir. ORACLE çok sayıda araçtan oluşur ve uygulama geliştiricilerinin kolay ve esnek uygulamalar geliştirmesini sağlar

19 Firebird Borland'ın Interbase 6.0 veri tabanını açık kaynak kodlu hale getirmesinden sonra bu kaynak kodlardan yola çıkılarak geliştirilmiş olan, açık kaynak kodlu bir ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemidir

20 VERI TABANI BILESENLERI
Tablolar (Tables) Verilerin mantıksal olarak saklandığı ortamlardır. Tabloları adlandırırken tablonun içeriği ile uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir

21 Sütunlar (Columns) Sütunlar ortak özellikli verileri tanımlar. Sütunlara verilen adlar, konusuna göre anlamlı olmalıdır. İlk iki ya da dört karakterlik kısmı, ait olduğu tablonun adının kısaltması olması tercih edilir.

22 Satırlar (Rows) Bir tabloda yer alan her bir kayıt bir satıra karşılık gelir.

23 Alanlar (Fields) Bir sütundaki aynı türdeki bilginin her bir kısmını saklamak üzere yapılan tanımlamalardır. Bir alan tanımlanırken veri tipinin belirlenmesi gerekir

24

25

26 İndeksler Eğer bir tabloda birkaç yüz kayıt olduğu düşünülürse bu tabloda işlem yapmak oldukça kolaydır. Tablonun milyonlarca kaydının olduğu düşünülürse bu tabloyu belirli bir alana göre yapılandırmak gerekir. Böylece verilere erişim daha kısa sürede olacaktır. Bu yapılara indeks denilmektedir.

27 Primary key (Birincil Anahtar)
Bir tablonun seçilen bazı sütunlarındaki verinin farklı satırlarda tekrarlanmamasını (Bir kez kullanılmasını) işaret eder. T.C. Kimlik no.gibi alanlar seçilmelidir.

28 SQL SQL (Structured Query Language), ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinden veri almak, veri tabanında bulunan veriyi düzenlemek veya sisteme veri girişi yapmak içinkullanılan en popüler sorgulama dilidir. SQL temelde, nesne-ilişkili (object-relational) veri tabanı yönetim sistemlerini desteklemek için tasarlanmıştır.

29 İkili Veri Tipleri binary varbinary image En çok 8000 bayt uzunluğunda sabit uzunluklu ikili veri En çok 8000 bayt uzunluğunda değişken uzunluklu ikili veri En çok 2^32-1 bayt uzunluğunda değişken uzunluklu ikili veri

30 Karakter Veri Tipleri char varchar text nchar nvarchar ntext En çok 8000 karakter uzunluğunda, sabit uzunluklu unicode olmayan değerleri En çok 8000 karakter uzunluğunda, değişken uzunluklu unicode olmayan değerler En çok 2^31-1 karakter uzunluğunda, değişken uzunluklu unicode olmayan değerler En çok 4000 karakter uzunluğunda, sabit uzunluklu unicode değerleri En çok 4000 karakter uzunluğunda, değişken uzunluklu unicode değerler En çok 2^31-1 karakter uzunluğunda, değişken uzunluklu unicode değerler

31 Select no, adi, soyadi from ogrenci
Temel Komutlar Select * from ogrenci “ogrenci” tablosunda kayıtlı tüm kayıtları tüm kolonlardaki bilgilerle birlikte listeler Select no, adi, soyadi from ogrenci “ogrenci” tablosunda kayıtlı tüm kayıtları no, adi ve soyadi kolonlardaki bilgilerle birlikte listeler

32 Select * from ogrenci Where no>2
“ogrenci” tablosunda kayıtlı olan ve numarası 2’den büyük olan kayıtları tüm kolonlardaki bilgilerle birlikte listeler

33 select sum(harc) as harctoplam, sum(harc2) as harc2toplam from detay
SAYISAL İŞLEMLER Sum ve group by terimleri select sum(harc) as harctoplam, sum(harc2) as harc2toplam from detay group by left (bölümü,3) “Öğrencilerin 1. ve 2 dönerlerde toplam ne kadar harç yatırdıklarını, bölümlerine göre gruplayarak toplar.

34 select max(harc) as en_buyuk_harc from detay
SAYISAL İŞLEMLER Max, min ve count fronksiyonları select max(harc) as en_buyuk_harc from detay Kayıtlar içerisindeki en yüksek harç miktarını verir

35 select avg(harc) as ort_harc from detay
SAYISAL İŞLEMLER Avg Fonksiyonu select avg(harc) as ort_harc from detay Öğrencilerin 1. harçlarının ortalamasını hesap eder.

36 C Sharp Veri tabanı işlemleri
MSSQL veri tabanlarına direkt erişim. OLEDB protokolünü destekleyen veri tabanlarına OLEDB protokolü ile erişim. Popüler tüm veri tabanları OLEDB protokolünü desteklemektedir. OLEDB protokolüyle Access dosyalarına da bir veri tabanıymış gibi bağlanabilirsiniz.

37 Kaynakca


"C # VERI TABANI UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları