Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEŞGULİYET TERAPİSİ Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEŞGULİYET TERAPİSİ Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK."— Sunum transkripti:

1 MEŞGULİYET TERAPİSİ Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK

2 MEŞGULİYET TERAPİSİ

3  Hastanın boş geçen zaman süreci içinde duygusal ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmesini önlemek için yapılan tedaviye MEŞGUL İ YET TERAP İ S İ denilir.

4

5  Çeşitli sa ğ lık problemleri nedeni ile sosyal hayattan kopmuş kişilerde boş zaman etkili ve verimli geçirilmedi ğ i taktirde iletişim, bilişsel, duygusal, davranışlarda problemler yaşanabilir.

6

7 Meşguliyet Terapisi ile  Zihinsel ve motor işlevlerin korunmasına  Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilmesine  Yaşam kalitesinin artırılmasına  Yaşamla ba ğ lantının kuvvetlenmesine katkı sa ğ lanmış olur.

8 Meşguliyet terapisi İki başlık altında yapılır  Fiziksel Meşguliyet  Zihinsel Meşguliyet

9 FİZİKSEL MEŞGULİYET TERAPİSİ  Hastanın veya yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulundu ğ u gibi boş zamanını verimli olarak de ğ erlendirmesi amaçlanır.  Sunulacak u ğ raşların seçiminde dikkat edilebilmesi gereken özellikler vardır.  U ğ raşlar hasta - yaşlının kapasitesinin yetebilece ğ i, zevk alabilece ğ i, kabul edebilece ğ i ve devam ettirebilece ğ i tarzda olmalıdır.

10 Neler Yapılabilir ? 1. Spor (Ev içi ve dışı) 2. Müzik aleti çalmak 3. El işçili ğ i (tahta boyama, takı, dantel vs.) 4. Kapasitesine göre küçük gezintiler 5. Farklı kişilerle bir araya gelme (Arkadaş, akraba ziyaretleri)

11 ZİHİNSEL MEŞGULİYET TERAPİSİ  Yaşlı-hastanın zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması, psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır.

12 Neler Yapılabilir ? 1. Müzik dinlemek 2. Eskiden bildi ğ i müzik parçalarını tekrarlamasını istemek 3. Eski anılar, olaylar, dü ğ ünler vb açılarak hatırlatma egzersizi yapmak. 4. Günlük olaylar haberler vb de ğ erlendirmek 5. Yeni durumla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak (Banka işlemi, Süpermarkete gitmek vs.)

13 Meşguliyet Terapisi Nasıl Olmalıdır?  Bu terapilerde kararlı olmak esastır.  Tercihan aynı saatte devamlı olmalıdır.  İ lginç, e ğ lendirici olmalıdır.  Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmalıdır.  Yan etkileri olmamalıdır.  İ htiyaç oldu ğ una, yapıldı ğ ı taktirde daha az hasta olaca ğ ına, dinç kalaca ğ ına, sıkılmayaca ğ ına hasta ikna edilmelidir.

14 Meşguliyet Terapisi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler  Terapinin ihtiyaca yönelik olmaması durumunda yarım bırakma sık görülür.  Aile ve toplumun tedaviye inanıp destek vermemesi tedaviyi olumsuz etkiler.  Erkekler terapiye uyum konusunda kadınlara göre daha fazla deste ğ e ihtiyaç duyarlar.  Ekstra mali yük olması olumsuz etki yapar.  En küçük bir olumsuzlukta korku nedeni ile yarım bırakma sık görülür.  Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır.  Meşguliyet Terapisi reçete gibi uygulanamaz.  Bu faaliyetler uygulanırken kişi mutlu olmalıdır.  Haz alamıyorsa verimlilik düşer.

15  Sait ÇAMLICA (E ğ itimci – Yazar)  28 Temmuz 2010, 19:51 tarihinde Yayınlanmış Yazılarım kategorisi altında yayınlandı.  5325 defa okunmuş.

16  Yaratıcının insana verdi ğ i nimetleri saymayı denemiş olsa bir insan, herhalde Ansiklopedi yazmak zorunda kalır. Ne gariptir ki Ansiklopedi dolduracak kadar çok nimeti görmeyen insano ğ lu, elinde olmayan bazı nimetler yüzünden hayata küsüyor. Dünyanın en sefil, en sıkıntılı insanı bile olsanız, şükretmeniz gereken nimetler, üzülmeniz gereken eksiklerinizden çok daha fazladır.

17  Herkes tarafından bilinen, bir çırpıda sayılabilecek nimetler oldu ğ u gibi, nimet oldu ğ unun farkında olmadı ğ ımız nimetler de var. Bunlardan bir tanesi de, “Geçinmek için, para kazanmak için, çalışmak zorunda kalmak” nimetidir.  Evet, çalışmak zorunda kalmak, yaratanın insano ğ luna verdi ğ i en büyük nimetlerden birisidir.

18 Dünyanın en zor işi boş gezmektir  Kim ne derse desin, dünyanın en zor işi boş gezmektir. Bunu, iş hayatında boşluklar yaşayan insanlar daha iyi bilir. Birkaç ay işsiz kaldı ğ ım dönemde bende bunu tüm iliklerime kadar hissettim. “Ne kadar zormuş me ğ er bu boş kalmak?” diyor insan.

19  Üniversiteyi bitirdi ğ im gün yaşadı ğ ım ‘boşluk duygusunu’ hiç unutmadım. Üniversite yılları, sınav haftaları, vize – final sınavları derken son sınavımızın da sonucu açıklandı. O gün mezun oldu ğ umu ö ğ rendim. Arkadaşlarla biraz muhabbet ettikten sonra evin yolunu tuttum. Ellerim cebimde, Üniversite bahçesinden dışarı do ğ ru yürürken kendime sordu ğ um soruyu hiç unutmadım, “Ben şimdi neyi düşünece ğ im?” Düşünecek bir sınav kalmamıştı.

20 Yaz tatilinde sıkılan öğrenciler…  Okul zamanı, sabah erken kalkmaktan, okula gidip gelmekten, derslerden, yazılı ve sözlülerden bıkan ö ğ renciler, yaz tatilinin ilk birkaç ayından sonra sıkılmaya ve okulu özlemeye başlarlar.  Çünkü boş kalmak, okul zamanı koşturmaktan daha sıkıcıdır.

21 Boş durma! Ot yol!  Askere ot yoldurmanın temel mantı ğ ı da budur aslında. Asıl işi savaşmak olan, her an savaşa hazır olan bir grup, boş kaldı ğ ı zaman kendi içinde sıkıntılar yaşamaya başlar. Boş kalan asker, ya kendi dertleriyle, ya etrafındakilerle u ğ raşır. Sonunda ya kendisi bunalıma girer, yada çevresindekileri bunalıma sokar.

22  Kişisel olarak meşguliyet terapisinin en büyük faydasını askerde yaşadım. Buldu ğ um her boşlu ğ u kitap okuyarak, okuduklarımın özetlerini ajandama geçerek de ğ erlendirdim. Zihnimi faydalı şeylerle meşgul ederek, anlamsız şeyleri kafaya takmaktan kendimi korumuş oldum.

23 Boş duran emeklinin hastalıkları  Boş durmanın insan üzerinde ki olumsuz etkisini en iyi gösteren olaylardan birisi de, emeklilerin yaşadı ğ ı süreç ve sıkıntılardır. Ö ğ rencilik, iş hayatı sürecini tamamlayan bir insan emekli olunca evinde oturmaya başlıyor. Tatiller dışında sabahtan akşama kadar sürekli meşgul olan bir insan, emekli olunca kendisine bir meşguliyet bulmadı ğ ı zaman hem aile sıkıntıları yaşıyor hem de birçok hastalı ğ ı ortaya çıkmaya başlıyor.

24  Bu gerçe ğ i çok iyi bilen bazı ülkelerde emeklilik danışmanlı ğ ı gibi kurumlar oluşturuluyor. Emekli olan kişinin ilgi alanına göre meşguliyetler tavsiye ediliyor. İ ster balık tutsun, ister bahçeyle ilgilensin. Sa ğ lıklı bir emeklilik geçirmek isteyen kendini mutlaka meşgul etmeli.

25 Parmağı kopan asker!  Savaş meydanlarında yaşanan kahramanlık hikayeleri içinde, dikkatten kaçan bir güç vardır. Askerin dayanma gücü! Parma ğ ı kopan asker, teti ğ e basamayınca parma ğ ının koptu ğ unu anlıyor. Eline, aya ğ ına batan dikenleri, çatışmalar hafifleyince hissediyor. Düşmana kurşun atmak yada düşmandan gelen kurşunlara hedef olmamak için öylesi bir meşguliyet içinde oluyor ki asker, her tarafına batan dikenleri hissetmiyor bile.

26

27 Sivrisinek durgun suda çoğalır!  Meşguliyet terapisini en iyi anlatan örnek, bataklıklarda ço ğ alan sivrisineklerdir.  Hareket halinde ki sularda sivrisinekler üreyemezler. Nerde sabit bir su varsa, oraya sivrisinekler tohumlarını ekerler.  Zihinsel hareket halinde olan, kendini, bedenen ve zihinsel olarak sürekli meşgul eden insanın zihninde, hiçbir dert (sivrisinek) yuva yapıp ço ğ alamaz.

28  Küçük dertlerin sarmaşık gibi sizi sarmasını istemiyorsanız, sivrisineklerin zihninizde yuva kurup sizi delik deşik etmesini istemiyorsanız, kendinizi meşgul edin. Bir işten yorulunca di ğ er işe koşun!

29  Meşguliyet terapisiyle kendisini tedavi etmeyenleri, doktorlar tedavi etmek zorunda kalır.  Ya siz kendinizle meşgul olun, yada doktorlar sizinle meşgul olmak zorunda kalır.  Zihninizde, sivrisineklerin ço ğ almasına engel olmazsanız, doktorlar o sivrisinekleri yok etmek için u ğ raşmak zorunda kalır. TERC İ H S İ Z İ N!

30

31

32 KAYNAK


"MEŞGULİYET TERAPİSİ Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları