Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMİRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMİRLER."— Sunum transkripti:

1 ZAMİRLER

2 ZAMİRLER İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir.

3 ZAMİRLERİN ÖZELLİKLERİ
1.      İsim soyludur. 2.      Bir yada birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek için de kullanılırlar. 3.      Anlamdan çok görev yönü ağır basar. 4.      İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. 5.      İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) –genellikle– alabilirler. 6.      Tekil ve çoğul şekilleri vardır. 7.      Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler. 8.      Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler. 9.      Birçok sıfat, zamir olarak da kullanılabilir

4 ZAMİR ÇEŞİTLERİ Zamirler, isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar: 1.      Şahıs zamirleri 2.      Dönüşlülük zamiri 3.      İşaret zamirleri 4.      Belgisiz zamirler 5.      Soru zamirleri 6.      İlgi zamiri 7.      İyelik zamiri

5 ŞAHIS ZAMİRLERİ Şahıs isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir: “ben, sen, o, biz, siz, onlar.” Tamlayan eki (ilgi hâl eki)ni alabilirler; iyelik eklerini almazlar. Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanılabilirler. Bu tamlamalarda sonradan tamlayan düşebilir. Çünkü tamlanandaki iyelik ekleri zaten şahıs anlamı taşımaktadır:

6 ÖRNEK Onun eşyalarını bize getir. → Eşyalarını bize getir
Senin doğum tarihini bilen yok mu? →Doğum tarihini bilen yok mu

7 DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir: Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.

8 ÖRNEK Kendi elim Kendi arkadaşın Kendi babası Kendi evimiz
Kendi okulunuz Kendi fikirleri

9 İŞARET ZAMİRLERİ İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
İyelik eki almazlar; diğer isim hâl eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler.   Başlıca işaret zamirleri şunlardır: “bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi...”

10 ÖRNEK bu: işaret zamiri → Bunu biliyor musun?
işaret sıfatı → Bu bilgiyi nereden aldın? şu: işaret zamiri → Şunu görmüştüm. işaret sıfatı → Şu eşyaları taşıyalım. o:  şahıs zamiri → O bu akşam geç gelecek. işaret zamiri → O benim elmam. işaret sıfatı → O elma benim.

11 BELGİSİZ ZAMİRLER Birden fazla ismin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunların çoğu, belgisiz sıfatlara çekim eki (3. şahıs iyelik ekleri) getirilerek yapılır. Sıfatla ilgisi olmayanlar da vardır. “biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey...”

12 ÖRNEK Hepsini tekrar çağırdılar. Kimi de gelmeyi hiç düşünmedi.
Buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu. Tamamından sen sorumlusun. Herkes böyle düşünmez. Kimse senin gibi olamaz zaten. Çarşıdan ne kadar öteberi aldın? Birkaçı dün de gelmişti. Bazıları bu sabah gelmeyi düşündüler

13 SORU ZAMİRLERİ Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. “ne, kim, hangisi, nere, kaçı” Yanında ne getirdin? Bunları sana kim anlattı.

14 İLGİ ZAMİRLERİ Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır. Tamlayan eklerinin üzerine gelir. Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki” Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır.

15 ÖRNEK benim kalemim→benimki onun eli→onunki
Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki daha yüksek. Cemal’in defteri seninkinden daha düzenli.

16 İYELİK ZAMİRİ İyelik ekinin ta kendisidir. Her dil bilgisi kitabı bunu zamir olarak almaz. İsim tamlamasında tamlayan kullanılmadığı takdirde tamlanandaki bu eklere iyelik zamirleri denir.

17 ÖRNEKLER kitab-ım, kitab-ın, kitab-ı, kitab-ımız, kitab-ınız, kitap-ları masa-m, masa-n, masa-s-ı, masa-mız, masa-nız masa-ları su-y-um, su-y-un, su-y-u, su-y-umuz, su-y-unuz, su-ları ne-y-im, ne-y-in, ne-y-i/ne-s-i, ne-y-imiz, ne-y-iniz, ne-leri

18 YAPI BAKIMINDAN ZAMİRLER
Yapı bakımından zamirler dörde ayrılır:

19 BASİT ZAMİRLER Kök hâlindeki zamirlerdir:
Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, hepsi, çoğu, birisi, hangisi, kaçı, bazısı

20 BİRLEŞİK ZAMİRLER Birden fazla kelimeden oluşan zamirlerdir.
Hiçbiri, birtakımı, öbürü...

21 EK HALİNDEKİ ZAMİRLER İlgi ve iyelik zamirleri ek hâlindedir. Benimki, kalemimiz

22 SORULAR

23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı iki tür zamir kullanılmamıştır?
A)Burada benimle kalır mısın? B)Sen kim oluyorsun? C)Ben sizi tanıyamadım. D)Biriniz bana yardım ediniz

24 Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerin hangisi çeşidi bakımından farklıdır?
A)Bazıları gezmeyi çok sever. B)Artık başkasını istemem. C)Telefonu kimse açmadı. D)Bunların rengi güzelmiş.

25 ‘Siz kendiniz konuyu anlamadıkça onu başkasına anlatamazsınız
‘Siz kendiniz konuyu anlamadıkça onu başkasına anlatamazsınız.’cümlesinde hangi tür zamir yoktur? A)Kişi zamiri B)İlgi zamiri C)Belgisiz zamir D)İşaret zamiri

26 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur?
A)O benim okul çantamdır. B)Burada istediğinizi bulabilirsiniz. C)Şunu masanın üstüne örtelim. D)Sen değil,öteki arkadaşın gelecekti.

27 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnızca zamirlerin altı çizilmiştir?
A)Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler B)Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez C)Biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. D)Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

28 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde belgisiz zamirle ilgi zamiri vardır?
A)Evdeki hesap çarşıya uymaz. B)Herkesin bir derdi var, değirmencininki de su. C)Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler? D)Oğlanınki oğul balı,kızınki bahçe gülü

29 A)Belgisiz zamir,kişi zamiri,işaret zamiri
Biri bana Ali’nin oradan ayrıldığını söyledi Bu cümlede altı çizili zamirlerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)Belgisiz zamir,kişi zamiri,işaret zamiri B)Kişi zamiri,kişi zamiri,belgisiz zamir C)Kişi zamiri,belgisiz zamir,işaret zamiri D)Belgisiz zamir,kişi zamiri,belgisiz zamir

30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?
A)Bu resimlerden hangisini beğendiniz? B)En çok nereyi görmek istiyorsunuz? C)Soldan kaçıncı ev sizinki? D)Evi kaça aldınız?

31 HAZIRLAYAN TAHA SERTAÇ KESKİNKILIÇ

32 Kaynaklar: İNTERNET VE DERS KİTABI

33 TEŞEKKÜRLER


"ZAMİRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları