Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ İLE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ İLE"— Sunum transkripti:

1 TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ İLE
TESCİL PLAKALARI Araçların Tescil Mecburiyeti Tescile Yetkili Kuruluşlar, Tescil İçin Müracaat Etme Ve Bildirme Süreleri Geçici Trafik Belgeleri Tescil Plakaları Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar Araçlara Ait Ayırım Ve Tanınma İşaretleri İle Diğer İşaret Ve Şartlar Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu Ve Muayenesi İle Muayeneye Yetkili Kuruluşlar

2 AMAÇ Tescil Belgesi alma zorunluluğunu kavrayacak
Tescil süresi ve bildirme mecburiyeti, satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğunu kavranacak Tescil Belgesi ve Tescil Plakası alma zorunluluğu kavranacak Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşları bilecek Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakalarını bilecek Araçlara ait ayrım ve tanınma işaretlerini bilecek Araçların teknik şartlara uygunluğunu bilecek Araçların muayenesi ve muayeneye yetkili kuruluşları bilecek Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme zorunluluğu ile aksine hareket edenlere yapılacak işlemi bilecek

3 GİRİŞ TESTİ Aşağıdakilerden hangisi tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluş DEĞİLDİR?     a.  Türk Silahlı Kuvvetleri, b. İl Trafik Komisyonu, c.  Belediyeler, d. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, e. Ticaret ve Sanayi Odaları

4 GİRİŞ TESTİ Trafik Belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   a.  Yeni alınan araçlar için iki yıl süre ile geçerlidir,   b. Araç, araç sahibi ve noter işlemleri ile ilgili bilgileri içerir,   c. İlk defa tescili yapılan araçlar için satan bayi tarafından verilir,   d. Araç sahibi tarafından bir başka şahsa satılana kadar geçerliliğini korur,   e. Aracın trafiğe çıkmasına müsaade eder ve muayene sürelerini gösterir.

5 ARAÇLARIN TESCİL MECBURİYETİ
Bütün motorlu araçlar ile Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

6 ARAÇLARIN TESCİL MECBURİYETİ
Ancak ; Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan;   (1) Geçici olarak ülkemize girmesine izin verilen araçlar, (2) İkili veya çok taraflı anlaşmalara göre ülkemizde tescil mecburiyeti getirilmeyen araçlar, Motorlu araçları imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların; ithal, ihraç, depolama, sergileme ve satış amacı ile bu işlere ait yerlerde maliki olarak bulundurdukları araçlar. .

7 TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR
Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg. üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINCA Askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE Raylı sistemde çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre AİT OLDUĞU KURULUŞLARCA

8 TESCİLE YETKİLİ KURULUŞLAR
İş makinesi türünden araçların tescilleri;   (a) Kamu kuruluşlarına ait olanlar İLGİLİ KURULUŞLARCA,   (b) Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;   Tarım kesiminde kullanılanlar ZİRAAT ODALARINCA, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri ÜYESİ OLDUKLARI TİCARET, SANAYİ VEYA TİCARET VE SANAYİ ODALARINCA Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri BELEDİYELERCE yapılır.

9 ARAÇ SAHİBİ 3 AY İÇİNDE TESCİL YAPTIRMALI
İLK DEFA TESCİLİ YAPILAN ARAÇLAR VE HURDAYA ÇIKARMA ARAÇ SAHİBİ SATIN ALMA GÜMRÜKTEN ÇEKME 3 AY İÇİNDE TESCİL YAPTIRMALI HURDAYA çıkarılışından itibaren de 1 ay içinde tescili sildirmelidir

10 3 İŞ GÜNÜ 15 GÜN İLK DEFA TESCİLİ YAPILAN ARAÇLAR VE HURDAYA ÇIKARMA
ARAÇLARIN GİRİŞ İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK İDARELERİ GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMESİNİN BİR SURETİNİ 3 İŞ GÜNÜ 15 GÜN İşlem bitince TESCİLİN YAPILACAĞI BEYAN EDİLEN TESCİL KURULUŞU

11 TESCİL BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ

12 TESCİL BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ
Tescil belgesi sürekli kullanılabilen bir belgedir. Aracın başkasına satışı veya devri, Hurdaya çıkarılması Kullanım amacının değişmesi Üzerinde teknik değişiklik yapılması Bir başka ile nakli hallerinde değiştirilir

13 TESCİL BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ
Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri 1 AY SÜRE ile geçerliliğini korur. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri 30 GÜN SÜRE ile geçerliliğini korur. Hurdaya çıkarılan araçların "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak sahiplerine verilen tescil belgeleri araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

14 TESCİL BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ
Tescil belgelerinin zayi, yıpranma veya benzeri şekillerde değiştirilmesi talebi aracın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşunca yapılır. Trafik kuruluşunda değiştirme işlemi yapılmadan önce aracın çalıntı kaydı olup olmadığı, aracın bilgi işlem kayıtlarından bir başkasına satışının yapılıp yapılmadığı araştırılır Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenme işlemlerinde müracaat formundaki bilgilerle araç tescil defterindeki bilgiler esas alınır.

15 TRAFİK BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ

16 TRAFİK BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ
Trafik belgesi tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir İlk defa tescili yapılan araçlara tescil kuruluşlarınca verilir ve veriliş tarihinden itibaren Yönetmeliğin öngörmüş olduğu MUAYENE SÜRESİ İÇERİSİNDE geçerlidir Her muayene süresi sonunda yetkili muayene kuruluşu tarafından taşıt cinslerine göre yönetmelikte belirtilen süre kadar uzatılabilir

17 TRAFİK BELGESİ VE GEÇERLİLİĞİ TRAFİK BELGESİ
YIPRANMA KAYBOLMA MUAYENE BÖLÜMÜNÜN BİTMESİ HALİNDE HERHANGİ BİR TESCİL BİRİMİNDE YENİLENİR ESKİLERİ ALINARAK İPTAL EDİLİR

18 İŞ MAKİNELERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ
Karayoluna çıkma zorunluluğu olanlar, tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölümü doldurup tasdik eder Zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırılmalıdır Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir.

19 SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ
Satış Ve Devirler NOTER Tarafından Yapılmalıdır Yapılmayanlar Geçersiz Sayılır Resmi Araçlar Hariç, Araçların Satış Ve Devir İşlemleri Araç Sahibi Adına Düzenlenmiş Tescil Belgesine Göre Noterce Düzenlenen Senetle Yapılır Satış İşleminden Önce Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiğine Dair Belge Olmalıdır.

20 SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ
Tescil belgesinin ilgili bölümüne satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir Sicile işlenmek üzere, işlem sonunda ONBEŞ GÜN içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. Tescili silinmiş olan veya tescil belgesi bulunmayan araçların satış veya devirleride sahiplik belgeleri esas alınarak noter tarafından yapılır, satış işlemi sahiplik belgesine tarih konulup tasdik edilir.Tescile bildirilmez. Araç satın alanlar, satın aldıkları aracın satışına dair hukuki bir ilişiğinin olup olmadığını bir dilekçe ile tescilden öğrenebilir

21 SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ
Aracın yeni sahibinin, tescil ve trafik belgesinin bir arada istenmesi halinde; daha önce düzenlenerek bir önceki araç sahibine verilmiş olan trafik belgesi ile tescil plakaları yeni sahip adına devredilir. Yeni tescil işlemleri tamamlanmış olan araçlara tescil birimlerince verilmiş TRAFİK BELGELERİ, her devir işleminde yeniden tanzim edilmeyip eski sahibinden yeni sahibine DEVREDİLİR. Devirlerdeki tescil işlemi sırasında araç sahiplerine, tescil kuruluşunca tahsis edilmiş TESCİL PLAKALARI DEĞİŞTİRİLMEZ, yeni sahiplerine devredilir. Yeni sahibi tarafından sadece tescil belgesi istenmesi halinde, araca ait trafik belgesi ve tescil plakası alınarak iptal edilir. Varsa araca ait SEFER GÖREV EMRİ PUSULASI yeni sahibine TEBLİĞ edilir

22 ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI
Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar muayeneye tabi tutulmadan sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine, Trafik emniyeti bakımından muayene istasyonlarınca tehlikeli olacakları tespit edilenler ise, yetkililerin talebi üzerine Bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine "HURDAYA ÇIKARILMIŞTIR" damgası vurularak kayıt konulur ve tescil belgesi sahiplerine verilir. Trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir.

23 ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI
Onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Tescile esas müracaat formları ile tescil kayıt defterine hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli bilgi yazılır ve bu müracaat formları yıl sonra imha edilir. Hurdaya ayırma işlemleri aracın en son tescilli olduğu ilde yapılır

24 ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ
Müracaat, ilgili tescil kuruluşuna araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişilerin bir dilekçeyle müracaatı ile yapılır Müracaat sırasında dilekçeye, vergi ile ilişiği kesildiğine dair bilgi ve belgeler ile tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. Müracaat formunun, tescil belgesinin ve tescil defterinin ilgili bölümüne "TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR" kaydı konularak, tescil belgesi araç sahibine iade edilir. Trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir ve trafikten çekme işlemi tamamlanır.

25 ARAÇLARIN TEKRAR TRAFİĞE ÇIKARILMASI
ARAÇ SAHİBİ VEYA YETKİ BELGESİ OLAN DİLEKÇE Trafikten Çekme işleminin yapıldığı tescil kuruluşuna

26 MÜRACAAT SIRASINDA ARAÇLARIN TEKRAR TRAFİĞE ÇIKARILMASI Geçerli Mali
Tescil Belgesi Geçerli Mali Sorumluluk Sigorta Belgesi Motorlu Taşıt Vergisinin Ödendiğine dair bilgi ve belge Aracın üzerinde değişiklik yapılmışsa buna ait belge Özel ve teknik muayenenin yapıldığına dair belge

27 ARAÇLARIN TEKRAR TRAFİĞE
ÇIKARILMASI Tescile verilen belgelere "YENİDEN TRAFİK BELGESİ VERİLMİŞTİR" ifadesini gösterir kaşe vurulur ve bu belgeler muhafaza edilmek üzere araç sahibine iade edilir. Tescile ait müracaat formu ile tescil belgesinin ve tescil kayıt defterinin ilgili bölümüne yeniden trafiğe çıktığına dair kayıt konulur.

28 ARAÇLARIN TEKRAR TRAFİĞE ÇIKARILMASI
Tescili müteakip araca tahsis edilen plakalar, araç sahibi tarafından yetkili kuruluştan mühürlenmiş olarak temin edilerek, tescil kuruluşunca mühürlendikten sonra araca takılır. Trafikten çekilmiş olan araçlara, tescil edildikleri yer dışındaki tescil kuruluşlarınca trafik belgesi verilemez Bu araçlar önceden verilmiş tescil plaka numarasını taşır

29 ÇEKİCİ VE RÖMORKLARIN TESCİLİ
Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kg. ın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak ayrı ayrı tescil edilirler.

30 ÇEKİCİ VE RÖMORKLARIN TESCİLİ
Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma sınırı yazılır Traktör römorkları ise, ayrı olarak tescil edilmeyip, bir dilekçe ile müracaat halinde, sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil ve trafik belgesinin ilgili bölümüne işlenir Ayrıca, traktöre ait müracaat formu ile motorlu araç tescil ve trafik belgesi kayıt defterindeki bölümüne kayıt konur. Sahiplik ve teknik belgesine " PLAKALI TRAKTÖRÜN PLAKA SAYISI VERİLMİŞTİR," şerhi konur. Traktör römorklarının noter senedi ile başkasına satış veya devri halinde, belgelere ve deftere kayıt konularak verilen plaka geri alınıp iptal edilir.

31 ÇEKİCİ VE RÖMORKLARIN TESCİLİ
Traktör römorklarının arka kısımlarına; Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonları ECE 69 ve ECE 70'e uygun iki adet işaret levhası takılması zorunludur.

32 HIRSIZLIK VEYA EMNİYETİ SUİSTİMAL SURETİYLE ÇALINAN ARAÇLAR
HAKKINDAKİ İŞLEMLER Çalındığı tarihten itibaren aradan 1 AY geçmiş olması şartıyla araç sahibinin istemesi halinde Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği dilekçesi alınır. Vergi kaydı kapatılır. Tescil defterine ve formuna "ÇALINMIŞTIR" kaydı konur, trafik belgesi alınarak dosyasına konur, tescil belgesi sahibine verilir Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir

33 HIRSIZLIK VEYA EMNİYETİ SUİSTİMAL SURETİYLE ÇALINAN ARAÇLAR
HAKKINDAKİ İŞLEMLER Çalınan araçların bulunması halinde, yeniden dilekçe alınıp vergi kaydı açıldıktan sonra Belgeler geçerliliğini koruyorsa trafik belgesi iade edilerek trafiğe çıkışına izin verilir. Belgeler çalınmışsa yenileri düzenlenir Varsa eksik belgeler tamamlatılır

34 KAYBEDİLEN VE KULLANILAMAZ HALE GELEN BELGE VE PLAKALAR
Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir Zayi yıpranma , eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken, tescil ve trafik belgeleri ile tescil plakalarının kaybedilmesi ARACIN TESCİLLİ OLDUĞU TESCİL KURULUŞCA yapılacağı gibi araç sahibi veya vekilinin yapacağı başvuru ile HERHANGİ BİR TRAFİK KURULUŞUNCADA yapılabilir Eskime, yırtılma, kopma, üzerine bir şey dökülme veya çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen belge ve plakalar alınarak yenileri verilir ve eski belgeler, tescil defterine ve müracaat formuna şerh konularak iptal edilir. Kaybedilen tescil belgelerinin yenilendiğine dair tescil defterine kayıt konulur

35 GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ
Tescil işlemleri geciken, bir yerden diğer bir yere götürülen, deneme ve gösterisi yapılacak olanlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullerine göre GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ verilir. Bu belgeler, geçici plakaları ile birlikte kullanılır. Geçici trafik belgelerinin süresini geçirerek veya başka araçlarda kullanılması halinde, belge ile birlikte plakalar da geri alınarak, araçlar trafikten men edilir ve yasal işlem yapılır.

36 GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ
A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ B GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ C GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ D GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ E GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ F GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ GÜNLÜ ve SAATLİ TRAFİĞE GEÇİCİ ÇIKIŞ İZNİ

37 A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Tecrübesi ve gösterisi yapılacak araçlar ile, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalara veya bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilen belgedir. Tecrübe ve gösterisi için kullanılacaklara "T", yukarıda belirtilen yerler arasında sürüleceklere "G" harf grubu bulunan plaka verilir.

38 A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Geçerlilik süresi aynı il sınırları içerisinde SAAT, şehirlerarası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre, tanzim edildiği tarihten itibaren en fazla 6 GÜNDÜR. Bu belge ve plakaların tahsisi, ilgili tescil kuruluşundan alınmış ve 1 yıl süre ile geçerli "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile yetkili kılınmış firmaca yapılır

39 A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Belge ve plakalar yetkili trafik tescil kuruluşundan alınmış ve ilgili firmaca fotokopi edilerek onaylanmış "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile birlikte geçerlidir. Süresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden tahsis olunmuş geçici plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

40 A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
"A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi yeter sayıda araç için;  (a) Dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri, (b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları, (c) "G" harf grubu bulunan plakaların hangi araçlara takıldığını, kimlerin ve hangi yönde sürdüklerini gösteren kayıtları tutmaları, (ç) G plakası takmış araçlarla yük ve yolcu taşıttırılamaz (d) T plakası alacak firmalardan Tip onayı almamış araçlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Prototip yol testi izni almış olmaları gerekmektedir. Tip onayı olan araçlar için izin aranmaz.

41 A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
(G) plakalar karton kağıttan olacaktır. Plakalara arasındaki rakamlardan verilir "G" plakası takılı araçlar sadece götürülebileceği yer istikametinde sürülebilir ve kabul edilebilir geçerli neden olmadıkça şehirlerarası yollarda 6 günden fazla sürülemez. Prototip veya yol testi amacıyla T plakası verilen araçlar yüklü olarakta test edilebilir. Ancak taşıma sınırı üstünde yükleme yapamazlar. Bu araçlarda sürücü dışında ek sürücü ve uzman bulunabilir T plaka için verilen A Geçici Trafik Belgesi 1 yıl geçerli olup bu süre içerisinde herhangi bir zaman ve yer kısıtlaması olamaz Prototip veya yol testi yapılan araçların satışı yapılamaz. Kendi bünyelerinde kullanılmak üzere kayıt ve tescili yapılır.

42 B GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine; Dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmış olması, Taşıt Alım Vergisinin ödenmiş olması Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması, şartı ile 30 GÜN için geçerli olmak üzere verilen belgedir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde "B" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır "B" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi bulunan araçlarla yük ve yolcu taşınabilir. Trafik tescil birimi kurulmuş olan ilçelerde bu plakalar, ilçe trafik birimlerince de verilebilir.

43 C GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir Mali sorumluluk sigortası yaptırılmış araçlara, sahiplerinin bir dilekçe ile başvurmaları halinde 6 GÜN süre ile verilen belgedir. Trafik tescil birimi kurulmuş olan ilçelerde bu plakalar, ilçe trafik birimince de verilebilir. Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da "C" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilebilir.

44 C GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için verilen belgelerdir Bu belgeler, isteklilere; dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirtmeleri şartıyla 30 GÜN süre ile verilir. "D" Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Bu belge ile birlikte verilen plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde belge ile birlikte veren tescil kuruluşuna iade edilir. Bu araçlar için verilen plakalar bulundukları yerde araçlara takılır, ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir

45 D GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için verilen belgelerdir. Bu belgeler, isteklilere; dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirtmeleri şartıyla 30 GÜN SÜRE ile verilir. "D" Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Bu belge ile birlikte verilen plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde belge ile birlikte veren tescil kuruluşuna iade edilir. Bu araçlar için verilen plakalar bulundukları yerde araçlara takılır, ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir

46 E GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgahı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen ECNEBİ KİŞİLERE VE İLİM ADAMLARINA ait araçlara gümrüklerce, yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartıyla 6 gün süreyle verilen belgedir.

47 F GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Dış ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, bulundukları ülke mevzuatı gereğince belge ve plakaları geri alınan plakasız araçları ile yurdumuza gelişlerinde giriş işlemi yapan gümrük idarelerince verilen giriş izin belgesi ile araç sahibinin başvuracağı tescil birimince en çok 3 AY SÜRE İLE verilen belgedir. Mali sorumluluk sigortalarının yurtta kalış sürelerine göre yaptırılmış olması mecburidir.Bu belge ve plakalar, araç sahibi tarafından gidilen ülkedeki Türk temsilciliklerine iptal edilmek üzere teslim edilir.

48 GÜNLÜ VE SAATLİ OLARAK TRAFİĞE GEÇİCİ ÇIKIŞ İZNİ VERİLMESİ
Tescil ve trafik belgesi işlemleri yürütülmekte olan araçlara, mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olmak kaydıyla, trafik tescil kuruluşlarınca GÜNLÜ VEYA SAATLİ OLARAK örneğine uygun izin belgesi verilir. Bu süre 48 saati geçemez.

49 TESCİL PLAKALARI Geçici plakalardan gümrük plakaları ile 6 güne kadar verilen plakalar, plastik veya karton kağıttan yapılabilir. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.

50 TESCİL PLAKALARI VE ÖLÇÜLERİ
Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 santimetre Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon çekici ve otobüslerde, ön plaka 11x52 arka plaka 21x32 santimetre, ithal araçlarda plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15x30 santimetre, en ve boyunda olur. İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçlara, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir.

51 MALUL VE SAKATLARA VERİLEN PLAKALAR "Araç sahibi malul veya sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır"

52 Gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi
MALUL VE SAKATLARA VERİLEN ARAÇLAR Gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi MALİYE BAKANLIĞININ iznine bağlıdır Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun adına tescil işlemi yapılanların dışında, başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere durum Maliye Bakanlığının ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.

53 TESCİL PLAKALARIN TAKILMA YERLERİ
Motorlu bisiklet ve motosikletlere; arka çamurluk veya reflektör üzerinde ve araç eksenine dik olacak şekilde 1 adet Römork ve yarı römorklara arkada römork ekseni üzerine 1 adet Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; bir ön, diğeri arkada araç ekseni üzerinde 2 adet, olmak üzere; yerden önde 20 ila 75, arkada 30 ila 125 santimetre yükseklikte olmak üzere plaka alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek, kolayca okunabilecek şekilde takılır.

54 TESCİL PLAKALARIN TAKILMA YERLERİ
Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde tescil kuruluşunun izni ile 11x52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya, Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa, mümkün olmayan durumlarda sağ tarafa, taktırılabilir. Ayrıca, yabancı menşeli olan ve plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka takılmasına izin verilebilir.

55 TESCİL PLAKALARIN TAKILMA YERLERİ
Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.

56 TESCİL PLAKALARIN TAKILMA YERLERİ
İş makinelerine de Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur. Kartondan yapılmış geçici plakalar, araçların ön ve arka camı üzerine yada önden veya arkadan görülebilecek uygun yerine, görüşü engellemeyecek şekilde iliştirilir veya yapıştırılır

57 HARF VE RAKAM GRUPLARI İl kod numarasından sonra ikili harf üçlü rakam, tekli harf dörtlü rakam ve üçlü harf ikili rakam ile ikili harf dörtlü rakam, tekli harf beşli rakam ve üçlü harf üçlü rakamdan oluşan harf ve rakam grupları Her plakada, il kod numarasından önce gelmek üzere ülkemizin uluslararası tanıtım işaretini taşıyan rengine uygun (TR) rumuzu bulunur. (TR) rumuzu 4x10 cm. lik mavi bir dikdörtgen kutu içine yerleşmiş reflektif tabakanın imalat aşamasında işlenmiş, fiziksel veya kimyasal yolla plakaya zarar vermeden çıkarılamayacak nitelikte olacaktır.

58 HARF VE RAKAM GRUPLARI Bütün illerde önce ikili sonra tekli, daha sonra da üçlü harf grubu bulunan plakalar verilir Harf grubu A-AA-AAA olanlar, 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetvelinde MAKAM HİZMETLERİNE tahsis edilen araçlar ile EMNİYET ARAÇLARINA İkili gruplardan CA ile başlayan ve CZ' de biten harf grupları DİPLOMATİK MUAFİYETİ BULUNAN kişilerin araçlarına 001'den 999'a kadar, (MA) ile başlayan ve (MZ)'de biten ikili harf gruplarının tamamı, çeşitli nedenlerle YURDUMUZDA BULUNAN YABANCI KİŞİLERİN araçlarına verilir.

59 Geçici gümrük plakalarında GMR harf grubu ve üçlü rakam grubu bulunur.
HARF VE RAKAM GRUPLARI Geçici trafik belgesi alınan araçlardan tecrübe ve gösterisi yapılacak olanlara takılmak üzere (T), diğerlerine (G) grupları ile dörtlü rakam grupları verilir. Geçici gümrük plakalarında GMR harf grubu ve üçlü rakam grubu bulunur. Gerekli görülen yerlerde, ticari amaçla çalışan araçlara trafik komisyonlarından karar almak şartıyla belirlenecek harf gruplarından plaka verilebilir.

60 PLAKA ZEMİNLERİ İLE HARF VE RAKAM GRUPLARININ RENKLERİ
Resmi araçlara takılacak plakalarda, zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz, Resmi olmayan araçlara takılacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah, Emniyet araçlarına takılacak plakalarda, zemin mavi harf ve rakamlar beyaz, Büyükelçiliklerde görevli, diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçlara takılacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşil, başkonsolosluklarda görevli kişilere ait araçlara takılacak plakalarda, zemin yeşil, harf ve rakamlar beyaz,

61 PLAKA ZEMİNLERİ İLE HARF VE RAKAM GRUPLARININ RENKLERİ
Asli ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk turistler hariç) ve Türkiye’ye geçici bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak gayesiyle ve turistik amaçla veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı kişilerin yurtta bulundukları sürece, ithal işlemine tabi olmayan ve yurt dışından getirdikleri araçları ile ülkemizde edinecekleri araçlarına verilen "MA"-"MZ" grubu plakalar, beyaz zemin üzerine, siyah harf ve rakamlardan oluşur. Ancak bunlardan ülkemizde bulunan misyonlarda görevli yabancılardan diplomatik statüye haiz olmayan idari ve teknik personelin araçlarına verilecek tek harf "B" grubu plakalar, beyaz zemin üzerine mavi harf ve rakamlardan oluşur.

62 PLAKA ZEMİNLERİ İLE HARF VE RAKAM GRUPLARININ RENKLERİ
Geçici plakalardan, zemin sarı, harf ve rakamlar siyah Geçici gümrük plakalarında zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızı oluşur.

63 PLAKALARIN TAHSİSİ İlçelere tahsis edilecek olan tescil plaka grupları, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.  (a) Emniyet müdürünün teklifi, valinin onayı ile her ilçeye nüfus ve araç yoğunluğu dikkate alınarak plaka ve harf gruplarından yeterli miktarda plaka grubu verilir.  (b) İlçelere ayrılacak plakalar ayrı ayrı harf gruplarından seçilir ve bu ilçeye tahsis edilen harf grubu bir başka ilçeye verilemez.  (c) İlçelere tahsis edilen harf gruplarının bitmesi halinde yeni bir harf grubu tahsis edilir.  (ç) İlçelere tahsis edilen plaka grupları bilgi işlem merkezine ve Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına bildirilir.

64 ÖZEL TAHSİSLİ PLAKA VERİLECEKLER
Esas ve usullere uyulmak şartıyla tescil plakası yerine değişik renk ve şekilde özel tahsisli plakalar kullanılır. Cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakalarında sadece cumhurbaşkanı forsu bulunur. Cumhurbaşkanlığına ait diğer araçlara, koyu kırmızı zemin üzerine sarı madeni CB harfleri ile üçlü rakam grubu bulunan plakalar takılır. Bu plakaların zeminleri yeşil renkte de olabilir.

65 ÖZEL TAHSİSLİ PLAKA VERİLECEKLER
Taşıt Kanununa göre zata ve emre tahsis edilen araçların plakaları da koyu kırmızı zemin üzerine sarı madeni dörtlü rakam grubundan oluşur. Bunlardan il valilerine ait plakalarda dörtlü rakam grubunun önüne ilin sıra numarasını gösteren ikili rakam grubu gelir. Başbakanlık tarafından belirlenen protokol sırası esas alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Birden fazla araca aynı sıra numarası bulunan özel tahsisli plaka takılamaz.Tahsis edilen plakaların, trafik belgelerine işletilmesi mecburidir.

66 ÖZEL TAHSİSLİ PLAKA VERİLECEKLER
Devletin istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerini yürüten kuruluşları araçlarına Yönetmeliğin kamu araçları için öngörmüş olduğu renk ve şekilde plaka tahsis edilmekle beraber, yetkili kuruluşun yazılı talebi üzerine hizmetin özelliği ve gereği icabı bu araçlar için yönetmeliğe uygun plakalar verilir. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetleri yürüten araçlara, Emniyet Genel Müdürünün onayı ile sivil plaka tahsis edilir

67 ÖZEL TAHSİSLİ PLAKA VERİLECEKLER
Özel veya tüzel kişiliğe haiz motorlu taşıt sahiplerinin üzerine, taşıtlarına, kendi isim ve/veya soyadları veya şahısları adına tescili yapılmış ticari unvanlarını ihtiva eden tescil plakaları verilebilir Özel veya tüzel kişiler adına tahsis edilecek tescil plakalarında kullanılacak olan isim ve unvanlar, anayasal rejimimize, cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba aykırı olamayacağı gibi, demokratik rejimimize ve milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak her türlü yıkıcı ve bölücü nitelik ve mahiyet arz eden harfler veya kelimeler kullanılamaz

68 TESCİL PLAKALARI


"TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ İLE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları