Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat Api MD, PhD 1 Arastırmalarda konu secimi Hipotez kurulması Degiskenlerin ozellikleri Normal Dagılım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat Api MD, PhD 1 Arastırmalarda konu secimi Hipotez kurulması Degiskenlerin ozellikleri Normal Dagılım."— Sunum transkripti:

1 Murat Api MD, PhD 1 Arastırmalarda konu secimi Hipotez kurulması Degiskenlerin ozellikleri Normal Dagılım

2 2

3 Problem belirleme=Tesbit 3

4 Problem belirleme 4

5 Yanlislar Fikrim geldi O yapti bende yapayim Aynisini rakamlari degistirip sunarim Konu bulamiyorum bir konu bulani bulayim Bana is ver yaparim Ben seni yazayim sen de beni yaz Siz yapin beni de yazin Benim adamim akademik yukselmeye gidecek onun da adini yazin Ben bolum baskaniyim beni yazin Siz yapin isim siralamasini ben yaparim 5

6 Problem belirleme 6

7 7

8 Literatur 8

9 Not alma 1.Ozetleme 2.Aktarma a.Kisaltarak aktarma b.Kisaltmadan aktarma 9

10 Literatur taramasi 10

11 11 ?

12 Hipotez 1 12

13 Hipotez 2 13

14 Hipotez 3 14

15 Hipotez 4 15

16 16

17 Konu belirleme 17

18 Ozgunluk 18

19 Ozgun deger 19

20 Degisken Variable 20

21 Veri=Data Verilerimizi elde ettiğimiz kaynağın tamamına “toplum” veya “evren” denir. Toplumun hakkında veri topladığımız özelliklerine ise “değişken” adı verilir. Eğer incelediğimiz değişken hakkında toplumun tamamından veri toplamışsak o zaman “değişken” ifadesi yerine “parametre” kullanmak daha uygun olur.

22 Evrenden vs orneklemden 22

23 Evren vs Orneklem 23

24 Degisken 24

25 Dependant Indepen dant ab cd 25

26 Değişken=Variable Kategorik/nümerik=Kalitatif/Kantitatif Kategorik: Ordinal/nominal Nominal: Binary=Dikotomik Sayısal veri tam sayılı (discreet)/ (Kaç kez doktora gittiniz? [4 kez] Hastane kaç yataklı? [60 yataklı] gibi) veya sürekli (continuous) boy, hemoglobin, kolesterol düzeyi

27 Degisken=variable Durumdan duruma, konumdan konuma, bireyden birime, zamandan zamana, bağlamdan bağlama değişmeyen özelliklere 'sabit (constant) özellik', diğer tarafta değişen ya da farklılaşan özelliklere ise 'değişken (variable) özellik' denir. 27

28 Degisken turleri Nitel Değişken Nitelik (kalite) bildirir=Kalitatif Nicel Değişken Nicelik (sayi=kantite) bildirir=Kantitatif 28

29 Degisken turleri Sürekli Değişken= Matematiksel bir kavram olarak süreklilik, herhangi iki sayının ortasında her zaman bir üçüncü sayının bulunması durumunu ifade etmektedir. Süreksiz/Kesikli Değişken=Cinsiyet, eğitim düzeyi, doğum yeri, kan grubu, şube gibi değişkenler 29

30 Bagimli degisken vs Bagimsiz degisken Herhangi bir değişken, tek başına bağımlı ya da bağımsız olarak sınıflandırılamaz. Bu sınıflamanın yapılabilmesi için en az iki değişken ve bu değişkenler arasında tanımlı bir ilişki bulunmalıdır. 30

31 31

32 Olcek Turleri 32

33 Bilim Adamının Tanımı Kendi kurduğu hipotezi reddetmeye çalışan kişidir. Tüm çabalara rağmen hipotezi (Ho) red edemezse belli bir hata payı ile H1 hipotezi kabul edilir.

34

35 Hipotez test seçimi Test seçimini etkileyen faktörler: 1.Verinin Ölçüm Biçimi 2.Grupların Bağımlı ya da Bağımsız oluşu 3.Grup Sayısı 4.Gruplardaki Eleman sayısı-dağılım

36 Pair T test Cochran Q Grup Bağımlı ParametrikNonparametrik Wilcoxon Friedman test Grup sayısı 2 Grup sayısı 3+ Grup Bağımsız Grup sayısı 2 Grup sayısı 3+ Nominal değişken Mann Whitney U Krusall Wallis Student t test One way ANOVA KikareFisher Sürekli değişken Grup Bağımlı Grup Bağımsız Mc Nemar

37 Hipotez test seçimi 2. Bağımlı ve bağımsız gruplar İki ya da daha çok grup karşılaştırılması yapılıyorsa, grupların bağımlı ya da bağımsız olduğunu bilmek çok önemlidir. Bağımlı grup: 1 birey (birim) den birden fazla ölçüm alınması ile oluştuğu durumdur. Bağımsız grup: Ölçümlerin birbirinden farklı birey ya da gruplarda yapıldığı durumdur.

38 Dagilim ozellikleri 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Skewness Dağılım şekli ölçütleri : Çarpıklık –1 ve +1 arasında yer alır. Denekler ortalamadan daha büyük değerlerde toplanıyorsa, negatif basık ya da soldan basık, Küçük değerlerde toplanıyorsa pozitif basık ya da sağdan basık dağılımdan söz edilir. 53

54 Normal dagilima uygunluk Dağılımın normal olup olmadığı grafik ve istatistik analiz yöntemleri ile anlaşılır. Histogram, dal ve yaprak grafiği ve normal olasılık grafiği çizilerek dağılımın normal olup olmadığı hakkında fikir edinilebilir. 54

55 Testler Ama bu izlenimin istatistik yöntemlerle de test edilmesi gerekir. Shapiro-Wilks (n 30) kolmagorw simirnov. Yada shefi testleri bu amaçla sıklıkla kullanılan testlerdir. Bu testlerde p değeri <0.05 ise dağılımın normal olmadığı sonucuna varılır. 55

56 Örneklem büyüklüğü arttıkça, deneklerin dağılımı ve ortalamanın örneklem dağılımı normal dağılıma yaklaşır. Genellikle bir örneklemde 30 ya da daha fazla sayıda denek varsa, evren normal dağılım göstermiyorsa bile, ortalamanın örneklem dağılımının normal olduğu varsayılabilir 56

57 Verilerin normal dağılmadığı durumlarda iki işlem yapılabilir : 1. Verilere dönüşüm uygulayarak, onların normal dağılıma uymalarını sağlamak. 2. Varolan verilere parametrik olmayan bir test uygulamak 57

58 Kestirim Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Evren parametrelerinin kestirilmesi için ya güven aralığı ve sınırları ya da hipotez testleri kullanılır 58

59 Tesekkurler 59


"Murat Api MD, PhD 1 Arastırmalarda konu secimi Hipotez kurulması Degiskenlerin ozellikleri Normal Dagılım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları