Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN."— Sunum transkripti:

1 Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN

2 Farklılıkların incelenmesine yönelik analiz tekniklerini, amaca bağlı olarak üç genel kategori altında toplamak mümkündür. Farklılıkları İncelemeye Yönelik İstatistik Analiz Teknikleri Tek Grup Karşılaştırması İki Grup arası Karşılaştırması İkiden Fazla Grup Arası Karşılaştırma Doç. Dr. Alper AYTEKİN 2

3 1.Tek Grup Karşılaştırası Testi; Ölçülen (gözlemlenen) değer ile beklenen (öngörülen) bir değer arasında bir farkın olup olmadığının incelenmesine yönelik analiz tekniğidir. – Örneğin; bir üretim işletmesinde hatalı parça sayısının %2 olduğu yönündeki bir iddianın (hipotezin) test edilmesi bu tür analizlere iyi bir örnektir. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 3

4 2. İkinci grup teknikler ise, iki grup arası farklılıkları incelemeye yönelik olan istatiksel tekniklerdir. Bu teknikler karşılaştırma yapılan iki grup arasında bir ilişkinin olup olmamasına veya grupların birbirinden bağımsız olmasına bağlı olarak iki ayrı teknik söz konusudur. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 4

5 A- Bağımsız iki grup testi (independent samles t-test); birbirinden bağımsız iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik testtir. Örnek; Bir araştırmacının sendikaya üye olan ve üye olmayan işçilerin aldıkları maaşlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını araştırması Doç. Dr. Alper AYTEKİN 5

6 B- İlişkili iki grup arasındaki test (paired-samples t-test); birbiri ile ilişkili iki grup arasındaki test tekniğidir. Örnek; Bir süper market yöneticisi, bir grup müşterinin iki farklı promosyon kampanyasına karşı sergiledikleri tutum ve davranışlar arasında anlamlı bir farkın olup-olmadığının araştırılması, Doç. Dr. Alper AYTEKİN 6

7 3- Üçüncü grup analiz teknikleri ise, ikiden fazla grup arasında karşılaştırmaların yapıldığı veya farklılıkların incelenmesine yönelik olan analiz teknikleri olup, ANOVA, One-way ANOVA ve ki-kare teknikleri yaygın olarak kullanılanlar arasındadır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 7

8 Farklılıkları İncelemeye Yönelik İstatistik Teknikler Parametrik Analiz Teknikleri Tek grup t-testi İki bağımsız grup t-testi İlişkili grup t-testi ANOVA ve One Way ANOVA Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri Mann Whitney U testi İşaret testi Wilcoxon işaret testi Wald Wolfovitz sıra testi Kolmogorov Smirov (K-S) testi Kruskal-Wallis Testi Doç. Dr. Alper AYTEKİN 8

9 1- T-Testi; özellikle örnek boyutu 30’un altında olduğunda yararlı olan simetrik yapılı bir çan eğrisi şeklindedir. Bu testler için genellikle benimsenen null hipotezi Ho=0, şeklinde kurulmaktadır. – İşletme Yönetimi dersinde, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin başarı oranları arasında anlamlı bir fark yoktur. Parametrik Analiz Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN 9

10 T testi sadece iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesi için uygundur. Ancak uygulamada ikiden fazla grubun karşılaştırılması söz konusu olabilmektedir. ANOVA testi, sadece karşılaştırma yapılan gruplar arasında herhangi bir farkın olup olmadığı gösterir. Bu farklılığa sebep olan grubun hangi grup veya gruplardan kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir. Bunu öğrenmek için, One Way ANOVA testi uygulamak gerekir. 2-ANOVA ve One Way ANOVA Doç. Dr. Alper AYTEKİN 10

11 Farklılıkları incelemeye yönelik parametrik olmayan analiz teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN 11

12 Ders bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler… Doç. Dr. Alper AYTEKİN12


"Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Doç. Dr. Alper AYTEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları