Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU"— Sunum transkripti:

1 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

2 5510 sayılı Kanun ; Kendi nam ve hesabına çalışanlar (mevcut Bağ-Kur’lular) ile hizmet akdiyle çalışanların (mevcut SSK’lılar) yürürlük tarihinden sonraki çalışmaları 5510’a (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) tabi olacak. Yürürlük tarihine kadar olan çalışmaları ise eski Kanunlarına göre değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu düzenleme kazanılmış haklara hiçbir şekilde dokunmamaktadır.

3 5510 sayılı Kanun ; Emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e çıkıyor. 2075’e kadar kademeli geçiş uygulanacak… Kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 olarak uygulanmakta olan emeklilik yaşı 5510 sayılı yasa ile 65’e çıkarılıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile aralığındaki emeklilik yaşının artışından o yıllarda emekli olacakların değil; emeklilik için gerekli prim gün sayısı şartını o yıllarda dolduranların etkilenmesi sağlandı. Böylece 2028’e kadar işe giren SSK’lıların da (2048’e kadar 20 yıl/7200 gün çalışma süresini doldurabilecekleri) 65 yaşından önce emekli olmalarına imkânı sağlanmıştır. SSK’da 7200 gün (20 yıl); Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda 9000 gün (25 yıl) olan çalışma süresi şartını 2036’ya kadar dolduranlar mevcut düzenleme çerçevesinde (erkekler 60; kadınlar 58 yaşında) emekli olabilecektir. Çalışma süresi şartını arasında dolduranlar kademeli olarak yaşlarında; 2048’den sonra dolduranlar ise 65 yaşına geldiklerinde emekli olacaklardır.

4 5510 sayılı Kanun ; SSK’lılarda Prim Gün Sayısı 9000 günden 7200’e indirildi. Bunun yanında 5400 gün üzerinden emekli olabilme imkânı getirildi… Böylece 5510’un yürürlüğünden sonra ilk defa sigortalı olan işçilerin emekli olabilmeleri için  gerekli çalışma süresi 7200 gün olarak belirlendi. Ayrıca Yasayla 5400 gün prim ödeyenlerin de normal emeklilik yaşından 3 yıl gecikmeli olarak (65’i geçmemek kaydıyla) emekli olabilmeleri sağlandı.

5 5510 sayılı Kanun ; Güncelleme Katsayısının hesabında Gelişme Hızının % 30’u dikkate alınacak… Emekli olanlara bağlanacak aylık tutarı, kişinin çalışma hayatı boyunca bildirilen kazançlarının güncellenen ortalama tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu amaçla her yılın kazançlarının emeklilik yılına çekilmesinde Güncelleme Katsayısı kullanılmaktadır. Güncelleme Katsayısı TÜFE’nin %100’ü ile GSYİH artışının  %30’unun toplamı olarak belirlenmiştir.

6 5510 sayılı Kanun ; Aylık Bağlama Oranını %2 olarak belirlendi.
Yaşlılık aylığı, güncellenen ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle hesap edilmektedir. Aylık bağlama oranı ise her yıl için prime esas aylık kazancın ne kadarının emekli aylığına yansıtılacağına dair belirlenen orandır. Örneğin her yıl için aylık bağlama oranı % 2 olarak belirlenmiş ise 30 yıl çalışan bir kişi emekli olurken kullanılacak olan aylık bağlama oranı % 60 olarak hesaplanmaktadır. Yapılan yeni düzenlemede; Aylık Bağlama Oranı her yıl için % 2, halen 10 yıldan az çalışması olanların haklarının korunması için 10 yıl dolana kadar ise % 3 olarak belirlenmektedir.

7 5510 sayılı Kanun ; Devlet, tahsil ettiği prim miktarının ¼’ü oranında katkı sağlayacak… Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aylık prim tahsilâtının dörtte biri tutarında Hazine’den Kurum’a katkı yapılacaktır.

8 5510 sayılı Kanun Bağ-Kur’lular için öngörülen Basamak Sistemi kaldırılıp beyan sistemi getiriliyor. Böylelikle Bağ-Kur’lular beyan ettiği miktar üzerinden prim ödeyecek… Mevcut basamak sisteminde; Bağ-Kur’lu çalışanların gelirleri artmadığı halde belirli aralıklarla basamaklar yükseldiği için ödemeleri gereken prim tutarı artıyordu. Yeni getirilen beyan esaslı sistemle çiftçi ve esnaflar, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında olmak kaydıyla, beyan ettikleri gelirleri ile orantılı prim ödeyecekler.

9 5510 sayılı Kanun Bağ-Kur Prim Oranını % 40’dan % 33,5’e kadar indiriliyor… Halen, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar, %20 uzun vadeli sigorta kolları ve % 20 sağlık primi olmak üzere toplam %40 oranında prim ödemektedirler. Yapılan düzenleme ile, Bağ-Kur’lu sigortalıların ödeyecekleri prim; beyan edecekleri kazancın %33,5’ine kadar indirilmektedir.

10 5510 sayılı Kanun Bağ-Kur’lu sigortalılar da Geçici İşgöremezlik Ödeneği alacaklar… Sigortalının belirli sebeplerle raporlu olduğu için çalışamadığı sürelerde gelir telafisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödenen tutardır. Mevcut uygulamada sadece SSK’lılara verilen geçici işgöremezlik ödeneğinden artık Bağ-Kur’lular da (iş kazası, meslek hastalığı ve doğum hallerinde) yararlanabilecektir.

11 5510 sayılı Kanun Emzirme Yardımı’ndan (Ödeneği) Bağ-Kurlu sigortalılar da yararlanabilecek… Mevcut uygulamada sadece SSK’lılara, defaten 50 YTL ödenmektedir. Yapılan değişiklik ile; bu yardımdan, Bağ-Kur sigortalı ve emeklilerinin de yararlanması hükme bağlanmıştır. Emzirme ödeneğinin miktarı, sosyal tarafların da temsil edildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile belirlenecektir.  

12 5510 sayılı Kanun Cenaze Yardımı (Ödeneği) miktarını, içinde sosyal taraf temsilcilerinin de bulunduğu SGK Yönetim Kurulu belirleyecek… Mevcut uygulamada; SSK ve Bağ-Kur sigortalılarına 247 YTL cenaze ödeneği, Emekli Sandığına tabi olanlara ise 940 YTL ölüm yardımı verilmektedir. Bu Kanunla cenaze ödeneği miktarı, sosyal tarafların da temsil edildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile belirlenecektir.

13 5510 sayılı Kanun Çeyiz Parasından (Evlenme Ödeneği) vefat eden Bağ-Kurlu sigortalıların kız çocukları da yararlanabilecek… Mevcut uygulamada çeyiz parası, Bağ-Kur’dan aylık almakta olan kız çocuklarına ödenmemektedir. Yapılan değişiklikle; vefat eden Bağ-Kur’lu sigortalıların da, Kurumdan aylık almakta iken evlenen kız çocuklarına da 24 aylık tutarında çeyiz parası verilecektir.

14 5510 sayılı Kanun Tarım Bağ-Kur’luları ile Köy Muhtarlarına, 15 günlük prim ödeyerek 30 gün sigortalı olma imkânı getirildi… Çiftçilerimizin ve köy muhtarlarının, 15 günlük prim ödeyerek 30 gün sigortalı olmaları sağlanmaktadır.

15 5510 sayılı Kanun Harp Malûlleri ve Terör Malûllerinin yeniden çalışmaya başlaması durumunda aylıkları kesilmeyecek… Artık, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı alanlardan kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeyecektir. Böylelikle, terör malûlleri görev aylıklarının yanı sıra vazife malûllüğü aylıklarını da alabilecekler, ayrıca kendilerine ücretsiz seyahat kartı, ek ödeme verilecek ve çocukları için eğitim ve öğretim yardımı yapılabilecektir sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, kamuda işe girmeleri sebebiyle vazife malullüğü aylıkları kesilenlerin aylıkları tekrar açılarak ödenmeye başlanacaktır. Ayrıca,  terörle mücadele kapsamında vazife malullüğü aylığı alanlardan ortez, protez ve diğer iyileştirici araç-gereçler için herhangi bir katılım payı ve fark da alınmayacaktır.

16 5510 sayılı Kanun İsteğe Bağlı Sigortalılığı kolaylaştırılarak, emekli olmadan önce de sağlıktan yararlanma imkânı getirildi… İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; SSK’da 1080 gün (3 yıl), Emekli Sandığında 3600 gün (10 yıl) çalışmış olmaları gerekiyordu; üstelik emekli olana kadar da sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Yapılan değişiklik ile; isteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli olan çalışma şartı kaldırıldı. Artık dileyen her vatandaşımız, isteğe bağlı sigortalı olabilecek ve sigortalı olduğu sürece sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bu düzenlemeyle, part-time (kısmi zamanlı) çalışanlar ile usta öğreticilere de ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak tamamlayabilme hakkı sağlanmaktadır.

17 5510 sayılı Kanun Yurtdışına götürülen işçilere ve yakınlarına sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlandı…. Şimdiye kadar Türk müteahhitlerince yurtdışına götürülen işçiler ve yakınları Kurum sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Getirilen düzenleme ile bu işçilerin sağlık primlerinin işverenlerince yatırılması zorunlu tutulmaktadır, böylece kendileri ve yurt içindeki eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bu kişilerin emekli olabilmeleri için gerekli uzun vadeli sigorta primlerini ise isteğe bağlı olarak kendileri de ödeyebilecektir.

18 5510 sayılı Kanun Asgari İşçilikte Uzlaşma imkanı getirildi…. Asgari işçilik uygulamasında uzlaşma uygulaması getirilerek devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen prim, gecikme cezası ve zammı ile idari para cezalarının Kurum ile işverenler arasında uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi sağlanmaktadır.

19 5510 sayılı Kanun Bakıma muhtaç malullerin malullük aylığından yararlanmaları için 10 yıl sigortalı olma şartı aranmayacak…. Çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenlerden en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olanlar malullük aylığından yararlanabilecektir. Ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılara aylık bağlanabilmesi için 10 yıl sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli olacaktır.

20 5510 sayılı Kanun On yıldan az çalışması olup vefat eden memurların ailelerine maaş bağlanacak… Şimdiye kadar 10 yıldan az hizmeti bulunan memurların vefat etmeleri halinde yakınlarına aylık bağlanmıyordu. Yapılan değişiklikle bu süre, diğer çalışanlarda olduğu gibi 5 yıla düşürüldü.Ayrıca SSK’lıların vefatında hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ise borçlanma yoluyla kazanılan süreler hariç tutulmak kaydıyla 5 yıl sigortalılık ve 900 günlük çalışma süresi yeterli olmaktadır.

21 5510 sayılı Kanun Sosyal Güvenlik Destek Primi Mevcut uygulamada,     - SSK’ya tabi olarak çalışmaya başlayan emekliler için; 1/4’ü sigortalı, 3/4’ü de işveren hissesi olmak üzere, prime esas kazançlarının %30’u oranında     - Bağ-Kur’dan emekli olup tekrar Bağ-Kur kapsamında bir işte çalışmaya başlayanlar için; almakta oldukları emekli aylıklarının %10’u,     - SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinden Bağ-Kur kapsamında bir işte çalışmaya başlayanlar için ise, 12. basamak karşılığı gelirin %10’u, oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Halen sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışmakta olan emekliler Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra da SGDP uygulamasına devam edecektir. Ancak, SSK’ya tabi çalışan emeklilerin prim oranları artık % 31 - % 36,5 olarak uygulanacaktır.  Tarımsal faaliyetler hariç olmak üzere, Bağ-Kur’a tabi çalışan emeklilerin aylıklarından % 12 oranında SGDP primi kesilecek, bu oran % 15’i geçmemek üzere her yıl bir puan artırılacaktır. Kesilecek bu miktar en yüksek yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklisinin aylığından kesilecek SGDP tutarından fazla olamayacaktır. İlk defa bu Kanundan sonra sigortalı olanların emekli olduktan sonra 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında bir işte çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecek; 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaları ve aylıklarının kesilmemesini talep etmeleri halinde ise aylıkları kesilmeksizin almakta oldukları emekli aylıklarından % 15 oranında destek primi kesilecektir. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı alanların 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

22 5510 sayılı Kanun Kayıt Dışılıkla Mücadelede etkin yöntemleri hayata geçirildi…  İşverenleri, ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapmaları hususunda zorunlu tutmaya Kurum yetkilendirilmiştir.  Kamu idareleri ile bankalara bir takım işlemlerin yapılması sırasında sigortalılık sorgulaması yapmaları yükümlülüğü getirilmiş, yine bu kuruluşlar Kurumla veri paylaşımı konusunda yükümlü tutulmuşlardır.  GSS sistemi tüm vatandaşların kayıtlılık ve takibini mümkün kılacaktır.  Kayıt dışı çalıştırmaya yönelik idarî para cezaları artırılarak daha caydırıcı hale getirilmiştir.

23 5510 sayılı Kanun Ülkemize Göç Eden Soydaşlarımıza, geldikleri ülkelerdeki çalışmalarını borçlanabilme imkânı getirildi… Örneğin yaklaşık 20 yıl önce Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımız, bu ülkedeki çalışma sürelerine ilişkin borçlanma tutarlarını ödeyerek emekli olabilme imkanına kavuşturuldu.

24 5510 sayılı Kanun Gelir ve Aylıkların Haczedilemezliği İlkesi, bu kanunda da korundu… Mevcut mevzuatımızda bulunmakla birlikte 5510’da yer almayan bu durum yeniden düzenlendi. Getirilen bu kanunla da bu ilke korunmakta, gelir ve aylıkların, prim ve nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

25 5510 sayılı Kanun Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasını hayata geçirildi… Tüm vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı… Ülkemizde yaşayan herkes (vatansızlar ve sığınmacılar dahil) sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

26 5510 sayılı Kanun Bağ-Kur’luların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları için gerekli olan 240 günlük prim gün sayısını 30 güne  indirildi…. Mevcut uygulamada; çiftçinin ya da esnafın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 240 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Yapılan değişiklik ile 240 günlük süre 30 güne indirilmektedir. Böylece çiftçilerimiz ve esnaflarımız, sigortalı olduktan 1 ay sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bağ-Kur sigortalılarımıza, 60 gün prim borcu olsa dahi  Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma imkânı getirildi… Mevcut uygulamada Bağ-Kur’lular, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hiç prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Yapılan değişiklikle, Bağ-Kur sigortalılarının 60 günlük borcunun bulunması halinde bile, sağlık yardımlarından yararlanmaları imkânı getirilmiştir. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, acil haller gibi durumlarda, Bağ-Kur’lunun sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, borcunun olup olmadığına bakılmaması kuralı getirilmiştir.

27 5510 sayılı Kanun SSK’lıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması için gerekli olan 90 ve bakmakla yükümlü oldukları için gerekli olan 120 günlük prim gün sayılarını 30 güne indirildi… Mevcut uygulamada, SSK’lılar kendilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 90 gün, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ise 120 gün prim ödeme gününün bulunması gerekmekteydi. Yapılan düzenleme ile, bu süreler 30 güne indirilmektedir. Böylece hizmet akdiyle  işe başlayan bir  vatandaşımız ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 1 ay sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

28 5510 sayılı Kanun Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak için gerekli olan, 1 yıl içinde 30 gün sigortalı olma şartını esnekleştirilerek; Örneğin grevde geçen süreler ve askerlik sürelerinin 1 yılın hesabında dikkate alınmaması sağlanarak 1 yıllık süre fiilen uzatılmıştır… Zorunlu sigorta kapsamında (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) çalışmaları sona erenlerin 90 gün boyunca prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlanmıştır….

29 5510 sayılı Kanun 18 Yaşından Küçüklerin her hangi bir şart aramaksızın Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması sağlanmıştır…. (ailesi çalışıyor mu çalışmıyor mu, prim borcu var mı yok mu v.b) 18 yaşından sonra ise kendi adlarına veya ana-babaları üzerinden sağlık sigortası kapsamında olmaya devam edeceklerdir. Kız Çocuklarının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu 18 yaşını dolduran kızlar ana-babalarından bağımsız olarak kendi sigortalılık ve gelir durumlarına uygun şartlarda GSS kapsamına girerek sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup ana-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanlar bu haklarını sürdüreceklerdir.

30 5510 sayılı Kanun Yaş ve fiyat kısıtlaması olmaksızın Diş Protez Bedelleri karşılanacak… Böylece her yaştaki genel sağlık sigortalılarının diş protez bedellerinin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca tespit edilecek fiyatlar üzerinden tamamının karşılanması sağlanmıştır. Bağ-Kurlu hastanın yol ve refakatçi giderleri Kurum tarafından karşılanacak…. Mevcut uygulamada; sadece SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının Sağlık Sigortası kapsamında yapılacak tedavi nedeniyle hastanın il dışına sevk edilmesi halinde yol ve refakatçi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmaktadır. Yeni düzenleme ile; bu hak ilk defa Bağ-Kur’lulara da sağlanmaktadır.

31 5510 sayılı Kanun Acil hallerde vatandaşlarımızdan Fark Ücreti talep edilemeyecek… Getirilen düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunsun yada bulunmasın bütün sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, vatandaşlardan herhangi bir fark ücreti talep edemeyecek. Sağlık Hizmeti Sunucuları Sınıflandırılacak. Böylece vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulmasına imkân sağlanacak… Şimdiye kadar böyle bir uygulama bulunmamaktaydı. Yapılan düzenleme ile, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu; tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilme (A,B,C… v.b) yetkisine sahip olacak. Böylece sağlık hizmeti sunucularının kaliteli hizmete teşviki amaçlanmaktadır.

32 5510 sayılı Kanun Yurt içinde yapılamayan tetkiklerin Yurt Dışında da yapılabilmesine imkân sağlanıyor… Tüm genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurt içinde yapılamayan tedavileri için yurt dışına gönderilmeleri uygulaması devam etmektedir. Buna ilaveten yurt içinde yapılması mümkün olmayan tetkikler de yurt dışında yaptırılabilecektir.

33 5510 sayılı Kanun Katılım Payları almama konusunda Kurum yetkilendiriliyor… Mevcut düzenlemelerde de katılım payı uygulaması bulunmaktadır.  Yapılan düzenleme ile; ayakta tedavilerde katılım payı 2 YTL olarak öngörülmektedir. Ancak, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında (örneğin sağlık ocaklarında) bu katılım payını almamaya yada daha düşük miktarlarda tespit etmeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınmaktadır. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan muayenelerde ise sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle katılım payı tutarını yarıya indirmeye veya beş kat artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye yine Sosyal Güvenlik Kurumu  yetkili olacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı durumlarında Katılım Payı Alınmayacak… İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri,  Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri,  Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,  Kronik hastalıklar,  Hayati önemi haiz ortez/protezler ile organ, doku ve kök hücre nakli,  Kontrol muayeneleri,  Vatana hizmet aylığı alanlar, harp ve vazife malullüğü aylığı alanlar ile terörle mücadele kapsamında aylık alanlar, Katılım Payından muaf tutulmaktadır.

34 5510 sayılı Kanun Geliri düşük vatandaşlarımızın, terörle mücadele aylığı alanların GSS Primi Devlet Tarafından Karşılanacak... Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar,  Vatansızlar ve sığınmacılar,  65 yaş veya özürlü aylığı alanlar,  Şeref aylığı alanlar (İstiklal madalyası),  Vatani hizmet aylığı alanlar,  Terörle mücadele aylığı alanlar ile harp malulleri,  SHÇEK tarafından bakılan çocuklar,  Köy korucuları,  Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarının Genel Sağlık Sigortası primleri Devlet tarafından karşılanacaktır.

35 5510 sayılı Kanun Çalışmayıp asgari ücretten az geliri olan vatandaşlarımız sadece 25,55 YTL ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek….. Getirilen düzenleme ile; aile içindeki kişi başına geliri asgari ücretin 1/3’ünden ( 213 YTL’den az) az olan vatandaşlarımızın sağlık primleri Devlet tarafından ödenecek. Bu uygulamaya geçiş sürecinde Yeşil kart uygulaması 2 yıl daha devam edecek, bu sürenin sonunda da yürürlükten kalkacak. Çalışması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı bulunmayanlardan; aile içindeki kişi başına geliri;  Asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olan vatandaşlarımız sadece 25,55 YTL,  Asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olan vatandaşlarımız sadece 76,64 YTL,  Asgari ücretin iki katından fazla olan vatandaşlarımız ise sadece 153,29 YTL, ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek.


"5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları