Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Hastane Bilgi Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Hastane Bilgi Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Hastane Bilgi Sistemleri
Prof.Dr.Halit Hami ÖZ SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Hastane Bilgi Sistemleri Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 Hastane Bilgi Sistemleri
Hastane sistemleri insan kaynakları yönetimi, planlama, finansman ve muhasebe, malzeme yönetimi ve ofis otomasyonları gibi yönetsel işlevlerin yanı sıra; hastalara sunulan tanı ve tedavi hizmetleri, klinik karar desteği, hemşirelik bakımı, ilaç ve tıbbi malzeme takibi, radyoloji ve laboratuvar sistemleri gibi birbirinden çok farklı işlevleri yerine getirmek zorunda olan karmaşık kuruluşlardır. Ayrıca günümüz yoğun rekabet şartlarında hastanler ileri tıp teknolojileri ve akıllı bina sistemlerini kullanmak zorundadır. Hastanelerin bu karmaşık yapıyı yönetmek ve bu esnada birbiriyle bazen hiç ilişkisi olmayan yukarıda belirtilen işlevleri yerine getirmesi için yoğun bilgi teknolojileri kullanımı ihtiyacı hızla artmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 Hastane Bilgi Sistemleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 Hastane Bilgi Sistemleri
Hastane Bilgi Sistemleri (HBS), hastane işletmelerinin çeşitli düzeylerdeki karar alıcılarına yardımcı olmak amacıyla, bilgi toplama ve bilgi yayma işlevlerini üstlenen, değişik kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyebilen bir sistem olarak, hizmetlerin bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi; elektronik ortamda bilgi alışverişinin otomatik olarak yapılması; tıbbi-finansal hizmetler açısından ortaya çıkan ayrıntılı bilgilerin bilgisayara dayalı bir enformasyon sistemi ile kaydedilerek bilgiye dönüştürülmesidir. Bu sebeple, değişik kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyen, bilgisayar, yazıcı, faks, modem, işletim sistemleri, yapısal kablolama, veri tabanları, yazılım gibi donanımları kullanan komplike sistemlerin bir bileşkesi olarak görülmektedir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 Hastane Bilgi Sistemleri
Bir hastanenin mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan mali, idari, tıbbi süreçlerin öngörülen biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan yazılım ve donanımların tümüne hastane bilgi sistemi denir. HBS, hastanenin yönetsel, mali ve hizmet verimliliği ile ilgili yararları için tasarlanmış, verilerin bir veri tabanında tutulduğu, yetkilendirilmiş kullanıcıların kendine uygun arayüzlerle verilere ulaşabildiği bilgi sistemleridir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 Hastane Bilgi Sistemleri
Günümüzde HBS, güvenlik ve bilgi erişimi, hasta kayıt-kabul ve kartoteks sistemi, hasta evrak/statü takibi, poliklinik, klinik, tıbbi kayıt, radyoloji, eczane, laboratuvar, ameliyathane, doğum odası, acil servis, diyet planlaması, randevu takip, döner sermaye ve muhasebe, personel, bordro, ayniyat, demirbaş takibi, stok kontrol satın alma, ihale dosyaları, vb. pek çok alanda kullanılmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 Hastane Bilgi Sisteminin İşlevleri
HBS, hasta kabul, tanı ve tedavi, hemşirelik hizmetleri, sunulan hizmetlerin kaydı, finans ve faturalama, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, teknik konular ve yönetim, bilgi, eğitim ve araştırma ile dış çevre ile bilgi alışverişi gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir. Bu işlevler aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 Hasta Kabul Hasta kabulün alt işlevleri şunlardır:
• Randevu planlama: Hastane hastaların kabulü için bir randevu planı oluşturmalıdır. Ayrıca, planlanmayan kabuller de mümkün olmalıdır (acil vakalarda olduğu gibi). • Hasta kimliğini tespit etme: Her hasta için benzersiz bir hasta tanımlama numarası (PIN) atanmalıdır. Bu PIN yaşam boyu geçerli olmalı ve değiştirilmemelidir. Eğer hastayı tanımlayan bir PIN atanmazsa, hastanın genel idari bilgilerinin elde edilmesini sağlayan doğru bir hasta kimliği tanımlanamaz. Hasta hastanede daha öncede kalmış ise, önceki bilgilerine ulaşmayı sağlayacak bir şekilde yeniden PIN tanımlanmalıdır (önceki tanı ve tedavileri gibi). Eğer hasta hastanede ilk kez kalıyorsa yeni bir PIN atanmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 Hasta Kabul İdari kabul:
İdari kabul hastanın kimlik tespitiyle başlar. Sigorta verileri, kabul tipi, özel hizmetler hakkındaki detaylar, hasta yakınları, kabul eden hekim, sevkteki tanılar gibi önemli idari veriler bu aşamada kaydedilmelidir. Hastanın atandığı oda ve yatak da idari kabul esnasında belirlenmelidir. • Klinik kabul: Sorumlu hekim ve hemşire tıbbi ve hemşirelik kabul işlemi gerçekleştirmektedir. Bu süreç, tipik olarak hastanın geçmişini ve hasta odasına girişini kapsamaktadır • Enformasyon: Hastane yönetimi, en son yatak kullanım oranını her zaman gözden geçirmelidir. Bu bilgi, hasta yakınları ve ziyaretçilere bilgi verebilmek ve bazı genel hastane istatistiklerini elde edebilmek için önemlidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 Hastanın Tedavisinin Planlanması ve Düzenlenmesi
Alt işlevleri şunlardır: • Enformasyon ve bilginin sunulması: Personel, duruma özgü hasta verilerinin yanı sıra, hastanın bakımını destekleyen genel klinik bilgilere (rehberler ve standartlar gibi) ulaşabilmelidir. • Karar verme ve hasta enformasyonu: Sorumlu ekip üyelerinin belirli tanı veya tedavi yöntemlerini uygulayabilmeleri için sonraki adımlar hakkında karar vermeleri gerekir. Bir tanı veya tedavi kararının karmaşıklığına bağlı olarak, ikinci bir görüş almak için iç ya da dış uzmanlara danışmak gerekebilir. Bu durumda tele-konferanslar yardımcı olabilir. Ayrıca, klinik süreçler hakkındaki kararlar belgelendirilmelidir. Karar verme sürecine hasta dâhil edilmeli ve onun onamı en iyi bir şekilde belgelenmelidir. • Bakım planlama: Detaylı bir şekilde daha sonra atılacak adımların ne olduğu planlanmalıdır. Her sürecin (bir cerrahi operasyon veya kemoterapi tedavisinde olduğu gibi) tipi, derecesi, süresi ve sorumlu personeli belirlenmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 İstem Girişi ve Bulguların İletilmesi
Alt işlevleri şunlardır: • Bir istemin hazırlanması: Bir hizmet birimi tarafından katalog şeklinde sunulabilecek mevcut hizmet spektrumuna bağlı olarak, doktor ya da hemşire sipariş giriş formu üzerindeki uygun hizmeti seçer. Son tanılar gibi ilgili bilgiler ve sorularla birlikte hasta ve vaka tanımlaması, istem yapılan hizmet (laboratuvar ve röntgen gibi) ve diğer yorumlar (özel riskler gibi) kaydedilir. Bir istem yalnızca bir yetkili uzman tarafından yapılmalıdır. Sisteme giriş yapmak için bilgisayar temelli araçlar kullanıldığı zaman, bilgisayarlı karar destek sistemleri alerjik bir hasta için ilaç girişi yapıldığı anda hekimi uyarabilmelidir. • Örnek alma veya randevu ve prosedürleri planlama: İstemin tipine bağlı olarak, örnekler hizmet sunulan bir hastaya açıkça atanmalıdır (kan örnekleri gibi) ya da hastanın randevusu planlanmalıdır (radyoloji birimlerinde olduğu gibi). Planlama esnasında tüm tarafların talepleri (hekim istemi, hizmet birimi, hasta, taşıma birimi gibi) adil bir şekilde düzenlenmelidir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 İstem Girişi ve Bulguların İletilmesi
İstemin iletilmesi: İstem hızlı ve doğru bir şekilde hizmet birimine iletilmelidir. Bir örnek ulaştırılacağında, istem veya örneğin diğer hizmet birimleri ile bağlantısı da sağlanmalıdır. Eğer gerekli olursa, hekim veya hemşire tarafından yapılmış olan istem üzerinde değişiklikler yapılabilmelidir. •Bulguların raporlanması (Sonuçların incelenmesi): Bulgular ve raporlar istemde bulunan birime geri gönderilmeli ve sorumlu sağlık hizmetleri profesyoneline ulaştırılmalıdır. Sonuçların açık bir şekilde doğru hastayı göstermesi gerekmektedir. Sorumlu hekim yeni sonuçlar hakkında bilgilendirilmeli ve kritik bulgular vurgulanmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 Tanı ve Tedavi İşlemlerinin Uygulanması
Planlanmış tanı, tedavi ve hemşirelik işlemleri (ameliyatlar, radyoterapi, radyolojik incelemeler, ilaç tedavisi gibi) uygulanmalıdır. Hastane gerekli işlemlerin uygulanması için araç ve kaynak (personel, oda ve ekipman gibi) sağlamalıdır. Bakımın planlanmasında yeni bulgular sebebiyle meydana gelebilen değişiklikler, yeni duruma uyumlarını sağlamak için kapsam dâhilindeki tüm birim ve kişilere doğrudan iletilmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 Klinik Dokümantasyon Klinik dokümantasyonun amacı hasta verileri ile bütün klinik verileri (hayati bulgular, istemler, sonuçlar, kararlar gibi) tam, doğru ve olabildiğince hızlı bir şekilde kaydetmektir. Bu, hastanın tedavisinin ilgili tüm personel arasında koordine edilmesini sağlar ve aynı zamanda yapılan işlemlerin yasal gerekçesini ortaya koyar. Veri, verilerin toplanması ve istatistik, bilgisayarlı karar desteği veya verinin yeniden alınmasına izin verecek şekilde mümkün olduğunca yapılandırılmış bir şekilde kayıt altına alınmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 Klinik Dokümantasyon Alt işlevleri şunlardır:
• Hemşirelik dokümantasyonu, yaşam bulguları, ilaç ve hasta bakımının diğer detayları ile birlikte, hemşirelik bakım sürecinin belgelerini (hastanın özgeçmişi, bakım planı, dokümantasyon süreci, değerlendirme ve rapor yazma) de kapsamalıdır. hastanın tıbbi geçmişi, tanıları, tedavileri ve bulguları ile özel alanlar (yoğun bakım ünitelerindeki belgeler gibi) veya özel amaçlar (klinik testler gibi) için oluşturulmuş belgeleri de kapsamalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 İdari Kayıtlar ve Faturalama
Hastanede yürütülen tüm işlemlerin doğru, tam, hızlı ve hasta odaklı bir şekilde belgelendirmesi gerekmektedir. Bu veriler hastanenin faturaları için esas teşkil etmektedir. İdari kayıtlar aynı zamanda; kontrol, harcama merkezlerinin muhasebesi, dâhili bütçeleme, maliyet sorumluluğu muhasebesi ve diğer finansal analizler için de kullanılmaktadır. Ayrıca bazı belgeler yasal zorunluluklar nedeni ile hazırlanmakta ve iletilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 Hastanın Taburcu Edilmesi ve Diğer Kurumlara Sevki
Hastanın hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra hasta hastaneden taburcu edilir, bazen de başka kurumlara sevk edilir. İdari olarak hasta taburcu süreci, son faturalama ve gerekli yasal raporların doldurulması ile başlatılır. Tıbbi ve hemşirelik taburcu işlemleri dokümanların tamamlanması ve taburcu raporunun yazılmasını gerektirmektedir. Hastane bu ve benzeri enformasyonu (radyolojik görüntüler gibi) mümkün olduğunca hızlı bir şekilde diğer kurumlara ulaştırmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 Hasta Kayıtlarının Saklanması
Alt işlevleri şunlardır: • Belgelerin oluşturulması ve sevk edilmesi: Epikriz, cerrahi raporlar gibi klinik dokümanların zamanında elde edilebilecek şekilde ve hasta odaklı olarak hazırlanması kolaydır. Önceden hazırlanmış enformasyon (laboratuvar sonuçları ve kodlanmış tanıların taburcu raporları için yeniden kullanılmasında olduğu gibi) mümkün olduğu kadar yeniden kullanılmalıdır. Bütün dokümanlar oluşturan kişi tarafından imzalanmalı ve oluşturulduğu tarih not edilmelidir. • Özel alanlar, özel amaçlar ve klinik kayıtlar için hazırlanan dokümanların yönetilmesi: Kalite yönetimi, araştırma ve özel birimlerin desteklenmesi için hazırlanan dokümanların örnek olarak verilebileceği bu tür dokümanların hazırlanması ve muhafazası kolay olmalıdır. Önceden hazırlanan veriler mümkün olduğunca kullanılmalıdır. Hastalar için gerekli sorgulamalar yapılabilmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 Hasta Kayıtlarının Saklanması
Tanı ve işlemlerin kodlanması: Tanı ve işlemler gibi temel medikal veriler yapılandırılmış basit dokümanlar olmalıdır. •Hasta kayıtlarının İdaresi: Hastane arşivi hasta kayıtlarını yönetmeli ve talep edildiği zaman belirlenen süre içersinde kullanılabilir hale getirmelidir. Arşivde her kaydın yeri kesin olarak bilinmelidir (örneğin, hangi arşiv belgesi hangi raftadır). Sağlık profesyonellerinin rollerine bağlı olarak hasta bakım sürecinde kayıtlara erişim hakkı tanımak için, kayıtların kullanıma sunulması ve geri dönüşü (örneğin, birden fazla hizmet alan hastalar için) organize edilmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 İş Organizasyonu ve Kaynak Planlama
Alt işlevleri şunlardır: •Planlama ve kaynak tahsisi: Hasta bakımı ve kaynak planlaması personel planlama, yatak planlama oda planlama ve aygıt planlamadan oluşan çeşitli kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Tüm kaynakların planlama faaliyetleri koordine edilmelidir. Süreçler planlanırken hem hizmet birimlerinin talepleri hem de randevu planlamasına göre istem yapılan birimlerin talepleri dikkate alınmalıdır. Malzeme ve ilaç yönetimi: malzeme, gıda, ilaç ve benzeri malların temini ve bertaraf edilmesi güvence altına alınmalıdır. Hastanenin tüm birimleri güncellenmiş kataloglardan talepte bulunabilmelidir. Hizmet birimleri (depo, eczane ve mutfak gibi) ihtiyaçları doğru miktarlarda ve zamanında teslim etmelidir. •Ekipman bakım ve yönetimi: Tıbbi cihazlar mevzuata uygun bir şekilde tescil ve muhafaza edilmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 İş Organizasyonu ve Kaynak Planlama
İşlerin genel organizasyonu: Ayaktan tedavi birimleri ve servisler gibi süreçlerin etkinliği hastaneler için son derece önemlidir ve bu süreçler randevuları hakkında hatırlatmalar yayınlamak veya fiili süreç akışı görselleştirilmek suretiyle çalışanlar için kişisel iş listeleri sağlamak suretiyle desteklenebilir. •Ofis iletişim desteği: Hastane bilgi sisteminin hasta bakımı ile ilgilenen tüm kişiler arasında iletişimi desteklemesi gerekir. Bu iletişim eş zamanlı (örneğin, telefon) ve eş zamanlı olmayan (örneğin, yazı tahtası, broşür, e-posta) iletişimden oluşur. Personel belirli bir zaman periyodu içerisinde iletişim kurabilmelidir. •Temel bilgi işlem desteği: Hastane bilgi sistemi, rapor yazma veya istatistik hesaplama gibi temel bilgi işleme görevlerini desteklemelidir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 Hastane Yönetimi Hastane yönetiminin alt işlevleri şunlardır:
• Kalite yönetimi: Bir sağlık kuruluş yönetiminin bütün faaliyetleri hasta bakım kalitesinin korunması ve sürekli geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu, hedeflerin belirlenmesini, sorumlulukların tanımlanmasını ve bu hedefleri gerçekleştirmek için süreçlerin izlenmesini içermektedir. Bu kapsamda yapılan faaliyetlere kalite indekslerini gösteren dâhili raporlama örnek olarak verilebilir. Kalite yönetimi tanı ve tedavi standartları hakkındaki bilgiler kadar hasta ve uygulanan tedavi hakkındaki bilgilere de ihtiyaç duymaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 Hastane Yönetimi Kontrol ve bütçeleme:
Hastane faaliyetlerini kontrol ve optimize edebilmek için faaliyetleri hakkındaki verileri toplamalı ve birleştirmelidir. Bu kapsamda hastaneler örneğin, personel, süreç, materyal ve finansal kontrol faaliyetlerini yürütmektedirler. •Maliyet-performansı muhasebesi: Amaçların kontrolü için, hizmetler, hizmetlerin maliyetleri ve hizmetlerin kimler tarafından kullanıldığının izlenmesi gerekmektedir. Maliyet merkezleri, maliyet birimleri ve süreçlerin maliyetlerinin muhasebesi bu kapsamda örnek olarak verilebilir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 Hastane Yönetimi Finansal Muhasebe:
Hastanenin bütün mali işlemleri yasal gereksinimleri karşılamak için sistemli bir şekilde kaydedilmelidir. Örneğin borçların hesabı, kredi hesapları ve tesis hesapları finansal muhasebe kayıtları içine girmektedir. •İnsan kaynakları yönetimi: Bu işlev personelin verimliliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılması gereken tüm görevleri içermektedir. Bu işlev personel ve pozisyon planlaması, personel kaydı, personel planlama ve personel bordrolarına ilişkin işlemleri kapsamaktadır. •Genel istatistik analizi: Hastane ekonomik verilerin hesaplanması ve analizi gibi faaliyetleri genel istatistiklerle desteklemelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

26 Hastane Bilgi Sisteminin Amaçları
Hastanelerde bilgi sistemleri kullanımının amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Hastanın özgeçmişi ve hastalığına ait tüm bilgiler, (hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar tüm işlemler) bilgisayara anında kaydedilir ve istenildiğinde bu bilgilere erişilebilir. Bu şekilde hastalara daha iyi hizmet vermek mümkündür. Hastanın özgeçmişine ve daha önceki bilgilerine süratle erişilmesini sağlayacak çağdaş bir arşivleme sisteminin kurulması çerçevesinde zaman kaybının önlenmesi ve hastalığın teşhisinde süratli ve güvenilir sonuçların alınması sağlanacaktır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

27 Hastane Bilgi Sisteminin Amaçları
Hastane yönetimi ile ilgili tüm bilgiler bilgisayar sisteminden takip edilmekte ve bu bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilmektedir. Böylelikle hastanede tüm idari işlemleri daha sağlıklı ve düzgün şekilde yürütmek mümkündür. Hastanelerde faturalama ve resmi evrak hazırlama işlemleri süratli ve güvenilir bir şekilde yapılarak gelirlerin arttırılması gerçekleştirilebilir. Hastanelerdeki tüm alım satım ve malzeme dağıtım işlemleri bilgisayarlar aracılığı ile yürütülür. Böylece satın alınan her malzemeye ait fatura bilgisayara kaydedilir. İlaç, medikal, medikal olmayan ve diğer malzemelerin stok miktarları takip edilir, alınan malzemelerin adet ve alım fiyatları incelenebilir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

28 Hastane Bilgi Sisteminin Amaçları
HBS’nin sağlık kuruluşlarında kurulması ve işletilmesiyle; • Bilgi üretim hızı, miktarı ve kalitesi artar, • Bilgi erişim hızı artar, • Karar verme hızı ve güvenilirliği artar, • Maliyetler azalır, • Personel verimliliği artar, • Hasta memnuniyeti artar. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

29 Hastane Bilgi Sistemlerinin Faydaları
Hastalar hakkında güncel ve doğru bilginin eksiksiz bir şekilde toplanması ve bu bilgilerin ihtiyaç duyan kullanıcılara, uygun bir formatta, uygun zamanda ve istediği yerde sunma, Klinik karar destek sistemleri sayesinde hekimlere tanı koyma ve tedavi sürecinde yardımcı olma, Hekimlere ilaç, ilaç etkileşimleri ve ilaçların yan etkileri konusunda destek sağlama, Hasta bakımının kalitesi, hastane performansı ve maliyetler hakkında bilgiler sunma, Değişik hastaneler arasında bilgi alışverişi ile yüksek kalitede iletişim sağlama, Sağlık alanında yapılan araştırmalara destek sağlama Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

30 Hastane Bilgi Sistemlerinin Faydaları
HBS’nin hastane yönetimlerine sağladığı yararları idari açıdan şu ana başlıklar altında toplayabiliriz; HBS uygulamaları ile hastane yöneticileri hastane ambarına giren ve çıkan malzemeleri, bu malzemelerin hastanedeki hareketlerini görerek stok kontrolü yapabilmekte, hastane malzeme ihtiyaçlarını önceden tahminde fikir sahibi olabilmekte ve sistemdeki kaçakların önüne geçilmektedir. HBS ile hastane çalışanlarının yaptıkları işler sürekli kayıt altına alındığından, çalışanların performansları değerlendirmelerinde kolaylık sağlamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

31 Hastane Bilgi Sistemlerinin Faydaları
Hastane genelinde ve bölümlerde gelir ve giderler sürekli gözlenenerek, beklenmedik iniş ve çıkışlara ya da gereksiz gider merkezlerine anında müdahale etme imkânı verdiğinden, bu tür sorunların tespiti ve çözüm süresi kısalmaktadır. HBS uygulamasında tüm işlemler kayıt altına alındığı ve işleyiş bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği için kırtasiye giderleri büyük oranda azalmaktadır. İşlemler daha hızlı yapılabildiği için hastaların memnuniyet düzeyleri yükselmekte ve böylece hasta tedavilerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

32 Hastane Bilgi Sistemlerinin Faydaları
HBS’nini hastane kliniklerine sağladığı faydaları da şu başlıklar altında toplamak mümkündür; Hastanın soy geçmişi, öz geçmişi, hastalığı ve hastalığına uygulanan tedavi bilgileri, laboratuvar ve röntgen sonuçları, vb. geçmişte yapılan işlemlerine kolayca ulaşılabildiğinden, hastanın yeni başvurularında uygulanması gereken tetkik ve tedaviler için yol gösterici olmaktadır. Hasta tedavi süreçlerinin kısalması ve işleyişin hızlanması ile hasta memnuniyeti sağlanmaktadır. Hastane ambarından malzeme isteği, hastane eczanesinden ilaç isteği yapılması gibi kâğıt üzerinde gerçekleşen, zaman alıcı işlemler ortadan kalktığı için işleyiş hızlanmaktadır. Klinikler kendi stok miktarlarını anlık olarak sorgulayarak ilaç ve malzeme kullanım oranlarını görebilmekte ve sistemdeki stoklarını karşılaştırarak stok takibi yapabilmekte, aynı zamanda malzeme kaçakları ortadan kalkmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi


"SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Hastane Bilgi Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları