Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇİD-TB Tanı ve Tedavisinde Ülkemizdeki Deneyim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇİD-TB Tanı ve Tedavisinde Ülkemizdeki Deneyim"— Sunum transkripti:

1 ÇİD-TB Tanı ve Tedavisinde Ülkemizdeki Deneyim
Özlen Tümer Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi EAH

2 7 yaşında kız çocuğu İlk tedavi Tedavi sonunda ÇİD-TB tanısı
Ekim 2004’de pnömonektomi Sağda harabolmuş AC

3 MDR-TB Tedavisi M.D. Iseman’ın 1993’de NEJM’de
yayınlanan yazısı ülkemizde de MDR-TB tedavisi uygulamalarına yol gösterici olmuştur.

4 Türkiye’de MDR-TB tedavi sonuçları
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve GKD Cer. EAH’den K. Tahaoğlu ve ark yılında NEJM’de MDR-TB tedavi sonuçları yayınlandı.

5 Referans Merkezleri Ankara
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. EAH İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. EAH Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. EAH Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. EAH (Ekim- 2005’de kapandı) İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. EAH

6 Referans kriterleri İlk kez veya ikinci kez tüberküloz tedavisi alan hastada tedavi başarısızlığı Kronik olguda yayma/kültür pozitifliğinin devam etmesi Yayma/kültür negatifliğine rağmen radyolojik progresyon? (hasta TB olmayabilir)

7 Tanı yöntemleri Ülkemizde tüberküloz tanısı için düzenli internal ve eksternal kalite kontrolü yapılan bir laboratuar bulunmamaktadır. Tedavinin 4.,5. ayında bakteriyolojik olarak yayma/kültür pozitifliğinin devam etmesi esastır. Bu hastalarda BACTEC ile duyarlılık testi ve tip tayini istenir. Hıfsısıhha Lab.

8 Kullanılan ikinci grup ilaçlar
Aminoglikozitler Amikasin, Kapreomisin, Kanamisin 15 mg/kg Kinolonlar Ofloksasin, Siprofloksasin, Levofloksasin, Moksifloksasin mg/ mg mg/400mg Etionamid/Protionamid mg Sikloserin PAS 8-12 gr Thiasetazon 150 mg

9 Etkinliği kesin olmayan ikinci grup ilaçlar
Klofazimin mg Amoksisilin+Klavulanik asit 2 gr Klaritromisin 1000mg Linezolid 1200mg

10 Süreyyapaşa Göğüs Hastanesi (n=263)
Yan Etki Hasta sayısı % Ototoksisite 110 41.8 Psikiyatrik sorunlar 56 21.3 GİS sorunlar 37 14 Artralji 30 11.4 Hepatotoksisite 12 4.5 Santral sinir sistemi 26 9.9 Deri lezyonları T. Törün et al. IJTLD, Dec-2005

11 Heybeliada Göğüs Hastanesi (n=114)
Yan Etkiler Hasta sayısı % Ciddi işitme kaybı 20 17 Ototoksisite(çınlama, uğultu) 10 9 Psikotik reaksiyon(Depresyon v.s.) 11 Hepatotoksisite 6 5 Ağır GIS bulguları Artralji 2 Konvülsiyon Bağ dokusu hastalığı 1 Nefrotoksisite Allerjik reaksiyon Ö. Tümer et al. ERS ,2005

12 Yedikule Göğüs Hastanesi (n:122)
İlaç yan etkisi görülen :70 (%57.4) Kesilen ilaç sayısı :27 (%15) İşitme kaybı :23 (%18) GİS yakınmaları :19 (%15.1) Psikoz :10 (%8.1) Depreyon : 7 (%5.7) Artralji : 5 (%4.1) Hepatit : 2 (%1.6) Konvülsiyon : 2 (%1.6) Vertigo : 2 (%1.6) Cilt döküntüsü : 2 (%1.6) Nefrotoksisite : 1 (%0.8) Nöropati : 1 (%0.8) G. Ortaköylü,TÜSAD. 2005

13 Hastanede yatış süreleri
Yatış süresi Süreyyapaşa G.H. T.Karagöz et al. ERS,2004 261.7±127.6 gün( gün) T. Törün et al. IJTLD,2005 5.9 ay (1-15 ay) Heybeliada G. H. Ö. Tümer et al. IUATLD,2005. 128 gün (2-8 ay) Yedikule G. H. G. Ortaköylü. TÜSAD, 2005 71.9 ±45.8 gün Atatürk G. H. G. Dulkar et al. ERS,2005. 109.6 ±58.7 gün( gün)

14 Tedavinin izlenmesi ve Tedavi süresi
Her ay bakteriyolojik ve radyolojik izlem Tedavi süresi basil konversiyonundan sonra ay olarak uygulanmaktadır. Tedavinin sonlandırılmasından sonra da takipler devam etmektedir.

15 Süreyyapaşa Göğüs Hastanesi (1992-2004)
Tedavi Sonucu Hasta sayısı % Tedavi başarısı 204 77.6 Terk 25 9.5 T. Başarısızlığı 16 6.1 Ölüm 18 6.8 Toplam 263 100 T. Törün et al. IJTLD,Dec-2005

16 Süreyyapaşa Göğüs Hastanesi (1994-2000)
Tedavi Sonucu Hasta sayısı % Tedavi Başarısı 99 69.7 Terk 15 10.6 Ölüm 19 13.4 T. Başarısızlığı 9 6.3 Toplam 142 100 T. Karagöz et al. ERS, 2004

17 Heybeliada Göğüs Hastanesi (1997-2004)
Tedavi sonucu Erkek hasta Kadın hasta Toplam hasta Kür(Tedavi başarısı) 84 (%73) 37 (%74) 121 (%73) Terk 26 (%22) 6 (%12) 32 (%19) Başarısız 2 (%2) 4 (%8) 6 (%4) Ölüm 3 (%3) 3 (%6) Toplam 115 50 165 Ö. Tümer et al. IUATLD, 2005

18 Yedikule Göğüs Hastanesi (2001-2005)
Tedavi başarısı 116 (%65.2) Kür 68 (%38.2) Olası kür 48 (%27.0) Tedavi Yetmezliği 9 (%5.1) Tedavi terk 37 (%20.8) Ölüm 16 (%9.0) Toplam 178 100 G. Ortaköylü. TÜSAD, 2005

19 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (n=84)
M. Öğretensoy, H. Çalışır, 2000.

20 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ocak 2000-Aralık 2003 36 HIV(-) MDR-TB Sonuç Hasta sayısı % Kür 21 60 Terk 15 40 Toplam 36 G. Dulkar et al. ERS,2005

21 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi (2001-2005)
Sonuç Olgu sayısı % Kür 22 36 Tedavi tamamlama 9 15 Terk Tedavi başarısızlığı 1 1.6 Ölüm 13 21 Nakil 2 3.2 Takipte kayıp 5 8.2 Toplam 61 100 S. Aktoğu Özkan, 2006

22 Tedaviyi terkten dönen ÇİD-TB olgusu
Kasım 2003 Aralık 2001-Haziran 2002 Ocak 2006

23 ÇİD-TB hastalarının cerrahi yapılma oranı
Cerrahi tedavi Çalışma-Kurum ÇİD-TB hastalarının cerrahi yapılma oranı T. Törün (Süreyyapaşa G.H.) 66/252 %26.2 T. Karagöz (Süreyyapaşa G.H.) 34/142 %24 Ö. Tümer (Heybeliada G. H.) 21/165 %12.7 G. Dulkar (Atatürk G.H.) 4/35 % 11.4 M. Öğretensoy (Atatürk G.H.) 9/84 % 10.7 G. Ortaköylü(Yedikule G.H.) 19/178

24 İlaç tedavisine destek olarak cerrahi
Yayma (-), kültür(+) ÇİD-TB olgusu Sağ üst Lobektomi sonrası

25 Artılar İlaç desteği var Sevk zinciri çalışıyor
Deneyimli uzmanlar mevcut Tedavi başarıları yüksek (%50-78)

26 Eksiler ÇİD-TB için tanı ve tedavi rehberi yok
Duyarlılık testleri güvenilir değil Bazı ilaçlar TR’de yok (örn. Kapreomisin) Uzun süreli yatırmak sorun oluyor Taburcu olduktan sonra doğrudan gözetimli olarak ilaçlar verilemiyor, terk oranları yüksek (% ) Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı desteği yok


"ÇİD-TB Tanı ve Tedavisinde Ülkemizdeki Deneyim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları