Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü
SİD UYGULAMLARINDA FİZİK DEĞERLENDİRME Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

2 Radikal tedavi seçenekleri
Prostat Kanseri Radikal tedavi seçenekleri Cerrahi Eksternal ışınlama BRAKİTERAPİ - RADİKAL - EK DOZ Prostat kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıktaki ve ilerideki 5 yıl içinde erkekte en sık görülen tümör olması beklenmektedir. Amerikada halen en sık görülen kanserdir. İnsidanstaki bu artış, transrektal ultrasongrafinin ve PSA nın kullanımının bir sonucu olarak prostat kanserinin gelişmiş erken deteksiyonundan kaynaklanmaktadır. Lokalize tümörlerde kesin tedavi seçenekleri sınırlıdır ve radikal prostatektomi, eksternal huzme tedavisi ve radyoaktif materyalin lokal implantasyonunu içerir. Erken evre prostat kanserini tedavisi için radyoaktif kaynak iplantasyonunun kullanımı1917 de radyum iğneleriyle rapor edilmiştir.1983 de Holm prostat içinde iğne pozisyonunu ve planını verifiye etmek için trans rektal ultrasonografinin kullanımını rapor etti. Bu metodun daha önce kullanılan retropubik metoda üstünlüğü,transrektal ultrason imajlarına dayalı implantları önceden planlama kaynakları bırakmadan önce uygun igne yerleşimini belirleme yeteneğini içeriyordu. Geçici implant Kalıcı implant XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

3 Prostat Brakiterapisi
EK BOOST İntraprostatik dokulara daha yüksek doz Sağlıklı dokulara minimum doz XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

4 Prostat Brakiterapisi; Ek doz
1. Eksternal radyoterapi (pelvis & prostat) 46 Gy, 1.8 Gy/ fraksiyon 2 hafta ara I Gy minimum perifer dozu (MPD) 103Pd Gy minimum perifer dozu (MPD) veya HDR I-192 ile Gy/3-4 frak. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

5 Prostat brakiterapisi; izotop seçimi
keV Yarı ömür I-125 28 60 gün Pd-103 21 17 gün Cs-131 30 9.7 gün XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

6 Prostat Brakiterapisi
MONOTERAPİ ( Radikal - kalıcı implant) 125I – 145 Gy MPD 103Pd – 125 Gy MPD XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

7 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Ir-192 LDR Ir-192 teli Ir 191(n-) Ir192 Ort. enerji: 370 keV Yarı hayat: gün HVL: Dokuda 6 cm, kurşunda 2.5 mm U/mCi: 4.030 Kullanım şekli: Geçici implant veya HDR Ir-192 kaynağı XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

8 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
6711# ve 6702 # İyot-125 Xe124(n-) I125(EC) - Te125 Ortalama enerji: keV Yarı hayat: 59.6 gün HVL: Dokuda 2 mm, kurşunda 0.025mm U/mCi: 1.27 Kullanım şekli: Kalıcı implant XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

9 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Pd-103 Pd-103 M200 ve MED 3633 Pd 102 (n-) Pd 103 ( EC) Ortalama enerji: 20-22keV Yarı hayat: 17 gün HVL: Kurşunda mm U/mCi: 1.293 Kullanım şekli: Kalıcı implant XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

10 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Cs-131 Ortalama enerji: keV Yarı hayat: 9.7 gün HVL: Kurşunda 0.08 mm U/mCi: 0.643 Kullanım şekli: Kalıcı implant XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

11 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Kaynak şiddeti Tavsiye edilen birim: Air kerma şiddeti, Sk Kaynaktan 1 m mesafede havadaki doz şiddeti Birim= Gy m2 / hr = U Ci veya mCi Kullanılan tipik aktivite değerleri: I-125 için U ( mCi ) Pd-103 için U ( mCi ) Cs-131 için U ( mCi ) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

12 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Yarı ömür I gün Pd gün Cs gün I-125’in günde %1’i bozunur. Pd-103’ün günde %4’ü bozunur. Cs-131’in günde %7’si bozunur. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

13 I-125, Pd-103 ve Cs-131; Doz Hızları
I-125 ile 197 günde toplam dozun %90’ı verilir. Cs-131; 32 cGy/hr Pd-103 ile 56 günde toplam dozun %90’ı verilir. Cs-131 ile 33 günde toplam dozun %90’ı verilir. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

14 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
İzodoz dağılımları I Pd Cs-131 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

15 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Total doz (R) Çevirme faktörü, 24 h/d* 1.44 Ekspojur rate sabiti, (R cm2 / h. mCi) Başlangıç aktivitesi (mCi) Fiziksel yarı hayat (d) Mesafe (cm) Işınlama süresi (d) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

16 Görünür aktivite (mCi)
Meisberger formalizmi Total doz Yarı hayat Görünür aktivite (mCi) Ekspojur rate sabiti , (R cm2 / h. mCi) Rontgeni rad’a çevirme faktörü Azaltma ve saçılma faktörü Kaynaktan hesaplama noktasına olan uzaklık XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

17 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Task Group 43 Total doz Yarı hayat Görünür aktivite (mCi) Doz rate sabiti, (cGy. cm2 / h. U) Geometri faktörü Azaltma ve saçılma faktörü Anizotropi düzeltme faktörü Kaynaktan hesaplama noktasına olan uzaklık XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

18 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Prostat Brakiterapisi, HDR 1. Tedavi kararının verilmesi 2. Volüm çalışması (US veya CT) 3. İğnelerin yerleştirilmesi, CT filmleri 4. Planlama ve ışınlama (3-4 fraksiyon) 5. Post planlama (optimizasyon) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

19 Prostat Brakiterapisi, HDR
192Ir source 192Ir source XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

20 Prostat Brakiterapisi, HDR
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

21 Prostat Brakiterapisi, LDR
Tedavi kararının verilmesi Volüm çalışması (US veya CT) Ön planlama (Preplanning) Kaynakların hazırlanması ve implant Post planlama (2 gün- 4 hafta) Değerlendirme ve takip XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

22 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Prostat Brakiterapisi, LDR 1. Tedavi kararının verilmesi 2. Volüm çalışması (US veya CT) 3. Ön planlama (Preplanning) 4. Kaynakların hazırlanması ve implant 5. Post planlama (2 gün- 4 hafta) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

23 Prostat Brakiterapisi, Volüm Çalışması
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

24 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Prostat Brakiterapisi, LDR 1. Tedavi kararının verilmesi 2. Volüm çalışması (US veya CT) 3. Ön planlama) 4. Kaynakların hazırlanması ve implant 5. Post planlama (2 gün- 4 hafta) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

25 Prostat Brakiterapisi, Ön Planlama
Üretra ve rektum ön duvarının dozlarını sınırlayarak en uygun doz dağılımının elde edilmesi; Periferik yükleme Modifiye periferik yükleme CDVH ların elde edilmesi Kaynak aktivitesinin yeniden değerlendirilmesi Kaynak/iğne sayılarının belirlenmesi ve yükleme planlarının yapılması XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

26 Prostat Brakiterapisi, Ön Planlama
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

27 Prostat Brakiterapisi, Ön Planlama
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

28 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Memorial Sistemi (nomogram) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

29 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Prostat Brakiterapisi, LDR 1. Tedavi kararının verilmesi 2. Volüm çalışması (US veya CT) 3. Ön planlama (Preplanning) 4. Kaynakların hazırlanması ve implant 5. Post planlama (2 gün- 4 hafta) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

30 Prostat Brakiterapisi,kaynak ve iğneler
Serbest sid Rapid Strand Strand XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

31 Prostat Brakiterapisi, uygulama
TRUS ile transperineal uygulama Gerçek zamanlı (real time) planlama XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

32 Prostat Brakiterapisi; İmplant sonrası
Fluoroskopi Post implant radyografi XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

33 Prostat Brakiterapisi; İmplant sonrası
Operasyon sonrası ortamda doz kontrolu Sid düşmesi İğne içinde sid kalması Hasta etrafındaki doz kontrolu Artan sidler ile kullanılan sidlerin kontrolu Artan sidlerin kendi konteynerlerinde radyoproteksiyon kurallarında muhafaza edilmesi XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

34 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Prostat Brakiterapisi, LDR 1. Tedavi kararının verilmesi 2. Volüm çalışması (US veya CT) 3. Ön planlama (Preplanning) 4. Kaynakların hazırlanması ve implant 5. Post planlama (2 gün- 4 hafta) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

35 LDR brakiterapi, post planlama
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

36 Prostat Brakiterapisi, Post Planlama
CT&MR görüntüleri Organ konturları Sid pozisyonları Klinik değerlendirme MR görüntüsü CT görüntüsü XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

37 Prostat Brakiterapisi, Post Planlama
CT’ de prostat volümlerinin çizilmesi ??? MR füzyon gerekli!!! XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

38 Radyoaktif izotoplar için BED hesabı
D90= Volümün %90 ının aldığı doz D0 = Başlangıç doz hızı =Subletal hasarın onarım katsayısı = Radyoizotopun bozunma katsayısı = Gy (D90,1 ay sonra alınan CT den yapılan dozimetriye göre) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

39 BED’in PSA nüksü üzerine etkisi
ASTRO,2007 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

40 Tedavi tiplerinin PSA nüksü üzerine etkisi
ASTRO,2007 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

41 Prostat brakiterapisi
I-125= Pd-103 Cs-131 ????? XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

42 Target Volüm, Riskli Organlar
CTV: Klinik target volüm, prostat PTV : Prostat sınırlarından 2-3 mm daha geniş olan volüm Prostat Volüm (cc) D (Gy) V (cc) V (cc) V (cc) V (cc) Üretra Volume (cc) V (cc) V (cc) Rektum V (cc) %50 üretra dozu < 215Gy %50 rektum volümü < 4cc XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

43 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Kalite İndeksleri HI= 100 x (( V100 – V 150 ) / V T)) CI= 100 x (( V100 – V T ) / V T)) XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

44 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Homojenite indeks HI= 100 x (( V100 – V 150 ) / V T)) V100 ; Tedavi dozunu veya daha yüksek doz alan volüm V150 ; Terapötik dozdan veya tümör nekrozuna sebep olacak kadar yüksek doz alan dokularının volümü VT ; Tümör volümü İdeal bir implantta yaklaşık 0.7 dir XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

45 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Kapsama indeksi CI= 100 x (( V100 – V T ) / V T)) Target volümün tanımlanan dozla kapsanmasını ölçülendirir. CI=0 ise, tedavi volümünün tümör volümüne eşit olduğu anlamına gelir. CI<0 ise, tedavi volümünün tümör volümünden küçük olduğunu gösterir. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

46 Uveal melanomlarda sid uygulaması
I-125 sidleri 2,5-6,5 mCi/sid 8-24 adet sid Gy/apeks dozu XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

47 Uveal melanomlarda sid uygulaması
XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya

48 XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2007 Antalya
Teşekkürler… Teşekkürler… XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya


"Gönül Kemikler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları