Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Elektron Dozimetrisi Doç.Dr.Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi AD. Türk Fizik Derneği 8.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Elektron Dozimetrisi Doç.Dr.Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi AD. Türk Fizik Derneği 8."— Sunum transkripti:

1 Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Elektron Dozimetrisi Doç.Dr.Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi AD. Türk Fizik Derneği 8. Parçacık Hızlandırıcı ve Detektörleri Yaz Okulu 10-15 Eylül 2012 BODRUM

2  Philips marka SL 25 model Medikal Lineer Hızlandırıcı Medikal Lineer Hızlandırıcı

3 Farklı Boyutlardaki Elektron Aplikatörleri

4 Elektron Aplikatör’ü Takılmış Philips marka SL 25 medikal lineer hızlandırıcı

5 Patient HASTA Saçıcı foil(ler) Elektron demeti Birincil kolimatörler İyon odası İkincil kolimatörler Elektron aplikatörleri Lineer hızlandırıcının elektron tedavisi için kullanımı

6 Elektron Derin Doz Eğrisi

7 Farklı Enerjilerdeki Elektronların Derin Doz Eğrileri

8 İzodoz eğrileri

9  Build-up bölgesi, X-ışınlarından çok farklıdır  Ciltte düşük bir doz bölgesi yoktur (4-6 MeV enerjiler için doz daha düşüktür, %85’den azdır)  Plato bölgesi:  %90 E 0 (MeV) / 4 (cm)  %80-85 E 0 (MeV) / 3 (cm)  Pratik menzil E 0 (MeV) / 2 (cm) Yüksek Enerjili Elektronlar

10 Elektron Enerji Spektrumu ve Parametreleri

11 Yüksek Enerjili Elektronlar  E max, a : Elektron demetinin hızlandırıcı çıkış penceresindeki maksimum enerjisi  E max,o : Elektron demetinin f antom yüzeyindeki maksimum enerjisi  E max,z : Elektron demetinin z derinliğindeki maksimum enerjisi  Ē a : Elektron demetinin h ızlandırıcı çıkış penceresindeki o rtalama enerjisi  E p,a : Elektron demetinin h ızlandırıcı çıkış penceresindeki e n olası enerjisi  r a : E nerji dağılımı (enerji spektrumunun yarı maksimumunda ki genişli k )

12  Elektron demeti hızlandırıcı çıkış penceresi ve fantom yüzeyi arasında farklı materyaller den geçer ken enerji kaybeder aynı zamanda bu tür enerji kayıplarındaki düzensiz değişimler spekturumu genişletir. Bu durum elektronlar fantom içinden geçerken de olmaktadır. Yüksek Enerjili Elektronlar

13  Elektron demet kalitesi pratik olarak Ē o ve E p,o ile tanımlanabilir.  Ē o : Elektron demetinin fantom yüzeyindeki ortalama enerjisidir.  E p,o : Elektron demetinin fantom yüzeyindeki en olası enerjisidir.  En olası enerji E p,o izodoz eğrilerini ya da derin doz dağılımını karakterize etmek için en uygun parametredir. Bu deneysel olarak kolayca bulunabilen pratik menzil R p ile bağlantılı olmasındandır. Yüksek Enerjili Elektronlar

14  Demet Kalite Spesifikasyonu :  Elektron demetleri :  Fantom yüzeyindeki “ortalama enerji”. IAEA, Technical Reports series No.277

15 Menzil Enerji İlişkisi  Pratik menzil R p eğrinin inen kısmına teğet ile fren ışınımı (Bremsstrahlung) kuyruğunun uzantısının kesişme derinliği olarak tanımlanır.  R 50 soğurulan dozun maksimumunun %50’ si olan derinlik olarak tanımlanır.  Deneysel enerji menzil bağıntıları su fantomuna dik gelen geniş ve paralel elektron demetleri için tam geçerlidir.

16  Ē o = 15 MeV’ e kadar olan enerjilerde 12 cm x 12 cm ya da daha büyük alanlar ve bu enerjiden daha yüksek enerjilerde 20 cm x 20 cm ya da daha büyük alanlar tavsiye edilir. Menzil Enerji İlişkisi

17  Ē o ≤ 10 MeV enerjileri için ölçümlerin efektif noktası ve pertürbasyon düzeltme faktörleri için var olan belirsizlikler paralel düzlem iyon odası kullanılarak azaltılır. Menzil Enerji İlişkisi

18 E p,o ’ ın Belirlenmesi  E p,o = C 1 +C 2 R P +C 3 R P 2  C 1 =0.22 MeV  C 2 =1.98 MeV.cm -1  C 3 =0.0025 MeV.cm -2  SSD≥100 cm

19 Ē o ‘ ın Belirlenmesi  Ē o =C 4 R 50  C 4 =2.33 MeV.cm -1

20 Ē Z ‘ nin Belirlenmesi  Ē z  E o (1- z / R p )  z : su fantomundaki derinlik  R p : pratik menzil  Bu yaklaşım yalnız ortalama enerji Ē o ≤ 10 MeV ise geçerlidir. Daha yüksek enerjilerde ise küçük derinlikler için geçerlidir.

21  Suda soğurulan doz D w efektif noktadaki ölçümde;  denklemi ile ifade edilir.  Durdurma gücü oranı (S w,air ) u : Spencer-Attix kavite teorisi kullanılır. Durdurma gücünü sınırlamak için seçilen kesim (cut-off) enerjisi = 10 KeV’dir. Durdurma gücü için giriş parametreleri fantom yüzeyinde ortalama enerji ve efektif ölçüm noktasının z derinliğidir., R 50 ’den belirlenir. Suda soğurulan dozun belirlenmesi Yüksek Enerjili Elektronlar :

22  Pertürbasyon düzeltme faktörü (P u ) : P u değerleri Tablo XI’de verilmiştir. P u ’nun giriş parametresi, efektif ölçüm derinliğinde ortalama elektron enerjisidir (, Tablo V). Elektronların saçılma gücü, azalan elektron enerjisi ile hızla artar. Böylece elektron için pertürbasyon düzeltme faktörü, azalan elektron enerjisi ile artacaktır (Tablo XI). Bu faktördeki belirsizlik de, düşük enerjili elektronlar için artacaktır. Bu problemi azaltmak için tavsiye edilen paralel düzlem iyon odasıdır. Suda soğurulan dozun belirlenmesi Yüksek Enerjili Elektronlar :

23

24

25

26

27  Elektron akısını plastik ve su arasında transfer etmek için ek bir faktör gerekir. Bu faktörle plastik fantom kullanılarak elde edilen okumalar, sudaki okumalara çevrilir.  M u (su) = M u (plastik) h m  h m değerleri Tablo XII’dedir. Suda soğurulan dozun belirlenmesi Yüksek Enerjili Elektronlar :

28

29

30

31  Sudan farklı bir fantom ile soğurulan doz ölçümü yapılmışsa ve sıcaklık-basınç düzeltme faktörü elektrometreye girilmemişse;   M u : Elektrometreden okunan değer  P tp : Sıcaklık-basınç düzeltmesi  N D : Elektrometre ve iyon odasının kalibrasyon faktörü  S w,air : Durdurma gücü oranı  P u : Pertürbasyon faktörü  h m : Fantom materyalini suya çevirme faktörü  P cel : İyon odasının merkezi elektrodu alüminyum olduğu durumlarda kullanılır (Tablo XIX). Suda soğurulan dozun belirlenmesi Yüksek Enerjili Elektronlar :

32

33  Elektron demetleri :  Yarı değer derinliği R 50 (Enerjiye dönüştürmekten kaçının)  R 50 = 1.029 R 50,ion – 0.06 g / cm 2 (R 50,ion 10 g / cm 2 )  R 50 = 1.059 R 50,ion – 0.37 g / cm 2 (R 50,ion > 10 g / cm 2 )  Yeni Z ref = 0.6 R 50 -0.1 g / cm 2 TRS-398 Demet Kalite Spesifikasyonu

34

35 İyon odasının referans noktası  Paralel düzlem : Hava kavitesinin önü  Elektron demetleri için silindirik iyon odasının merkezinden 0.5 r sil daha derinde.

36

37 Teşekkür Ederim


"Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Elektron Dozimetrisi Doç.Dr.Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi AD. Türk Fizik Derneği 8." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları