Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOLOJİK SAVAŞ VE KORUNMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOLOJİK SAVAŞ VE KORUNMA"— Sunum transkripti:

1 BİYOLOJİK SAVAŞ VE KORUNMA

2 TANIMI Biyolojik savaş; insan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm ve zarar meydana getirmek, malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır.

3 Bakteriler, Riketsialar, Virüsler, Funguslar, Protozoalar
Bakteriler, Riketsialar, Virüsler, Funguslar, Protozoalar gibi mikroorganizmalar biyolojik savaş maddesi olarak kullanılabilir.

4 BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1
BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.Üretimleri kolay ve ucuzdur. 2.Depolama şartlarına ve dış şartlara dayanıklılıkları fazladır. 3.Enfeksiyon yetenekleri fazla olup,salgın yapabilmektedir.

5 4. Hastalık yapmaktadır 5. Vücuda çeşitli yollardan girer. 6
4.Hastalık yapmaktadır 5..Vücuda çeşitli yollardan girer. 6.Kuluçka devreleri genellikle kısadır. 7.Teşhis ve tedavileri güç olup, çok zaman almaktadır. 8.Öldürücüdür

6

7 BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELERİNİN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI 1. Solunum Sistemi 2
BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELERİNİN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI 1.Solunum Sistemi 2.Sindirim Sistemi 3.Deri 4.Tenasül Organları 5.Göz Konjiktivaları

8 Biolojik maddenin vücuda giriş yollarına göre tehlike oranı artar
Biolojik maddenin vücuda giriş yollarına göre tehlike oranı artar.Örneğin ŞARBON hastalığı mikrobu deri yolu ile alınırsa ölüm oranı %5-20 civarında iken, solunum yolu ile alındığında ölüm oranı %99’a kadar çıkar. Yine VEBA deri yolu ile bulaştığında ölüm oranı %20-30 iken, solunum yolu ile alındığında ölüm oranı %95’e kadar çıkar. Tüberküloz basiller solunum yolu ile akciğerlere girince hastalık VEREM, aynı basiller sindirim yolu ile alınırsa bağırsak hastalığı olur.. TİFO mikrobu yaralardan geçerse az, sindirim yolu ile alınırsa çok tehlikeli olur.

9 BİYOLOJİK SAVAŞA KARŞI SAVUNMA Biyolojik silahlara karşı savunma tedbirlerinden sorumlu makam Sağlık Bakanlığıdır. Ancak diğer bakanlık ve ilgili kuruluşlar da kendi hizmetleri ile ilgili savunma tedbirleri konusunda gerekli önlemleri almak durumundadırlar.

10 Örneğin bitki ve hayvanlarda ortaya çıkacak hastalıklara karşı Tarım Bakanlığınca, biyolojik madde ile kirlenmiş sahaların temizlenmesi Çevre Bkanlığı, İtfaiye ve Sivil Savunma vb. kuruluşlarca yapılmaktadır. Biyolojik silahların kullanımını önleyecek veya kullanıldıklarında bunları etkisiz hale getirebilecek hiç bir kesin önlem pratik olarak yoktur, yakın gelecekte de olmayacaktır.

11 Bu tür silahların üretilmesi, depolanması ve kullanılması oldukça ucuz, ancak bunlardan korunma, tedavi yöntemleri ise oldukça pahalı ve zordur. Etkili bir savunma için iyi eğitilmiş personele, çok etkili haber alma birimlerine, kaliteli ve etkili koruyucu malzeme, tesbit ve teşhis araç ve gereçlerine, çok çabuk ve etkili bir şekilde organize olan Sağlık, Sivil Savunma ve İtfaiye teşkillatlarına gerek bulunmaktadır.

12 BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELRİNDEN KORUNMA TEDBİRLERİ 1
BİYOLOJİK SAVAŞ MADDELRİNDEN KORUNMA TEDBİRLERİ 1.Genel Tedbirler Sağlık, İtfaiye, Sivil savunma ve diğer ilgili personel ve halk, biyolojik savaş hakkında bilgilendirilmelidir. Bunlara hijyen kural ve esasları öğretilmelidir. Bütün yurtta aşı, serum, ilaç, hastane, doktor ve sağlık personeli yeterliliği sağlanmalıdır.

13 Planlanan aşılar zamanında yapılmalı ve gerekli sıhhi tedbirler alınmalıdır. Biyolojik savaş maddelerine karşı koruyuculuk sağlayan malzemeler( maske, koruyucu elbise, kitler) temin edilmeli ve kullanılması öğretilmelidir. Şahsi ve çevresel temizliğe dikkat edilmelidir. Su ve besin maddeleri temiz olarak kapalı kaplarda bulundurulmalı ve gerektiğinde kaynatılmalıdır. Hastalıklar ilgili yerlere derhal iletilmelidir. Yetkililerin emir ve talimatlarına uyulmalıdır.

14 2. Bireysel Tedbirler Varsa maske takın
2.Bireysel Tedbirler Varsa maske takın. Kirlenmiş sahadan en kısa sürede uzaklaşın. Hiç bir şeye ve yere atılmış eşyaları almayın. Elbisenizi düğmeleyin eldiveninizi giyin ve açık yerlerinizi kapatın.(kesik ve yaralar, yara bandı ile kapatılmaldır.) Yakınınızda sığınak varsa sığınağa girin. Yanınızdaki içecek ve yiyecekten başkasını yemeyin. İçecek ve yiyecekleri kaynatın. Kullanılacak malzeme ve araçları sterilize edin. Vücudunuzu temiz tutun. Hastalık halinde derhal doktora başvurun. Panik ve heyecanlanmayın, söylentilere inanmayın.

15

16 3. Toplu korunma Toplu olarak korunma sığınaklar ile sağlanır
3.Toplu korunma Toplu olarak korunma sığınaklar ile sağlanır.Sığınakların havalandırma tertibatlarının filtreki olması, giriş ve çıkışların iyi izole edilmesi gereklidir.Ayrıca sığınaklarda personele yetecek temizlik ve tedavi maddelerinin bulundurulması gereklidir.

17 4.Sığınaklarda Uyulması Gerekli Kurallar Sığınaklara girenlerin temizliği yapılmalıdır. Kontrol ve muayenedn geçirilmeyen gıda maddeleri ile su sığınağa sokulmamalıdır. Yiyecek ve içeceklerin kapalı kutularda bulundurulması, yiyeceklerin pişirilmeden yenmemesi ve suların kaynatılmadan içilmemesi gerekir. Çöp ve dışkılar naylon torbalara doldurulup ağızları bağlı tutulmalı ve dezenfekte edilmelidir.

18

19 BİYOLOJİK SAVAŞ MADDESİ İLE KİRLENEN PERSONEL VE EŞYANIN TEMİZLENMESİ
Biyolojik saldırıdan sonra temizlenmek için en basit ve etkili yöntem, su ve sabunla yıkanmak ve yıkamaktır.

20 1.Personelin Temizlenmesi Biyolojik maddelere maruz kalan personel, sıcak sabunlu su ile yıkanarak temizlenir, varsa mikrop öldürücü sabunlar kullanılmalıdır.

21 2.Eşyaların Temizlenmesi Kirlenen elbise ve çamaşır ile diğer eşyalar ilk fırsatta sabunlu veya deterjanlı su ile yıkanır ya da kaynatılarak temizlenir.Koruyucu maske filtre elemanları çıkarılarak dış ve iç kısımları temiz bir bezle temizlenir, sonra ılık sabunlu suda yıkanır ve dezenfektan kimyasal eriyikler kullanılarak temizlenir.

22 3.Yiyecek ve İçeceklerin Temizlenmesi Biyolojik madde ile kirlenen yiyecek ve içeceğe çok fazla dikkat edilir.Yiyecek ve içeceğe çok fazla dikkat edilir. Yiyecek ve içecekler hastalık meydana getiren tabii kaynaklardır. Sağlık personeli tarafından yenmelerine ve içilmelerine izin verilmedikçe kullanılmaz.

23 3.Yiyecek ve İçeceklerin Temizlenmesi Ancak aşağıdaki temizleme işlemleri yapıldıktan sonra yenilebilir ve içilebilir. Taze sebze ve meyvelerin kirli kısımları kesilerek atılır ve bol su ile yıkanarak temizlenir.

24 Et ve buna benzer maddelerin 1-2 cm
Et ve buna benzer maddelerin 1-2 cm. Kalınlığında üst kısımları kesilip atılarak veya pişirilerek temizlenir. Kuru yiyecek maddeleri için kaynatarak pişirme en iyi yoldur. Ambalajlı yiyecek maddeleri ise;(Sağlam ve dayanaklı ambalajlar kirlenme ihtimalini azaltır) karton ambalajlı yiyecek maddelerinde, ambalajın dış kısımları kireç kaymağı veya kimyasal bir madde ile silinir. Kuruduktan sonra dış kısımları atılır ve kullanılacak hale getirilmiş olur.

25 Teneke, cam veya plastik ambalajlı yiyecek maddeleri açılmadan önce 15 dakika suda kaynatılarak veya su sabunla yıkanarak ya da mikrop öldürücüde dezenfekte edilerek temizlenir. Kural olarak açıktaki bütün sular dökülmelidir. (Ancak, kullanmak zorunda kalınırsa 15 dakikadan az olmamak üzere iyice kaynatılmalı ve içine su arıtma tabletleri atılmalıdır.) Kapalı kap ve su şişelerindeki su, dış yüzeyleri temizlenmek suretiyle içilecek hale getirilir. Çeşme ve akarsuların suyu tıbbi kontroldan geçmeden içilmemeli ve kullanılmamalıdır.

26 4.Binaların Temizlenmesi Özellikle ahşap binaların temizlenmesi güçtür. Binaların kireç kaymağı ile fırçalanarak veya süngerle, sıcak sabunlu su ile veya çamaşır sodası ile yıkanarak veyahut havalandırılarak temizlenir. Ayrıca binalar, biyolojik temizleyici madde kullanılarakta temizlenir.

27 5.Açık Yerlerin Temizlenmesi Güneş ışığının bir çok mikroorganizmaları öldürücü etkisi olduğundan, genel olarak açıktaki gölgesiz yerleri temizleyebilir. Bununla birlikte düşük ısılarda gölgeli bölgeler saatlerce tehlikeli olarak kalabilir.

28 5.Açık Yerlerin Temizlenmesi Geniş bölgelerin temizlenmesi mümkün değildir. Ancak kirletildiğinden şüphe edilen önemli bölgeler, kimyasal temizleyiciler ve kostik soda eriyiği gibi temizleme maddeleri kullanılarak temizlenir.

29 Mke Genel Müdürlüğü Selami KIRBAÇ Sivil Savunma Uzmanı


"BİYOLOJİK SAVAŞ VE KORUNMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları