Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI DAVULTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  2014 - 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI DAVULTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  2014 - 2015."— Sunum transkripti:

1 T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI DAVULTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2

3 OKULUMUZUN ÖN BAHÇESİ             

4 ANESTEZİ VE REANİMASYON BÖLÜMÜNÜN UYGULAMA ODASI

5 ACİL TIP TEKNİSYENİ BÖLÜMÜNÜN UYGULAMA ODASI

6 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN UYGULAMA ODASI

7 OKULUMUZDA FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR

8 SINIFLARA GÖRE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf Seviyesi Erkek Kız Toplam Şube Sayısı 9.SINIF 40 62 102 3 10/HEM 4 26 30 1 10/ATT 31 61 2 10/AR 9 21 11/HEM 11/ATT 8 22 11/ AR 6 23 29 11.SINIF 7 13 12.SINIF 37 74 Toplamlar 144 255 399 14

9 AMAÇLARIMIZ 1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

10 MİSYONUMUZ Sağlıklı yaşamayı ve yaşatmayı hedeflemiş, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, çağdaş bilgi , beceri ve anlayışlarla donanmış, insana değer veren sağlık görevlileri yetiştirmektir.

11 HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ NEDİR
HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ NEDİR ? Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır İSTİHDAM ALANLARI Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

12 Hemşire yardımcılığı GÖREVLERİ
a)  Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar. b)  Hastanın yatağını yapar. c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir. d)  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder. e)  Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir. f)   Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. g)  Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder. ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder. h)  Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir. ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir. i)   Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

13 Hemşire Yardımcılığı j)   Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur k)  Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar. l)   Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir. n)  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder. o)  Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir. p)  Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular. r)   Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar.   s)  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

14 SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ
Sağlık bakım teknisyeni yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde alanındaki bölümler için ek puan verilmektedir.2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır. İSTİHDAM ALANLARI Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

15 Sağlık Bakım Teknisyeni Görevleri a)    Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır. b)    Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. c) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. ç) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir. d)   İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir. e)   Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

16 Sağlık Bakım Teknisyeni
f)    Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur g)   Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. h)   Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder. ı) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar

17 EBE YARDIMCISI Ebe Yardımcısı; yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde Ebe ve Hemşirelik bölümleri için ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır İSTİHDAM ALANLARI Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

18 EBE YARDIMCISI GÖREVLERİ
a)  Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder. b)  Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder. c)  Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar. ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur. d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur. e)  Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir. f)   Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.

19 EBE YARDIMCISI g)  Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir. ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder. h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.  i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… Neşe SARI Rehberlik Öğretmeni


"T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI DAVULTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  2014 - 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları