Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sağlık-NET Prof.Dr. Halit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sağlık-NET Prof.Dr. Halit."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sağlık-NET Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 1. GİRİŞ 1.1. AMAÇ VE KAPSAM Artık Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alış verişi yapabilen sistemlere dönüşmüştür Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 Hastane Otomasyonu Modülleri
Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin (Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), elektronik faturalama süreçleri (MEDULA), vb) diğer sistemlerden hastane sistemine kaynak tasarrufu sağlanması hastane içi iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek cihazların sistemle entegrasyonu, gibi beklentilere de cevap vermelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri
Yerel Alan Ağ Alt Yapısı(kablo, hub, switch, modem, router vb. elemanlardan oluşan Network), Donanım(ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb), Yazılım (İşletim Sistemleri, Hastane Bilgi Sistemi gibi Uygulama Yazılımları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Firewall, Antivirüs vb. güvenlik yazılımları, Ağ yönetim yazılımları, vb.) Veri ve Kullanıcılardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 Hastane Otomasyonu Modülleri
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri
Bu bileşenlerden Yerel Alan Ağ Alt Yapısı (Network) ve Donanım alımları hakkındaki bilgiler, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından her yıl güncellenerek yayımlanan “Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri
Bilgi üretimi, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde iletimi ve paylaşımı için ortak bir dilin kullanılması zorunludur. Bu amaca da hizmet eden bazı ulusal ve uluslararası kodlama ve sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Bu standartlar hakkındaki genel yaklaşım aşağıda yer almaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 1.2. STANDARTLAR Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık- NET omurgası üzerinden, ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması ve ESK verilerini esas alarak gelişmiş analizler yapma imkânı sağlayacak bir Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 Sağlık-NET: Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak, Vatandaşlarımızın elektronik sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sağlayan sistemdir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 Sağlık-NET portali, Sağlık-NET sisteminin dışa açılan yüzü olarak tasarlanmıştır
Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 Sağlık – NET Sağlık Bakanlığının “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim” hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede, tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere, vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak, güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 Sağlık-NET Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Sistemi (HBS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Bakanlığın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayınlanan kodları referans almaları gerekmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 Sağlık-NET Ülke genelinde sağlık hizmeti sunan özel, kamu, üniversite, vakıf, vb. dahil tüm kurum ve kuruluşları kapsayan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple Sağlık-NET alanında yapılan çalışmaların sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ve tüzel kişiler ve sektörde rol alan ve bu alandan etkilenen diğer paydaşlar tarafından izlenme zorunluluğu vardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 Sağlık Bilgi Sistemleri kapsamında kullanılması ilke olarak benimsenen ve benimsenecek olan Ulusal ve Uluslararası standartlar, kod ve sınıflandırma sistemleri Sağlık Bakanlığı’nın Web sitesinde (www.saglik.gov.tr) e-Sağlık linki altında ilan edilmektedir. Sağlık-Net Entegrasyonu için HBS’lerin Temel Gereksinimleri Dokümanı, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) gibi dokümanlarla Sağlık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) gibi linklere de buradan ulaşılabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Prof.Dr.Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sağlık-NET Prof.Dr. Halit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları