Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçici Hipogamaglobulinemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçici Hipogamaglobulinemi"— Sunum transkripti:

1 Geçici Hipogamaglobulinemi
DR. ALİŞAN YILDIRAN Dr. Yıldıran

2 Sunum Planı Tarihçe Fizyoloji Tanım Genetik Patojenez Klinik
Teşhis ve Tedavi Prognoz Dr. Yıldıran

3 İmmünolojinin başlangıcı
1716’da İstanbul’da bulunmuş. Şark mektupları adlı kitabında Türklerin Çiçek hastalığı geçiren kişilerin döküntülerinden çocuklarına sürdüklerini yazmış, kendisine ve çocuklarına da uygulamış. Dr. Yıldıran

4 1796’da Jenner Çiçek aşısı Dr. Yıldıran

5 Von Pirquet -1905 Allerji Serum Hastalığı Mantoux testi Dr. Yıldıran

6 Richet-1913 Anafilaksinin tarifi Nobel ödülü Dr. Yıldıran

7 Klinik immünoloji Konjenital agamaglobulinemi Dr. Bruton-1952
Dr. Yıldıran

8 B Lenfosit Glick 1956 Cooper ve Good 1960 Klas sviçing Dr. Yıldıran

9 Fizyoloji IgG IgG Maternal Maternal IgG IgG IgG IgG
Ortalama serum immünoglobulin konsantrasyonu Ortalama serum immünoglobulin konsantrasyonu (mg/dl) (mg/dl) (çocukta) (çocukta) IgA IgA IgM IgM Ay Ay Ay Ay Yıl Yıl Dr. Yıldıran Doğum Doğum Yaş Yaş

10 IL-5 Kompleman aktivasyonu Mast hücre Mukozal immünite degranülasyonu
Dr. Yıldıran

11 Tanım-THI 1956’da Gitlin ve Janeway geçici agamaglobulinemiden bahsettiler. IUIS 1978’de PID sınıflamasına aldı, ancak hâlâ nâdir olduğu sanılıyordu. Daha sonra gittikçe daha fazla bildirilmeye başladı. Ancak, tanımlar farklı idi. IUIS’nin tanımı IgG ve A’nın azalması şeklinde Pek çok yayın bu tanımdan farklıdır ve fikir birliği yokdur. Bu çocukların özgül cevap oluşturabildiği düşünülmekdedir. Dr. Yıldıran

12 Semantik Yaşa göre 2 SD’nin altında olması
Fizyolojik hipogamaglobulinemi? Geçici hipogamaglobulinemi 2-3 yaşa kadar Sınıflandırılmamış hipogamaglobulinemi genellikle retrospektif olara belirlenir, Henüz sınıflandırmaya alınmamış. Dr. Yıldıran

13 Önemi Doğu ve ark.’nın 2004’deki çalışması
arasında, sık ÜSYE ve ASYE ile müracaat eden 464 hastanın 30’u (%6) THI idi. Dr. Yıldıran

14 Genetik Heterojen bir grup
THI olduğu düşünülen hastaların bir kısmının daha sonra SIgAD, XLA veya SCID olduğu anlaşılmış. Dr. Yıldıran

15 Patojenez- T hücre T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu
T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu Siegel, 1981 OKT4 azalmış İn vitro Ig üretimine desteğin azalması Normal B hücre sayısı T bağımsız uyaran ile Ig üretimi THI T helper bozukluğuna bağlı Kowalczyk, 1997 THI lenfositler PHA uyarısı ile daha fazla TNF ve IL10 üretir B hücre sayısı normaldir THI Ig baskılayıcı sitokinlere bağlı Kowalczyk, 2002 CD4 T hücrelerde TNF, IL10 ve IL12 artmış İn vitro ise IL12 ve IL18 artmış Normal kontrol B hücrelerinde IL12 ve IL18 artışı Ig sentezini baskılıyor THI hücreleri CVID’deki gibi Th1 sitokin ağırlıklı Rutkowska, 2011 CD4 ve Treg artmış B hücre sayıları normal Treg artmış, ivig Treg etkisini arttırabilir. Dr. Yıldıran

16 Patojenez- B hücre T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu
T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu Dorsey, 2006 Normal T hücre sayısı 18 THI’nin 5’inde B hücre artmış B hücre hominginde defekt Moschese, 2007 CD3, CD4 ve CD8 sayıları normal THI’de IgM ve sviç hafızada azalma B hücrede zamanla düzelen bozukluk Bukowska, 2009 - Total ve hafıza B hücre sayıları normal B hücreleri normal, 7 hastada aşı cevabı ve NK artışı var Karaca, 2010 B hücre sayıları normal Treg artmış, ivig Treg etkisini arttırabilir. Artaç, 2013 CD19 sayısı normal fakat MFI azalmış, CD21, CD81 artmış, IgM ve sviç hafıza B hücreleri azalmış CD19 kompleksinde ve hafıza B hücrelerinde defekt olmalı Dr. Yıldıran

17 Patojenez- Monosit T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu
T hücre bulgusu B hücre bulgusu Otörün yorumu Kowalczyk, 2006 Aktive T hücrelerinde normal CD40L Normal CD40 ifadesi THI monositlerde azalmış CD40 ifadesi Dr. Yıldıran

18 Çipe ve Ark Çipe ve ark.’nın 2013’de THI, PIgAD ve SIgMD’inde B hücre alt gruplarını değerlendirdikleri çalışmada; 18 THI’li yaşları ort 26 ay (18-36 ay) ve 23 UCH’li yaşları ort 6.7 yıl (3-17 yıl) mukayese edildiğinde, UCH’de naiv ve nonsviç B hücrelerin daha az, aktive B hücrelerin daha fazla olduğu görülmüş. Dr. Yıldıran

19 Klinik Dalal ve Roifman gibi bazı otörler, THI’nin iki türü olduğunu;
PID’li hastaların birinci veya ikinci derece akrabaları olduğu için Ig seviyeleri bakılmışdır. Enfeksiyona yatkın olanlar. Bunlar hafif otitden sepsise kadar değişir. THI diğer sendromik hastalıklara da eşlik edebilir. Atopik hastalıklarla da ilişkisi dikkat çekici Dr. Yıldıran

20 Keleş ve ark. IgG, A ve M’den birinin düşük olduğu 374 hastayı değerlendirmişler. Bunlardan 71’i 66±36 ayda düzelmiş  THI 303’ü teşhis konulduğunda 52±42 aylık imiş  UCH Her iki grubun klinik ve immünolojik bulguları benzer imiş. THI’de atopik bulgular yaş ile ilgili olup, 44 aylıkdan sonra belirginleşiyormuş. Dr. Yıldıran

21 Teşhis Polisakkarid antijenlere cevap sağlıklı çocuklarda da düşükdür.
İzohemaglutininler de normaldir. Diğer PID’lerin dışlanması için lenfosit alt grupları değerlendirilmelidir. T lenfosit sayılarının düşük olduğu çocuklarda Di George sendromu ayırt edilmelidir. Erken yaşlarda CVID ve SIgAD’yi ayırt etmek zordur. Protein kayıpları da dışlanmalıdır, bunlarda lenfopeni de olabilir. Alfa1 AT klirensi bakılır. Dr. Yıldıran

22 Takîb ve Tedavi Hipogamaglobulineminin geçici olduğu teyid edilir.
Enfeksiyon ve diğer sorunların önlenmesi ve tedavisi İki yaşına kadar difteri ve tetanoz antikorları güvenilir değildir. Polisakkarid antijenlere antikor cevabı değerlendirilebilir ancak proteine bağlı oldukları için bunu tam olarak göstermez. El yıkamak! İVİG sadece ağır enfeksiyonlar için saklanmalıdır. Profilaksi önerenler vardır. THI’de CVID ve SIgAD’den farklı olarak otoimmünite pek olmaz. Dr. Yıldıran

23 Prognoz THI’li çocuklar heterojen bir grub olduğu için klinik seyirleri de farklıdır. Ondan fazla hastası olan yayınlanmış 26 THI serisinden sadece yedisinde Ig normalleşme zamanı verilmiş. Buna göre %43’ü (17-70) 24 aya kadar normalleşmişdir. Düzelme kızlarda daha geç olmakdadır. Ig’leri daha düşük olan çocuklar daha önce düzelmekdedir, Karaca ve ark., aksini rapor etmişdir. Başka bir PID ise prognoz o hastalığa bağlıdır. Dr. Yıldıran

24 İnsan Hastalık Veritabanı
Üye genler TGFRB1 ve 2, CD79a Dr. Yıldıran

25 Eldeki veriler Çocukluk çağı aşıları?? APC T-helper Klas sviçing
Heterojenite Atopi birlikdeliği ilk iki yaş Çevresel etkenler Çocukluk çağı aşıları?? Dr. Yıldıran


"Geçici Hipogamaglobulinemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları