Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Uyum ve Uyumsuzluk Nedir, Uyumsuz Çocukların Özellikleri, İstenmeyen Davranış Nedir? İstenmeyen Davranışların Sınıflandırılması İstenmeyen Davranışların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Uyum ve Uyumsuzluk Nedir, Uyumsuz Çocukların Özellikleri, İstenmeyen Davranış Nedir? İstenmeyen Davranışların Sınıflandırılması İstenmeyen Davranışların."— Sunum transkripti:

1 1

2 Uyum ve Uyumsuzluk Nedir, Uyumsuz Çocukların Özellikleri, İstenmeyen Davranış Nedir? İstenmeyen Davranışların Sınıflandırılması İstenmeyen Davranışların Nedenleri Öğretmenlere Öneriler 2

3 Yaşamda çözülemeyecek sorun yoktur, yeter ki siz sorunu çözme kararlılığına ve inancına sahip olun. 3

4 Sınıf içerisinde olumsuz davranışlar gösteren çocuklar genellikle öğretmenlerin gözünde problem çocuk olarak görülürler.problem çocuk 4

5 UYUM Uyum, bireyin sahip olduğu özelliklerle kendi benliği ve içinde bulunduğu çevresi arasında dengeli bir ilişki kurmasına denir. Yani insanın kendisi ve çevresiyle barışık olması, sağlıklı ilişkiler kurup devam ettirebilmesidir. Çocuğun topluma uyumu sosyalleşme süreci içerisinde gerçekleşir. 5

6 UYUMSUZ Uyumsuzluk ise; bireyin kendisi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma ve devam ettirmede zorluk çekmesi şeklinde açıklanabilir. 6

7 Uyumsuz çocukları nasıl tanırız? Asabidirler Huzursuz ve rahatsızdırlar Tikleri vardır Sınırlı okul çalışmalarına karşı ilgi ve motivasyonları azdır Okula devam etmezler sık sık kaçarlar Kıskaçlıkları çok belirgindir Tırnaklarını yerler Belirgin şekilde dikkatsizdirler,dikkatleri dağınıktır, dikkatlerini belli bir noktada toplamada güçlük çekerler Eleştirilere tahammülsüzdürler Konuşma bozuklukları bulunabilir Devamlı gergindirler Çalma davranışları vardır Yalan söyleme alışkanlıkları vardır Otoriteye başkaldırırlar Öfke nöbetleri geçirirler Ağlama nöbetleri vardır Grup kurallarına uymazlar Kavgacıdırlar 7

8 UYUMSUZ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 1. Öğrenmede zihinsel, duyusal ya da sağlık etmenleriyle açıklanmayacak yetersizlik 2. Yaşıtlarıyla ve öğretmenleriyle uygun ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik 3. Normal durumlarda uygunsuz türde davranış ya da duygular 4. Genel mutsuzluk ve çöküntü durumu 5. Kişilik ya da okul problemleriyle ilişkili fiziksel belirti ve korku 8

9 İstenmeyen Davranış Okulda ve sınıfta, eğitsel çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen davranış olarak nitelendirilir. Dersin akışını bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen her davranış, istenmeyen davranıştır. 9

10 İstenmeyen davranışlardan bazıları, en büyük etkisini davranışı yapan üzerinde gösterir ama bir kısmı bunun ötesinde öğretmeni, sınıfın tümünü ve dersi olumsuz etkiler 10

11 Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışlarını istenmeyen davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçütümüz vardır : 1. Davranışın öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşların öğrenmesini engellemesi, 2. Davranışın öğrencinin kendisinin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması, 3. Davranışın okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi, 4. Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi. 11

12 İstenmeyen davranışların sınıflandırılması Sorun olmayan davranışlarKüçük sorunlarÖnemli sorunlar 12

13 İstenmeyen davranışın nedenleri Sınıf Dışı Etkenler OkulÇevreAile Sınıf İçi Etkenler Öğretmenden kaynaklanan Öğrenciden kaynaklanan Fiziksel Ortamdan Kaynaklanan 13

14 İstenmeyen Davranışın Ortaya Çıkmaması İçin Kullanılacak stratejiler; Öğrencileri sürekli olarak izlemek Öğrencileri motive etmek Öğrencilerin ilgilerini anlamak Sınıf kurallarını tespit etmek 14

15 Öğretmene Öneriler 15

16 Bilmemiz gereken ilk şey; SORUN NE? 16

17 Problem Davranış: Öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmaları İpucu: Sınıf Yönetimi 17 Sarı kart-kırmızı kart Beden dili Açık ve net şekilde uyarmak sınıf dışında konuşmak Öğrenci eşleme Yanına gitme Dersin yıldızı seçme

18 Problem Davranış: Ödev yapmama İpucu: Güdüleme, alışkanlık 18 Ödev şampiyonu Teneffüsü kullanmak İstikrarlı tutum Devamlı yapan ile arada yapamayanı ayırt etme

19 Problem Davranış: Sınıfta Söz Almadan Konuşma İpucu: Sınıf yönetimi 19 Göz teması Kesinlikle dinlememe istikrarlı tutum

20 Problem Davranış: Sınıfta yerinde durmayan çocuklar İpucu: Öğrenciyi sürece katmak 20 Sorumluluk verme Farklı öğrenme ortamları sağlama (drama, rol oynama)

21 Problem Davranış: Öğrencinin defterine yazı yazmayı reddetmesi İpucu: Olumlu Dönütler 21

22 Problem Davranış: Öğrencilerin ders materyallerini eksik getirmeleri İpucu: Uyarı 22

23 Problem Davranış: Sınıf içi kuralların uygulanmasında öğrencilerin zorlanması İpucu: Sınıf Yönetimi, Özendirme 23

24 BONUS Düşünme köşesi- ardından özür dilemek, “Konuşan Defter” Olumlu davranış sözleşmesi 24

25 25

26 26


"1. Uyum ve Uyumsuzluk Nedir, Uyumsuz Çocukların Özellikleri, İstenmeyen Davranış Nedir? İstenmeyen Davranışların Sınıflandırılması İstenmeyen Davranışların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları