Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR"— Sunum transkripti:

1 İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR
UYUMSUZ ÇOCUKLAR ve İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR

2 Uyum ve Uyumsuzluk Nedir, Uyumsuz Çocukların Özellikleri,
İstenmeyen Davranış Nedir? İstenmeyen Davranışların Sınıflandırılması İstenmeyen Davranışların Nedenleri Öğretmenlere Öneriler

3 Yaşamda çözülemeyecek sorun yoktur, yeter ki siz sorunu çözme kararlılığına ve inancına sahip olun.

4 Sınıf içerisinde olumsuz davranışlar gösteren çocuklar genellikle öğretmenlerin gözünde problem çocuk olarak görülürler.

5 UYUM Uyum, bireyin sahip olduğu özelliklerle kendi benliği ve içinde bulunduğu çevresi arasında dengeli bir ilişki kurmasına denir. Yani insanın kendisi ve çevresiyle barışık olması, sağlıklı ilişkiler kurup devam ettirebilmesidir. Çocuğun topluma uyumu sosyalleşme süreci içerisinde gerçekleşir.

6 UYUMSUZ Uyumsuzluk ise; bireyin kendisi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma ve devam ettirmede zorluk çekmesi şeklinde açıklanabilir.

7 Uyumsuz çocukları nasıl tanırız?
Asabidirler Huzursuz ve rahatsızdırlar Tikleri vardır Sınırlı okul çalışmalarına karşı ilgi ve motivasyonları azdır Okula devam etmezler sık sık kaçarlar Kıskaçlıkları çok belirgindir Tırnaklarını yerler Belirgin şekilde dikkatsizdirler,dikkatleri dağınıktır, dikkatlerini belli bir noktada toplamada güçlük çekerler Eleştirilere tahammülsüzdürler Konuşma bozuklukları bulunabilir Devamlı gergindirler Çalma davranışları vardır Yalan söyleme alışkanlıkları vardır Otoriteye başkaldırırlar Öfke nöbetleri geçirirler Ağlama nöbetleri vardır Grup kurallarına uymazlar Kavgacıdırlar

8 UYUMSUZ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1. Öğrenmede zihinsel, duyusal ya da sağlık etmenleriyle açıklanmayacak yetersizlik 2. Yaşıtlarıyla ve öğretmenleriyle uygun ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik 3. Normal durumlarda uygunsuz türde davranış ya da duygular 4. Genel mutsuzluk ve çöküntü durumu 5. Kişilik ya da okul problemleriyle ilişkili fiziksel belirti ve korku

9 İstenmeyen Davranış Okulda ve sınıfta, eğitsel çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen davranış olarak nitelendirilir. Dersin akışını bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen her davranış, istenmeyen davranıştır.

10 İstenmeyen davranışlardan bazıları, en büyük etkisini davranışı yapan üzerinde gösterir ama bir kısmı bunun ötesinde öğretmeni, sınıfın tümünü ve dersi olumsuz etkiler

11 Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışlarını istenmeyen davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçütümüz vardır : 1. Davranışın öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşların öğrenmesini engellemesi, 2. Davranışın öğrencinin kendisinin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması, 3. Davranışın okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi, 4. Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi.

12 İstenmeyen davranışların sınıflandırılması
Sorun olmayan davranışlar Küçük sorunlar Önemli sorunlar

13 İstenmeyen davranışın nedenleri
Sınıf Dışı Etkenler Okul Çevre Aile Sınıf İçi Etkenler Öğretmenden kaynaklanan Öğrenciden kaynaklanan Fiziksel Ortamdan Kaynaklanan

14 İstenmeyen Davranışın Ortaya Çıkmaması İçin Kullanılacak stratejiler;
Öğrencileri sürekli olarak izlemek Öğrencileri motive etmek Öğrencilerin ilgilerini anlamak Sınıf kurallarını tespit etmek

15 Öğretmene Öneriler

16 Bilmemiz gereken ilk şey; SORUN NE?

17 Problem Davranış: Öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmaları
İpucu: Sınıf Yönetimi Sarı kart-kırmızı kart Beden dili Açık ve net şekilde uyarmak sınıf dışında konuşmak Öğrenci eşleme Yanına gitme Dersin yıldızı seçme

18 Problem Davranış: Ödev yapmama
İpucu: Güdüleme, alışkanlık Ödev şampiyonu Teneffüsü kullanmak İstikrarlı tutum Devamlı yapan ile arada yapamayanı ayırt etme

19 Problem Davranış: Sınıfta Söz Almadan Konuşma
İpucu: Sınıf yönetimi Göz teması Kesinlikle dinlememe istikrarlı tutum

20 Farklı öğrenme ortamları sağlama (drama, rol oynama)
Problem Davranış: Sınıfta yerinde durmayan çocuklar İpucu: Öğrenciyi sürece katmak Sorumluluk verme Farklı öğrenme ortamları sağlama (drama, rol oynama)

21 Problem Davranış: Öğrencinin defterine yazı yazmayı reddetmesi
İpucu: Olumlu Dönütler

22 Problem Davranış: Öğrencilerin ders materyallerini eksik getirmeleri
İpucu: Uyarı

23 Problem Davranış: Sınıf içi kuralların uygulanmasında öğrencilerin zorlanması
İpucu: Sınıf Yönetimi, Özendirme

24 BONUS  Düşünme köşesi- ardından özür dilemek, “Konuşan Defter”
Olumlu davranış sözleşmesi

25

26


"İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları