Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004."— Sunum transkripti:

1 Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004

2

3 DOKUZ ODALI SORUN ÇÖZME EVİ NE’LER NE KADARLAR NİÇİNLERE KARŞI NE KADAR NE KADARLAR NİÇİNLER NASILLARA KARŞI NASILLAR NELERE KARŞI NASILLAR NİÇİNLERE KARŞI NELER NE KADAR’LARA KARŞI NASIL’LAR NE’LERNE KADARLAR NE’LERNASILLAR

4 Gençliğin sorunları nelerdir ? Gençliğin sorunları nasıl giderilmelidir? Gençliğin sorunları nelerle nasıl karşılanmalıdır? Gençliğin sorunlarının ne kadarı dikkate alınıyor? Gençler sorunlarına neden yeterli cevap bulamıyorlar? Gençliğin sorunlarının karşılanmasında aile,devlet ve toplum arasında niçin kopukluk vardır? Bu durum gençlik üzerinde ne gibi etkiler bırakıyor? Gençliğin sorunları niçin göz ardı ediliyor? Sorunların çözümünde ne kadar uğraş veriliyor? Gençlik sorunlarını nasıl dile getirmeli ve nasıl bir tutum sergilemelidir? Gençliğin sorunlarının ne kadarı nasıl bir yolla karşılanmalıdır?

5  “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?” Öğretim tekniği kart oyunu tekniğidir.  * Bu kart oyunu tekniği, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, sorun, tutum ve yaklaşımları,sağlık ve temizlik alışkanlıkları; aile, arkadaş ve okul ilişkileri; sosyal tavırlar gibi konuları tartışılarak belirlemek için kullanılır

6 Siz olsaydınız ne yapardınız? Sorusuyla cevaplayıcının görüşü ya da durumla ilgili tepkisi istenir. Yazım işi tamamlanan kartlara1-2-3-4 numaralar verilir. Sonra karıştırılarak deste yapılan kartlardan birini öğrencinin çekmesi istenir. Planlanan sayıda öğrencinin kart çekme işlemi tamamlanır. Öğretmen bu numaralardan birini söyleyince, kartın sahibi olan öğrenci, kartta yazılı olan durumu okur ve durumun gerektiği yanıtı verir. Öğrencinin yanıtı yetersiz ise ya da diğer öğrenciler katkıda bulunmak isterlerse, onların konuşmalarına olanak verilir. Tartışılanlar özetlenir ve ikinci karta geçilir. Bütün kartlar tamamlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür.

7 Örnek olay yöntemi gerçek yaşam sorunlarıyla öğrencileri yüz yüze getiren bir yöntemdir. Daha önceden öğrenilmiş kavram ve ilkelerin uygulamaya koşulmasıyla, derslikte kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur. Bu yöntem, aktif öğrenme yoluyla öğrencilerin gerçek durumlar hakkında düşünmesini, örnek olay içerisinde yer alan sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmelerini sağlar.

8 Gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemlerin sınıf ortamına getirilerek çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyinde kazandırılacak bilişsel hedef davranışların kazandırılmasında kullanılabilen bir metottur. Bu metot öğrencilere bir beceri ve konu hakkında yeterlilik kazandırmak ve uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

9 DRAMA TEKNİĞİ

10 Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır.  Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda birleşmektedirler.  Drama,‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir.

11  PSİKODRAMA (Kişilerin iç dünyalarını eyleme dönüştürme seklindeki anlatımdır)  EĞİTİCİ DRAMA (Eğitici drama, bir adım sonra ne ile karşılaşacağını bilmeden yaşama ait rolleri yeri gelince oynamak bu yolla yaşamı tanımaktır. )  YARATICI DRAMA (Yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir)  SOSYODRAMA (Toplumsal sorunlarla ilgili gerçekleştirilen canlandırma çalışmaları,gruba yönelik sorunları irdeleme çalışmaları yapılır.Örneğin,başlık )

12  Yaşantılara dayalı öğrenme  Hareket yoluyla öğrenme  Aktif öğrenme  Etkileşim yoluyla öğrenme  Sosyal öğrenme  Tartışarak öğrenme  Keşfederek öğrenme  Duyusal öğrenme  İşbirliği ile öğrenme  Kavram öğrenme

13 Gösteri etkinliği öğretmenin, bir öğrencinin ya da öğrenci gruplarının herhangi bir konuyu öğrencilerin önünde deneyerek, araç ve gereçler kullanarak açıklamaları yada sunmalarıdır.

14 KONUŞAN RESİMLER ETKİNLİĞİ  Yaratıcı öğretmen etkinlikleri kategorisinde tanımlanabilecek bu etkinlikte, öğrencilerin resim ya da karikatür üzerinde düşünce üretmeleri ve sorunu çözmeleri istenmektedir.

15 Duyu organlarından olan gözle, özellikle zihinsel düşünme sürecine sokulan öğrencilerin, genellikle resimler üzerindeki ayrıntılara odaklanmaları, davranışsal yanlışlıkları ya da doğruları belirlemeleri ya da tamamıyla resimden farklı yaratıcı düşünce üretmeleri istenir.


"Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları