Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞRI TEDAVİSİNDE BİYOMEDİKAL AKUPUNKTUR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞRI TEDAVİSİNDE BİYOMEDİKAL AKUPUNKTUR"— Sunum transkripti:

1 AĞRI TEDAVİSİNDE BİYOMEDİKAL AKUPUNKTUR
DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. ALGOLOJİ BD- AKUPUNKTUR EDİRNE

2 Akupunkturun bütün farklı tiplerinde ortaya çıkan yaygın durum iğneler yolu ile yumuşak dokuda lezyonlar oluşturmaktır. İğneler ve oluşan lezyonlar homeostasisi normalleştiren ve kendi kendine iyileşmeyi yöneten yaşamsal mekanizmaların oluşturulmasını aktive etmektedirler. Bu işlem iki bölümü içermektedir: Merkezi ve periferik.

3 Merkezi mekanizma için iğneleme ve iğnenin oluşturduğu lezyonlar sinir, endokrin, immun ve kardiyovasküler sistemler gibi temel yaşamsal sistemleri aktive eden beyinin bölümlerini uyarmaktadırlar.

4 Periferik mekanizmada, iğneleme ve sonucunda oluşan lezyonlar hasarlı dokuların desentizasyonu ve onarımında bütün dört yaşamsal sistemleri içeren iğneleme yerlerinin çevresindeki fizyolojik reaksiyonları tetiklemektedir.

5 Böylece Akupunktur periferik duyusal sinirlerin manual veya elektriksel iğnelenmesi ile uyarılmasına cevap veren beyin tarafından koordine edilen bir fizyolojik tedavi olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlama ile ilişkili olarak aşırı abartılmamış şöyle bir görüş vardır:

6 Akupunktur herhangi bir patolojik semptomu tedavi etmez ancak, fizyolojik homeostasisi normalleştirir ve kendi kendine iyileşmeyi yönetir. Böylece, akupunktur non-spesifiktir.: Akupunktur herhangi bir özellikle semptom veya hastalığı hedef almaz ,ancak bir bütün olarak vücudu tedavi etmektedir.

7

8 BİYOMEDİKAL AKUPUNKTUR
Biyomedikal akupunktur ve BNMAS batılı veya oriyantal tıp altyapısına sahip olan bir sağlık profesyoneli tarafından kolay anlaşılabilmekte ve kısa bir eğitim sonrası etkili ve emniyetli şekilde uygulanabilmektedir.

9 Modern biyomedikal prensipler hem teoride hemde klinik pratikte uygulanırken oriyantal tıbbın en büyük prensipleride tamamen korunmaktadır: 1.Fizyolojik homeostasisin onarılması (yin ve yang’ın dengesi ) 2.Yan etkiler olmaksızın kendi kendine iyileşmenin maksimize edilmesi 3. Hem ben (hastalığın kökünü, tüm vücudun) ve hemde biao (hastalığın semptomlarının) tedavi edilmesi

10

11 BNMAS klinik işlem tarafından gerekli olan özellikleri:
1. Basitlik 2.Tekrarlanabilirlik 3.Tahmin edilebilirlik

12 Geleneksel akupunkturun tüm vücut yaklaşımının çok büyük değeri olduğuna ve modern sağlık sisteminde hak ettiği yerini alacağına inanılmaktadır. Biyomedikal akupunktur GA’un nöral mekanizmasının açıklanmasını sağlamakta ve böylece batılı sağlık profesyonellerine bütünleyici tıbbın kapısını açmaktadır.

13 Nöroanatomik açıdan akunoktaların özellikleri aşağıdadır:
1-Akunoktaları duyu sinirleri ile canlılıklarını devam ettirirler. 2-Bütün akunoktaları duyu sinir reseptörlerine sahiptirler. 3-Akunoktaların nöroanatomik yapısı patofizyolojik dinamikleri tayin ederler. 4-Akunoktalar statikdirler ancak dinamik olarak değişen yapılardır. 5-Akunoktaların hassasiyeti periferik dokularda hasarları işaret etmektedirler veya periferik hassasiyeti tetikleyen SSS’deki duyarlaşmış nöronları işaret edebilirler.

14

15 Bütünleyici Nöromusküler Akunokta Sistemi (BNMAS):
Batı tıbbını uygulayanlar tarafından Akupunkturun yanlız marjinal olarak kabul edilmesinin bir nedeninin klasik Akupunktur sisteminin anlaşılması, öğrenilmesi ve uygulanmasında büyük zorlukların bulunması, ayrıca eski ve zaman tüketen işler olması olduğuna inanılmaktadır.

16 Akunoktalarının üç tipi:
BNMAS 3 tip akunoktalarını içermektedir: Homeostatik Akunoktalar (HAs), Semptomatik Akunoktalar (Sas), Paravertebral Akunoktalar (PAs). Temel olarak vücutta 24 tane HAs bulunmaktadır. Kronik patolojik durum vücutta gittikçe artan 100’den fazla hassas HAs’ların ortaya çıkmasına neden olur. Bu HAs’lar 24 temel HAs’ın çevresinde gelişirler.

17

18

19

20 ÖR/ H1 derin radial akup noktası hemen hemen herkesde hassastır
ÖR/ H1 derin radial akup noktası hemen hemen herkesde hassastır. Eğer hemostasis bozulursa veya dirsek veya kolun hasara uğradığında daha fazla hassas akunoktaları H1’den distale bileğe doğru derin radial sinir boyunca ortaya çıkar. Böylelikle, pratisyen bütün diğer potensiyel HAs’ları bulmak için 24 temel HAs’leri hatırlamak zorundadır. (Resim 1 ve 2).

21

22 Primer olarak HAs’ların kullanımı her vakada standardize edilmiştir
Primer olarak HAs’ların kullanımı her vakada standardize edilmiştir. Yin ve Yang arasındaki dengeyi kuvvetlendiren ve septomların kökünü, ben’i tedavi eden TCM konseptini HAs’ların iğnelenmesi gerçekleştirmektedir.

23 Bir HA’nın SA’ya dönüşebildiğini belirtmek isteriz
Bir HA’nın SA’ya dönüşebildiğini belirtmek isteriz. ÖR/ H8 infraspinatus akunokta HA olmasına rağmen bu nokta omuz ağrılı hastalarda daha ağrılı olabilir ve sonra gerçekten bir SA olur.

24 2. Semptomatik Akunoktalar (SAs veya Ashi noktaları).
SAs ağrı semptomlarının kişisel kalıpları olarak rol oynarlar. Böylece, SAs herkesde değişebilirler. SAs lokal noktalar veya TCA pratiğinde Ashi noktaları olarak adlandırılır

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 SA oluşumunun bazı örnekleri:
Astım benzeri solunum semptomlarında hassas akunoktalar boyunda, kollarda, sırtta ve göğüsün ön tarafında yer alabilirler. C2’den T12’ye kadar periferik sinirlerin bazıları bu hassas noktaların oluşumuna katkıda bulunabilirler.

36 HAs’lerin tersine, SAs’ her hastada hasarları ile ilişkili gelişir ve oluşumları habersizdir ve şahsidir. Ağrılı hastada SAs’ları bulmak için hasar görmüş alanı dikkatlice palpe etmelidir.

37 3.Paravertebral (Huatuo Jiaji) Akunoktaları ( PAs ).
Bu noktalar spinal sinirlerin posterior primer dallarından oluşur. PAs spinal sinirlerin köklerine ve sempatik gövdenin ganglionlarına daha yakın bulunurlar. Klinik bulgular bu noktaların otonom sinir sisteminin aktivitesini dengelemede diğer noktalardan daha etkili olabildiklerini göstermektedir.

38

39

40

41

42 Klinik bakımdan, HAs ve SAs’lerin tersine komşu spinal sinirlerin kutanöz dalları birbirleri üzerine çıktığından dolayı PAs tam bir lokalizasyona sahip olamamaktadırlar. İğneleme uyarısından en iyi etkiyi elde etmek için komşu spinal sinirlerin tamamını iğnelemek daha iyi sonuç vermektedir.

43 Klinik olarak PAs’lar SAs’la ilişkili dermatomal veya nörosegmental ilişkilerine göre seçilmektedirler. PAs SAs’ların desentizasyonunu arttırmak ve otonomik sinir sistemini dengelemek için kullanılmaktadırlar. ÖR/ üst ekstremitelerdeki SAs için C4-T1 boyunca PAs seçilmektedir. Alt ekstremitelerdeki SAs görüldüğünde, L2-S4 boyunca PAs seçilmektedir.

44 Akunoktaların üç tipinin kombinasyonu bütün ağrı semptomları için evrensel standardize olmuş bir protokolü meydana getirmektedir. Aynı zamanda bu protokol kişiselleştirilmiş yaklaşımı GÇT’da uygulandığı gibi her hastanın spesifik SAs’nı tedavi ve tanımlanmasını da içermektedir.

45 24 Primer Homeostatik Akunoktaların Nöroanatomisi:
Dr.H.C.Dung 30 yılı aşkın bir zamandır HAs’ların hem klinik hemde laboratuvarda patofizyolojilerini çalışmaktadır. Homeostasis bozulduğunda 110 HAs’ın gelişebildiğini göstermiştir. Bunların 24’ü çok önemlidir.

46

47 Bu 24 primer akunoktalar homeostatik sıra numarası, periferik sinirlerin veya anatomik bölge belirleyicilerin isimleri ile beraber belirtilirler. ÖR/ H1 derin radial akunoktası. H1 vücutta hassaslaşan HAs’ların ilk noktasıdır ve derin radial sözcüğü bu noktanın derin radial sinir üzerinde bulunduğunu göstermektedir.

48 Sağlık veya homeostasis bozulmaya başlayınca, akunoktalar latent fazdan ( duyarlı olmayan ) pasif faza (duyarlı) değişirler ve HAs beklenilen yerlerde ortaya çıkarlar. Böylece pasif HAs sayısı vücuttaki homeostasis derecesinin sayısal göstergesi olmaktadır.

49 Homeostatik 16 değerlendirme noktasına göre hastaların sınıflaması
Hassas Nokta Sayısı 0-4 5-8 9-12 12-16 Hasta Grubu A B C D

50 TEDAVİ PROTOKOLÜ Standardize edilmiş Homeostatik akunoktalar (HA)
GENEL PROTOKOL KİŞİSEL Semptomatik akunoktalar (SA) Paravertebral akunoktalar (PA)

51 Tedavi protokolü eşzamanlı olarak 1) homeostasisi yönetir ve kendi iyileşme potansiyelini artırır ve 2) özellikle ağrı semptomlarını tedavi etmektedir.

52 HASTA SINIFLAMASI Grup A B C D Hasta üzerindeki pasif HAs sayısı
<24 24-52 53-79 >80 Hasta yüzdesi (%) (H/KİP) 28 Çok iyi 34 iyi 30 ort. 8 kötü Ağrının geçmesi için gerekli tedavi sayısı 4-8 8-16 16-32 >32 Aynı ağrının tekrarlamasından önceki zaman aralığı Yıllar Aylar-Yıllar Haftalar-Aylar Günler-haftalar Dung HC: Anatomical acupuncture, San Antonio 1997, Antarctic Press, p 226.

53 24 Homeostatik Akunoktalar ve Bunların Haberleşme Meridyan Nomenklatürü Arasındaki Çapraz Kaynak:
Bulunduğu Yer Homeostatik Akunokta Haberleşme Meridyeni Baş ve Boyun H2 büyük kulak H7 büyük occipital H19 infraorbital H23 supraorbital SJ 17 B 10 S2 B2 Omuz H3 spinal accessory H8 suprascapular H13 dorsal scapular H 17 lateral pektoral G21 SI 11 SI 14 S 15 Üsy Ekstremite H1 derin radial H 9 lateral antebrakial kutanöz H 12 yüzeyel radial LI 10 LI 11 LI 4 Gövde H 14 superior cluneal H 15 L2’nin posterior kütanöz H 20 T7’nin spinöz prosesi H 21 T6’nin posterior kütanözü H 22 L5’in posterior kütanözü B 23 Du 9 B 16 B 26 Alt Ekstremite H 4 safen H 5 derin peroneal H 6 tibial H 10 sural H 11 lateral popliteal H 16 inferior gluteal H 18 iliotibial H 24 ortak peroneal Liv 8 Liv 3 Sp 6 B 57 B 39 Ekstra 34 G 31 G 34

54 İstanbul Akupunktur Derneği ioztekin@hotmail.com
TEŞEKKÜRLER İstanbul Akupunktur Derneği


"AĞRI TEDAVİSİNDE BİYOMEDİKAL AKUPUNKTUR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları