Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) ACİL SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) ACİL SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) ACİL SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTANELER ACİL SERVİS HİZMETLERİ 01 Acil Servis Müracaat Yoğunluğu 02 Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı 03 Acilden Yatışı Verilen Hastaların Bekleme Süresi 04 Acil Etkinlik Skoru 05 Acil Servis Vaka Karması 06 Acil Servisin Almış Olduğu Sevk Oranı +60 07 Acil Servis Mortalite Hızı -50 08 Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranı 09 Acil Servise 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran Hasta Oranı 400 Puan 400 Puan

3 3 E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Lepra Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır. Göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır. ACİL SERVİS HİZMETLERİ GÖSTERGELERİ TANIM VE AÇIKLAMALAR STD : Sağlık Tesisi Değeri KED : Kabul Edilebilir Değer (Bakanlık tarafından belirlenmiş standart hedef veya sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki hesaplama için gerekli verilerin aritmetik ortalaması) Puan Katsayısı (k) : Bakanlık tarafından belirlenmiş standart puanı veya istenen STD / KED ile oluşan puanı ifade eder.

4 4 SHY-ASH-01 ACİL SERVİS MÜRACAAT YOĞUNLUĞU Acil servis müracaat yoğunluğunu izlemek Yeşil alan muayene oranını değerlendirmek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Acil servise yapılan toplam başvuru sayısı (A)  Acil servis yeşil alan müracaat sayısı (B)  Sağlık tesisine yapılan toplam başvuru sayısı (acil dahil) (C)  Bir önceki dönem KED yeşil oranı STD acil = A / C (Acil Müracaat Oranı) ≥ % 30 (Sıfır) STD yeşil = B / A (Yeşil Alan Müracaat Oranı) STD yeşil < % 30 X KED yeşil (Tam puan), diğer aralıklarda Kademeli Puan Kaybı KED yeşil = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yeşil alan müracaat oranlarının AO

5 5 Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise ; bu dönemdeki STD acil ve STD yeşil oranları ile bir önceki karne dönemindeki KED yeşil oranı baz alınarak hesaplanır. Acil müracaat yoğunluğu % 30’un altında olan; Dal hastaneleri 1. seviye acil servisi bulunan D ve C grubu hastaneler, Mevzuat gereği triaj uygulamak zorunda olmadıklarından göstergeden muaftır. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. SHY-ASH-01 ACİL SERVİS MÜRACAAT YOĞUNLUĞU 60 Puan

6 6 SHY-ASH-02 ACİLDEN SEVK EDİLEN HASTA ORANI Acil servisten 112 ile yapılan sevk oranını izlemek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Acil servisten başka kuruma 112 ile yapılan sevk sayısı (A)  Acil servise yapılan toplam başvuru sayısı (B)  Bir önceki dönem KED STD = ( A / B ) X 1000 (Acil Servis Sevk Oranı) KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acilden 112 ile sevk edilen hasta oranlarının aritmetik ortalaması Puan Katsayısı ( k ) = STD / KED k ≤ % 60 (Tam Puan) - k > 1,2 (Sıfır) aralıkta kalanlar Kademeli Puan 50 Puan Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED’in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır.. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

7 7 SHY-ASH-03 ACİLDEN YATIŞI VERİLEN HASTALARIN ORTALAMA BEKLEME SÜRESİ 60 Puan AMAÇ Hastaların, acil servise başvurmaları ile yatışlarının yapılmasına kadar geçen süreyi izlemek HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Acil servise başvuran hastaların yatışlarının yapılmasına kadar geçen bekleme sürelerinin ortalaması (A)  Bir önceki dönem STD ( B ) STD = A KED = 6 saat k = A / B STD ≤ 6 saat (Tam puan) - STD > 6 saat ise Puan katsayısına bakılır. k ≥ 1 (Sıfır) - 0,8 < k <1 aralıkta kalanlar Kademeli Puan TABLO 1 TABLO 2 STD ≤ 6 saat (Tam puan) - STD ≥ 12 saat (Sıfır) aralıkta kalanlar Kademeli Puan Tablo 1 + Tablo 2 2

8 8 SHY-ASH-04 ACİL ETKİNLİK SKORU 60 Puan AMAÇ Acil servis hizmetlerinin etkinliğini ölçmek 3 Aylık Dönemlerde STD = Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 – 1 aralığında) Puan = STD X GP

9 9 SHY-ASH-05 ACİL SERVİS VAKA KARMASI 60 Puan AMAÇ Sağlık tesisinin acil servisinden yatan hasta profili ile aynı hizmet sınıfındaki diğer sağlık tesislerinin yatan hasta profilleri kıyaslayarak değerlendirmek.  Acil Servis de yatan hastaların vaka karma indeksi (A)  Bir önceki dönem KED STD = A KED =Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil servis vaka karma indeksinin aritmetik ortalaması k = STD / KED 0,9 ≤ k ≤ 1,1 (Tam puan) - k ≥ 2 (Sıfır) aralıkta kalanlar Kademeli Puan HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED’in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı baz alınarak hesaplanır.. Aylık Dönemlerde İzlenir.

10 10 SHY-ASH-06 ACİL SERVİSİN ALMIŞ OLDUĞU SEVK ORANI AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Diğer sağlık tesislerinden 112 ile sevkli gelen hastaların, tedavi ve bakım hizmet süresinin yeterliliğini değerlendirilmek Her bir hasta için;  112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen hastanın taburcu saati (A)  112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen hastanın kabul saati (B)  112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen ilgili dönemdeki toplam hasta sayısı (C)  Bir önceki dönem KED STD 1 = C STD 2 ( A > B ise ) = ( A - B ) ( Her hasta için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.) STD 2 ( B > A ise ) = ( ( 24 - B ) + A ) (Her hasta için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.) STD 3 = STD 2 lerin aritmetik ortalaması

11 11 STD 3 ≥ 6 saat ise puan katsayısına bakılır. k = STD 1 / KED k ≥ 1,5 (Tam puan) aşağı aralıklarda Kademeli Puan Kaybı STD 3 < 6 saat (Sıfır) ASH Gösterge puanlarının toplamı 400 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise; bu dönemdeki STD 1 ile bir önceki karne dönemindeki KED’ in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. + 60 Puan SHY-ASH-06 ACİL SERVİSİN ALMIŞ OLDUĞU SEVK ORANI

12 12 SHY-ASH-07 ACİL SERVİS MORTALİTE HIZI - 50 Puan - 50 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Acil serviste meydana gelen ölüm oranının takip edilmesi  Acil serviste ölen hasta sayısı ( A )  Acil serviste yapılan toplam muayene sayısı ( B )  Acil serviste ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması ( C ) STD = ( C / B ) (Acil servis mortalite oranı) C = A X Ağırlık Katsayısı (E1 - 6, D-5, C-4, B-3, A2-2, A2_Dal-2,5, A1_ Dal-1,5, A1-1) KED acil = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil servis mortalite oranının AO KED il = İldeki TKHK‟ ye bağlı sağlık tesislerinin acil servis mortalite oranının AO KED Türkiye = TKHK‟ ye bağlı tüm sağlık tesislerinin acil servis mortalite oranının AO STD < KED Türkiye, KED il ve KED acil Puan Kaybı Yok diğer her durumda -50 Puan 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

13 13 SHY-ASH-08 ACİL SERVİS HASTA MEMNUNİYETİ ORANI 60 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek.  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları STD = Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer STD ≥ % 75 (GP X STD) STD < % 75 (Sıfır) Aylık Dönemlerde İzlenir.

14 14 SHY-ASH-09 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇİNDE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI 50 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Acil serviste muayene olduktan sonra 24 saat içinde tekrar aynı acil servise başvuran hasta oranını izlemek.  Acil servise yapılan toplam başvuru sayısı (A)  Acil serviste muayene olduktan sonra 24 saat içinde tekrar başvuran hasta sayısı (B)  Bir önceki dönem KED STD = B / A k = STD / KED k ≤ 0,8 ( Tam puan ) diğer aralıklarda Kademeli Puan Dönem verileri ile puanın %50’si hesaplanır. Puanın diğer %50’si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED’ in oranlanması sonucunda oluşan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. Aylık Dönemlerde İzlenir.

15 15


"1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) ACİL SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları