Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADLÎ İSTATİSTİK SUNUMU Seçil PARKAN Tetkik Hâkimi Mayıs 2015

2 Adalet İstatistiklerinin Kapsamı Çalışma Yöntem ve Faaliyetlerimiz.
SUNUM İÇERİĞİ Büronun Tanıtımı, Eğitimin Amacı, Görevlerimiz, Adalet İstatistiklerinin Kapsamı Çalışma Yöntem ve Faaliyetlerimiz.

3 İSTATİSTİK BİRİMİ PERSONEL DURUMU
Ünvan Sayı Genel Müdür (Hakim) 1 Genel Müdür Yardımcısı (Hakim) 1 İstatistik Daire Başkanı (Hakim) 1 Hukukçu (Tetkik Hakimi) 3 Şb. Müd (Mühendis) 1 Ted. Şb. Müd (İstatistikçi) 1 İstatistikçi Bilgisayar Mühendisi 1 Bigisayar İşletmeni 2 Toplam

4 EĞİTİMİN AMACI Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü olarak bu eğitim programı ile, veri girişinde yapılan hataların ve karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yolları konusunda görüş alış verişinde bulunulması sonucunda, UYAP’a tam ve hatasız olarak veri girişinin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle Genel Müdürlüğümüzce, hatasız, gerçek durumu yansıtan, birbiriyle tutarlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede istatistikler üretmek mümkün olacaktır.

5 GÖREV VE RİP 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Resmi İstatistik Programı gereğince, “Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularda ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek” görevi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

6 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (RİP) NEDİR?
Kısaca Resmi İstatistik Programı, 5429 sayılı  TÜİK Yasası ile  Türkiye İstatistik Kurumu dahil, tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine çerçeve çizen bir programdır. Türkiye’de üretilen ve yayınlanan istatistiklere istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler saptanarak hangi idari birimin hangi tür istatistikleri hangi yöntemle toplayacağı belirlenmekte ve ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan güncel, güvenilir, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla Resmi İstatistik Programı (RİP) oluşturulmuş, Bakanlar Kurulu kararı ile de yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda oluşturulan istatistikler resmi istatistik olarak kabul edilir.

7 ADALET BAKANLIĞINDA İSTATİSTİK NE İŞE YARAR?
Mevcut durumu tespit etmeye, Davaların seyrini görmeye, Mahkemelerin iş yükünü tespite, Suç ve suçluluk hareketlerini ve suçların ülke genelindeki dağılımını izlemeye, Kurum ihtiyaç tespitine(Mahkemelerin kurulması veya kapatılması, personel, malzeme v.s), İhtiyaç duyulan kanunları ve yönetmelikleri hazırlamaya, Yargı sistemini uluslararası yargı sistemleri ile karşılaştırmaya, Kurumun geleceği ile ilgili tahmin ve planlama yapmaya ve hedefleri gerçekleştirmeye yarar.

8 ADLİ İSTATİSTİKLER Adalet istatistiklerine kaynak teşkil eden tüm veriler, 2009 yılına kadar adlî birimler ve paydaş kurumlarca doldurulan formlarla kağıt ortamında toplanmıştır.

9 ADLİ İSTATİSTİKLER 2009 yılından itibaren ilk derece adli ve idari yargıya ait veriler, UYAP sistemi üzerinden yıllık olarak elektronik ortamda alınmaktadır. Paydaş Kurumlar : Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hakem Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu, Askeri Yargıtay Başkanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Türkiye Noterler Birliğine ait veriler yıllık olarak kağıt ortamında alınmaya devam edilmektedir.

10 ADLİ İSTATİSTİKLER UYAP üzerinden istenilen ayrıntıda bilgi alınamayan hâllerde; aile içi şiddet, insan ticareti TCK 80 , işkence ve kötü muamele TCK 94 95, 256 göçmen kaçakçılığı TCK 79, töre cinayeti suçlarına ilişkin veriler gibi. Müsteşarlık Makamından alınan ‘Olur’a istinaden dokuz adet anket formu ile üçer aylık periyotlarla veri toplanması uygulamasına devam edilmektedir. Bu konuya duyarlılık göstermenizi bekliyoruz

11

12 VERİ GİRİŞİNİN ÖNEMİ Çalışmalara doğru yön vermek, eksiksiz sonuçlara ulaşabilmek için istatistik alt yapısının sağlıklı ve güvenilir olması çok önemli bir unsurdur. Verinin istatistiğe dönüştürülmesinde sizler çok önemlisiniz. Adli istatistikler oluşturulurken karşılaşılan en önemli sorun veri girişinden kaynaklanan hatalı ve eksik veri girişleridir. Özellikle savcılık aşamasında girilen veriler üzerinden soruşturma ve kovuşturma aşaması yürütülmektedir.

13 FAALİYETLERİMİZ Ulusal ve Uluslar arası Kurum ve Kuruluşların istatistik talepleri karşılanmaktadır, Mevzuat çalışmalarına istatistikler verilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ceza ve adalet sistemimizdeki etkileri ve infaza ilişkin durum analizi (Prof. Dr. İzzet Özgenç başkanlığındaki akademik heyete ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte),

14 FAALİYETLERİMİZ Daha ayrıntılı istatistiklere ihtiyaç duyulması karşısında Bakanlığımız birimleri, akademisyenler ve TÜİK’ten uzmanların katılımı ile oluşturulan istatistik çalışma grubunun sekreterya işlerini yürütmek, Anılan çalışmanın önemli bir ayağı olan UYAP sisteminden daha ayrıntılı istatistiklerin temini amacıyla BİDB ile birlikte veri ambarı projesi yürütülmektedir, Her yıl düzenli çıkarılan Adli İstatistikler ve Resmi İstatistik Programı kapsamında «Adalet istatistikleri» yayınları

15 FAALİYETLERİMİZ Çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk pornografisi, töre ve kan gütme saiki ile kasten öldürme suçlarına ilişkin özel istatistik kitapçık çalışması, Pilot bölge seçilen Ankara ilinde aile içi şiddet çalışması, Terörün finansmanıyla mücadele eylem planı çalışması, Türkiye'de mahkemelerin etkinliğini arttırma projesi (saturn), Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılan başvurular cevaplanmakta, TBMM soru önergelerine ilişkin istatistiki veri hazırlanmaktadır.

16 VERİ SAĞLANAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR
OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu, ICERD Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi, CEPEJ Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu, ILO Uluslararası Çalışma Örgütü, GRECO Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi

17 İSTATİSTİĞİN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARI
Birimlerden alınan istatistik talepleri haricinde Genel Müdürlüğümüze son beş yılda gelen ulusal ve uluslararası istatistikî bilgi talepleri incelenmiş, cevap verilemeyen talepler analiz edilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte veri ambarı projesi yürütülerek UYAP’ta bulunması gereken değişkenler istatistikçiler tarafından belirlenmeye başlanmıştır.

18 İSTATİSTİĞİN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARI
Bakanlığımız tüm birimlerinden, Yargıtay Danıştay ve TÜİK’ den ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek istatistik ihtiyaçları alınmış ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. Hatalı veri girişinde yaşanan sorunların önüne geçmek için gerekli sorumluluk ve denetim mekanizmaları getirilecektir.

19 KURUMLARIN BİLDİRDİKLERİ İHTİYAÇLARIN ANALİZİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

20 CEVAP VERİLEMEYEN BİLGİ TALEPLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

21 DEĞİŞKEN BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

22 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİKGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Yazılı Soru Önergeleri

23 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİKGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİKGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Yazılı Soru Önergesi Örneği

26 Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap
Cevabı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

27 Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap
Cevabı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

28 Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap
Cevabı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

29 Teşekkür ederim. Seçil PARKAN Tetkik Hâkimi Mayıs 2015


"ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları