Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Planı Sunan Doç. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU Daire Başkan Vekili Temmuz 2005

2 Hizmette sınırların ötesine.....
Üniversitemizin “Mükemmele yolculuk” başlıklı stratejik planı esas alınarak

3 İçindekiler Mevcut Durumun Analizi SWOT Analizi Stratejik Bakış
Yasal Durum ve Kurumsal İlişkiler Personel Yapısı Alt Yapı Olanakları Finansal Durum SWOT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler Tehditler ve Fırsatlar Planlamadan Beklentiler Stratejik Bakış Misyon ve Vizyon Paylaşılan Değerler Stratejik Hedefler, Başarım Yöntemleri ve Ölçütler Sonuç

4 Mevcut Durumun Analizi

5 Mevcut Durumun Analizi
Yasal Durum Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı kanun hükmündeki kararname ile düzenlenmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, bu kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulmuştur.

6 Verdiğimiz Hizmetler Üniversitemiz fiber optik altyapısı
Ağ altyapısı yönetimi ve sistem güvenliği Üniversitemiz web sayfası sorumluluğu Üniversitemiz elektronik posta sistemi Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin PC desteği (temin, bakım ve onarım) Sıhhiye Kampüsünde personel ve öğrenciye hizmet veren laboratuvarlar Personel tahakkuk bilişim hizmetleri Üniversitemizin çeşitli birimlerine ait sunuculara ev sahipliği ve bakımı

7 Mevcut Durumun Analizi
Paydaşlarımız Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel Emekli Personel Öğrenciler Rektörlük Genel Sekreterlik Daire Başkanlıkları O Akademik Birimler Diğer BİD Başkanlıkları Bakanlıklar TÜBİTAK – ULAKBİM Özel Sektör Firmaları Araştırma Kuruluş Fonları Teknokent A.Ş. / KOSGEB AB Komisyonları

8 Mevcut Durumun Analizi
Personel Olanakları Birim Uzman ve Diğer Mühendis ve Tekniker Çözümleyici ve Programcı Bilgisayar İşletmeni ve Teknisyen Hizmetli TOPLAM Yönetim 3 - 9 Ağ Hizmetleri 2 1 7 Sistem Destek 4 Kullanıcı Destek Personel Tah. Bil. Hiz. 6 Laboratuvar WEB Tasarım Diğer İdari Birimler 17 8 5 36

9 Mevcut Durumun Analizi
Altyapı Olanakları Beytepe Kampüsü Sıhhiye Kampüsü Diğer Kampüsler Toplam Sunucu Bilgisayar 18 4 - 22 Router Cihazı 1 2 Omurga Anahtarlama Cihazı Layer 3 Ağ Anahtarlama Cihazı 46 24 70 Layer 2 Ağ Anahtarlama Cihazı 135 85 220 Basit Ağ Anahtarlama Cihazı 60 15 75 Firewall Cihazı 6 Kablosuz Internet Cihazları 10 7 17 Internet Bağlantısı (ULAKBİM) 155 Mbps 34 Mbps Kampüsler üzerinden 189 Mbps BİD’in Servis Verdiği Bilgisayar Sayısı ~5000 ~3000 ~200 ~8200 Yukarıdaki tabloya sadece BİD’nin envanterinde kayıtlı cihazlar dahil edilmiştir. Bunların dışında bölüm ve birimlerde münferit olarak alınmış başka cihaz ve sunucular da mevcuttur. Ayrıca Beytepe Kamüsü ile Sıhhiye Kampüsü arasındaki 34 Mbps’lik özel fiber hattı mevcuttur.

10 Beytepe Kampüsü Ağ Altyapısı
Mevcut Durumun Analizi Altyapı Olanakları Beytepe Kampüsü Ağ Altyapısı

11 Sıhhiye Kampüsü Ağ Altyapısı
Mevcut Durumun Analizi Altyapı Olanakları Sıhhiye Kampüsü Ağ Altyapısı

12 Mevcut Durumun Analizi
Finansal Olanaklar Parasal Kaynak (2005 Yılı) Miktar (YTL) Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı 5,000.- Kırtasiye alımları 3,000.- Temizlik malzemesi alımları 1,000.- Giyecek alımları Yolluklar 2,000.- Yurtiçi sürekli görev yolluğu Hizmet Alımları 7,000.- Telefon abonelik ve kullanım ücreti Menkul mal, bakım ve onarım gideri Makine teçhizat bakım ve onarım gideri Tedavi ve cenaze giderleri 77,000.- Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi gideri 37,000.- Kamu personeli ilaç gideri 40,000.- TOPLAM 94,000.-

13 Stratejik Bakış

14 Stratejik Bakış Misyon “Misyonumuz; teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.”

15 Stratejik Bakış Vizyon “Vizyonumuz, Türkiye’deki üniversiteler arasında bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir”

16 Stratejik Bakış Paylaşılan Değerler
Üniversitemize yakışır bir şeffaflık anlayışı Adalet İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Teknolojik merak ve ilgi Bilimsellik ve bilimsel şüphecilik Özgür düşünce, yenilikçilik ve yaratıcılık Mükemmeli arama Öğrenci ve personele değer verme Estetik duyarlılık ve çevreye saygı İleri görüşlülük ve geleceğe inanma Üniversite ve kamu yararını gözetme

17 SWOT Analizi

18 SWOT Analizi Güçlü Yönlerimiz
Hacettepe Üniversitesinin bir birimi olmak Finansal kaynakların yeterliliği Üniversite üst yönetiminin tam desteği Çok sayıda dağınık kampüslerimizin olmayışı Teknokentimizin olması ULAKBİM merkezine coğrafi yakınlığımız Önemli Internet servis sağlayıcı şirketlere coğrafi yakınlığımız ULAKBİM’e özel bir fiber-optik hat ile bağlı olmamız Kampüslerde iyi bir ağ kablolama ve anahtarlama altyapısının kurulmuş olması

19 SWOT Analizi Geliştirilmeye Açık Yönlerimiz (1)
Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde yetersizliği Hizmet içi eğitimin olmaması, özellikle teknik personelin kurs, seminer vb. etkinliklerden sürekli uzak kalmış olması Üniversite personeli, öğrencileri ve birimleri ile yeterli iletişim ve işbirliğinin kurulmamış olması

20 SWOT Analizi Geliştirilmeye Açık Yönlerimiz (2)
Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgili personelin bulunamamış olması Teknokentimiz ile işbirliği eksiklikleri Diğer üniversitelerin BİD’leri ile iletişim ve bilgi paylaşımı eksiklikleri Ulusal ve uluslararası bilişim ve teknoloji etkinliklerinden uzak kalmamız Hizmet içi kullanılacak bir kütüphanenin ve seminer/eğitim salonunun olmaması

21 SWOT Analizi Geliştirilmeye Açık Yönlerimiz (3)
7/24 Anlayışı ile kesintisiz hizmet verememe ve bir hizmet aracının bulunmaması Dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması Lisanslı yazılım kullanımındaki büyük eksiklikler “Açık Kaynak” yazılımlara ve oluşumlara gerekli önem ve desteğin verilmemiş olması Son kullanıcı hizmetlerinin eksikliği ULAKNET ile aramızda bulunan Internet bağlantımızın aksaması olasılığına karşı bir “B Planı”mızın bulunmaması Yeni ve öncü teknolojik projelerin üretilemiyor olması

22 SWOT Analizi Tehditler
Kalifiye teknik personel için maaşların yetersizliği Profesyonel sistem yönetimi eksiklikleri Gece ve tatillerde personelin çalışabilme zorlukları Açık kaynak yerine sürekli pahalı ürünler sunan firmalara karşı oluşmuş bağımlılık Üniversite personel ve öğrencilerinin gözünde BİD’nin olumsuz imaj sorunları Personelin teknik anlamda hizmet içi eğitimi için ayrılan kaynakların azlığı Diğer üniversitelerin BİD’leri ile proje geliştirme ve uygulamadaki anlayış farklılıkları Teknolojinin çok hızlı gelişmesi

23 SWOT Analizi Fırsatlar
Bilgi-işlem ve ilgili teknolojilerin geleceğe şekil veren öncü konular olması BİD’nin kendi çalışma sınırlarını, görev ve sorumluluklarını belge ile tanımlıyor, hedeflerini belirliyor olması Hacettepe Teknokent ile işbirliği olanakları Mühendislik Fakültemizin ilgili bölümleri ile işbirliği olanakları Avrupa Birliği programları Bilgi teknolojilerine ulusal kaynaklardan daha çok pay ayrılması Üniversite üst yönetiminden alınan tam destek

24 SWOT Analizi Planlamadan Beklentiler
“Kullanıcılara rağmen” değil, “kullanıcılar için” hizmet verir hale gelinmesi Geleceğe ilişkin hedefler belirlenmiş olarak daha uzun vadeli planlamaların yapılabilmesi Kaliteli ve yetkin eleman sayısının arttırılabilmesi Pahalı yatırımların bilinçsizce yapılmaması Kullanıcıların gözündeki “olumsuz imajın” ortadan kaldırılması Hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılması Tüm kullanıcılarla iletişimin ilerletilmesi Doğru yatırımlar, bilimsel ve akılcı tasarımlar sayesinde gereksiz harcamaların önüne geçilmesi

25 Stratejik Amaç ve Hedefler Başarım Yöntemleri ve Ölçütler 2005 - 2010

26 Stratejik Amaç ve Hedefler
Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi, kullanıcıların Internet ve intranet erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin arttırılması Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğinin arttırılması Üniversitemizin bilgi işlem alanında adı geçer, söz sahibi ve saygın bir pozisyona getirilmesi Üniversitemizde lisanslı yazılım kullanılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından son kullanıcılara verilen eğitim ve destek kalitesinin yükseltilmesi Belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin sayı ve kalite yönünden geliştirilmesi Malzeme takibi ve planlamasının, sistem dokümantasyonunun daha etkin olarak yapılması; ağ donanım haritalarının oluşturulması ve sunumu

27 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi, kullanıcıların Internet ve intranet erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin arttırılması

28 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 1: Açık kaynak yazılımların kullanılması Performans Göstergesi: Mevcut halde açık kaynak yazılımı kullanılmamakta olup, tanımladığımız süreçte ne kadar açık kaynak yazılımına sahip olacağımız Hedef 2: Donanım ve marka tercihinde bilinçli olunması Performans Göstergesi: Tanımladığımız süreçte yapacağımız yatırımlara ilişkin teknik ölçütlerin geliştirilmesi ve uygulanması Hedef 3: Network trafik analizlerinin yapılması Performans Göstergesi: Belirli periyotlarda yapılacak network trafik analizleri ile network hızındaki artışın belirlenmesi, network trafiğini bozucu nedenlerin tespit edilerek önlenmesi, hatalı donanımların ve konfigrasyonların düzeltilmesi; tüm bu işlemlerin sayısal olarak ortaya konulması

29 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 4: Ağ trafik kalitesinin gerekli yazılım ve donanımlar aracılığı ile sürekli izlenmesi Performans Göstergesi: Bu amaçla uygulanacak izleme miktarı Hedef 5: İstenmeyen trafik yaratarak sistemin çalışmasını bozan kullanıcıları yasaklama ve cezalandırma yerine bağlı oldukları birim yönetimi ile resmi diyalog kurarak uyarma ve bilinçlendirme Performans Göstergesi: Bu amaçla kurulacak olan resmi diyalog ve elde edilecek çözüm sayısı Hedef 6: Mevcut ağ erişim hızının arttırılmasına yönelik konfigrasyonların elden geçirilmesi Performans Göstergesi: Firewall konfigrasyonunda yapılacak modifikasyon sayısı ve performasın istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi

30 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 7: Virüs ve “hacker” saldırılarına karşı sistemin sık sık gözlemlenmesi, bunun için gerekli otomasyon yazılımlarının temini ve kullanımı Performans Göstergesi: Sağlanacak otomasyon yazılımı ve saldırılara karşı yapılan başarılı müdahaleler Hedef 8: Kullanıcılardan gelen virüs vb. saldırı şikayetlerine karşı gerekli durumlarda imkanların el verdiği ölçüde merkezi korumanın sağlanması Performans Göstergesi: Bu amaçla alınan uyarı ve sağlanan başarılı merkezi koruma sayısı

31 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 9: Coğrafi olarak yakın özel sektör Internet servis sağlayıcılar ile, ULAKNET kaynaklı arızalar sırasında yedek Internet bağlantısı kurabilmek için anlaşma olanaklarının araştırılması Performans Göstergesi: Bu amaçla yapılacak araştırma ve görüşmelerin sayısı, maliyetlerin tespiti ve uygun koşullar yaratıldığı taktirde yedek hattın kurulmuş olması Hedef 10: Kablolar ve diğer ağ bileşeni cihazların fiziksel kontrollerinin yapılması ve olası sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması Performans Göstergesi: Fiziksel kontrollerin periyotları ve yapılan iyileştirme çalışmalarının miktarı

32 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 11: Açık alanlar, kafeteryalar, kütüphaneler, toplantı merkezleri ve yurtlar gibi kullanıcıların mobil bilgisayarları ile bulunduğu bölgelerde kablosuz Internet erişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması Performans Göstergesi: Tek merkezli veya çok dağıtıcılı erişim noktaları için kampüslerde fizibilite çalışmalarının yapılması, IEEE bg (WiFi) ve/veya IEEE (WiMax) standartlarının araştırılması, farklı üretici firmalardan saha çalışması ve sunum yapmalarının istenmesi ve kablosuz iletişimin sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması sonucunda oluşturulacak görüş doğrultusunda yapılacak kablosuz internet erişim noktası sayısı ve buralardaki kullanım miktarı

33 Stratejik Amaç ve Hedefler
Ağ Erişim Servisleri Hedef 12: Üniversitemizde halen internet erişimi olmayan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm binalara Internet erişiminin sağlanması; bu amaçla, Beytepe Kongre Merkezi, Beytepe Plaza, Sıhhiye Öğretim Üyeleri Kafeteryaları gibi binaların Internet erişiminin sağlanması Performans Göstergesi: İnternet erişimininin sağlandığı bina ve kullanıcı sayısı

34 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğinin arttırılması

35 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Hedef 1: Hacettepe Üniversitesi WEB sitesinin yeniden düzenlenmesi ve sürekli güncellemenin sağlanması Performans Göstergesi: Yapılacak anket(ler)le üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerin web sayfamızdan memnuniyet ve beğeni düzeyinin araştırılması Hedef 2: WEB tasarım grubunda yer alan programcı ve tasarımcı elemanların yeniden organizasyonunun yapılması ve personel ihtiyacının giderilmesi Performans Göstergesi: Mevcut personeldeki kalite artışının tespiti ile gruba kazandırılacak yeni eleman(lar) Hedef 3: Tasarım işleri için Güzel Sanatlar Fakültesi, İngilizce sayfalar için de yabancı dil bölümleri ile diyalog ve işbirliğine gidilmesi Performans Göstergesi: Bu amaçla kurulacak ilişki sayısı ve bu ilişkiler sonucunda sağlanacak verimlilik

36 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Hedef 4: Bilgi güncellemeleri için bir elektronik yazışma ve sıralama sisteminin tasarımı ve hazırlanması Performans Göstergesi: Bu amaçla kurulacak olan sistemin kullanılabilirlik miktarının değerlendirilmesi Hedef 5: Web ile ilgili Üniversitenin gerek akademik gerekse idari birimlerine doğrudan hizmet ve eğitimin sağlanması ve eğitim hizmetleriyle ilgili olarak yılın belirli dönemlerinde kişisel gereksinimleri karşılamaya yönelik web sayfası tasarlama seminerlerinin (kısa kursların) düzenlenmesi Performans Göstergesi: WEB tasarımı grubunun daha etkin zaman planlamasının sağlanması, akademik ve idari birimlerle diyaloğun genişletilmesi, birimlerden gönüllü tasarımcılar ile işbirliği miktarı ve verilecek eğitim sayısı

37 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Hedef 6: Üniversitemizde yayınlanan dergilerin editörlüklerine WEB hizmetlerinin sağlanması (Hacettepe Üniversitesi E-Yayınları) Performans Göstergesi: Bu amaçla öncelikle Kütüphanecilik ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ile işbirliğine gidilmesi ve WEB üzerinden halen yayınlanmakta olan dergilerin de bir çatı altında toplanarak Dergi Editörlerine web hizmetinin sunulması sonucunda bu çatı altında toplanan dergi sayısı Hedef 7: Personelin üniversite içinde birbiri ile doküman paylaşımını arttırmak ve zenginleştirmek Performans Göstergesi: Bu amaçla oluşturulacak WEB alanına personelimizin doğrudan doküman yükleme ve yayın olanağının sağlanması ile e-posta hız ve kullanım kotalarının arttırılması sonucunda oluşturulacak ortamın kullanım miktarı

38 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Hedef 8: Uzaktan eğitim ile ilgili olarak farklı bölümlerin yaptıkları çalışma ve projelere “hosting” yapmak Performans Göstergesi: Bu amaçla kurulacak ilişki ve yaşama geçirilecek projeler Hedef 9: Üniversite içinde TV yayınlarını, önemli ders, kurs, toplantı, seminer ve konuşmları Internet üzerinden yayınlamak Performans Göstergesi: İlgili projenin yaşama geçirilmesi ve yapılacak yayın süresi Hedef 10: Kampüslerin çeşitli noktalarına WEB kameraları yerleştirerek canlı kampüs çekimlerini yayınlamak Performans Göstergesi: Kampüse yerleştirilecek kamera miktarı ve yapılacak canlı yayın süresi

39 Stratejik Amaç ve Hedefler
Bilgi Servisleri Hedef 11: Verilen bilgi servislerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak Performans Göstergesi: Sistem yedekleme miktarları, donanım ve yazılımlarda yapılan yıllık güncelleme sayısı Hedef 12: Üniversitemizin Yönetim Bilişim hizmetlerine destek verecek bir yazılım grubunun oluşturulması Performans Göstergesi: Çekirdek yazılım grubunun oluşturulması, gerekli teknik personelin BİD öz kaynaklarından karşılanması gerektiğinde yeni teknik personel alımı ve üretilen proje sayısı. Hedef 13: Üniversitemizin Bilişim Politikalarının oluşturulması Performans Göstergesi: Politikaların oluşturulması ve uygulanması.

40 Stratejik Amaç ve Hedefler
Tanınma ve Saygınlık Üniversitemizin bilgi işlem alanında adı geçer, söz sahibi ve saygın bir pozisyona getirilmesi

41 Stratejik Amaç ve Hedefler
Tanınma ve Saygınlık Hedef 1: Düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara aktif katılımın sağlanması, personelin bilgilendirilmesi Performans Göstergesi: Katılım sağlanacak bilimsel toplantı ve bu toplantılara katılacak eleman sayısı Hedef 2: Bilişimle ilgili amatör grupların çalışmalarına gerekli görüldükçe destek sağlanması Performans Göstergesi: Üniversitemizde bu amaçla kurulmuş olan öğrenci kulüpleriyle ilişki kurulması ve bu ilişkiler sonucunda sağlanacak destek miktarı Hedef 3: Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin de katkısı alınarak çeşitli bilişim etkinlikleri düzenlemek ve bunları basın yoluyla duyurmak Performans Göstergesi: Gerçekleştirilecek bilişim etkinliği sayısı ve ne kadarının basın yoluyla duyurulduğu

42 Stratejik Amaç ve Hedefler
Tanınma ve Saygınlık Hedef 4: Yeni teknolojiler, ağ kurulum deneyimleri ve özgün tasarımlar gibi konularda araştırma ve değerlendirmeler yaparak diğer kuruluşların da başvurabileceği rapor vb. yazılı kaynaklara dönüştürülmesi ve paylaşıma açılması Performans Göstergesi: Bu amaçla gerçekleştirilecek proje ve üretilecek döküman sayısı Hedef 5: Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği bölümleri ve Teknokentin yanı sıra tüm Fakültelerimiz ile ortak teknik ve içerik sağlama amaçlı projelerin geliştirilmesi Performans Göstergesi: Bu amaçla kurulacak işbirliği ve yaşama geçecek proje sayısı Hedef 6: Çevre üniversitelerin BİD’leri ve ULAKBİM ile ortak projelerin geliştirilmesi

43 Stratejik Amaç ve Hedefler
Lisanslı Yazılım Üniversitemizde lisanslı yazılım kullanılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması

44 Stratejik Amaç ve Hedefler
Lisanslı Yazılım Hedef 1: Başta ücretli işletim sistemleri olmak üzere, üniversitenin genel kullanımı için üretici firmalarla yazılım lisans anlaşmalarının yapılması ve bundan personelimizin kişisel bilgisayarlarının da yararlanmasının sağlanması Performans Göstergesi: Yasal lisansı sağlanan yazılım ve kullanıcı sayıları Hedef 2: Ücretsiz olan Linux işletim sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması, ilgili dernek ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi Performans Göstergesi: Linux işletim sistemi kullanımındaki artış miktarı Hedef 3: Personelin ve öğrencilerin genel akademik yararı için gerekli diğer yazılımların tespiti ve lisanslı olarak temini Performans Göstergesi: Bu amaçla yapılacak görüşmeler sonucunda yapılacak tespitlerle sağlanacak lisanslı yazılım ve kullanıcı sayısı

45 İnsan İlişkileri ve Eğitim
Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 5 İnsan İlişkileri ve Eğitim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından son kullanıcılara verilen eğitim ve destek kalitesinin yükseltilmesi

46 Stratejik Amaç ve Hedefler
İnsan İlişkileri ve Eğitim Hedef 1: Bir “eğitim, organizasyon ve dış ilişkiler” biriminin kurulması Performans Göstergesi: İlgili birimin kurulmuş olması ve verimliliği Hedef 2: Kampüslerdeki akademik ve idari kullanıcıların bilgisayar ve iletişim ile ilgili tüm sorunlarını telefon ile karşılayacak bir “çağrı merkezi” sisteminin kurulması Performans Göstergesi: Çağrı merkezi aracılığıyla ilişki kurulan ve PC desteği sağlanarak sorununa çözüm sağlanan personel sayısı Hedef 3: Kullanıcılardan çeşitli yöntemlerle geribildirim alınması ve elde edilen bilgiler doğrultusunda kullanıcı memnuniyetini arttıracak girişimlerde bulunulması Performans Göstergesi: Belirli zamanlarda yapılacak anketlerin karşılaştırılma tabloları

47 Stratejik Amaç ve Hedefler
İnsan İlişkileri ve Eğitim Hedef 4: Hazırlanacak el ilanı, broşür vb. araçların tüm kullanıcılara rahatça ulaşmasını sağlayarak basit sorunları kendi kendilerine çözebilmelerinin sağlanması Performans Göstergesi: Eğitim amaçlı hazırlanacak döküman miktarı ve personelden bu amaçla alınacak geri bildirimler Hedef 5: Düzenlenecek sohbet toplantısı ve seminerlerle kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi Performans Göstergesi: Düzenlenecek etkinlik sayısı Hedef 6: Bölüm ve birimlerde bulunan gönüllü, meraklı ve bilgili personelle diyalog ve işbirliğine girilmesi Performans Göstergesi: Sağlanacak ilişki ve yararlanılacak personel sayısı

48 Stratejik Amaç ve Hedefler
Personel Politikası Belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin sayı ve kalite yönünden geliştirilmesi

49 Stratejik Amaç ve Hedefler
Personel Politikası Hedef 1: Nitelikli, yetkin, yaratıcı ve özgür düşünen eleman sayısının arttırılması Performans Göstergesi: Bu amaçla BİD Başkanlığına kazandırılacak yeni teknik eleman (mühendis ve teknisyen) sayısı Hedef 2: Gerekli kurs, toplantı ve seminerlere, teknik personele öncelik verilerek katılımın sağlanması Performans Göstergesi: Katılım sağlanacak etkinlik sayısı Hedef 3: Nitelikli ve meraklı öğrencilerden yararlanma Performans Göstergesi: Üniversitemiz tarafından sağlanan çalışma karşılığı burslar desteğiyle bu amaçla yararlanılacak öğrenci sayısı

50 Sistem Dokümantasyonu
Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 7 Sistem Dokümantasyonu Malzeme takibi ve planlamasının, sistem dokümantasyonunun daha etkin olarak yapılması; ağ donanım haritalarının oluşturulması ve sunumu

51 Stratejik Amaç ve Hedefler
Sistem Dokümantasyonu Hedef 1: Bir malzeme ve stok kontrol yazılımının temini ya da geliştirilmesi Performans Göstergesi: Sağlanacak yazılımın etkin çalıştırılması ve veri tabanına girilecek stok miktarı Hedef 2: Malzeme alım ve dağıtımını yapmak için BİD Başkanlığının mevcut insan kaynakları kullanılarak bir ekibin oluşturulması Performans Göstergesi: Üniversitemiz için sağlanan bilgisayar donanımı miktarı Hedef 3: Kampüslere ait detaylı ağ ve bilgisayar yerleşimi haritalarının oluşturulması ve güncel tutulması Performans Göstergesi: Oluşturulan harita ve şemalar

52 Sonuç Dairemiz stratejik yönetim planı Üniversitemizin
“daha ileriye, en iyiye” sloganı ile belirlenen vizyonu ve “Mükemmele yolculuk” isimli stratejik planı temel alınarak hazırlanmıştır. Belirlenen hedeflere ulaşmada bu plan bir yol gösterici olacaktır. Dairemiz bu planı gerektiğinde revize ederek kararlılıkla uygulama ve Üniversitemizin de desteğiyle vizyonuna ulaşma azmindedir.

53 Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Teşekkür Ederiz Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (c) Haziran 2005

54 Dünden Bugüne Web Sitemiz

55 Dünden Bugüne Web Sitemiz

56 Dünden Bugüne Web Sitemiz

57 Dünden Bugüne Web Sitemiz

58 Dünden Bugüne Web Sitemiz

59 Dünden Bugüne Web Sitemiz

60 Dünden Bugüne Web Sitemiz

61 Dünden Bugüne Web Sitemiz

62 Dünden Bugüne Web Sitemiz

63 Dünden Bugüne Web Sitemiz

64 Dünden Bugüne Web Sitemiz


"Hacettepe Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları