Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER: -ÇOCUK VE SPOR -ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER: -ÇOCUK VE SPOR -ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE"— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER: -ÇOCUK VE SPOR -ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE
-OKULA BAŞLARKEN -ERGENLİK YILLARI -ERKEN YAŞTA SPORA BAŞLAMA -SPORA BAŞLAMA YAŞLARI -SPORUN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMİ -SPORA KATILMANIN OLUMLU ETKİLERİ

2 ÇOCUĞUN SPORA BAŞLAMA YAŞI:4 yaş civarıdır
Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere, özellikle cimnastik ve yüzme gibi sporlara en erken başlama yaşı 4 yaş civarıdır. Bu dönemde çocuk önce çevrenin farkına varmaya başlar, kıskançtır, olaylar arasındaki ilişkileri anlayamaz, büyüsel düşünce belirgindir, nedensellik, niyet gibi kavramlar gelişmektedir. Abartılı öyküler anlatır, abartılı davranışlar dener, hareketlilik ileri derecededir. Aşırı baskılı tutum istenmeyen davranışın sürmesine neden olur ve çok konuşur. Bu nedenle kontrolünü kazanabilmesi ve coşkusunu yaşabilmesi için büyük oyun alanlarına gereksinimi vardır. Hareket etme isteğinin güçlü olması nedeniyle davranışlarında belirsizlikler bulunur ve atak davranışları zaman zaman sorunlara yol açabilir. ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE Yön kavramı gelişir, desteklenmelidir.Bu dönemde çocuk çevresine uyum sağlamaya başlar. Kendisini biraz daha tanımaya başlar, tutarlılık ve kararlılık kavramlarını anlayarak bunlara gereksinim duyar. Ancak dünyası hala bulunduğu yer ve zamanla sınırlıdır. Evine, anne ve babasına bağlılığı ve bağımlılığı sürmektedir, buna karşılık çevresini de genişletmek ister. Yine bu dönemde yön kavramı gelişmeye başladığı için desteklenmelidir. Tutarlı davranışlar onu güvenli kılar, oyunsa en temel gereksinimidir. 5 yaş, spora başlamak için oldukça uygun bir dönemdir. Ancak bu dönemde çocuğun oyuna olan gereksinimi üst seviyelerde olduğu için oyun ağırlığı daha belirgin spor faaliyetleri seçilmelidir. Aşırı yorgunluk ve bitkinliğe neden olacak çalışmalar, bedensel gelişim kadar ruhsal ve zihinsel gelişimi de olumsuz etkileyecektir. Öğrenmeye en açık olunan 5 yaş döneminde tek yönlü yoğun uğraşlardan da kaçınmak gerekir çünkü, bu tür uğraşlar kişiliğin çarpık gelişmesine neden olabilir. Yoğun yarışmalarsa çocuğun dengesini bozar, gelişimini aksatır. Herkesin bir nedenle kazanacağı yarışma türleri destekleyici ve yüreklendirici olmaktadır. Bu yaşlardaki kırgınlıkların kalıntıları ileri yaşlara taşınır

3

4 Sporun olumlu katkılarının en yoğun yaşandığı dönem
OKULA BAŞLARKEN: Sporun olumlu katkılarının en yoğun yaşandığı dönem Somut işlemler dönemi de başlar. Çocuğun cinsel kimliği oluştuğu için kendi cinsiyetinden arkadaşlarıyla bir arada bulunur. Bedensel ve ruhsal olarak dengeli bir dönemdedir. Sporun olumlu katkılarının en yoğun yaşandığı dönemdir bu nedenle de antrenör ve sporcular özdeşim nesnesi olmaya başlar. Yine bu dönemde somut yargılama olmadığı için dövüş sporlarının felsefesini kavramakta zorluk çekerler. Gruba ve arkadaşlara olan bağımlılık ağırlık kazanmaya başlar, farklı yeteneklerini sınama ve farklı uğraşlara kayma sık görülür. Bu bir tanıma sürecidir. Kendi fikirlerini sınama ve paylaşma yolunda büyük istek duyar, merak ve macera dürtüsü gelişir. ERGENLİK YILLARI: Spor, bu dönem gençlerinin temel gereksinimlerine doyum sağlayacak önemli bir etkinlik alanıdır. Kendisini tanıma yolunda büyük istek duyduğu dönemlerdir. Bu dönemdeki hızlı bedensel, ruhsal ve zihinsel değişimlere uyum sağlamakta güçlük çeker. Bir gruba ait olma duygusu çok güçlüdür. Özdeşimi anne ve babası dışındaki tüm popüler kişi ve gruplar olabilir. İlgisi karşı cinste yoğunlaşır. Yoğun çelişki ve ikilemlerin yaşandığı bir dönemdir. Bunlar arasında, güven-güvensizlik, aşırı hareket-aşırı durgunluk, başarı-başırısızlık, bağımlılık-bağımsızlık, aşırı dikkat-aşırı dikkatsizlik, kırılganlı k-aldırmazlık, özverili-acımasızlık gibi kavramlar sayılabilir.  Spor, bu dönem gençlerinin temel gereksinimlerine doyum sağlayacak önemli bir etkinlik alanıdır. Kendisini, gücünü, yeteneklerini tanıyacak, sınayacak ve geliştirecektir. Yarışma, kazanma, kaybetme gibi konularda baş etme yolları arayacaktır. Bir gruba aitt olma ve paylaşma duygularını yaşayabileceği sağlıklı bir ortam bulacak, sağlıklı özdeşim nesneleri bulma olasılığı artacaktır. 

5 ERKEN YAŞTA SPORA BAŞLAMAK:
Sporun yararları ve gerekliliği konusunda önemli ölçüde fikir birliği sağlanmaktadır. Özellikle erken yaşlarda spora başlamanın getireceği alışkanlık, ileride yaşam boyu spora katılımın temellerini atacak, sağlıklı ve zinde bir organizma kazanılmasına yardımcı olacak, üretken ve mutlu bireyler olmayı sağlayacaktır. Öte yandan, erken yaşlarda katılımla ilgili olarak, bazı bilgilerin her kesim tarafından bilinmesi ve hatırlanması yararlı olacaktır. Özen gösterilmediğinde, yararlı olması hedeflenen uygulamalar, küçük yaştaki bireyleri hem bedensel hem de zihinsel olarak olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  Her çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişimi birbirinden farklıdır ancak, belli gelişim dönemleri, eğilimler ve belirli davranış kalıpları hemen her çocukta ortaktır. Çocuğun gelişme dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaz. Gökkuşağının renkleri gibi bir önceki dönemin özelliklerinin geçişleri ve izleri bir sonraki dönemde de kendisini gösterebilir. Bu dönemlerin özellikleri anne ve babalar, antrenör ve eğiticiler hatta çocukların kendileri tarafından bilindiğinde, hazırlanacak programlar daha başarılı ve sağlıklı olacaktır. Böylece katılım ve paylaşım artacaktır. Bu bağlamda spor, çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler, çok yönlü gelişmeye olanak sağlar. Gelişim, özelliklerini bilen niteliklerinin olması, bu olanakların tüm gençlere ulaşabilir yaygınlıkta bulunması gerekmektedir. Hatalı yaklaşımlar en kırılgan dönemlerini yaşayan gençler için çok örseleyici yaşantılara neden olabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik döneminde bedensel etkinliklere katılım büyüme ve gelişmeyi desteklemektedir. Her çocuğun günde en az bir saat kadar fiziksel olarak aktif olması gerekmektedir. Bu şekilde, kalp ve damar, hareket, solunum sistemi sorunlarrı ile diyabet gibi daha ileri yaşlarda ortaya çıkma olasılığı olan hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması mümkündür. Uygun ve bilinçli bir şekilde planlanmış fiziksel etkinlikler ve sporla bu sistemlerin işlevleri daha verimli düzeye getirilebilir.

6

7 SPOR DALI İlk başlama Yaşı Yarışmalara katılma yaşı ·       Cimnastik    6-8 yaş 9 -14 yaş ·       Yüzme    7-8 yaş 11-14 yaş ·       Dans   8-12 yaş   9-10 yaş ·       Artistik Buz Pateni     7-9 yaş 11-13 yaş ·       Basketbol 10-12 yaş 14-16 yaş ·       Tenis ·       Okçuluk 12-14 yaş 16-18 yaş ·       Futbol ·       Atletizm 10-16 yaş 14-18 yaş ·       Voleybol 15-16 yaş ·       Su Topu 16-17 yaş ·       Kayak 12 (alp) 16 (kuzey) yaş ·       Kürek ·       Hentbol ·       Eskrim 16-16 yaş  8 -10 yaş ·       Savunma sporları   8-10 yaş ·       Güreş ·       Bisiklet 12-15 yaş ·       Halter 14-15 yaş 17-18 yaş ·       Boks 13-15 yaş ·       Yelken ·       Havacılık sporları ·       Binicilik

8 SPORUN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMİ:
Bugün milyonlarca insanı tek bir amaç için bir araya toplayan “ SPOR “ sadece dört harften oluşan bir sözcük değildir. Spor denilince, özellikle çocuklar üzerindeki birçok yararından bahsetmemiz gerekiyor.  Ben de bu yazımda sizlere “Çocuklarda Sporun Önemi “ isimli önceden okuduğum bir makaleyi paylaşmak istiyorum: “ Spor büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, ayrıca iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.Spor çocuklardaki fiziksel gelişimin yanı sıra onun sosyalleşmesi açısından çok önemlidir. • Çocuk spor yoluyla çevresiyle daha iyi ve rahat iletişim kurar. • Kendine olan öz güveni artar • Toplum içerisindeki saygınlığını artırır. • Psikolojik açıdan kendini kontrol etmeyi öğrenir. • Bir konuya odaklanmayı ve iradesini kullanmayı öğrenir. Sağlıklı bir çocuk fiziksel etkinliklerden yoksun bırakılırsa ve gelişme çağında yeterli hareket etmesi engellenirse fiziksel gelişimi zarara uğradığı gibi bu engelleme ve hareketsiz yaşam tarzı ergenlik çağında çocuğa olumsuz olarak yansır. Spora erken yaşlarda başlamak çok önemlidir. Çünkü ilerleyen yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak zordur. Sporun çocuklardaki fiziksel ve psikolojik açıdan sağladığı yararlar onun ilerideki yaşantısının da şekillenmesine, iyi alışkanlıklar edinmesine, kaliteli bir yaşam sürmesine ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlar. 

9 SPORA KATILMANIN OLUMLU ETKİLERİ:
1  Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması ·     2  Aktif yaşam biçimi kazandırılması ·     3  İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma ·     4  Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi ·      5 Fiziksel uygunluk (fitnes)  sağlanması ·      6 Aşırı kilo alımının önlenmesi ·      7 Kemik yoğunluğunun artırılması ·      8 Fiziksel yeteneklerin gelişimi ·      9 Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme ·      10 Entelektüel gelişime katkı sağlama ·     11  Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama ·        12 Kendine güveni geliştirme ·        13 Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme ·        14 Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma 15 Kötü alışkanlıklar edinilmesini önlemek


"İÇİNDEKİLER: -ÇOCUK VE SPOR -ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları