Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
1.İLETİŞİM TARİHİ 2.İLETİŞİM TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 3.İLETİŞİM AMACI VE ÖNEMİ 4.İLETİŞİMİN KAPSAMI 5.İLETİŞİMİN ÖĞELERİ 6.İLETİŞİMİN SÜRECİ 7.İLETİŞİMİN ENGELLERİ 8.İLETİŞİMİN TÜRLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

2 İLETİŞİM TARİHİ: iletişim, insanlığın var olduğu ilk dönemlerden günümüze kadar hep vardı.Yaşamını sürdürmekte olan insanlar karşılaştıkları yaşama karşı sorunları çözmek için bir şekilde ortak çalışma ve ortak içinde anlaşmak zorundaydılar. Örneğin; tarihin belirli dönemlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarına baktığımızda şunları görmekteyiz ; Ateş, duman, tamtamlar, kuşlar ve süvariler… Günümüzde ise haberleşmek için telefon, telgraf, faks, internet ve uydular kullanılmaktadır. İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ: Anlamları paylaşmak ve ortak kullanmaktır Mesaj alıp gönderme, karşılıklı anlam alış verişi ve bir etkileşim sürecidir. Kişiler arası duygu ve düşünce alışverişidir,paylaşımıdır Nitelikleri ne olursa iki sistem arasındaki bilgi alışverişidir,kişileri ve sistemleri ilşkilendiren süreçtir. Bilgi üretme, fikir yaratma , bunları organize etme, aktarma ve anlamlandırma surecidir. Kaynak ve alıcı arasında bir kanal aracılığı ile anlaşılabilir mesajların alınıp yollanması sanatıdır . Duygu düşünce ve bilgilerin her tür yolla başkalarına aktarılmasıdır. Okuduğumuzu ve duyduğumuzu doğru anlamak düşüncelerimizi söz, yazı diğer yollarla doğru biçiminde anlatabilmektir.

3

4 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir,kesintisizdir Kaynak ve alıcı kullanılan sembollere farklı anlamlar verebilirler. Sözlü ve sözsüz dil ile gerçekleşir. Sözsüz iletişim duyu organları ile algılanabilir. Meydana geldiği ortamdan etkilenir. Geri bildirim gereksinimi gösteren çift yönlü bir eylemdir. İletişim kişiye değil kişiyle yapılır. İletişim bir eylemdir ve bilgi ise içeriğidir. Dolayısıyla iletişim bilgi alışverişi değildir. İletişim tekrarlanamaz. Konuştuğumuz zaman mesajı bütünlüğüyle dikkate alırız.

5 ETKİLİ İLETİŞİM Hedef kitlenin beklentilerini ve gereksinimlerini doğru algılanması, Beklentiye göre ortaya konulacak doğru tepkinin belirlenmesi, Mesajın, sözlü ve sözsüz dil ile doğru , açık, dolaysız ve alıcılara uygun olarak kodlanması, Hedef kitlenin mesajı kabul edebilmesi için, ilgi ve dikkatin çekilmesi, Mesajın, hedef kitlenin kültürünü bilgi ve algılama düzeyine uygun iletişim kanalı ile gönderilmesi gerekmektedir Son olarak hedef kitleden gelen yansımaların doğru algılanması ve değerlendirilmesi ile tamamlanır. YANLIŞ İLETİŞİM VEYA YANLİŞ ANLAM PAYLAŞİMİ Yüz,göz, söz ve bir gönül bağı ile doğru frekansta buluşamayan dinleyici ve danışmacıların birbirlerine bir şeyler anlatmaları , ortak kılmaları ve dolayısıyla anlaşmaları çok uzak ihtimallerdir. Örneğin bir araba aldım derken o arabanın cinsini belirtmediğimizden anlattığımız kişiler tarafından yanlış aksetmiş oluruz buda yanlış iletişim veya yanlış anlam paylaşımı olur.

6 İLETİŞİMİN AMACİ VE ÖNEMİ
İLETİŞİMİN AMACİ :İnsan ilişkileri açısından iletişim bir çok amaçla kurulabilse de temel amaç çevre üzerinde etki yaratmaktadır.örneğin;olumlu izlenim yaratmak, birlik ve beraberlik sağlamak,eyleme geçirmek veya sosyal bir sonuçla elde etmektir.insan sosyal bir varlıktır,dayanışma içinde yaşamasını sürdürebilir.bu dayanışmayı ancak etkili bir iletişim sayesinde sağlayabilir.Başka bir açıdan iletişimin temel amacı,ilişki kurmak ve geliştirmek,iş yapmak ve uyum içinde çalışarak sorun çözmektir.Genel olarak iletişim şu amaçlarla yapıldığı gözlenir; Bilgilendirmek:Fikir vermek, haber vermek,düşünce oluşturmak amacıyla yapılan her tür özel eğitimdir.Şirket,ürün tanıtımı veya en basitinden bir uyarı (sigara içilmez,iş makinesi çıkabilir.) Olumlu izlenim yaratma ve özendirme:İnsanları motive etme,bir şeyi yapmaya yönlendirme;halkla ilişkiler amacıyla kurulan iletişim,reklam vb. Eyleme geçirmek:İnsanlarda ve çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilmek için etkileme,ikna,satın almaya teşvik,ödeme yapma vb.

7 Birlik beraberlik sağlamak ve ortak çalışmaya yöneltmek:Anlaşmak,toplumu birliğe beraberliğe götürür.Daha olumlu ilişkiler kurmak,geliştirmek ve duyguları paylaşmak vb. İş yaşamında daha verimli ve kaliteli sonuçlar alabilmek:Özel eğitimler, kitaplar,seminer,kurslar vb. Sosyal amaçlar:insan sosyal bir varlıktır ve duygularını paylaşma ihtiyacı içindedir.örneğin;bir üzüntü,mutluluğu paylaşmak veya sohbet etmek gibi… Sonuç olarak denilebilir ki başarılı bir iletişimde, amaca uygun olarak anlama ve anlaşılma temel koşul olmaktadır.

8 İletişim aracı arılan süre Telefon 1,5 saat Toplantı 1,5 saat
Yazılı iletişim ,5 saat Görüşmeler saat Günlük hayatta normal olarak bir insanın,günün 2\3 sini iletişime ayırdığı belirtilmektedir.Bu 2\3’lik dilim günlük yaşamımızda 16 saate denk gelmektedir.Oransal ve saat olarak ifadesi şöyledir; İletişim türü(oransal) iletişim türü(saat) Yazma % yazma 1,5 saat Okuma % okuma saat Konuşma % konuşma 4,5saat Dinlenme % dinlenme 7 saat

9 Kötü iletişimin götürdükleri; 1) Zaman ve kaynak kaybı
2)Yanlış anlaşılmalar kötü iş ilişkileri 3)İş birliği kaybı 4)Motivasyon bozukluğu 5)İş değiştirme oranı yükselir 6)Müşteride kötü izlenim doğması ve bunun sonucunda iş ve müşteri kaybı.

10 İyi iletişimin getirdikleri;
1)Herkes ne yapması gerektiğini bilir 2)Kaynaklar doğru zamanda doğru yerdedir 3)Herkes neyi nerede yaptığını ve bunun kuruluşu hedeflerine ne kadar uyduğunu bilir. 4)İşinizi yapmanız için gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz 5)Verimi arttırabilecek tüm fikirler iyi karşılanır ve bunlardan yararlanılır 6)Sorunlar, kuruluş içindeki bilgi birikimi kullanılarak kısa sürede çözülür 7)Kuruluş esnektir ve kısa sürede tepki gösterebilir.

11 İletişim kapsamı ve varsayımları;
İletişim çeşitli yollarla gerçekleştirilir. Bunlar;yazıyla okumayla, dinlemeyle, konuşmayla, hareket ve hareketsizlikle meydana gelir. iyi iletişimci olmak isteyen iletişim kapsamında bu 5 alanda kendini geliştirmelidir. iletişim varsayımları; İletişim kurmamak olanaksızdır; Hareket ve hareketsizlik,her şeyin bir mesajı vardır. İletişimin içerik ve ilişki düzeyleri vardır;Ne yapıyon ve ne yapıyorsunuz? Soruları içerik olarak aynı fakat farklı ilişkileri ifade ederler. Mesaj alışverişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır;iletişim sürekli bir mesaj alışverişidir ve iletişimi belirleyici unsura mesajı kendinden önceki ve sonraki mesaja göre farklı

12 anlamlar kazanabilir.örneğin;”köşede bir marketim var” ile “markette bir köşem var ” arasında anlam olarak çok fark vardır. 4. Mesajlar sözlü ve sözsüz iki tiptir;mesajlar düşünce ve duygu ürünü olarak iki tiptir.Sözel mesajlar daha çok düşünce belirtirken,sözsüz mesajlar daha çok bilgi belirtir. 5. İletişim kuran kişiler ya basit yada eşit olmayan kişiler içindedir;ilişki içerisinde kişi kendisini ya eşit yada eşit olmaya ilişki içinde görür.örneğin;”ben saygıdeğerim ve karşımdaki de saygıdeğer biridir.”düşüncesi içindeyken eşit ilişki ve “ben değerliyim, o ise beş para etmez” düşünce içinde ise, eşit olmayan ilişki söz konusudur.

13 İLETİŞİM ÖĞELERİ:İletişim 7 aşamalı bir süreç olsa da temelde ise 3 ana öğesi vardır.
Bu öğeler şunlardır: 1-Kaynak(mesajı gönderen) 2-Mesaj(ileti) 3-Alıcı(mesajı alan,hedef) 1-Kaynak(mesaj gönderen):Bir duygu,düşünce ve fikri olan ve bunları paylaşma durumunda olan kişi veya canlıdır.Kaynak mesajı ileten kişidir.İletişimin başarısında göndericinin rolü büyüktür.Etkili bir iletişim kuramda kaynağın sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun önemli unsurları şunlardır: 1-Alıcıya uygun açık ve kolay anlaşılır mesajları oluşturmak, 2-Mesaj en iyi ve en etkili olacak yolla alıcıya ulaştırmak, 3-Geri bildirimleri doğru algılama ve değerlendirmektir. Buna göre kaynağın temel görevi,mesajı,alıcının doğru anlaşılmasını sağlamaktır. 2-Mesaj(İleti):Paylaşılacak duygu,düşünce,istek ve bilgini söz,yazı yada simgesel olarak ifadesidir.Simge bir nesnenin işaretlerle ifadesidir.

14 1-Günlük selamlaşma veya daha karışık bir rapor olabilir,
Mesaj iletişimin temel öğesidir.Mesaj genellikle bir duygu düşünce ve fikirden oluşur. Mesaj: 1-Günlük selamlaşma veya daha karışık bir rapor olabilir, 2-Bir işaret yada resim olabilir, 3-Giyim kuşam olabilir. 3- Alıcı:Mesajı olan hedef varlıktır.Alıcı bir tek varlık olabileceği gibi birden çokta olabilir.Alıcı sayısı kadar mesajın farklı algılanması söz konusu olabilir.Başarılı bir iletişimde gönderici sorumluluğu kadar alıcı sorumluluğu vardır.Bu iletişimin 5 kuralı şunlardır:alma,anlama,kabul,eylem ve geri bildirimdir

15 İletişim süreci aşamaları:
1-Bilgi,duygu ve düşüncenin tanımlanması 2-Gönderici kişi veya kurumun bilgiyi kodlaması 3-Gönderme 4-Alıcı ve mesajı alma 5-Kod çözümü 6- Eylem 7- Tepki,kaynağın mesajına verilen tepkidir.

16 Başarılı bir mesaj göndermenin 3 aşaması vardır
Başarılı bir mesaj göndermenin 3 aşaması vardır. Bunlar: 1- Mesajın hazırlanması, 2- Mesajın iletilmesi, 3- Mesajın anlaşıldığının teyidi. 1-Mesajın hazırlanması:Mesaj hazırlama mesajın kurgulanması olarak ta ifade edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır.Bir mesajın oluşturulmasında,mesajı gönderecek olanın, algılama biçimi oldukça etkili olmaktadır. İletişim açısından, değerli ve içerikli açısından tam bir mesaj hazırlamak için bu sorunları gerekmektedir.

17 1)Ne? 1)Ne elde etmek istiyorum?/ne oldu?
2)Neden? )Neden yapılmalı?/neden oldu? 3)Ne zaman? )Ne zaman yapılmalı?/ne zaman oldu? 4)Nasıl? N 4)Nasıl yapılmalı?/nasıl oldu? 5)Nerede? )Nerede yapılmalı?/nerede oldu? 1)Kim? K 1)Kim yapmalı?/kim söyledi/yaptı? Mesaj hazırlamak Yüz yüze iletişimde mesajı doğru hazırlamak: Yüz yüze iletişimde mesajın doğruluğu, istenenin doğru yapılmasını sağlayacaktır.örneğin;

18 Mesajın konusu ne? Mesajın dayandığı bilgiler hangileri?
Mesaj sizin için neden önemli? Mesaj alıcı için neden önemli? Mesaj şirket için neden önemli? Mesajın alıcıya ne yararı olacak? Sözlü mesajı hazırlama Ahmet beyin yeni bir şubenin açılışıyla görevlendirilmesini istiyorsunuz.Onun yönetim becerisi ve deneyimi var.Bunun yanı sıra iyi ingilizce konuşur. Bu mesajı 5N,1K deneyiminde gerçekleştirdiğimizde: Ne yapılacak/elde etmek istiyorum?Ahmet in Rize şubesini açıp yönetmesini. Neden yapılmalı?Rize şubesinin açılması gerek:Ahmet en uygun aday. Ne zaman yapılmalı?Rize şubesi,gelecek ekim ayına kadar açılmalı. En iyi nasıl yapılmalı?Üç ay kadar sonra Ahmet in şuan yaptığı işten Alınarak ve Rize şubesinin açılması için gerekli zamanı ayırmasına imkan vererek.

19 Nerede?Trabzon ve Rize de. Kim?Ahmet ve bazı yönetim elemanları
Mesaj iletim yönteminin belirlenmesi(kanal seçimi): Mesaj iletim yöntemi seçerken dikkate alınması gereken konular şunlardır: Güvenilebilmek, Alıcı, Alıcı ile olan samimiyet, Formaliteler, Amaca uygunluk, Gizlilik, Maliyet, Hız, Sonuç.

20 Mesajın iletilmesi aşamasında da ve sonrasında yapılması gerekenler: 1- Alıcı mesajı almaya hazır mı? Dikkati çekildi mi? Yer ve zaman uygun mu? 2- Mesajın konusunu özetleyin, 3- Mesaj hedefin dikkatini çekecek ve hedef tarafından kabul edilebilecek şekilde hazırlanmalı, 4- Mesaj konu hakkında temel bilgiler vermelidir, 5- Mesaj konunun, alıcı için neden yararlı olduğunu açıklar, 6- Mesaj konunun hedef için neden yararlı olduğunu açıklar, 7- Mesaj, alıcıya doğrudan iletilmelidir, Mesaj iletmede çok çeşitli nedenlerden dolayı hatalar oluşur ve bu hatalar sonucunda iletişim başarısız olur. iletişimde yaşanabilecek bazı başarısızlık nedenleri şunlardır: 1- Mesajı iletmeyi unutmak, 2- Dinler veya anlar görünmek,

21 3- Faks makinesinde kağıt bitmesi,
4- Mesajı alamamak veya kabul etmemek, 5- Konuyu mesajı veya kaynağı önemsememek. Mesajın anlaşıldığının teyidi: Başarılı bir iletişimde mesajın doğru bir şekilde alındığının teyidi edilmiş olması gerekmektedir.Mesaj alındığının teyidi göndericilerin en çok en sık unuttukları konudur. Genellikle şu nedenlerle geri bildirim imal edilir; Bizce açık olan mesajın karşı taraf içinde açık olduğu şeklindeki yanılgı Genellikle mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol için zaman olmaması veya bunun bir zaman kaybı olarak görülmesi

22 Geri bildirim yaparken şu beş konuda dikkatli olmalıyız:
Yapılacak geri bildirim,karşıdakine yararlı olacak mı? Sevgi dilinde konuşun.Açık olun. Kişiyi davranışından ayırın.Davranışlar üzerinde konuşun.Kişiyi asla yargılamayın. “Sen” mesajları yerine “ben” mesajlarını kullanın.Geri bildirimde kendi görüşünüzü aktardığınızı unutmayın. İnsanlar kendilerini düzeltmeye hazır olmadıkları ve bir şey yapmayacakları konularda geri bildirim yapmayın. Doğru ve yapıcı geri bildirim: Frances Bee ve arkadaşı Rolant “yapıcı geri bildirim” adlı eserlerinde yapıcı geri bildirim yapmanın 10 yolunu şu şekilde açıklamışlardır; Var olan durumu inceleyin. Elde etmek istediğiniz sonuçları ve amaçları belirleyin. Geri bildirim almaya açıklık: herkesin geri bildirim karşısındaki tutumu farklı olmaktadır. Uygun ortamı oluşturmak

23 Değişmesini istediğiniz davranışı tanımlamak.
Etkili iletişim kurmak Değişmesini istediğiniz davranışı tanımlamak. İstenen davranışı tarif edin ve somut olun. Birlikte çözüm arayın. İyi olanın üzerine yoğunlaşın Onay alınız.

24

25 İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1. İletişim Tarihi 1.2. İletişim Tanımı ve Özellikleri 1.3. İletişim Amacı ve Önemi İletişim Kapsamı 1.5. İletişim Öğeleri 1.6. İletişim Süreci 1.7. İletişim Engelleri 1.8. İletişim Türleri Avantaj ve Dezavantajları

26 Etkili İletişim Etkili bir iletişimci olabilmek için iletişimin doğasını, oluşumunu ve iletişimi engelleyen,zorlayan konuları iyi bilmek gerekmektedir. Etkili iletişim nasıl ölçülür? Karşınızda iletişimde bulunduğunuz kişinin nasıl düşündüğünü,neler hissettiğini, anlayabilirseniz onunla uyumlu bir ilişki kurabilir ve etkili bir iletişim gerçekleştirebilirsiniz.

27 Farklar (Farklı Algı Kademeleri):
İletişimin doğasında güçlük vardır. İletişim, çeşitli algı kademelerinden geçerek gerçekleşir. Her kademede hata ihtimalleri vardır. Sylvaine Herpin, birbirimizi anlamamamızı ve niçin anlaşamadığımızı “Farklar” diye şu şekilde dile getirmiştir. Sizin; Düşündüğünüz, Söylemek istediğiniz, Söylediğinizi sandığınız, Söylediğiniz, Karşıdakinin; Duymak istediği, Duyduğu, Anlamak istediği, Anladığını sandığı ve Anladığı, Arasında fark vardır.

28 Farklar (Farklı Algı Kademeleri):
Dolayısıyla her algı kademesinde insanların birbirlerini yanlış anlamaları ihtimali vardır. Dokuz farklı algı kademesi her biri ayrı ayrı dikkat gerektiriyor. Bu nedenledir ki, birbirimizi doğru anlamamız çok küçük bir ihtimaldir. Bir düşünür, “Anlaşamamak doğal, anlaşmak ise mutlu bir rastlantıdır” demiştir. İletişim sürecinde dikkatli ve özenli davranılmadığında söylenenlerin, anlatılanların yalnız % 1,5’nin gerçek anlamda işe yaradığını, Martens ve Konter şu şekilde ifade etmişlerdir:

29 Martes ve Konter Algı Kademeleri
Yarısı Kalan Yorumu “Söylenenlerin yarısını duyarız, Bunların yarısını dinleriz, Bunların Yarısını anlarız, Bunların yarısına inanırız, Bunların yarısını hatırlarız.” R.Martens % 50 % 25 %12,5 % 6,25 % 3,125 “Söyledim “ hepsini duydu anlamına gelmez “Duydu’’, dinledi anlamına gelmez, “Dinledi” doğru anladı anlamına gelmez, “Anladı” hak verdi anlamına gelmez, “Hak verdi” inandı ve unutmaz anlamına gelmez. Bunların yarısından daha azını da pratik eylemlerimize yansıtırız.” E.Konter % 1,562 “İnandı” uyguladı anlamına gelmez, “Uyguladı” sürdürecek anlamına gelmez.”

30 Martes ve Konter Algı Kademeleri
İnsanlar uzaya gidecek araç geliştirmişler, ama öğretmen öğrencisiyle, oğul babasıyla patronu işçisiyle iyi bir iletişim sağlamanın yolunu bulamamıştır. Dünyanın her köşesine erişebilen insan, yanı başındaki insana ulaşmakta zorluk çekebilmektedir. Bu zorluğun temel nedeni, oldukça kapsamlı olan iletişim engellerinin yeterince tanınmaması ve bu engelleri aşmak için gerekli dikkati göstermemesidir. Belki bu yüzden olsa gerek Peter Drucker, “Tüm yönetim sorunlarının %60’ı hatalı iletişimden kaynaklanmaktadır” demektedir.

31 İletişim Engelleri İletişim sorununa temel teşkil eden birçok engel sayılabilir. Yine bunlar çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Etkili bir iletişim için, bu engellerin anlaşılması ve üstünden gelinmesi gerekmektedir. Önce iletişim engelleriyle ilgili bazı sınıflamalar ve ardından bunların üstesinden gelmek için her biri için tek tek çözüm önerileri sunalım. Genel olarak iletişim engelleri: Fiziki engeller, Anlamsal engeller, Psiko Sosyal engeller, Mesajdan kaynaklanan engeller ve Diğer engeller olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır.

32 1- Fiziksel ve Ortamdan Kaynaklanan Engeller
Mesajın gönderilmesini ve alınmasını engelleyen çevresel (dış) faktörlerden kaynaklanan engellerdir. Bunlar; Bozuk organizasyon: İşletmedeki aşırı hiyerarşik ve demokratik olmayan yapı. Sistemin yetersizliği: Ses sisteminin ve diğer iletişim araçlarının yetersizliği vb.

33 1- Fiziksel ve Ortamdan Kaynaklanan Engeller
Uygun olmayan fiziksel koşullar: Bunlardan bir kısmı şunlar olabilir; Açık hava Uzaklık Havasızlık Gürültü Çok kalabalık ortam Çok veya çok az ışık Ses sistemi parazitleri,yankı Çok sıcak, çok soğuk ortam, Rahat olmayan oturma yeri Şu anda olduğu gibi olabilir mi? Kaç kişi aslında saat 7’de burada olmalıydı ? 

34 2- Kişisel (Psiko Sosyal) Engeller
Kaynak ve alıcının eksikliklerinden kaynaklanan engellerdir. Bu eksiklikler. Bilinçli(kasten) veya bilinçsizce ortaya çıkabilir.İnsan psikolojisi oldukça karmaşıktır.Yargılar, deneyimler, duygular ve kültürel etkenler, bu psikolojiyi etkiler. Ayrıca kişilik özellikleri de iletişimi doğrudan etkiler.Örneğin,sosyal,duygusal zeka,görsel işitsel zeka ve bedensel zekası kuvvetli insanların,daha etkili iletişim kurabildikleri gözlenmektedir.Buna karşın içe dönük bir kişilik yapısına sahip olanın kişiliği, başlı başına bir iletişim engeli oluşturabilmektedir.

35 Konuşmacıdan Kaynaklanan Engeller
Temelinde ifade güçlüğü vardır. Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj, Alıcıya uygun olmayan konuşma(uygun olmayan dil, hızlı veya yavaş), Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği, Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme veya dinleyiciye güvensizlik, İnandırıcılığı olmayan konuşmacı. Eksik beden dili kullanımı ve rahatsız edici giyim ve görünüm Söz hakkı vermemek, dinleyicilerle etkileşim içine girmemek, Fizyolojik durum; çok yorgun, stres, aşırı heyecan, kaygı ve korkular…

36 Dinleyiciden Kaynaklanan Engeller
Temelinde dinleme sorunları vardır. Hazırlıksız ilgisiz ve amaçsız dinleme, Bilgi ve düşünce eksikliği(düşünmeden dinleme), Önyargılı dinleme ve güvensizlik, Geri bildirim yapmama, soru sormama, Yetersiz algılama, yanlış yorumlama, Dikkat ve konsantrasyon eksikliği, Rahat olmayan giyim ve görünüm, Fizyolojik durum; çok yorgun, uykusuz aç olmak … İnsan psikolojisini bilmeden etkili iletişim kurabilmek olanaksızdır. Bu yüzden insan psikolojisinin farkında olarak, empati kurarak ve anlayarak hareket edilmelidir.Bu yüzden olsa gerek : ‘iletişimin ilk adımı kendini tanımaktan geçer’.Kendisini anlamış birisinin, çevresinde olanları veya kendi dışındaki insanları anlaması olanaksızdır!

37 3- Anlamsal Engeller (Yanılsama)
Anlamsal engeller temelde dilden ve anlatım güçlüğünden, yani dilin etkili kullanılamamasından kaynaklanır.Bir diğer ifade ile kodlama veya kod çözümü süresince ortaya çıkan engellerdir.Buna yanılsama da denmektedir. İletişim simgeseldir. Anlamsal engeller bu simgelerin birçok farklı anlamının olmasından kaynaklanmalıdır. Alıcı kullanılan simgenin çeşitli anlamlarından kendi yaşam deneyimi ve tutumlarına göre bir anlam çıkarmaktadır ya da birini seçmektedir. Bu durum da çoğu zaman gerçek anlama ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Farklı coğrafi bölgelerde yaşayanlar, aynı dili kullansalar bile kendilerine has, deyim ve sözcüklere sahiptir. O bölge dışındaki insanlar mahalli deyimleri anlayamazlar.

38 4- Mesajdan Kaynaklanan Engeller
a.Eksik (tam olmayan bir) Mesaj: En önemli iletişim engellidir. Mesajın eksikliği ne?, neden?, ne zaman?,nasıl?,nerede?,kim?şeklindeki soruların cevabını içermemesidir..Bu sorular sorularak hazırlanan bir haber veya, mesaj karşımızdakilere,konuya ilişkin doyurucu bilgi vererek etkili iletişim sağlar. b. Mesajın Alıcıya Uyarlanmaması: Mesajın konusu olan bilgi, duygu ve düşüncenin; Alıcı gereksinimlerine, algılama düzeyi ve hızına göre belirlenmesi gerekir.örneğin: bir mesaj, çocuk için farklı, iş arkadaşı , bir amir vb. için farklı hazırlanmalıdır. Aktarma tarzı; Sakin, arkadaşça, aşamalı olmaması ve örnekle açıklanmaması ve bu konunun anlaşılıp anlaşılmadığının kontrol edilmemesi vb. yanlış olur. Eskilerin deyimiyle “ Usul esastan mukaddemdir.” Yöntem , yani nasıl yaptığın , ne yaptığından daha önemlidir !Yine eskilerin deyimiyle zarf da mazruf da önemlidir! Yani mesaj da sunuş biçiminiz de önemlidir.

39 4- Mesajdan Kaynaklanan Engeller
c. Mesajın iletilmesinde yanlış kanal seçimi: Mesajın alıcıya ulaşmaması en önemli iletişim engellerindendir. Mesajın doğru alıcıya ulaşmamasının birçok nedeni olabilir. En önemlisi mesajın aktarılmasında seçilen kanalın yanlışlığıdır.

40 5- Diğer İletişim Engelleri
Amacın bilinmemesi, Geçmiş yaşamda ortak yanların olmaması ve kültürel farklılıklar, Önyargılar ve güvensizlik, Bilgi eksikliği ve anlam farklılıkları, Ortak bir dilin kullanılmaması, Farklı ilgi ve ihtiyaçlar, Soyut kavramların fazla kullanımı, Jargon kullanımı, Sözcüklere boğulma, Sınırlı algı ve algıdaki farklılıklar, Uygun olmayan fiziksel çevre, Teknik yetersizlikler, Kesintiler, Zaman baskısı, Organizasyon iklimindeki farklılıklar, Statü farklılıkları, Fiziksel uzaklık veya beden dilinin yetersiz kullanımı, İlginç olamama, Dikkat ve düşünme eksikliği, Hayal kurma,

41 5- Diğer İletişim Engelleri
a. Amacın Bilinmesi: İletişim kurarken gönderici ve alıcının benimsemiş oldukları bir amacı olmalıdır ve iletişim bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulur. Belirsiz amaç, bizi belirsiz eylemlere sürükler. İş yapmak için iletişim kurmalıyız. Kişi, bir emir veya talimat aldığında tam olarak görevi anladığını ve görevi niçin yapması gerektiğini bilirse o işi amacına uygun olarak gerçekleştireceğine inanabiliriz. Bir işe kalkıştığımızda mutlaka sormamız gereken sorular: NE? NİÇİN? NASIL? LÜTFEN! “Neyi, niçin yaptığını sor ve Neyi, niçin istediğini açıkla…”.

42 5- Diğer İletişim Engelleri
b.Geçmiş Yaşamda Ortak Yanların Olmaması ve Kültürel Farklılıklar: Mesajlar,geçmiş deneyim süzgecinden geçirilerek algılanır.Herkesin yaşamı ve yaşam sürecinde edindiği tecrübeler farklı olduğundan,hatta bazen aynı deneyimler bile farklı algılanabildiğinden aynı olaya bakanların yorumlarında da farklılık görülür .Bunun nedeni,mesajların eski deneyimler ile tamamlanmaya çalışılmasıdır.Her birimiz için geçmiş deneyimlerimiz,önemli bir iletişim engeli olabilmektedir. İletişim çevre ve kültürden etkilenir.Farklı ekonomik ,sosyal ve kültürel yaşamlar aynı olayı farklı algılamamıza ve farklı yorumlar getirmemize neden olmaktadır.İletişimde tarafların algısal profilleri (algılama ve yorumlama biçimleri )birbirine ne kadar yakın olursa ,kurdukları iletişimde o denli doğru olur.

43 5- Diğer İletişim Engelleri
* Karşıdakinin zihninden geçebileceklere dikkat etmek,her zaman yararlı olacaktır.Günlük yaşamda kullandığımız her kavram bir diğerimiz için farklı anlamlara gelebilir.Özellikle kültürler arası “değer” farklılıkları çok fazladır etkili bir iletişim için,bu farklılıkları tanımalı ve hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.Ayrıca bu farklıkların farkına varmak ,yeni bir şeyler öğrenmek bakımından birey için oldukça keyifli olabilmektedir. c.Önyargılar ve Güvensizlik : Önyargı,gerçeği bilmeden önce kişilerin oluşturduğu kalıp yargılardır.Biçimleme (çerçeveleme) olarak da bilinir.Mesajı veren, mesajı açık ve anlaşılır vermemiş ise ,alıcı kendi bilgi ve önyargılarını devreye sokacaktır.Genelleme yoluna gidecektir.

44 5- Diğer İletişim Engelleri
Önyargılar toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.Bir bireydeki ön yargı toplumun diğer bireyinde de görülebilir.Alıcı ve vericinin de farklı ön yargıları olabilir.Ön yargılar ilişkilerde güvensizliğe yol açmaktadır. Bu güvensizlik genellikle vardır.Güven veren insanlar daha kolay iletişim kurarken güven vermeyene karşı her zaman bir direnç göstermektedir. “Erkekler zekidir” , “Kadınlar Yaratıcıdır” . *Örnek olarak ben çalıştığım iş yerinde gelen müşteriyi dilenci sanıp geri çevirecektim.Giyimine kuşamına baktım eski püskü giyinmişti kişiye tam O meşhur dilencilere denilen söz “Allah Versin” derken adam oğlum şu kartuşu doldurur musun dedi.O kişiye karşı ben giyimine bakarak ön yargılı davrandım.O kişi bir iş yeri sahibiymiş sonradan öğrendim.

45 5- Diğer İletişim Engelleri
Hiçbir durumu hemen yargılamamalı yapılması gereken “yargıda bulunmaksızın sabırla beklemek” değil “yargıda bulunmaksızın hemen soru sormaktır”.Karşımızdakinin ne demek istediğini “hemen ve doğru” anlamalıyız.Bunun İçin İmalı bir iletişim yerine açık yollu iletişim kurmalıyız. Yanlış anlaşıldığınıza Kanaat getirdiğinizde sorular sorarak doğru anlaşılıp anlaşılmadığınızı kontrol etmelisiniz. *Örnek olarak servise gelen bir bilgisayarı tamir etmeyip getiren kişiye tamir ettiğinizi söyleyip ücret alırsanız ve o kişi bilgisayarını bakıp tamir etmediğinizi anlarsa size karşı olan güveni azalacaktır.Bir daha bilgisayar getirende bir güvensizlik oluşacaktır belki de bilgisayarını hiç getirmeyecektir.

46 5- Diğer İletişim Engelleri
d.Bilgi Eksiklikleri ve Anlam Farklılıkları: Herkes mesajları yorumlamada kendi mevcut yaşam bilgisinden ve kendi zihin haritasından yararlanır. Bu durumda kendi görüş açımızdaki yetersizlikler ya da bir iletişimde taraflardan birinin ,konu hakkında yeterince bilgisinin olmaması yanlışlıkları çoğaltır ve doğru algılamayı engeller.Her bir sözcüğün birden çok anlamı vardır.“Satılık Kartal“ yazısını bir iş yerinin camında okursanız ne düşünürsünüz? Satılık yakalamış bir kartal mı? Yoksa satılık bir arabamı? Bunun cevabı bilginize bağlıdır.Eğer kartalın bir araba markası olduğunu bilmiyorsanız o yazıyı okurken aklınızdan farklı şeyler geçebilir ve yanılabilirsiniz.

47 5- Diğer İletişim Engelleri

48 5- Diğer İletişim Engelleri
Konfüçyüs: “Kelimelerin anlamlarını sabitleştirmeyi” yapılması gereken en önemli iş olarak belirtmiştir. Okuduğun anlamayan,öneminin farkına varamaz ve ondan yeterince yararlanamaz.Bir düşünür,” Dünyamızın sınırı bildiğimiz sözcüklerin sınırıdır” demiştir.Aynı şekilde Mevlana ‘herkes denizden testisi büyüklüğünce su alabilir’ demiştir. Aynı filmi izleyen,aynı edebiyat eserini okuyan kişilerin farklı şekilde etkilendiklerini hepimiz gözlemlemişizdir. Biri filmi veya eseri çok beğenirken diğeri “ bunun neresini bu kadar övdüler!” diyerek anlamadığını söyleyebilmektedir. Ne kadar çok kelime bilirseniz , dinleme, düşünme ve ifade etme gücünüz o oranda artmaktadır.Daha önce fil görmemiş bir grup insanı ,karanlık bir odaya koyup içerde bulunan fili tarif etmeleri istenmişler.

49 5- Diğer İletişim Engelleri
Filin ayağına dokunan fili “ fil,bir sütun gibidir” filin karın kısmına dokunanı ,”fil,bir duvar gibidir” filin hortum kısmına dokunan ise “fil,bir hortum gibidir” şeklinde tarifler yapmışlar.Oda aydınlatıldığında , filin,bütün söylenenlerin ötesinde ,bambaşka bir şey olduğunu görmüşler.Eksik bilgi ile kurulan iletişim.Karanlık odada fil tarif etmeye benzer .Hep,bir tarafı eksik kalır. Çevremizi ve olayları değerlendirirken ne sadece kendi bakış açımız ne de konuşmacının(diğerlerinin) bakışı belirleyici olmalıdır.Hiç bir görüş ve düşünce mantık süzgecinden geçirilmeden ,hemen kabul edilmemelidir.

50 5- Diğer İletişim Engelleri
Tüm mesajlar bir fikir olarak değerlendirilip akıl süzgecinden geçirilmelidir.Her türlü düşünceye açık olmalıyız.Ana branş dışındaki ,farklı alanlardaki okumalar bilgi eksikliğini gidermemize yardımcı olabilir. Konfüçyüs ‘ün önerisine kulak verin ,sözcükleri doğru anlamda kullanmaya gayret edin.Unutmayın,dil doğru olursa ve doğru kullanılırsa her şey doğru,yanlış olursa her şey yanlış olur.Sözcüklerin farklı anlamlarını öğreniniz.

51 5- Diğer İletişim Engelleri
e.Ortak bir dilin kullanılmaması,yanlış ve eksik imla: Sembol ile sembolize edilen şey arasındaki fark, uyumsuzluk en önemli iletişim engelini oluşturmaktadır. Sözcüklerin anlatılmak istenen kavram ya da nesneye tam karşılık gelmemesi.Yanlış sözcük seçimi.Yanlış ve eksik imla kullanımı vb. Bu şekli inceleyelim:

52 5- Diğer İletişim Engelleri
Şekilde,A ve B kişileri ortak kavramları ve konuları değil her biri ayrı telden çalmaktadır.Yani kendi bildikleri kavramlarla konuşmaktadırlar.Ama C ve D kişileri,kendi özel safhalarındaki kavramları bir tarafa bırakıp karşılıklı ortak kavramlarla konuşmaktadırlar.Bir anlamda ortak paydalarda buluşmuşlardır.Dolayısıyla A ve B iletişiminden olumlu sonuçlar almaları,örneğin bir birlerini anlamaları zor iken,C ve D ortak kavramlarla konuştukları için bir birlerini anlamaları daha kolaylaşacaktır.

53 5- Diğer İletişim Engelleri
Öneri: Sadece olguları değil,konuşmacının duygularını da anlamaya çalışmalı.İletişimde anlamı açık ve bilinen,ortak sözcükler seçilmelidir.Konuşulan dilin imla kuralları bilinmeli ve bu kurallara uyulmalıdır. f.Farklı ilgi ve ihtiyaçlar: Her insan,az çok kendisiyle ilgilidir.Örneğin,yöneticilerin ilgisi,satış,para,gelir ve kar konularına iken çalışanların ilgisi yapılması ve yapılmaması gereken işler ile sosyal haklardaki gelişmelerdir. Konuya ilgi duymamak iletişimi engeller.İlgi başka noktalara kayar.Ancak konuyla çok fazla ayrıntısına girecek kadar ilgili olmak da,iletişimi olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

54 5- Diğer İletişim Engelleri
Öneri:Her zaman empatik davranmaya çalışın. Yani,karşınızdakinin bakışı ile dünyayı görmeyi deneyin.Konu ne kadar ilgisiz olursa olsun,konuşana saygı göstermek bir nezakettir. g.Soyut kavramların fazla kullanımı: İnsan için,soyut olanı anlamak,somut olanı anlamaktan daha zordur.Soyut kavramlar,çok şey ifade ederler.Ancak,alıcının kafasında,tam da kaynağın istediği anlamı canlandırması çok zor olabilmektedir.Bunun için iletişimde bulunurken olabildiğince somuta dayanmak,önemli bir engeli ve dolayısıyla yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracaktır.Bir çocuğa 20cm lik bir kağıt kes demek yerine,kendi karışınla iki karış ölç ve getir demek daha iyi sonuç verebilir.

55 5- Diğer İletişim Engelleri
Öneri: Herkesin anlayabileceği basit dil kullanın.Soyut kavramları somutlaştırın.Örneğin,”10 dönüm büyüklüğünde” yerine “Bir futbol sahası büyüklüğünde” deyiniz.Ya da “Satışlarımız oldukça,epeyce arttı” yerine %25 veya %35 arttı demeliyiz. h.Jargon kullanımı: Jargon,bir grup veya mesleğe özgü teknik terimlerdir.Bir mesleğe ait terimleri herkesin bildiğini ve anladığını kabul etmek,iletişimde önemli bir hatadır.İletişimde,çok fazla jargon kullanımı,iletişimi engeller. Öneri: büyüklerimiz ‘ manası anlaşılan lugat, lisandan sayılır’ der! ‘burası sit alanı’ demek yerine ‘ burası yapılaşmaya kapalı bölge’ desek belki daha anlaşılır olabiliriz. ‘niş pazarlar yakalanabilirse, ekonomimiz devasallaşır’ ‘poşeti perfoli yerden açınız’ ‘buşon ücreti alınır’ ‘ hastanenizin mortalite oranı kaç?’ ))))

56 5- Diğer İletişim Engelleri
sözcüklere boğulma : anlatımın ilginç olmaması, düz ve monoton olması Öneri: Sesinizi kullanın,sessizliği kullanın,öykü anlatın,resim gösterin,…Bir Uzak doğu sözünü her zaman hatırda tutmakta yarar vardır:”Bir resim bin kelimeye bedeldir”. j.Sınırlı algı ve algıdaki farklılıklar: İnsan algısı sınırlıdır.Örneğin gözümüz saniyenin 1/16 kadar hızlı olan görüntüleri eksik algılar.Kulağımızda belli düzeyin altında ve üzerindeki titreşimleri algılayamamaktadır.Eğer siz bu okumayı güneş battıktan sonra yapıyorsanız ve durduğunuz yerde bir ampul yanıyorsa siz sınırlı bir algı durumunu yaşıyorsunuz demektir.(yani şimdi olduğu gibi) Algıda seçicilik, mesajın bir kısmının bilerek veya bilmeyerek algılanmamasının doğurduğu bir iletişim engelidir.

57 5- Diğer İletişim Engelleri
Algı farklılığı, aynı olayı,farklı değerlendirmek ve yorumlamaktan ibarettir.Herkes bir bilgiyi,mesajı alır,bunu değerlendirir ve tepki verir.Sorun olan,olay ve durumların,herkesin kendi yaşam deneyimlerine, cinsiyetine,yaşına,kişisel özelliklerine ve o anki ruhsal durumuna göre değerlendirmesi ve yorumlamasıdır. Hepimiz aynı şeylere bakıyor ama farklı şeyler görüyoruz ve farklı değerlendirmeler yapıyoruz. Örneğin; iki kişi konuşurlarken, biri,”Hava bu gün ne kadar bulutlu” demiş.Karşıdaki,”Ne yani,sen şimdi bana,ördek mi demek istedin?” demiş. “Hayır ne münasebet ,bunu da nerden çıkardın?”demiş diğeri.Bulutta ne var,yağmur. Yağmur yağınca ne olur.Göl.Gölde ne olur,ördek.Eee…? Her olay sizinle ilgili değildir.Bunu kavrayınca alınganlıktan uzaklaştırınız.

58 5- Diğer İletişim Engelleri
Genellikle; - İstediğimizi duyar,görür ve istemediğimizi yok sayabiliriz. - Geçmiş deneyimler ve ön yargılarımıza göre değerlendiririz. - İhtiyaçlarımız algılarımızı yönlendirir. - Belirli konularda kurgulu olmak ya da olmamak da algılarımızı etkiler. Düşünce,olay ve durumları sadece kendi durduğumuz noktadan ve sadece kendi görüşümüze göre değil,farklı noktalardan ve farklı bakış açılarıyla değerlendirmeye çalışmalıyız.Kısacası,değerlendirmelerimizi,kendinizi karşınızdakinin yerine koyarak yapmaya çalışmalıyız.

59 5- Diğer İletişim Engelleri
k.Uygun olmayan fiziksel çevre: İletişim kurarken, iletişim kurduğumuz yerin fiziksel çevresini de dikkate almamız gerekiyor. Örnek: iletişim kurulan yerin çok sıcak ,soğuk ya da gürültülü olması. l.Teknik yetersizlikler: Konferans, panel, seminer, ders vb. organizasyonlarda teknik araçlar çok önemlidir. Teknik araç yetersizliği etkili iletişimi engelleyen faktörlerden biridir. İletişim sadece konuşmacının konuyu anlatarak iyi bir iletişim kuramayız. Çünkü iletişim sadece kulağa hitaben olmamalı, iletişim hem göze hem de kulağa hitaben olursa iyi bir iletişim kurmuş olursunuz.

60 5- Diğer İletişim Engelleri
Örnek: Biz şu anda sizlerle iletişim kurarken kullanmış olduğumuz laptop ve projeksiyon cihazı ile daha iyi bir iletişim kurabiliriz. Ancak bu araçlar olmazsa iyi bir iletişim kurduğumuz söylenemez? m.Kesintiler: İletişim kurarken iletişimin kesilmesi, soruların sorulması iletişimi engellemektedir. Bu nedenledir ki iletişim kurulan yerlere girip çıkılmamalı, sorular varsa konu bitimine saklanmalıdır.(Adem, Muhlis, Ferdi … ) Sabri sen burada örnek olursan sana haksızlık yapmış olurum  ))))) Öğretmenin biri bir konu anlatırken içeriye giren bir öğrenci hocanın o anda anlatmış olduğu konuyu yarıda keser. Bununla beraber sadece konuyu yarıda kesmez tüm sınıfın dikkatini dağıtır. Buda iletişim kopukluğuna neden olur.

61 5- Diğer İletişim Engelleri
n.Zaman baskısı veya yanlış zaman seçimi: Zaman baskısı altında yapılan alel acele işlerden doğru sonuç beklenemez. Çünkü bu zaman baskısı altında yapılan iletişimlerde anlatılmak istenen konunun bazı yerleri atlanılmaktadır. Asıl söylenilmek istenen yerler atlanılarak konunun yetiştirildiği sanılır. Ancak konu tamamen birbirinden kopmuş olur. İletişim kendinden önceki ve sonraki zamandan etkilenmektedir. Kişi iletişim kurarken biraz sonra olacak olanlardan veya önceki zamanda olanları düşünür. o.Organizasyon ikliminden kaynaklanan engeller: Bir işyerindeki idari uygulamalar veya ailelerdeki aile reislerinin davranışları iletişimi iyi yönde veya aksi yönde etkileyebilir.

62 5- Diğer İletişim Engelleri
Örnek işyerindeki patronun çok otoriter olması elemanlara söz hakkı vermemesi veya tam aksine demokratik bir patronun olması da iletişimi etkilemektedir. p.Statü farklılıkları: Statü farklılıkları duyguların paylaşımını zorlaştırır. Buda iletişim engellerindendir. İletişim, iletişim kuranlar arasında iyi bir atmasför de geçmeyebilir. Baba oğul, amir memur arasındaki ilişkilerin iyi olması veya olmaması tamamen ilişkiyi etkilemektedir. r.Fiziksel uzaklık veya beden dilinin yetersizliği: Konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki mesafeyi çok iyi ayarlaması gerekmektedir. Mesafe arttıkça iletişim zorlaşır.çünkü konuşma sadece kulağa hitaben olacağından iyi bir iletişim kurulamayacaktır. Beden dilinin de kullanılmasıyla beraber iletişim hem göze hem de kulağa hitap eder bu şekilde olursa iyi bir iletişim kurmuş oluruz.beden dilinin az veya çok kullanımı da önemli derecede iletişimi etkiler.

63 5- Diğer İletişim Engelleri
Beden dilinin de kullanılmasıyla beraber iletişim hem göze hem de kulağa hitap eder bu şekilde olursa iyi bir iletişim kurmuş oluruz.beden dilinin az veya çok kullanımı da önemli derecede iletişimi etkiler. q.Dikkat ve düşünme etkinliği: İletişim yoğun bir zihinsel süreçtir. İletişim kurmak için iyi bir düşünür olmak gerekir. İyi bir iletişim kurmanın yolu düşünmekten geçer. t.Hayal kurma: İletişim yaparken hayal kurmamak gerekir iletişim bir yerde kesilir. Kaçınız son 10 dakika içinde cep telefonlarına baktınız ? Ekrem olmaya Ekrem ya da Yasin ? Ne dersiniz !

64 5- Diğer İletişim Engelleri
İyi bir iletişim kurabilmek için şu maddelerin sağlanması gerekir. Amacın bilinmesi Hadi gerisini eve gittiğinizde siz sıralayın ! 

65 5- Diğer İletişim Engelleri
İlginç olma Gene ip ucu verdim size  ))))

66 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM DERSİ

67 Empati Yapın:Bir an konuşmacının fikir ve duygularına sahip olduğunuzu düşünün.Yani kendinizi konuşmacını yerine koyun .Herkes dinlenilmek ister.Dinlenilmek güzel bir şeydir.Bu duyguyu,karşınızdakilere yaşatın .Başkalarını, sizi dinlemelerini istediğiniz gibi dinleyin. Bu noktada,empatiye örnek olması bakımından ,Yıldırım Tuna’dan nakledilen bir fıkrayı aktarmanın yararlı olacağını düşünüyorum. “Kadının arabası şehrin en işlek kavşağında stop etmiş…bir anda yüzlerce araba birikmiş arkasında ….Stop etmesiyle arkasındaki arabadaki adam hiç ara vermeden kornaya

68 basmaya başlamış …Kadıncağız sürekli çabalarına rağmen arabayı çalıştırmayı başaramayınca,kesilmeyen korna sesi arasında inmiş arabadan, arkadaki arabaya gülümseyerek yürümüş.Kontak anahtarını adama uzatarak “Herhalde çalıştıramayacağım…”demiş ”Rica etsem de , siz biraz deneseniz, ben arabanıza oturur ,sizin yerinize kornaya basmaya devam ederim!” Eleştirel Dinleyin:Duyduklarınızı olduğu gibi kabul etmeyin.Eleştirel dinleme ,eleştirmek için dinlemek değildir.Konuşmacıyı düşünerek ve eleştiri yüzgecinden geçirerek ,dinleyin.Konuşmada çelişkiler bulursanız ,açıklama isteyin.

69 Eleştirel dinleme konuşmacıya zara vermek içim yapılırsa yanlış olur
Eleştirel dinleme konuşmacıya zara vermek içim yapılırsa yanlış olur.Örneğin YARGIÇ ve JURİ rolünden dinlemek gibi İyi bir DİNLEYİCİ olmak ve gerçekten anlamaya çalışmak için dinlemelidir.Ayrıca, anlamaya çalışmak, karşıdaki insana önemli bir manevi yatırımdır. Yardımcı Olmak İçin Dinleyin:Bir kimseye , onun sorununu çözme konusunda yararlı olmanın tek yolu vardır , o da karşınızdakini dikkatle dinlemek ve onunla kalben ve kafaca beraber olmaktır.Bir başka deyişle, karşınızdakini duyarak dinlemektir. Çok Dinleyin Az Konuşun:İşiniz ve mesleğiniz gereği zorunlu konuşmanız gerekmiyorsa , konuşmanız dinlemenizden az olmalıdır.

70 Konuştuğumuz süre dinlediğimiz süreyi aşıyorsa iletişimimizde bir problem var demektir. Konuyu , Başkasına Aktaracakmış Gibi Dinleyin:Dinlerken dinlediğimiz konuyu sanki daha sonra bir başkasına anlatacakmışız gibi dinlemek dinlemeyi daha dikkatle yapmamıza yardım edebilir.Aktif Dinleyin:Aktif dinleme,dinleyenin,konuşmacıyla birlikte anlama ve anlaşılma sorumluluğunu yüklenmesi demektir.Aktif dinlemenin temelinde;yüz yüze olmak göz kontağı kurmak, düşünmek, soru sormak ve geri bildirim yapmak vardır.

71 Sonuç olarak,etkili dinleme becerisinden yoksun bir insan en temel becerilerden,birinden mahrum demektir.Bu mahrumiyet, diğer tüm mahrumiyetlerin ana sebebidir.Bu nedenle is yaşamında ve sosyal yaşamda başarılı olmak isteyenin en başta aktif ve etkili dinlemeyi öğrenmesi gerekmektedir Dinleme Becerisini Geliştirme Dinleme becerisini geliştirmek için, şüphesiz yapılacak çok şey vardır.Bazı öneri ve uygulamalar : 1.Aldığınız bilgiyi başkasına aktarmanız gerektiğini

72 düşününüz veya dinlediğiniz konuyu, sanki konuşan size, bir labirentten çıkışınıza yarayacak bir anahtar sunacakmış gibi dinleyin.Bazı fırsatlar kulağa hafifçe fısıldar dinlemesini bil. 2.Dinlemek için bir nedeniniz olsun.Bilginin sizinle ilgili olmasını sağlayın.Konuyla bir ilgi bağı oluşturun. 3.Bir gününüzü soru sorma günü ilan ediniz ve verilen cevapları etkili şekilde dinleyiniz.Sorularınız olabildiği kadar kısa ve açık uçlu (cevabı evet veya hayır olmayan sorular )olsun, “Nasıl yani?”, “Neden?” vb.

73 Böylece bol bol dinleme egzersizi yapınız. Sabredin. Dudağınızı ısırın
Böylece bol bol dinleme egzersizi yapınız.Sabredin .Dudağınızı ısırın.Bekleyin bekleyin.Dinleyin dinleyin Size soru sorulursa, hızla cevap verin ve hemen dinlemeye geçiniz.Bu konuda “Sokrates Metodu “olarak bilinen metodu uygulayın:soruya soruyla cevap veriniz.Sokrates’e :”Üstat! size ne sorarsak, siz, yine bize soru soruyorsunuz!” demişler.Niçin sormayayım ki?demiş. 4.Gözlerinizi yumarak çevrenizdeki seslere yoğunlaşın.Kulak gücünü keşfedin ve geliştirin.Kulağımız kaslarımız gelişir. gibidir;kullanıldıkça gelişir. 5.Dinleme ve konuşma sürelerinizi saptayın.Konuşma süreniz dinleme sürenizi geçiyorsa iletişiminizde bir problem var demektir Derhal düzeltmeye çalışın.Yani daha az konuş, daha çok dinle.

74 “Siz çocuklarınıza dinlemesini öğretin,onlar büyüyünce konuşmasını nasıl olsa öğrenecekler,” sözünü hatırlayalım. 6.İyi bir dinleyici, yalnız söylenenleri (duyduklarını) değil gördüklerini de bir anlamda gözleriyle dinler ve değerlendirir.Çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedeninin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar, asıl söylenmek isteneni, gerçek mesajı taşıyan kodlardır.Bunları göz ardı ederek gerçek anlamda bir dinleme yapılamaz. 7.Dinlemede etkili olan şu üç kuralı uygulayabilirsiniz: *Duyguları kabul et *Mesajı tekrar et *Sözel olmayan ve sözlerin gerisindeki gerçek mesaja dikkat et . 8.Dinlerken; göz, söz,ve yüz temasını aktif tutmaya çalışın.

75 Etkili Dinleme, uygun bir ortamda, dinlenmiş, duru, açık bir zihinle önyargısız ve öğrenici bir tutumla, konuşmacının verdiği mesajın ruhunu kavramaya yoğunlaşarak duyduklarını sürekli sorgulama ve değerlendirme, sindirme sonucunda, masajı doğru algılayarak zihinde gerektiğinde kullanmak üzere yerleştirilmesi veya gereğinin yapılmasıdır. Sonuç olarak, tüm canlıları gözlediğinizde kulaklarını büyük bir silah ve güç olarak kullandıklarını görürsünüz.Hem savunmada hem de saldırıda yardımına başvurulan önemli bir araçtır.Bir tavşan, kulaklarını o yana bu yana döndürerek adeta bir radar gibi çevresindeki dost ve düşman sesleri algılar ve en ufak bir çıtırdamada yaydan fırlayan ok gibi harekete geçer.

76 Tüm canlılar bu gücü kullanmaktadır
Tüm canlılar bu gücü kullanmaktadır.İnsan da bu gücü kullanmalıdır diye düşünüyorum.Konuyu, bir filozofun şu sözü ile bitirelim ”Akıllıca kullanıldığı sürece,iyi dinlemek ikinci bir mirastır.Dinleme konusunda son söz:Herkese kulak verin.Ama size” yapamazsın!”diyenlere, umut ve enerjinizi negatif yönde etkileyecek sözlere asla kulak asmayın.

77 DİNLEMEYLE İLGİLİ NE DEMİŞLER:
*Dinlemek ve sonra fikirler arasından seçim yapmayı bilmek,iste bu bilginin ilk adımıdır. Konfüçyüs *”Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var?Çok dinleyip az konuşalım diye “ Diyojen *”Nağmemizi takdir edecek bir kulak yoksa, nefes tüketmek boşunadır.” *Büyük insan, dinlemesini bilendir” Syrus *”Kimsenin sesine kulak tıkamayın, ihtiyacınız olan bilgilerin düşmanlarınız dahil , hiç ummadığınız yerden gelebilir.

78 Sözsüz İletişim (Beden Dili)

79 Sözsüz İletişim(Beden Dili) Sözsüz iletişim dil ile kurulan ve sözel olmayan iletişimdir.Beden dili,her türlü bedensel hareket veya hareketsizliği ifade eder.İnsan yaşamında ilk öğrenilen beden dilidir Beden dili hallerimizi yani duygularımızı yansıtır. Dolayısıyla sözel iletişimle istediklerimizi anlatırken sözsüz iletişim unsurları ile de daha çok duyguları ifade ederiz.

80 Beden dili kültürlere göre farklılık gösterir
Beden dili kültürlere göre farklılık gösterir.Örneğin, batı toplumlarında el ile “gel” anlamındaki çağırma işareti avuç içi yukarı doğru iken, bizler ise çoğunlukla avuç içi aşağıya dönük olarak yapılmaktadır.

81 Sözsüz İletişimin Önemi
Sözsüz iletişim mesaj kelimelerinin ötesindedir. Sadece söylenenlere yoğunlaşan çoğunlukla bir şeylerin daima eksik olduğunu fark eder. Beden dili mesajlarını tanımak, öğrenmek etkin ve doğru iletişim için şarttır.

82 Sözsüz iletişimi bilmek bize neler sağlar?
Görüşlerimizi ve mesajlarımızı, daha etkili bir biçimde ifade ederiz. Başkaları üzerinde olumlu etki bırakarak daha başarılı iş görüşmeleri yapabiliriz. Durumumuzu kendimizi daha iyi kontrol edebiliriz . İletişimde bulunduğumuz kişilerin sözsüz mesajlara karşı duyarlık kazanarak “söylemediklerini” de anlayarak gerçek mesajlarını niyetlerini anlayabiliriz. Mesajların sayısını ve etkisini arttırarak iletişimimizi daha zengin kılabiliriz.

83 Sözsüz İletişimin Özellikleri
En önemli özelliği aracısızdır: Sözlü iletişime göre daha etkilidir: Beden dili mesajları, sözcüklerden daha keskindir Anlık duyguları yansıtır ve sadece o ana mahsustur Çift anlamlıdır Sözsüz iletişim belirsiz olabilir Beden dili, bulaşıcıdır

84 Sözsüz İletişim Unsurları
Sözsüz iletişimin en önemli özelliği, sözcüklerin kullanılmamasıdır; ancak sözcükler yerine sözsüz iletişimde sözcükler dışında bazı unsurlar kullanılır.Bunlar: beden unsurları, sesin tonu, mesafeler, dokunma ve diğer simgelerden oluşmaktadır. Beden Dili Bedenimiz,bilinç altındaki duyguları,düşünceleri,istekleri ve tutumlarımızı dışa vuran,onları görünür kılan bir araçtır.Başta beden duruşu,el kol ve yüz unsurlarıyla oluşturulan ifade gibi binlerce masaj oluşturabiliriz.

85 Dokunma İnsanlarla kurduğumuz iletişimde duruşumuz kadar dokunma konusundaki tavırlarımız da bir sözsüz mesajdır.

86 Alan Kullanımı İnsanlarla aramızdaki mesafe onlarla kurduğumuz iletişimi belirler.Bir kişiye karşı iç dünyamızda beslediğimiz duygulara bağlı olarak yakınlaşır veya uzaklaşırız.Örneğin duygusal yakınlaşma arttıkça,aradaki mesafeler de azalır.Mesafeleri;mahrem alan,kişisel alan,sosyal ve genel alan şeklinde dörde ayırabiliriz. Sonuç olarak,bir gruba girildiğinde o kişilerin yakınlıkları,aralarındaki ilişkilerin düzeyleri hakkında ipuçları verir.Aradaki mesafe arttıkça iletişimimiz zorlaşır ve yakınlaştıkça kolaylaşır. SES Sesimizin canlılığı ve gücü,özgüvenle,konu hakkındaki bilgiyle ve inancımızla ilgilidir.Sesimizle kelimelere can veririz.Cansız sözcükler,etki yaratmaz.Sesiniz nasıl söylediğinizi belirler ve büyük ölçüde mesaja yön verir.Ses, ciddi ve dostça olmalıdır.Ses önemlidir fakat sessizlik de önemlidir.Bazen sessizlik,kuvvetli bir sözsüz iletişim örneğidir.

87 Diğer Araçlar Kişiler arası iletişinde mesaj iletmek için,bir başka sözsüz iletişim unsuru, çeşitli araçlar kullanmaktır.Araçlar,çok çeşitlilik gösterebilir.Bunlardan bazıları şöyledir:Giyimimiz,takılar,saç ve bıyık stilleri,renklerin kullanımı vb.

88 Takılar

89 Saç, bıyık şekli ve kokular

90 Renklerin kullanımı

91 İnsanlarla ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız….
Karşınızdaki ile göz teması kurun. Gülümseyin ve yumuşak bir ifadeye sahip olun. Kollarınızı kavuşturmayın. Konuşma veya dinleme durumunda geriye doğru yaslanmayın. Konuştuğunuz kişiye doğru dönük durun. Size söyleneni bilseniz bile dinleyin. Aynı fikirde olmasanız bile “Hayır” diye başlamayın. İlk izlenim çok önemlidir.Kendinize özen gösterin.

92 İnsanlarla ilişkilerinizi bozmak istiyorsanız….
Karşınızdakinin yüzüne bakmadan konuşun veya dinleyin. Çatık kaşlı ve gergin ifadeyle oturun. Kollarınızı kavuşturun, bacak bacak üstüne atın. Konuşurken veya dinlerken geriye yaslanın, başınızı hafifçe yukarıya kaldırın. Size tanıştırılan birinin adına dikkat etmeyin ve kullanmayın. Karşınızdakinin sözünü kesin. Konuştuğunuz kişinin görüşlerinde boşluk arayın ve ona hatalarını göstermeye çalışın. Dış görünüşünüze önem vermeyin “Önemli olan insanın kendisidir. “ Diye düşünün.

93 Olumlu Beden Dili Özellikleri

94 Olumlu Beden Dili Özellikleri
Görüntümüzde en çok dikkati çeken yerler;genel duruş, baş, yüz ve gözdür. Olumlu beden dili sergileyen kimselerin, olumlu izlenim bırakma ve etkileme gücü yüksektir. Göz İlişkisi (kontağı) Bakışın gücünün farkında olanlar göz kontağının tüm ilişkilerinde (iletişimin her aşamasında) kullanır.

95 Yüz İfadesi Yüzdeki göz, dudak, kaş vb. unsurlarla yapılan hareketlere mimik denir.Yüz unsurları ile yüzlerce mesaj verilebilmektedir.

96 Gülme, etkili, yararlı, bulaşıcı, sesli bir iletişim biçimidir
Gülme, etkili, yararlı, bulaşıcı, sesli bir iletişim biçimidir. Hiçbir yüz yoktur ki, ona,gülmek yakışmasın.

97 İnsan kendisine yakın bulduğu kişi ve görüşlere doğru başıyla hafif
Baş Hareketleri İnsan kendisine yakın bulduğu kişi ve görüşlere doğru başıyla hafif yaklaşır,uzak bulunduklarından başıyla hafifçe uzaklaşır.Bu son derece küçük hareket ,insanın gerçek duygularını ortaya koymak açısından büyük önem taşır. jestler El,kol ve beden hareketlerine jest denir.Jestleri kullanmada çok aşırıya kaçılmamalıdır.Açık ve anlaşılır jestler tercih edilmelidir.

98 Postür (Beden Duruşu) Duruşunuz, ruhsal durumunuzu, coşku ve enerjinizi gösterir.İletişim yüz yüze olur.Asla insanlara dönük değilken İletişime geçmeyelim.Hz Muhammed,kendisine seslenenlere sadece kafasını çevirip bakmak yerine ,daima tüm gövdesiyle dönmüştür.

99 Bacaklar ve Oturma Kollar Eller
Oturma biçimimizin ve bacaklarımızın duruşlarının da çeşitli mesajları vardır.Sandalyede yayılarak veya büzülerek de oturulmamalıdır.Bu karşımızdakilere saygısızlık olarak da değerlendirilirken sıkıldığını da gösterir. Kollar İyi bir iletişim kurmak için kollar açık tutulmalı ve koltuk altında bağlanmamalıdır.Bu bir içe dönme ve dışa kapanmanın göstergesidir. Eller Eller,kollar ve parmaklar insanın kendini ifadesinde en duyarlı ve etkili organlarıdır.El sıkma biçimi insanın kişiliğini ortaya koyma yollarından biridir.Genellikle üç mesaj hakimdir:Üstünlük,eşitlik,boyun eğme. Karşıdakinin elini avuçları içine alıp rahatsız edecek oranda sıkan üstünlük,elini diğerinin avuçlarına teslim eden boyun eğme,ellere uygulanan güçlerin eşit olduğu rahat ve eşit şekildeki canlı bir tokalaşma ise eşitlik gösterir.

100 Yakınlık İnsanlarla daima,onları rahatsız etmeyecek şekilde,mümkün olan en yakın mesafede durmaya gayret edin. Yöneliş Daima konuştuğunuz veya sizinle konuşan insana dönük durun. Dokunma İnsanları tedirgin etmeden,mümkün olan her durumda bedensel temas kullanın. Dış Görünüş Kendinize gösterdiğiniz özen,kendinize verdiğiniz değerin ifadesidir.

101 İŞ VE MESLEK HAYATINDA İLETİŞİM
İletişim, bireysel ve toplumsal yaşamımız için önemli olduğu kadar iş yaşamımız için de önemlidir.İş yaşamında iletişimi iki açıdan ele almak mümkündür.İlki organizasyon,yani kurumlar açısından diğeri ise, çalışan birey açısından. Kurumları ayakta tutan,işleyişini sağlayan,kendi içinde çalışanlarıyla ve işletme dışında,kurum ve kuruluşlarla kurdukları iletişim örgütsel(kurumsal)veya yönetsel iletişim denir.Örgütsel iletişimin en temel amacı, örgüt işleyişini sağlamak ve örgüt amaçlarını gerçekleştirebilmek için iç ve dış kaynaklarla işbirliği sağlamaktır.

102 Örgütsel İletişimin Amaçları

103 Örgütsel iletişim amaçları Her işletme yönetimi, etkili iletişim yöntemlerini kullanarak çalışanlarında ve müşterilerinde, algılama, duygu, fikir ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlar.

104 - Bilgilendirerek, amaçlar doğrultusunda doğru ve kaliteli iş çıkarmak, - İşlerin, hızla yapılmasını sağlayarak zaman kazanmak, - Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesiyle katılım sağlamak,

105 - Faaliyet sonuçları hakkında ilgililere bilgi (geri bildirim) vererek kontrolü sağlamak, - Organizasyonlarda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, - Sorunların çözülmesi için gerekli bilgileri edinmek ve bunu ilgililerle paylaşmak, - Amacı paylaşmak, moral ve motivasyon sağlamak.

106 İyi iletişim, iyi müşteri ilişkisi ve iş bağlantıları (kazançları); kötü bir müşteri iletişimi de, kötü ilişkileri ve iş kayıpları doğurur. Uzmanlara göre, başarıya giden yol üzerinde de iletişim net ve yadsınamaz bir etkisi vardır. Belki bu yüzdendir günümüzde iş ilanlarının vazgeçilmez maddeleri incelendiğinde şunlar görülür;

107 - Diksiyonu düzgün, kolay iletişim (dialog) kurabilen, - İnsan ilişkilerinde başarılı, - Kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyumlu, - İyi görünümlü (Presantable) - Takım (ekip) çalışmasına,iş birliğine açık, katılımcı elemanlar… Bütün bunlar iletişimin iş ve meslek yaşamındaki önemini anlatır.

108 Sosyal İçerikli Yazılarla Mesleki Yazıların Arasındaki Farkları İş yaşamı iletişimi ile sosyal yaşam iletişimi, birbirinden farklıdır.Sosyal alan, taziye ve kutlama gibi bazı özel olaylar dışında daha rahat ve esnek hareket edebildiğimiz bir alandır.

109 İş ve toplumsal Alanda Kullanılan İletişim
Arasındaki Farklar

110 Meslek Hayatında Uygulanacak İletişim Teknikleri İş ve sosyal yaşamda ilişki ve iletişim geliştiren davranışlardan bazıları kilit öneme sahiptir. Bunlardan bazıları şöyledir. Tutumlar, çatışma çözme becerisi, doğru eleştiri yapma becerisi, iş birliği ve ortak çalışma becerisidir.

111 Doğru Tutumu Sergileme Tutum,kısaca ,insanın belirli bir uyaran karşısında göstermiş olduğu tepkidir. İnsanlar diğer insanlarla iletişimde bulunurken belirli tutumlar sergilerler ve bu tutumlar aralarındaki iletişimin yapısını belirlemektedir Eric Berne’e göre bireyin, diğer insanlarla kurduğu ilişkide (iletişimde) sergilediği tutumlarını, dört şekilde belirtilmektedir.

112 Bu tutumlar: -Ben kötüyüm-sen kötüsün, -Ben kötüyüm-sen iyisin, -Ben iyiyim-sen kötüsün, -Ben iyiyim-sen iyisin.

113 Ben kötüyüm - sen kötüsün: Kişi, karşısındaki kişi ile bunalım takılır
Ben kötüyüm - sen kötüsün: Kişi, karşısındaki kişi ile bunalım takılır. Başka bir ifadeyle, bireyler, karşılıklı kaybet-kaybet ilişkisi içindedirler. Bu tutumu sergileyen kişiler, genellikle “olumsuz bir ” dil kullanır. “Denize gitsek deniz kurur ”gibi.

114 Ben kötüyüm – Sen iyisin: Kişi, karşısındakilere karşı hep eziktir ve yenilgiyi kabul eder. Başka bir ifadeyle, bireyler karşılıklı kaybet- kazan ilişkisi içindedirler. Bu tutumu sergileyen kişi veya kişiler genellikle “sen” dili kullanır. “Sen bilirsin,nasıl istersen öyle osun” gibi.

115 Ben iyiyim – sen kötüsün: Kişi, karşısındakini beğenmez ve ondan üstün gelmek ister. Başka bir ifadeyle, bireyler, karşılıklı kazan – kaybet ilişkisi içindedirler. Bu tutumu sergileyen kişi genellikle “ben” dili kullanır. “Sen o işi bana bırak”.”Sen karışma” gibi.

116 Ben iyiyim – Sen iyisin: Kişi,karşısındaki kişiyle eşit bir ilişki düzeyindedir. Başka bir ifadeyle, bireyler, karşılıklı kazan-kazan ilişkisi içindedirler. Bu tutumu sergileyen kişi genellikle “biz” dili kullanır. “Bu durumda ne yapmalıyız?Birlikte karar vereceğiz” gibi.

117 Doğru Eleştiri Yapma Becerisi Eleştiri, bir düşüncenin doğruluğunu ve yanlışlığını ortaya koymaktır. Bir diğer ifadeyle eleştiri, bir ölçüde başkalarının istediğimiz gibi olmamasına gösterdiğimiz tepkidir. Bu açıdan eleştiri, bir geri bildirimdir Eleştiri iki şekilde yapılabilir:Olumlu ve olumsuz eleştiri.Olumsuz ve yanlış yapılan eleştiri ,moral tahribine yol açar ve ilişkilere zarar verir.Olumlu eleştiri ise,çevremizdeki insanları yanlışa sokmaktan alıkoymak ve onları iyiye, güzele yöneltmek için yapılır.

118 Eleştiri Nasıl Yapılmalıdır :
Eleştiri, büyük bir hassasiyetle, hissettirilmeden ve dozunda yapılmalıdır. İyi niyetle ve yapıcı eleştiri(yararlıysa)yapılmalı.Somut olmalı. Eleştiri başkalarının yanında değil, baş başa iken yapılmalı. Olumlu beden dili kullanılmalı. Eleştiriler suçlamaya dönüştürülmemelidir.Suçlamalar savunmalar yaratır.

119 Çatışma Çözme Becerisi Çatışma:Ahenksizlik ,uyumsuzluk ve karşıt olma gibi çeşitli anlamlara gelmektedir Çatışma iş ve sosyal yaşama karmaşa ve mutsuzluk getirir. İletişimsizlik ya da yanlış iletişim yüzünden çatışma yaşanır.Çatıma nedenleri arasında varoluş çatışmaları, en tehlikelisidir.

120 Çatışma çözmenin en kolay yolu, empatik davranmaktır
Çatışma çözmenin en kolay yolu, empatik davranmaktır.Empati bize karşıdakinin duygularını, düşüncelerini anlamaya götürür. Doğan Cüceloğlu “Temiz Aile Temiz Toplum”adlı TV programında çatışma çözme için dört aşamalı bir çözüm önerisi sunmuş: -Gerçeği kabul et, -Gerçeği yargılama, -Öğrenici tutum sergile -Eyleme geç.

121 İşbirliği Sağlama Becerisi

122 İşbirliği Sağlama Becerisi Çatışmak bir avantajdır
İşbirliği Sağlama Becerisi Çatışmak bir avantajdır. Ancak birlikte çalışma öğrenilmedikçe bu avantajlardan yararlanamaz. Modern iş yaşamı ,işletme çalışmalarının bir futbol takımının disiplini içinde birlikte çalışmaya zorlamaktadır.Başarılı projeler için başarılı takımlara ihtiyaç,her geçen gün artmaktadır. İş yaşamında en çok kullanılan iletişim araçlarından birisi de telefondur.

123 TELEFONDA İLETİŞİM Telefonda iletişim modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.Telefonun etkin kullanımı kişiye kolaylıklar sağlar.Ancak telefonla iletişimin sahip olduğu bazı kısıtlamalar vardır.Bunları bilir ve bunlara karşı önlemler alırsak etkin kullanıma sahip olabiliriz. Bu kısaltmalardan azıları şöyledir;

124 Bu kısıtlamalar: Beden dili eksikliği Uygun zaman seçiminin zorluğu
Başka işle oyalanma olasılığı Hata oranı yüksekliliği Karmaşık konuları aktarmanın güçlüğü

125 TELEFONDA ARAMA Telefon etmeden önce cevaplanmasında yarar bulunan sorular: Aramamız gerekli mi? Böyle bir konuşma katlanılacak olan maddi külfete değer mi? Yüz yüze görüşmek gerçekten daha uygun olmaz mıydı? Görüşme acil mi? Aradığımız kişi,gerçekten de konuşmak istediğimiz kişi mi? Konuşmayı başka bir zaman yapmak daha uygun olmaz mıydı? Tam olarak ne istediğimi biliyor muyum? Zaman kazanmak için ön okumaları yaptım mı?

126 Görüşme Zamanı Uygun mu?
Her tür iletişimde olduğu gibi,özellikle telefonla iletişimde uygun zamanı seçmek çok önemlidir. Arayacağımız kişinin yaptığı işi göz önüne almalıyız ve zamanı buna göre belirlemeliyiz.

127 Telefon Görüşmesi Hazırlıkları:
Kiminle konuşmak istediğimizi eğer,o kişiyi bulamazsak onun yerine kiminle konuşacağımızı önceden belirlemeliyiz. Şehirler arası kod ve numarayı yanımızda bulundurmalıyız. Gerekli olabilecek fatura,takvim,not defteri,kalem vb. Görüşülecek konuları planlamalıyız.

128 Arama: Arama yaptığımızda karşımızdaki kişinin doğru kişi olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
Mesajı karşıya iletmek:Olumlu ses tonuyla kim olduğu söyleyin.Aramanızın nedenini açıklayın. Konuşmayı bitirirken :Karşınızdaki kişinin adını kullanarak gerekli teşekkür cümleleri söyleyiniz. Mesaj Bırakma:Mesajı önceden hazırlayın. Görüşme sonrası:Görüşme bitince ayrıntıları kaydetmek için gerekli notları alın.

129 Telefona Cevap Verme Kendinizi ve şirketinizi tanıtmalısınız.
Arayan kişi kendini tanıtmazsa,sekreter onu sesinden tanımaya çalışmalı ve unvanıyla hitap etmelidir. Telefon görüşmesi transfer edilecekse konuyu en iyi bilen kişiye bağlanmalıdır. Karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi göstermelisiniz. Olumlu cümleler kullanılmalısınız.

130 Telefonda Dinleme Konuşmayı Kesmeyin.
Konuşan kişiye her zaman ilgi gösterin. Konu sıkıcı olmaya başlasa da dinlemeye devam edin. Geri bildirim yapın. Bütün dikkatinizi konuşmaya verin. Önünüzdeki evraklarla oynamayın. Dinlemek için uygun ortam hazırlayın. Anladığınızdan emin olmak için bazı noktaları tekrarlatın. Anlaşılmayan sözler ve teknik terimler hakkında açıklama isteyin.

131 Telefonda Ses Telefonda ses,en etkili silahtır.Telefonda sesi kontrol edebilen, telefonla etkili iletişim kurma becerisini yarı yarıya öğrenmiş sayılır. Bazı Olumlu Ses Özellikleri: Nazik,neşeli,coşkulu,duygulu,dostça,samimiyet,vb. Bazı Olumsuz Ses Özellikleri: Saldırgan,sinirli,engelleyici,gururlu,kibirli,ukala,vb.

132 Telefonda Şikayetleri Karşılama
Şirketlere şikayet telefonları çok sık gelir.Zor bir telefon görüşmesi ile karşılaşan insanlar içgüdüsel olarak savunma pozisyonuna geçer,bu tutum,karşıdakinin öfkesinin artmasına neden olur.Bu durum ,tarafların konudan ayrılmalarına neden olur ve genellikle kişisel çatışma ve karşılıklı saldırılar başlatır.

133 Genel Olarak Şikayetlerle İlgilenme
Tartışmaya gerek yok kabul etmeli Dinlemeli Önemli noktaları saptamalı Sorunun ana kaynağını bulmalı Anlayış göstermeli Teşekkür etmeli Şikayet için desteklemeli Konuk ayrılmadan sorunu çözmeli Nelerin yapılacağını ve yapılamayacağını anlatmalı Şikayeti kaydetmeli ve İşi şansa bırakmamalıyız.

134 Telefonda şikayetleri çözümleyip işletmeniz lehine sonuçlar çıkarmanız için birkaç temel adım;
Sakin olun ,dinleyin,saygı gösterin Konuyu tüm açıklığı ile anlatması için teşvik edin Anlayış gösterin ve düşünün,hatanız var ise kabul edin Seçenekler sıralayın Anlaşmaya varmak Anlaşın ve teyit edin

135 1.Sakin olun,dinleyin,saygı gösterin Bu adımda temel amaç:arayanın anlayışlı ve etkili bir kişi ile karşı karşıya olduğunu hissetmesin sağlamaktır. 2.Konuyu tüm açıklığı ile anlatması için teşvik edin Bu adımda temel amaç;konuşmacının birikmiş enerjisini boşaltması,konu hakkında gerekli bilgi toplanması, ve gerçek duygu ve niyetinin anlaşılmasıdır. 3.Anlayış gösterin ve düşünün,hatanız var ise kabul edin Bu aşamada önemli olan karşınızdaki kişiye durumu bütün boyutlarıyla anladığınızı,yaşadığı zorlukları ve öfkesini anlayışla karşıladığınızı belirtin.

136 4.Seçenekler sıralayın Bu aşamada bir öneri taslağı sunun şikayetçinize önerilerinizin yararlarını belirtin.Önerinizi açık bir soru gibi söyleyin. 5.Anlaşmaya varmak Verilecek taviz belirtildikten sonra amaç,şikayetçinin kabul edebileceği en düşük taviz konusunda anlaşmaya varmaktır 6.Anlaşın ve teyit edin Anlaşmanın ana noktalarını tekrarlayın ve karşınızdaki kişinin çabalarınızın ve profesyonelliğinizin sonucunda tatmin olmasını sağlayın.

137 Doğru Soru Sormak

138 DOĞRU SORU SORMAK İletişim, bir anlamda sorun çözme sürecidir. Sorunları çözmede, doğru sorular sorabilmek, bizi doru bilgiye, doğru bilgi de, doğru çözümlere götürür. “Hz. Muhammed, ilim bir hazine ve sorup öğrenmek onun anahtarıdır.” demiştir. Telefonda iletişimde beden dili unsurunun bulunmaması, uzaklık ve iletişim kanalındaki diğer parazitlerde göz önüne alınırsa telefonda soru sormanın daha çok gerekli olduğu görülür.

139 TURKCELL kontör hattı, size nasıl yardımcı olabilirim?
Açık uçlu sorular: Cevabı “evet” veya “hayır” olmayan sorulardır. Kullanım amacı: Karşıdakini konuşmaya, açılmaya ve daha fazla bilgi vermeye yönelten sorulardır. TURKCELL kontör hattı, size nasıl yardımcı olabilirim? 250 kontör yüklemek istiyorum.

140 Yarın sahilde buluşuyoruz, anlaştık değil mi?
Kapalı uçlu sorular: Cevabı sadece “evet” veya “hayır” olan sorulardır. Kullanım amacı: Genellikle teyit ve kontrol için kullanılır. Evet! Yarın sahilde buluşuyoruz, anlaştık değil mi?

141 Alternatifli (seçenekli) sorular:
Karşıdaki kişiye verilen seçenekler arasında seçim şansı vermeyi sağlayan sorulardır. Kullanım amacı: İnsanların sizden yapılması istenenleri öğrenmesinde kullanılır. Bizim evde yaparsak daha iyi olur sanırım. Partiyi sizin evde mi, yoksa bizim evde mi yapalım?

142 Bugün şirkete ilk kim geldi?
Özel sorular: Kapalı uçlu soru türüdür. Bunlara olgu araştırma soruları da denir. Soru zamirleri ile başlayan sorulardır. Cevapları da “evet” veya “hayır” gibi kısadır. Kullanım amacı: Konulara açıklık kazandırmak için kullanılır. Aslı Hanım! Bugün şirkete ilk kim geldi?

143 Yönlendirici sorular:
İlişkileri hazırlamaya yarar. Yönetici ve müşterilerinizin son kararı vermelerini kolaylaştırmak için tercih edilen soru tipidir. Size bir indirim sağlarsam, teslimatın yarın elimize ulaşmasını sağlarsınız değil mi? Ayarlamaya çalışırım.

144 Varsayımlı sorular: İleri süreceğiniz bir görüşün veya bir işin muhtemel sonuçlarını öğrenmek için kullanılır. Anlaştığımıza göre, bu işi yapmamız kaç günümüzü alır. Bir haftamızı alacağını umuyorum.

145 TELEFONDA İNANDIRICI OLMAK
Öfkeli bir kişiye yardım edebilmeniz için kontrol kaybetmemek şarttır. Her iki tarafı memnun edecek seçenekleri önerirken inandırıcı olmak gerekir. Dinlediğinizi gösterin Duygularınızı Söyleyin Ne Yapmak İstediğinizi Belirtin TELEFONDA NEZAKET Telefonda iletişimde karşımızdaki bizi görmemekte ve iletişimimizi büyük ölçüde sesimiz ve sözlerimiz belirlemektedir. Bu açıdan sesimiz ve kullanacağımız sözcüklere çok dikkat etmek zorundayız.

146 İSTENMEYEN GÖRÜŞMEYİ KESMEK
Telefonun en güzel ve en çirkin yönü bir aradadır. Güzel yanı, istediğiniz anda telefonu kapatarak istemediğimiz şeyleri duymayı durdurabilirsiniz. Çirkin yanı ise, bir telefonu birisinin yüzüne kapatmanın büyük bir nezaketsizlik olmasıdır. Telefon görüşmesinde karşıdakini kırmadan ve üzmeden sona erdirmek için uygulayacağımız bazı yöntemler şu şekilde olabilir: Kendi dışınızda bahaneler uydurun. Karşıdakinin adalet ve eşitlik duygularına hitap edin. Fırsat bulduğunuz anda teşekkür edip izin isteyin

147 TELEFONDA DAHA ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN İLKELER
Çalan telefonu açmakta acele edin. Telefonunuzu yalnız başına bırakmayın. Telefondaki etkiniz sesinize bağlıdır. Selamlayarak ve iyi dileklerle başlayın. Doğal olun. Sade ve anlaşılır olun , acele etmeyin. Yardımsever bir rol takının. Detaylı bilgi isteyin. Açık ve kesin yanıtlar verin. Geri bildirim yapın. Bütün gerekli bilgileri yazarak not alın. Güven uyandırın. Tüm dikkatinizi karşıdaki kişiye verin. Konuya konsantre olun. İletişimi bölmeyin. Uygun zamanı seçin ve hazırlıklı olun. Kapatmadan son kontrolü yapın. Saygı ve nezaket ile kapatın.

148 Telefonda İletişimin Avantaj ve Dezavantajları

149 Telefonda İletişimin Avantaj ve Dezavantajları
Basit ve hızlıdır Zaman kazandırır. İstenen kişilere ulaşmak kolaydır. İstenmeyen görüşmeden sakınmak veya görüşmeyi sona erdirmek. Bir telefon ile bir iş kurulabilir. Karşı tarafın, sizi görmemesi avantajı (olumsuz görünüm) Dezavantajları : Beden dilinin olmaması. Her zaman ulaşılabilir olmak. Hat ve elektrik gibi elde olmayan kesintiler. Kişinin elindeki iş, iletişimi olumsuz etkileyebilir. Sesini yönetemeyenin ruh halini iletişime yansıtması. Sonuç olarak telefonun bir çok avantaj ve dezavantajı olabilir. Ancak hiçbir avantaj ve dezavantajı, telefonun günlük ve iş yaşamımız için onun yararını ve önemini azaltmamıştır.

150 TOPLANTIDA İLETİŞİM Türk Dil kurumu sözlüğüne göre toplantı: Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan bir işetişimdir. Bir diğer ifadeyle toplantı, aktif rolleri olan iki veya daha fazla kişinin belli sonuçlara ulaşmak için, bilgi ye görüş alışverişi yapmak ve sorun çözmek için bir araya gelmesidir. Toplantıya katılanlar genellikle bir sorunu yaşayan ve ondan etkilenen kişilerdir. Toplantıların düzenleniş amaçları farklı olmakla beraber temel amaç,kurumların hedefleri doğrultusunda çeşitli düzeydeki sorunlara çözüm aranması etkinliğidir.Amaç,uzlaşı ve ortak çözümler üretmek ve yeni kararlar almaktır.Toplantılar, karşılıklı bilgi alışverişi yoluyla iletişimi arttırır.

151 İletişim Açısından, Başarılı Toplantının ilkeleri:
Katılımcılar toplantı gündemi, hakkında önceden, bilgilendirilmelidir. Toplantı ortamı iletişim açısından rahat olmalıdır. Katılımcılar tanışmıyorsa tanışmalıdır.Tanımak, anlamanın ilk şartıdır. Toplantının amacı ve hedefleri (gündemi) belirtilmelidir. Herkes bir diğerini,söylenenlere katılmasa bile, saygıyla dinlemelidir. Tüm gündem maddeleri üzerinde durulmalıdır. Geri bildirim yapılmalıdır. Örneğin toplantı sona ererken alınan kararların veya gelinen noktanın bir özeti yapılmalıdır.

152 İŞ BAŞVURULARINDA İLETİŞİM
Özgeçmiş; Becerileriniz,deneyimleriniz, eğitiminiz ve şimdiye kadar yaptıklarınızla ilgili olarak yazdığınız kısa bir özettir. Özgeçmiş için iş yaşamında İngilizceden dilimize geçen cv (si-vi) kısaltması kullanılmaktadır. İş başvurularının iki temel adımı vardır.Özgeçmiş, yazma ve mülakattır. Bu ikisinden de, en önemlisi özgeçmiştir. Çünkü, mülakata çağrılıp çağırılmamanız, özgeçmişinizin etkileme gücüne bağlıdır.

153 Özgeçmişte Bulunması Gereken Bilgiler
Kişisel bilgiler Eğitim durumu İş tecrübesi / deneyimi Nitelikler ve beceriler Kişisel özellikler Amaçlar Bilgi alınabilecek kişiler / referanslar İletişim adresi

154 Özgeçmiş Yazarken Dikkat Edilecek İlkeler
Göze hitap etmeli ve olumlu bir etki bırakmalı Reklamınızı yapın “Ben” dilini kullanmayın Etkin fiiller kullanın Bütünsel bir biçim seçin Tarih sıralamasını tersten yapın Doğru bir Türkçe ile yazın Bilgisayarla veya daktilo ile yazın Çok uzun olmamalı

155 İş Amaçlı Özgeçmiş (CV) Biçimleri
Başvurulan işin niteliğine, amaca, kişinin sahip olduğu niteliklere ya da işverenin isteğine bağlı olarak çeşitli özgeçmiş biçimleri kullanılabilir. Çünkü verilecek bilgiler kadar bilgilerin sunuluş biçimi de önemlidir.

156 İş Görüşmesinde (Mülakatta) İletişim:
Bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapabilmek amacıyla kendileriyle karşılıklı konuşma, görüşmeye mülakat denilmektedir. Bir iş sahibi olmanın en önemli aşaması bu görüşmedir. Görüşmeden amaç, işe en uygun kişinin seçilmesidir.Mülakatta iz bırakmak ve etki yaratmak için : Hazırlıklı gidin Görüşmenize geç kalmayın Beden diline dikkat edin Görünüşünüze özen gösterin Sakin olun , tebessüm edin Enerjik olun Canlı bir tokalaşma Dik durun ve rahat olun Güçlü ifadeler kullanın İşi kuvvetle isteyin Jest ve mimiklerinize dikkat edin Teşekkür edin

157 GRUP İÇİ İLİŞKİLERİNİN YAPISINA GÖRE İLETİŞİM.
Grup içi iletişim temelde,aile içi iletişim ve örgütsel (kurumsal) iletişim şeklinde iki grupta sınıflandırılabilir. Her işletme,kurum gereksinimlerini karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için organizasyonel bir yapı gösterir.Çoğunlukla bu yapı, ast ve üst birim ve çalışanlar arasındaki bilgi akışını sağlayan iletişim kanallarını da belirler.Bu yapının sağlıklı olması demek, işletme içinde bilgi akışının da sağlıklı olması ve işlerin dengeli yürütülmesi demektir. Grup içi ilişkilerde, grubu oluşturan bireyler iki şekilde İletişim kurarlar.Bunlardan birincisi informel (resmi olmayan) ikincisi formel (resmi olan) iletişimdir.

158 İNFORMEL İLETİŞİM Kişiler arası ve sosyal alanda gerçekleşen ve biçimsel (doğal) olmayan iletişimdir.informel iletişimde,şekil değil samimiyet önemlidir. FORMEL İLETİŞİM Resmi ve belirli kurallara bağlı iletişimdir.Kamu kuruluşlarında kullanılan ve biçimselliğin önem kazandığı bir iletişimdir.Devlet dairesine yazılan bir mektupta belirli kurallar vardır ve bunlara uyulmalıdır.Uyulmadığı takdirde mektup geçersiz sayılabilir.

159 İŞLETMELERDE FORMEL İLETİŞİM ÜÇ ŞEKİLDEDİR
Dikey iletişim Yatay iletişim Çapraz iletişim

160 ÖRNEK GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ
DİKEY İLETİŞİM: Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim olmak üzere iki şekildedir. YUKARIDAN AŞAĞIYA İLETİŞİM: Yönetimin en üst basamaklarından başlayarak aşağıya doğru inen iletişim kanalıdır. ÖRNEK GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ

161 ÖRNEK GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ
AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM: Kurumun alt basamaklarından yönetimin en üst basamaklarına doğru bilgi akımı sağlayan kanaldır.(Raporlama kanalı olarak da ifade edilir) ÖRNEK GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ TEK YÖNLÜ İLETİŞİM: Dikey iletişim sadece yukarıdan aşağıya veya sadece aşağıdan yukarıya tek taraflı işlendiğinde,tek yönlü iletişim olur, buna ENFORMASYON denir. ÇİFT YÖNLÜ İLETŞİM: Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim kanallarının açık olduğu iletişimdir.Çift yönlü iletişimde karşılıklı mesaj (bilgi,duygu) alış verişi vardır.Gerçek anlamda bilgi alış verişinden bahsedebilmek için, bilgi akışının çift yönlü olması gerekir.

162 GENEL MÜDÜR ÖRNEK MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ÖRNEK
2-YATAY İLETİŞİM: Aynı düzeydeki bölümler ve onların yöneticileri arasında görüş ve öneri niteliğindeki bilgi alış verişidir. GENEL MÜDÜR ÖRNEK MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ 3-ÇAPRAZ İLETİŞİM: Farklı birim ve düzeylerdeki yöneticiler ve çalışanlar arsındaki genellikle geçici ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan iletişimdir.Yatay ve dikey iletişime göre daha hızlıdır. GENEL MÜDÜR ÖRNEK MUHASEBE MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ

163 KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARINA GÖRE İLETİŞİM
Kullanılan iletişim araçlarına göre ; görsel iletişim,işitsel (sözel) iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç şekilde sınıflandırılır. GÖRSEL İLETİŞİM: Mesajın görüntülü bilgilerden oluşmasıdır.görsel iletişim, yaptığımız ya da yapmadığımız her türlü eylemimiz yada eylemsizliğimiz, diğer bir ifade ile, dil ile olmayan her türlü görüntülü (sözsüz) bilgi alışverişidir.sözsüz iletişim çeşitli unsurlardan oluşur.Örneğin, film,fotoğraf,resim,grafik gibi unsurlardan oluşur.Sözel iletişime göre etkisi daha kuvvetlidir.

164 Ünlü uzak doğu sözü olan “BİR RESİM BİN KELİMEYE BEDELDİR
Ünlü uzak doğu sözü olan “BİR RESİM BİN KELİMEYE BEDELDİR.”cümlesi bunu daha açık bir şekilde ifade etmektedir. Film üzerine kayıtlı görsel iletişim(sinema), sahnenin kullandığı görsel iletişim(tiyatro,söylev,opera) ve görüntülü iletişim(TV) görsel iletişime örnek verebiliriz. YAZILI İLETİŞİM: Resim, fotoğraf ve grafik gibi görsel ve yazılı dil unsurlarının kullanıldığı iletişimdir.Her tür gazete,dergi,bülten,afiş,ilan vb. yazılı ve basılı araç ile yapılır.

165 İLETİŞİM TÜRLERİ

166 Düzeylerine Göre İletişim
Toplumun tümünü içeren düzey Örgütsel düzey Gruplar arası düzey Kişiler arası düzey Kişisel düzey

167 Her iletişim düzeyi, kendinden sonraki tüm düzeyleri kapsamaktadır.
Yani kitle iletişim,örgütsel iletişimi,gruplar arası iletişimi ve kişiler arası iletişimi kapsamaktadır. Toplumsal düzey : Toplumsal alanda gerçekleşen iletişimdir. Başta basın yayın araçlarıyla gerçekleşir . Çok büyük bir kitle olan toplumun tamamını oluşturduğu için,buna kitle iletişimde denmektedir.Bu iletişim türünün toplumu bilgilendirme ve haber vermenin yanında yönetime katılım sağlama işlevini de sağlar. Kitle iletişim geniş örgütleri,grupları ve kişileri kapsar.

168 Örgütsel düzey : Örgütsel İletişim ,toplumda var olan çeşitli kurum,kuruluş ve her türden örgütsel yapı içinde gerçekleşen iletişimdir.Örgütler sosyal,siyasal,ekonomik ve kültürel amaçlı olabilir.

169 Gruplar arası düzey : Bilimsel olarak, ortak özellikleri olan 12 kişi veya daha fazla kişiden oluşan gruplar arasındaki iletişim türüdür.Grup iletişim,grup içi ve gruplar arası iletişim şeklinde iki alt düzeyde gerçekleşir.Grup içi ve gruplar arası iletişim genellikle ırk, cinsiyet,yaş,meslek gibi özelliklere göre sınıflandırılır. Grup içi ve gruplar arası iletişim,belli amaçlar için bir araya gelmiş örgütler içindeki gruplarda da kendini gösterir.

170 Kişiler arası düzey : Bireyler arasında, kişisel düzeyde gerçekleşen iletişimdir.Kişiler arası iletişim,tüm insani iletişiminde temelin oluşturmaktadır.Kişiler arası iletişimde kaynak ve hedef insandır : Kişiler arası iletişim genellikle yüz yüzedir ve iletişim sürecinde yer değiştirerek hem alıcı hem kaynak olmaları gerekir.

171 Kişiler arası iletişimde mesajlar, sözel ve sözel olmayan unsurlardan oluşur. Kişiler arası iletişim yüz yüze veya telefon, gazete,radyo,televizyon,bilgisayar vb. çeşitli iletişim araçları aracılığıyla uzaktan gerçekleşir. İnsanlar istediklerinde her şeyi bir iletişim aracına dönüştürebilir. Zaten, tarihin çeşitli dönemlerinde İletişim için sesten, dumandan, kuşlardan vb. gibi birçok şeyden yararlanılmıştır.

172 Kişisel düzey : İletişim kendimizle başlar. Etkili insanlar,kendileri ve çevreleriyle iyi bir iletişim içindedirler. İletişim, söz ve davranışlarımızla gerçekleşir.İletişimde eğer kaynak ve alıcı aynı kişiyse,buna insanın kendisiyle (kişisel) iletişimi denir.Kişi içi iletişim , kişinin kendisiyle sürdürdüğü ve çoğunlukla zihinsel bir süreçtir.

173 Herkes zaman zaman kendi kendine içsel sorular sorup ve bu sorulara yine içsel cevaplar verir.
İnsanın kendisiyle iletişimi, kendi varlığının farkına varmasıyla başlar. Yaşanan dünyada nitelik ve nicelik bakımından en sık, çok ve yoğun olan iletişim insanın kendisiyle olan iletişimidir . Kişinin kendi- siyle kurduğu iletişim,çevresi ile kurduğu iletişimde belirleyici olmaktır.

174 Sözel iletişim araçları
Sözel iletişim araçları, kendi içinde yazılı ve işitsel iletişim araçları şeklinde ikiye ayrılır. Yazılı iletişim araçları Toplumsal yaşam içinde görülen yazılı iletişim araçları şunlardır: Kart, mektup, davetiye ve bazı resmi olmayan mesaj ve notlar. İş yaşamında kullanılan yazılı iletişim araçları ise daha zengindir.

175 Bilgi, denetim vs. amaçlarla düzenlenen raporlar,
Bunlar: Bilgi, denetim vs. amaçlarla düzenlenen raporlar, Sirküler, Basın bülteni; Gazete ve dergiler, Kitap ve kitapçık, Broşür, ilanlar,

176 Davetiyeler Sipariş, Kurum içi, Bilgilendirme yazışmaları (memorandumlar), Araştırma ve veri toplama, Faaliyet sonucu,

177 Yazılı İletişim Araçlarının Kullanımı Faks (faximile) kullanımı: Faks, iki telefon hattı arasındaki yazılı ve resimli belge aktarımı sağlayabilen bir iletişim aracıdır. Sms kullanımı: (Short Message Service) En basit tanımıyla iki sistem arasındaki mesaj alış verişi sağlayan bir sistemdir. Bu iki cep telefonu arasında olabileceği gibi, bilgisayarlardan cep telefonuna mesaj şeklinde de uygulanabilmektedir.

178 * batarya (şarj) zayıf veya bitmiştir.
Cep telefonuna sms iletiminde doğabilecek bazı iletişim engelleri; * mesaj kaydedecek yeterli boş alan yoktur. * batarya (şarj) zayıf veya bitmiştir. * Kişinin bakmaya zamanı olmamıştır vs. Teleks kullanımı: Telefon hattından yazılı mesaj göndermeye yarayan bir araçtır. Gönderici özel bir klavye kullanarak mesajı yazar. Mesaj, alıcının cihazında özel kağıt üzerine kaydedilir.

179 Bilgisayar kullanımı: Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesaplamaları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) devrelerdir. Bilgisayar bu gün yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Örnek olarak; mimarlık-mühendislik, trafik, imalat, ticaret, eğitim, masaüstü yayıncılık vs. Bilgisayar üzerinden iletişim, iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Birincisi, bilgisayarlar arası, veri (data) transferi yoluyla gerçekleşen iletişimdir. Buna, teknik iletişim denilmektedir.

180 İkincisi de, bilgisayarlar üzerinden insanların kurduğu iletişimdir
İkincisi de, bilgisayarlar üzerinden insanların kurduğu iletişimdir. Buna da, sosyal iletişim denilmektedir. Bilgisayarlar arasında kurulan iletişim ağı (network) sistemleri çeşitli gruplara (türlere) ayrılır. Bu ağ türleri : LAN (local Area Network), Peer - to – peer network, Man (Metropolitan/Middle Area Network), WAN (Wide Area Network) şeklindedir.

181 LAN (local Area Network): Yerel ağ sistemidir
LAN (local Area Network): Yerel ağ sistemidir. Daha çok kısa mesafeler arasında iletişim sağlamak için ideal bir ağ sistemidir. Peer-to-peer Network: Bu tamamen yerel ağ sistemi içerisinde yer alan bir ağ yapısı biçimidir. Bilgisayarın bir grup içinde birbirini görmesi ve kaynakları paylaşması esnasına dayanır.

182 Man (Metropolitan /Middle Area Network):
Orta ölçekli ağ sistemidir. Bir kampus içerisinde ve ya şehir içerisinde yönlendirme, güçlendirme ve doğrulama işlemleri için yardımcı ağ aygıtlarına gereksinim duyan; bünyesinde birden çok LAN sistemini barındıran ve birbirine bağlayan ağ sistemidir. Bunlara da en güzel örnek, intranet sistemidir.

183 İnternet: Günümüzün ünlü www kısaltması ile ifade edilen internet, World Wide Web(‘in kısaltmasıdır ve “ dünyayı saran ağ ”ağ anlamına gelmektedir... Dünya üzerinde bilgi transferini sağlayan bir programdır. http (Hypertext Transfer Protokol) olarak adlandırılan bir protokol kullanmaktadır. Günümüzün en büyük ağ sistemidir. Birçok LAN ve WAN ‘ın birbirleriyle bağlanmasıyla her türlü ses, resim, yazı ve film gibi farklı şekillerdeki verileri etkileşimli (interaktif) ulaşmayı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir.

184 ile bilgisayarların birbirleri ile kurdukları iletişime denilmektedir.
İnternet modemler ve telefon hattı aracılığı ile bilgisayarların birbirleri ile kurdukları iletişime denilmektedir. Bilgisayarlar arası iletişim, bazı ortak diller (protokol paketleri) sayesinde gerçekleşir. Bu diller (haberleşme protokolleri), ortak diller olarak tanımlanabilecek iletişim kurallarını barındıran yazılımlardır. OSI (open Systems Interconnection) ve TCP/IP (transmission Control Protocol/ Internet Protocol) protokol paketleri, internet dediğimiz sınırsız dünyadaki iletişimi sağlamaktadırlar.

185 İnternette iletişim kurulacak kişi veya kurumların bir adresi, daha doğru ifadeyle, bir alan adı, domain adı (Domain Name System: DNS) vardır. Nasıl herkesin kendine ait bir telefon numarası var, aramak istediğimizde numarayı çeviriyoruz, aynı şekilde internette de, adres çubuğuna, ilgili kişi veya kurumun adresi yazıldığında ulaşılabilir. Bir domain name (adres), farklı bölümlerden ve her bölümde, kullanılan farklı kısaltmalardan oluşur. Önce bu internet adresleri kısaltmalarını tanıyalım.

186 Kısaltma kurum türü gov : Devlet kurumu org : Sivil örgütler/dernek vs. edu : Eğitim kurumu com : Ticari kuruluşlar mil : Askeri kurumlar int : Uluslar arası kurumlar

187 Bazı örnekler ele alarak internet adreslerini inceleyelim. Örneğin; adresini ele alalım. Bu ve bunun gibi adreslerin, en azından ne tür bir kuruma ait olduğunu söyleyebilirsiniz ve ya internette bir arama yaptınız. Yüzlerce binlerce internet adresi dökümü yaptı. Bu kısaltmaları bildiğinizde en azından ilgili olmayanları girip çıkarak zaman kaybetmezsiniz.

188 Ülke Kodu World Wide Web Kurum Türü Kurum Adı

189 Elektronik posta(e-posta): E-posta, İngilizce ‘’Elektronik mail’’kısaca olan kavramın, Türkçe karşılığı olan ifadedir. Türkçesi elektronik mektuptur. E-posta, hızlı ve güvenli bir şekilde kişilerin elektronik ortamda haberleşmelerini sağlayan bir servistir. Chat: İnternet ortamında yazarak, konuşarak ve görüntülü sohbet imkânı sağlayan sistemdir. Telnet: İnternet ağı üzerindeki bir bilgisayara uzaktan erişmek için geliştirilen servis.

190 İşitsel iletişim araçları, Temelde radyo ve telefon ile yaptığımız iletişimdir. Günümüzde bilgisayar üzerinde kurulan internet bağlantısı ile de işitsel iletişim kurulabilmektedir. Bu sistem temelinde de yine telefon vardır. TV görsel iletişim aracı olmakla birlikte bir yönüyle de, işitsel bir iletişim aracıdır. Radyo kullanımı: Radyo, çalışırken ve ancak kulakları ile dinlemek durumunda olanların vazgeçemedikleri bir iletişim aracıdır.

191 Günümüzde her zevke ve ihtiyaca yönelik yayın yapan yeterli sayıda radyo istasyonu vardır. Kişisel gelişimimizi sağlayacak, mesleki gelişime olanak veren, duygusal dünyamızı besleyecek ve ruhumuzu zenginleştirecek programlar dinleyebiliriz. Telefon kullanımı: Telefonun zaman kazandırma özelliği, onu vazgeçilmez yapmaktadır. Anında ve hızlı haberleşmeye olanak vermesi ve kişileri, farklı mekânda ve uzak diyarlarda olsalar da, aynı zamanda bir araya getirmesi, telefonun, en önemli avantajıdır.

192 Telefonla iletişimde yaşanan en önemli dezavantajı beden dili unsurlarından yoksun olmasıdır. Dolayısıyla iletişimin başarısız olma riski yüksektir. Biraz dikkatli olmalı ve tekrar ile bu dez avantajları ortadan kaldırmalıdır. Mobil(cep) telefonu kullanımı: Mobil telefonların, kişiler ve araçlar için kullanılanları mevcuttur. Kişisel olanlarına kısaca, cep telefonu, araçta kullanılanlarına da araç telefonu denilmektedir. Bu konuyla ilgili dr. İrfan Mısırlı, cep telefonlarıyla konuşma ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır.

193 Telefonu kolay ulaşılabilir bir yerde taşıyınız
Yemek yerken asla telefon görüşmesi yapmayınız Hem telefon hem de yanınızdakilerle aynı anda konuşmayınız Aradığınız kişiye kendiniz tanıtınız Karşı tarafın müsait olup olmadığını sorunuz Kimsenin telefon numarasını izin almadan başkalarına vermeyiniz. Teklif edilmedikçe başkalarının telefonlarını kullanmayınız ve cevaplamayınız. Otomobil kullanırken cep telefonu kullanmayınız.

194 Telesekreter: Telesekreter, arayan kişilerin seslerini kaydetmeye olanak tanıyan kayıt cihazlı telefondur. Sistem, iki kaset ile çalışmaktadır. Bunlardan biri telefon sahibin kendi sesi ile doldurduğu mesaj kaseti, diğeri ise, arayanın sesini kaydetmek için boştur. Bu kasetler, telesekreter için özel üretilmiş ve özel boyuttadır. Telsiz kullanımı: Telsiz, kablosuz telefondur. Günümüzde, hem boyutları küçüldü hem de iletim mesafesi arttı. Cep telefonundan ayrılan en önemli yönü, arayan ve aranan kişinin sıra ile konuşmasıdır.

195 Telekonferans: Teknolojik iletişim unsurlarını kullanarak birbirinden farklı iki veya daha fazla noktaya ses, görüntü veya ses ve görüntünün aynı anda bir noktadan diğer noktalara ulaştırılması işlemidir. Telekonferansta görüntü ve ses aynı anda tek yönlü veya 2 yönlü gidip gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı birbirleri arasında kilometrelerce uzak olan yerler arasında bile anında karşılıklı iletişim kurulabilmektedir.

196 Tele konferans içinde aldığı ve verdiği bilgiye göre ikiye ayrılmaktadır. 1. Audio konferans: Sadece ses alınır ve gönderilir. Danışma ve fikir alış verişlerinde kullanımı yararlıdır. Zaman kazandırır. 2. Video konferans: Aynı anda hem ses hem de görüntü gönderilmektedir.

197 ZAMAN VE MEKAN İTİBARIYLA İLETİŞİM
İş ve sosyal yaşamımız da insanlarla kurduğumuz iletişim,iki şekilde gerçekleşir: YÜZ YÜZE İLETİŞİM: iletişim aynı yerde ve zamanda kişilerin birbirlerini görerek ve duyarak kısaca,yüz yüze gerçekleştirdikleri iletişim biçimidir. Konuşma ve beden dilinden yaralanılır. Hem sözlü hem de sözsüz mesaj unsurları bir arada kullanıldığından en etkili iletişim tarzıdır. Bu nedenle “bir işi halletmek istiyorsan ziyaret et, olmasın istiyorsan telefon et” denir. Yüz yüze iletişim, ailede,okulda, işte, günlük hayatın içinde veya ders,panel ve özel toplantılar şeklinde gerçekleşebilir. Yüz yüze iletişim günümüzde sanal ortamlarda gerçekleşmektedir.

198 Mevlana : “AYNI DİLİ DEĞİL, AYNI DUYGULARI PAYLAŞANLAR ANLAŞABİLİR.”
UZAKTAN İLETİŞİM: iletişimin farklı yerde ancak aynı veya farklı zamanlarda, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak gerçekleşmesidir.

199 KULLANILAN KODLARA GÖRE İLETİŞİM
Dilli/sözlü ve dilsiz/sözsüz iletişim olarak ikiye ayrılır: 1-SÖZLÜ İLETİŞİM A-DİL İLE İLETİŞİM: Sözel unsurların kullanıldığı iletişimdir. Konuşma,mektup,telgraf vb. B-DİL ÖTESİ İLETİŞİM: Sesin kullanılması ile kurulan iletişimdir. 2-SÖZSÜZ İLETİŞİM: Beden dili, istemli ve istemsiz tüm davranışlarımızdan oluşur. Beden dili, daha çok duyguları belirtir. Bir anlamda iç dünyamızın bedenimiz aracılığı ile dışa yansımasıdır. KULLANILAN TEKNOLOJİYE GÖRE İLETİŞİM Telli ve telsiz iletişim diye ikiye ayrılır. Bir diğer ifade ile kablolu ve kablosuz iletişimdir.

200 KABLOLU (TELLİ) İLETİŞİM: İletişim araçlarının birbirlerine fiziksel bir kablo ile bağlanmasıyla oluşur. KABLOSUZ(TELSİZ) İLETİŞİM: Birden fazla iletişim aracının birbirine fiziksel bir bağlantı olmadan bağlanması şeklinde oluşur. UYDU İLE İLETİŞİM: Yeryüzüyle uydu arasında veya uydular kendi aralarında kurdukları kablosuz bir iletişimdir. Günümüzde uydu iletişimi ile ne yapmak istenmektedir ve neler yapılmaktadır.? Ulaşılması en zor olan noktaları bile yazı ses ve görüntü iletişimi yapabilmektedirler. İletişim türlerinin her birisinin ayrı ayrı kullanılmalarının en uygun olacağı yer,zaman ve durumlar vardır. İletişim araçlarının veya kanalının bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

201 Temel nokta her iletişim türünün uygun olabileceği özel durumların olduğu ve iletişimin kişiye ve durumlara özel olduğunu anlatmaktadır. Hangi iletişim türünü ve yöntemini kullanacağına karar vermesi yaratıcılıkla ilgilidir. Yöntemlerin bir kaçının bir arada kullanılması iletişimi daha etkili yapar. ANLAMAK VE ANLAŞILMAK İletişimin tek hedefi vardır: ‘Anlamak ve anlaşılmak’. ‘Anlam, sözcükte değil, söyleyenin veya dinleyenin zihnindedir’. Herkesin kendine özgü yapısı vardır. Bu nedenle kişiyi, tek ve benzersiz görmedikçe, onu anlamak için gerekli dikkat ve ilgi gösterilemez. Birinin anlamadan ona yardım edilemez. Kişiyi anlayabilmek, onun iç dünyasını karşısındakiyle paylaşabilmesinden geçer.

202 Teknolojik Araçlarla İletişim

203 1) İletişimde Kullanılan Teknolojik Araçların Önemi
İletişim araçları, mesajı kanal aracılığıyla aktarabilecek bir sinyale dönüştüren ,teknik ya da fiziksel bir nesnedir.Bu fiziksel nesneler arasında yapılan veri alış verişine de teknik iletişim denilmektedir.

204 Teknoloji ile sağlanan elektronik iletişimin iki önemli üstünlüğü bulunmaktadır.
1.Sürat 2.Doğruluk Çağdaşlık ,çağın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına sahip olmak ve onları etkin kullanmakla sağlanabilir.

205 2)İletişimde Kullanılan Teknolojik Araçlar ve Kullanımı

206 TELEFON

207 RADYO

208 BİLGİSAYAR

209

210

211 TELGRAF

212

213

214

215 TELEVİZYON

216 UYDULAR

217 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

218 F A X

219 TELETEXT

220 KABLOLU TV

221 ÇOKLU ORTAM

222 TELEX

223 TELSİZ

224 MASAÜSTÜ YAYINCILIK

225 Kablolu (Telli) İletişim
Kablosuz (Telsiz) İletişim

226 2.1)Sözel İletişim Araçları
A)Yazılı İletişim Araçları Toplumsal yaşamda kullanılan yazılı iletişim araçları; kart, mektup, davetiye, resmi olmayan mesaj ve notlar. İş yaşamında kullanılan yazılı iletişim araçları;resmi ve resmi olmayan mektuplar,bilgilendirme yazışmalar(memorandumlar),raporlar, sirküler,basın bülteni,gazete ve dergiler,kitap,kitapçık,broşür,ilanlar, davetiyeler…

227 Fax (Faximale) Kullanımı
Fax,iki telefon hattı arasındaki yazılı ve resimli belge aktarımı sağlayabilen bir iletişim aracıdır.

228 Fax cihazlarında gönderilen belgeleri alabilmek için her zaman yeterli miktarda özel amaçlı kağıt takılı olmalıdır. Fax makinaları telefon amaçlı veya fotokopi çekme amaçlıda kullanılabilirler.

229 Faxtan dolayı çeşitli iletişim kazaları yaşanabilir
Faxtan dolayı çeşitli iletişim kazaları yaşanabilir.Telefon hatlarındaki elektronik gürültü,çeşitli bilgilerin kaybolmasına yol açmıştır.Fax çıktılarında yazıların okunmaması gibi durumlarla da karşılaşılabilir.Tedbir olarak faksın tam okunur olup olmadığına dair geri bildirim yapılması istenmelidir.

230 Short massage servise=SMS
Sms Kullanımı Short massage servise=SMS İki sistem arasındaki mesaj alış verişi sağlayan bir sistemdir. Sms iletiminde doğabilecek engeller; *Mesaj kaydedecek boş alan olmaması *bataryanın zayıf ya da bitmiş olması *kişinin bakmaya zamanı olmaması

231 Teleks Kullanımı Telefon hattından yazılı mesaj göndermeye yarayan bir araçtır.

232 Gönderici özel bir klavye kullanarak mesaj yazar.

233 Mesaj alıcının cihazında özel kağıt üzerine kaydedilir.

234 Televizyon Kullanımı Mesaj ve mail gönderme ve alma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Doğabilecek sorun elektrik kesilmesidir.

235 Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar,uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen,mantıksal bağlantılara dayalı karar verip işlem yürüten makinedir.Bilgiyi işleyen bir aygıttır. Bilgisayar okur yazarlığı,bilgisayarı açıp kapama gibi bilgisayarın temel çalışma ilkelerini bilmenin yanında,ihtiyaç duyulan programları yardımsız kullanma becerisine sahip olmaktır.

236 İnternet, birçok bilgisayar sisteminin
Bilgisayarlar üzerinde iletişim iki şekilde gerçekleşebilmektedir.Birincisi teknik iletişim;bilgisayarlar arası veri(data)transferi yoluyla,ikincisi sosyal iletişim;bilgisayarlar üzerinde insanların kurduğu iletişimdir. İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu,dünya çapında bir iletişim ağıdır. Ağ(network),verileri paylaşmak amacıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanma sistemine denir.

237 Ağ Türleri 1.Lan(Local Area Network) Yerel ağ sistemidir.Örneğin;oda veya bina arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılır. 2.Peer-To-Peer Network Bilgisayarların bir grup içinde birbirini görmesi veya kaynakları paylaşması esasına dayanır.

238 3.Man(Metropolitan/Middle Area Network)
Orta ölçekli ağ sistemidir.Bünyesinde birçok Lan sistemini barındırır. 4.Wan(Wide Area Network) Geniş kapsamlı bir ağ sistemidir. Birden fazla Man sistemini birbirine bağlar.

239

240 İnternet www=World Wide Web=Dünyayı saran ağ En büyük ağ sistemidir.
Kısaltmalar Kurum türü gov Devlet kurumu org……………….Sivil örgütler/dernek edu……………......Eğitim kurumu com…………….….Ticari kuruluşlar mil……....….……...Askeri kurumlar int……………......Uluslar arası kurumlar

241 Elektronik posta(E-posta):E-posta hızlı ve güvenli bir şekilde kişilerin elektronik ortamda haberleşmesini sağlayan bir servistir. Chat:İnternet ortamında yazarak, konuşarak ve görüntülü sohbet imkanı sağlayan sistemdir. Telnet:İnternet ağı üzerindeki bir bilgisayara uzaktan erişmek için geliştirilen servis.

242 İşitsel İletişim Araçları

243 Radyo Kullanımı Kulakları ile dinlemek durumunda olanların vazgeçemedikleri bir iletişim aracıdır.Her zevke ve ihtiyaca yönelik yayın yapan radyo istasyonu vardır.

244 Telefon Kullanımı Anında ve hızlı haberleşmeye olanak sağlaması ,kişileri farklı mekan ve uzak diyarlarda olsalar da,aynı zamanda bir araya getirmesi telefonun en önemli avantajıdır. Dezavantajı ise beden dili unsurlarından yoksun olması.

245 Mobil(Cep)Telefonu Kullanımı
Kişisel olanlarına cep telefonu,araçta kullanılanlara da araç telefonu denir. Telefon kullanımında doğacak engellerden bazıları :müsait değilsinizdir,çevreden bir gürültü gelmektedir,yanınızdaki biri dikkatinizi dağıtacak şekilde hareket etmektedir…

246 Son teknoloji cep telefonu

247 Önceki yıllarda insanlar iletişimi duman ve kuş aracılığıyla sağlıyorlardı.

248 Telesekreter Telesekreter, arayan kişilerin seslerini (mesajlarını) kaydetmeyi sağlayan telefondur.Sistem iki kaset ile çalışmaktadır.Bunlardan biri telefon sahibinin kendi sesiyle doldurduğu mesaj(yönlendirme) kaseti,diğeri ise arayanın sesini kaydetmek için boştur.Bu kasetler telesekreter için özel üretilmiş ve özel boyuttadır.

249 Son teknoloji telesekreter

250 Telsizle konuşan bir adam hayal edin!

251 Telsiz Kullanımı Telsiz kablosuz telefondur.Cep telefonundan ayrılan en önemli yönü,arayan ve aranan kişinin sıra ile konuşmasıdır.Konuşan kişi,telsizdeki konuşma butonuna basarak konuşmalıdır.Basmadan konuşması durumunda konuşması karşıdan dinlenemez.Diğer bir önemli nokta da,konuşan konuşmasının bittiğini cümlenin sonunda kullanacağı “Tamam” sözcüğünü karşı tarafa iletir.”Tamam “ sözcüğünü kullanmadan dinlemeye geçilmemeli ve eller konuşma butonundan kaldırılmamalıdır.Dinlemeye geçen kişi elini butondan kaldırır ve dinler.”Tamam” sözcüğünü duymadan konuşmaya geçmez.Aynı anda elinde telsiz bulunan herkes yapılan konuşmaları duyar ve isterse konuşmaya katılabilir.

252 Deniz telsizleri

253 Uzun menzilli telsiz.

254 Telekonferans Teknolojik iletişim unsurlarını kullanarak birbirinden farklı iki veya daha fazla noktaya ses,görüntü veya ses ve görüntünün aynı anda bir noktadan diğer noktalara ulaştırılması işlemidir.Telekonferansta görüntü ve ses aynı anda tek yönlü veya iki yönlü gidip gelmektedir.

255

256 Telekonferans aldığı ve verdiği
bilgiye göre ; 1.Audio konferans:Sadece ses alınır ve gönderilir. 2.Video konferans:Aynı anda hem ses hem de görüntü gönderilmektedir.

257 Görsel İletişim Araçları

258

259 Teknoloji ilerledikçe bilgiye ulaşmamız hızlandıkça hızlanıyor
Teknoloji ilerledikçe bilgiye ulaşmamız hızlandıkça hızlanıyor.Fakat insanlar arasındaki mesafe ,o da aynı hızla birbirine yaklaşıyor mu acaba?

260

261

262 Görsel iletişim araçlarının en önemlisi televizyondur
Görsel iletişim araçlarının en önemlisi televizyondur.Bilgisayar da bir diğer görsel iletişim aracı konumundadır. Bilgisayar hem yazılı hem sözlü, aynı zamanda görsel iletişim amaçlı da kullanılmaktadır.Bilgisayar iletişime en büyük katkısını internet hizmetinin önemli bir aracı olarak yerine getirmektedir.İnternet hem bilgi kaynağı hem de interaktif özelliği sayesinde karşılıklı iletişim imkanı da sağlamaktadır.

263 Teknolojik Araçların İletişime Etkileri

264

265

266 WAP:Görüntülü cep telefonu imkanı sağlayan teknoloji.

267 VRS:Sesli olarak verilen mesaj, olarak internet üzerinden istenen her yere gönderme imkanı sağlayan sistem.

268 GPS:İşe gitmeden ev ortamında çalışma ve işletmenize ait bir aracın dünyanın neresinde olduğunu takip etmeye yarayan teknoloji.

269

270 ICT:Hareket halinde iken bile ‘bilgi iletişim teknolojisi’ içinde yaşamaya olanak tanıyan sistem.

271 Sağladığı Kolaylıklar
Teknolojik Araç ve Gereçlerin Sağladığı Kolaylıklar

272 Teknolojik Araç ve Gereçlerin Sağladığı Kolaylıklar
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler en çok iş dünyasına yaramıştır. Bu yolla alış veriş bilgisayarlaşmıştır. Tüketicilere her gün yeni ürünler hakkında yeni bilgiler, internet üzerinden ulaştırılacaktır. Bu da, maliyetleri düşürecektir. Aynı zamanda hızlı ve zaman kazandırıcı olacaktır.

273 E-posta yoluyla haberleşme, geleneksel mektuplaşmada kullanmaya alıştığımız birçok aracı bir anda ortadan kaldırmıştır. Örneğin; kağıt, kalem, zarf, silgi, pul, postacı ihtiyacı azalmış, bilgisayar ve telefon hattı ihtiyacı artmıştır.

274 Teknolojik Araç ve Gereçlerin İletişim Amaçlı Kullanımı
Her araç yerinde kullanıldığında kendinden beklenen yararı verebilir.

275 Yanlış kullanım alanları
İletişim araçları Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları İnternet *Haberleşme, *Araştırma, *İş ve program geliştirme, *Meslek gruplarıyla iletişim, *Reklam , satış ve pazarlama, *Gerekli bilgilere ulaşma, *Yeni dostluklar ve gerçek ilişkiler kurma. *Oyun oynamak,ahlak dışı davranışlar, *Yararsız mail trafiği, *Spam(istenmeyen,zararlı) mailler, *Şaka ve mizaha fazla dalma, *Bilinçsiz kullanım, *Sahte kişilik ve sahte ilişkiler, *Chat(sohbet) yapmak.

276 Yanlış kullanım alanları
İletişim araçları Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları Cep telefonu *Haberleşme, *İş görüşmeleri, *İş takibi, *İş görme ve gördürme, *Hızlı mesaj yollama. *Sıradan telefon ve sohbet aracı olarak kullanma, *Tiyatro,toplantı, sinema vb durumlarda açık bırakma, *Sokakta,toplu yaşam alanlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşma.

277 Yanlış kullanım alanları
İletişim araçları Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları Fax *Haberleşme, *İş amaçlı kullanım, *Sosyal amaçlı kullanım. *Radyo ve tv ‘den istek yapmak, *Şakalaşmak.

278 Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları
İletişim araçları Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları Telefon *Haberleşme, *Sosyal amaçlı iletişim, *İş ve üretim amaçlı, *Gerektiği zaman ve sürede *Çok uzun sohbet etmek, *Dedikodu yapmak, *Zamansız( arası)aramak.

279 Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları
İletişim araçları Doğru kullanım alanları Yanlış kullanım alanları Tv,radio *Yararlı bilgi edinmek, *Gelişmelerden haberdar olmak için izlemek, *Kişisel gelişim programlarını takip etmek, *İlgili meslek ve özel ilgi programları izlemek, *Kanal ve program seçerek izlemek, *Tüm fonksiyonlarını kullanmak(teletex). *Aşırı magazinel programlardan yararsız bilgi edinmek, *Seçemeden ilgili,ilgisiz her şeyi izlemek, *Sadece bir konuda tek kanalı zlemek, *Açılıştan kapanışa kadar sınırsız sürede izlemek, *Tüm fonksiyonlardan yararlanmamak *Bağımlılık derecesinde izlemek.

280 Teknolojinin Birey ve Toplumsal İletişime Etkileri
Modern teknoloji bir yandan bireyin yaşamına hız kazandırırken diğer yandan bazı değerleri beraberinde alıp götürür. Ev oturmalarındaki yüz yüze tatlı sohbetleri ve büyük baba ve ninelerin anlattığı masalların yerini televizyon aldı. Arkadaşlarla bir araya gelerek yapılan sıcak sohbetleri de, hiç tanımadığımız insanlarla yapılan sohbetler(chat) aldı.

281 İnternet gibi sınırsız bir dünya ile , az bilgi kadar aşırı bilgininde zarar verebileceği hatırlandı. Bir yandan bir bilgisayar ve telefon hattı aracılığıyla dünyaya ulaşma imkanı, sınırsız bilgi kullanımı ve paylaşımı; diğer yandan kopyacılık, kandırmaca ve sahtecilik, teknolojik yalnızlık…

282 “Teknolojide ilerleme kaçınılmazdır ve değişim hayatın doğasında vardır. Bunu durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Ancak önemli olan her tür teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde bir gerileme nedeni olmamasıdır. Ürettiğimiz makine ve teknolojinin esiri olmayalım. Evet teknoloji işimizi hızlandırıp kolaylaştırabilir ama “insan kardeşimiz olmadan, hiçbir şeyin değeri olmaz” gerçeğini unutmamalıyız. Önemli olan her tür teknik ve teknolojik aracı,”yararlı-zararlı dengesini” gözeterek kullanmaktır.

283 İLETİŞİMİN TEMEL KAVRALARI
ıletisim Tarihi ıletisim Tanımı ve Özellikleri ıletisim Amacı ve Önemi ıletisim Kapsamı ıletisim Ögeleri ıletisım Süreci

284 İletişim Tarihi İletişim insanlığın var olduğu ilk dönemlerden günümüze kadar hep vardı. Yaşamını sürdürmekte olan insanlar karşılaştıkları yaşama karşı sorunları çözmek için bir şekilde ortak çalışmak ve ortak çalışmak için de anlaşmak zorundaydılar.Örneğin; tarihin belirli dönemlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarına baktığımızda şunları görmekteyiz ; Ateş, duman, tamtamlar, kuşlar ve süvariler… Günümüzde ise haberleşmek için telefon, telgraf, faks, internet ve uydular kullanılmaktadır.

285 İletişim Tanımı ve Özellikleri
İletişim, dünya dillerinde, en çok anlamı olan sözcüklerden biridir. Dolayısıyla, iletişim kitaplarında veya iletişim konusu geçen her yerde farklı bir tanıma rastlamak mümkündür. Burada doğru olan, iletişimin tüm anlamlarını değil, kısa ve öz olan bazı tanımları paylaşmaktır. İletişim tanımlarından bazıları şöyledir:

286 Anlamları paylaşma ve ortak kılmaktır.
İletişim; Anlamları paylaşma ve ortak kılmaktır. Mesaj alıp gönderme, karşılıklı anlam alış verişi ve bir etkileşim sürecidir. Kişiler arası duygu ve düşünce alış verişidir, paylaşımdır. Nitelikleri ne olursa olsun iki sistem (makine veya herhangi iki canlı) arasındaki bilgi alış verişidir. Kişileri ve sistemleri ilişkilendiren süreçtir. Bilgi üretme (fikir yaratma), bunları organize etme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Kişileri ve sistemleri ilgilendiren bir süreçtir. Kaynak ve alıcı arasında, bir kanal aracılığı ile anlaşılabilir mesajların alınıp yollanması sanatıdır. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkasına aktarılmasıdır. Okuduğunu ve duyduğunu doğru anlamak ve düşüncelerini söz, yazı ve diğer yollarla doğru biçimde anlatılabilmektedir.

287 İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Richard ve arkadaşları, “iş iletişimi: Stratejiler ve Beceriler” adlı eserlerinde, iletişimin temel özelliklerini şu şekilde belirlemişlerdir:

288 İletişim açık, kısa , net ve doğrudan olmalıdır!
Richard ve arkadaşları ‘iş iletişimi: stratejiler ve beceriler ‘ adlı eserlerinde ,iletişimin temel özelliklerini şöyle belirlemişlerdir: İletişim: Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir,(kesintisizdir) Kaynak ve alıcı, kullanılan sembollere farklı anlamlar verebilirler, Sözlü ve sözsüz dil ile (sözcük, ses ve işaretlerle) gerçekleşir, Sözsüz iletişim duyu organlarıyla algılanabilir, Meydana geldiği ortamdan etkilenir, Geri bildirim gereksinimi gösteren çift yönlü bir eylemdir, Bunlara ilaven (Cooper, ‘98) : İletişim kişiye değil kişiyle yapılır, İletişim bir eylemdir ve bilgi ise içeriğidir, dolayısıyla iletişim bilgi alışverişi değildir,(duyguyu anlamaktır) İletişim tekrarlanamaz,(iletişimde ilk birkaç saniye önemlidir) Konuştuğumuz zaman mesajı bütünüyle dikkate alırız.(iletişim bir bütün değildir) Bir ingiliz ata sözü “ŞEYTAN DAHİ BİR İNSANIN AKLINDAN GEÇENİ ANLAYAMAZ” der. İletişim açık, kısa , net ve doğrudan olmalıdır!

289 “En uzak mesafe ne Afrika ’dır,
Ne Çin, Ne Hindistan, Ne Seyyareler(gezegenler) Ne de Yıldızlar geceleyin ışıldayan… En uzak mesafe, İki kafa arasındaki mesafedir Birbirini anlamayan…” C.YÜCEL

290 İLETİŞİMİN AMACI ve ÖNEMİ

291 İletişimin Amacı İletişimin temel amacı çevre üzerinde etki yaratmaktır.Tutum ve davranış değiştirmek ve geliştirmektir. Başka bir açıdan iletişimin temel amacı,ilişki kurmak ve geliştirmek,iş yapmak ve uyum içinde çalışarak sorun çözmektir. ‘insanın mutluluğu ,kendisiyle ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilme becerisinin sonucudur

292 Genel olarak iletişimin şu amaçlarla yapıldığı gözlenir:
Bilgilendirmek Olumlu İzlenim yaratma ve özendirme Eyleme geçirme Birlik, beraberlik sağlamak ve ortak çalışmaya yöneltmek İş yaşamında daha verimli ve kaliteli sonuçlar alabilmek Sosyal amaçlar

293 ‘İletişim hem kişisel hem de toplumsal bir süreçtir’
İletişim ,insan ilişkilerinin ana unsurudur ve paylaşmak demektir. İletişim ekonomik yaşam için önemlidir. İletişim bilincin gelişmesi,kişisel bütünlük ve ruh sağlığımız için önemlidir. İletişim hayatımızı oluşturan zamanın en çok harcandığı faaliyettir. İletişim çatışmalarını çözmeden doyumlu bir yaşam sürdürmek olanaksızdır. KURDUĞUMUZ İLETİŞİMİN KALİTESİ , YAŞAMIMIZIN KALİTESİNİ BELİRLER !  Bir insan günün 2/3 ‘ünü iletişime ayırır,bu 16 saatlik dilimin iletişim araçlarına göre dağılımı oransal ve saat olarak şöyle gösterilebilir: İletişim Türü(oransal olarak) İletişim Türü(saat olarak) Yazma % 9 Okuma % 16 Konuşma %30 Dinleme %45 Yazma ,5 saat Okuma saat Konuşma ,5 saat Dinleme saat

294 İLETİŞİM KAPSAMI VE VARSAYIMLARI
İletişim çeşitli yollarla gerçekleşir. Bunlar; yazıyla, okumayla, dinlemeyle, konuşmayla, hareket ve hareketsizlikle yani simgelerle meydana gelir. İyi bir iletişimci olmak isteyen bir kişi bu beş alanda kendini geliştirmelidir.

295 İLETİŞİM VARSAYIMLAR Watzlawick , Beavin ve Jackson beş temel iletişim varsayımını belirlemiştir. 1.iletişim kurmamak olanaksızdır.(hareket ve hareketsizlik , her şeyin bir anlamı vardır) 2.İletişimin içerik ve ilişki düzeyleri vardır.(ne yapıyon? Ne yapıyorsunuz?) 3.Mesaj alışverişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır 4.Mesajlar sözlü ve sözsüz iki tiptir 5.İletişim kuran kişiler ya eşit ya da eşit olmayan ilişkiler içindedir(ben saygıdeğerim karşımdaki de öyle / ben değerliyim o ise beş para etmez)

296 İletişim öğeleri 1-Kaynak (mesajı gönderen) 2-Mesaj (ileti)
3-Kanal(Mesajın ietildiği yol) 4-Alıcı (mesajı alan, hedef)

297 Kaynak: Bir duygu , düşünce fikri olan ve bunları paylaşma durumunda olan kişi veya canlıdır.Mesajı ileten! Mesaj : (ileti) Mesaj, paylaşılacak bir duygu, düşünce,istek ve bilginin söz yazı ya da simgesel olarak ifadesidir. Kanal: Mesajın iletildiği yoldur. Alıcı: Mesajı alan hedef varlıktır. Alıcı bir tek olabileceği gibi birden fazla da olabilir.

298 İLETİŞİM SÜRECİ

299 Nasıl iletişim kurarız

300 PROF.DR..DOĞAN CÜCELOGLU
“İletişimin olabilmesi için iki canlının varlığı ve bunların birbirlerinin farkına varmış olmaları gerekir.” PROF.DR..DOĞAN CÜCELOGLU

301

302 İletişim sürecinin (Aşamaları)
Bilgi,duygu ve düşüncenin tanımlanması Gönderici kişi ya da kurumun bilgiyi kodlaması Gönderme Alıcı ve mesajı alma Kod çözümü(deşifreleme) Eylem Tepki(Geri bildirim),kaynağın mesajına verilen tepkiler

303 BAŞARILI MESAJ GÖNDERMENİN AŞAMALARI :)

304 Başarılı bir mesaj göndermenin üç aşaması vardır
Mesajın hazırlanması Mesajın iletilmesi Mesajın anlaşıldığının teyidi.

305 Mesajın(İletilmesi)Hazırlanması

306 TAM BİR MESAJ NASIL HAZIRLANIR
1K

307 NE? NEDEN? NE ZAMAN? NASIL? NEREDE? KİM
Ne elde etmek istiyorum?/Ne oldu? Neden yapılmalı?/Neden oldu? Ne zaman yapmalı?/Ne zaman oldu? Nasıl yapılmalı?(yöntem)/Nasıl oldu Nerede yapılmalı?/Nerede oldu? Kim yapmalı?/Kim söyledi/yaptı?

308 Yüz yüze iletişimde mesajı doğru hazırlamak

309 Mesajın konusu ne? Mesajın dayandığı bilgiler hangileri? Mesaj sizin için neden önemli? Mesaj alıcı için neden önemli? Mesaj şirket için neden önemli? Mesajın alıcıya ne yararı olacak

310 YAZILI İLETİŞİMDE MESAJI DOĞRU HAZIRLAMA

311 DURUM SONUÇ KARAR EYLEM NEZAKET

312 DURUM YAZININ KONUSU VE OLAYLARI ÖZETLEYİN.

313 SONUÇ OLAYLARIN GELİŞİMİ VE BUNDAN DOĞAN PROBLEM VE SORUNU AÇIKLAYIN.

314 KARAR OLANAKLI BİR ÇÖZÜM ÖNERİN

315 EYLEM SİZİN YAPACAĞINIZ YA DA yazıyı ALACAK KİŞİDEN YAPMASINI BEKLEDİĞİNİZ ŞEY.

316 NEZAKET MEKTUPU GÖNDEREN KİŞİYE YA DA KURULUŞA KIZGIN OLSANIZ BİLE,OLGULARLA SINIRLI KALMALISINIZ.DUYGUSAL KELİMELER KULLANILIR YA DA KARŞINIZDAKİNE HAKARET EDERSENİZ,OLUMLU CEVAP ALMA ŞANSINIZI ORTADAN KALDIRIRSINIZ.

317 Mesajın Alıcıya Uyarlanması

318 ASLINDA İKİ GRUBA AYRILIR
BİLGİ ALICI GEREKSİNİMLERİNE VE ALICININ ALGILAMA DÜZEYİNE GÖRE BELİRLENİR, AKTARMA TARZI BELİRLENİR.

319 Mesaj iletim yönteminin belirlenmesi
Güvenebilirlik Alıcı Alıcı ile olan samimiyet Formaliteler Amaca uygunluk Gizlilik Maliyet Hız Verilen bilginin yoğunluğu ve karmaşıklığı Sonuç

320 Mesajın İletilmesi

321 Sözcükler Sesler Sözel olmayan mesaj unsurları

322 Mesajın iletilmesi aşamasında da ve sonra yapılması gerekenler :
Alıcı mesaj almaya hazır mı?Dikkat çekildi mi?Yer ve zaman uygun mu?Dikkat dağıtıcı şeyler var mı? Mesajı konusunu özetleyin.Genel kapsam hakkında dinleyicinin kısa bir bilgisi olur. Mesaj hedefin dikkati çekecek ve hedef tarafından kabul edilecek şekilde hazırlanmalı.Yazılı iletişimde şekil esasları yerine getirilmelidir. Mesaj,konu hakkında temel bilgileri verilmelidir.Neden belirtir ve açıklamalar içerir.

323 Mesaj ,konusunun,alıcı için neden önemli olduğunu açıklar
Mesaj ,konusunun,alıcı için neden önemli olduğunu açıklar.Böylece kaynak açısından da,önemli kavranmış olur. Mesaj,konusunun hedef için neden yararlı olduğu ve nerede kullanılabileceğini açıklar.Bu onlar motive eder. Mesaj alıcıya,doğrudan iletilmelidir.Araya konulan her kişi ve kanal mesajı bozabilir. Yüz yüze iletişimde,mesaj,beden dili ile desteklenmelidir. Mesajın istenen şekilde iletilip iletilmediği,istenen şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı ve istenen hareketi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.Geri bildirim istenmelidir.

324 Mesajın Anlaşıldığının Teyidi: alıcı tepkisine ‘geri bildirim’denir.

325 Bizce açık olan mesajın karşı tarafca anlaşılamaması.
Zaman alması ve gereksiz olarak düşünülmesidir.

326 “lütfen olumlu veya olumsuz düşünclerinizi bildiriniz”
PRF.DR.TEVFİK ÖZLÜ

327 Frances Bee ve arkadaşı Roland’a göre yapıcı geri bildirim yapmanın 10 yolu vardır bunlar;

328 1)Var olan durumu inceleyin
1)Var olan durumu inceleyin.Mevcut durumda neyin neden değişmesi gerektiğini belirleyin. 2)Elde etmek istediğiniz sonuçları ve amaçları belirleyin 3)Geri bildirim almaya açıklık:Herkesin geri bildirim karşısındaki tutumu farklı olmaktır.Genel tutumlar şu şekilde olmaktadır;geri bildirim almaya istekli olanlar, çekingen davrananlar ve sadece bir defada bir geri bildirim alanlar. 4)Uygun ortamı oluşturmak:Bunun için karşılıklı,güven,saygı, ve açıklığın olması gerekmektedir.

329 5)Etkili iletişim kurma.İletişim becerileri kullanılmalı.
6)Değişmesini istediğiniz davranışı tanımlayın, 7)İstenen davranışı tarif edin,somut olun 8)Birlikte çözüm arayın 9)İyi olanın üzerine yoğunlaşın.Olumsuz alanlara yöneldiğiniz kadar ve olumlu olana da yoğunlaşın 10)Onay alma:Değişime karar verecek olan kişinin kendisidir.

330 Geri bildirimsiz bir iletişim, tek taraflı ve zevksizdir
Geri bildirimsiz bir iletişim, tek taraflı ve zevksizdir.Hiç bir şey yaptığımız işlerin sonuçlarından habersiz olmak kadar daha acı veremez.

331 KONU: İLETİŞİMİN AMACI VE ÖNEMİ

332 İLETİŞİMİN AMACI İletişimin temel amacı çevre üzerinde etki yaratmaktır. Tutum ve davranış değiştirmek ve geliştirmektir. Başka bir açıdan iletişimin temel amacı, ilişki kurmak ve geliştirmek,iş yapmak ve uyum içinde çalışarak sorun çözmektir.

333 Genel olarak iletişimin şu amaçlarla yapıldığı gözlenir:
Bilgilendirmek Olumlu izlenim yaratma ve özendirme Birlik, beraberlik sağlamak ve ortak çalışmaya yöneltmek İş yaşamında daha verimli ve kaliteli sonuçlar alabilmek Sosyal amaçlar

334 İletişimin Türü(oransal olarak) İletişimin Türü(saat olarak)
İletişimin Önemi İletişim, insan ilişkilerinin ana unsurudur ve paylaşmak demektir. İletişim ekonomik yaşam için önemlidir. İletişim bilincin gelişmesi, kişisel bütünlük ve ruh sağlığımız için önemlidir. İletişimin hayatımızı oluşturan zamanın en çok harcandığı faaliyettir. İletişimin Türü(oransal olarak) İletişimin Türü(saat olarak) Yazma %9 Okuma %16 Konuşma %30 Dinleme %45 Yazma saat Okuma saat Konuşma saat Dinleme saat

335 İLETİŞİM KAPSAMI VE VARSAYIMLARI
İletişimin çeşitli yollarla gerçekleşir Bunlar; Yazıyla okumayla dinlemeyle konuşma hareket ve hareketsizlikle yani simgelerle meydana gelir. İyi bir iletişimci olmak isteyen bir kişi bu beş alanda kendini geliştirmelidir.

336 İLETİŞİM ÖĞELERİ 1-Kaynak(mesajı gönderen) 2-Mesaj(ileti)
3-Alıcı(mesajı alan,hedef)

337 Kaynak: bir duygu bir düşünce fikri olan ve bu fikri paylaşma durumunda olan canlıdır.
Mesaj: mesaj, paylaşılacak bir duygu, düşünce, istek ve bilginin söz yazı yada simgesel olarak ifade edilmesidir. Alıcı: mesajı alan hedef varlıktır. Alıcı bir tek olabileceği gibi birden fazlada olabilir.

338 İLETİŞİM SÜRECİ Nasıl iletişim kurarız?
‘’iletişimin olabilmesi için iki canlının varlığı ve bunların birbirlerinin farkına varmış olmaları gerekir.’’ PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU

339 İletişim sürecinin aşamaları
Bilgi, duygu ve düşüncenin tanımlanması Gönderici kişi ya da kurumun bilgiyi kodlaması Gönderme Alıcı ve mesajı alma Kod çözümü(deşifreleme) Eylem Tepki(geri bildirim), kaynağın mesajına verilen tepkiler.

340 BAŞARILI MESAJ GÖNDERMENİN AŞAMALARI
SÖZSÜZ UNSURLAR : %55 SES : %38 SÖZ : %7

341 Başarılı bir mesaj göndermenin üç aşaması vardır
Mesajın hazırlanması Mesajın iletilmesi Mesajın anlaşıldığının teyidi

342 MESAJIN(İLETİLMESİ) HAZIRLANMASI
TAM BİR MESAJ NASIL HAZIRLANIR ? 5N 1K

343 NE? —→ Ne elde etmek istiyorum?/Ne oldu?
NEDEN? —→ Neden yapılmalı?/Neden olmalı? NE ZAMAN? → Ne zaman yapılmalı?/Ne zaman olmalı? NASIL? ——→ Nasıl yapılmalı?/Nasıl oldu? NEREDE? → Nerede yapılmalı?/nerede oldu? KİM? ——→ Kim yapmalı?/Kim söylemeli?/Kim yaptı?

344 Yüz yüze iletişimde mesajı doğru hazırlamak İLETİŞİM VARSAYIMLARI
Watzlawick, Beavin ve Jackson beş temel iletişim varsayımını belirlemiştir. 1.iletişim kurmamak olanaksızdır. 2. iletişimin içerik ve ilişki düzeyleri vardır. 3.mesaj alış-verişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır. 4.mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iki tiptir. 5.iletişim kuran kişiler ya eşit olmayan ilişkiler içindedir.

345 YAZILI İLETİŞİMDE MESAJI DOĞRU HAZIRLAMA
Mesajın konusu ne ? Mesajın dayandığı bilgiler hangileri ? Mesaj sizin için neden önemli ? Mesaj alıcı için neden önemli ? Mesaj şirket için neden önemli ? Mesajın alıcıya ne yararı olacak ?

346 DURUM mektubun konusunu ve olayları özetleyin
SONUÇ KARAR EYLEM NEZAKET

347 SONUÇ OLAYLARIN GELİŞİMİ VE BUNDAN DOĞAN PROBLEM VE SORUNU AÇIKLAYIN
KARAR OLANAKLI BİR ÇÖZÜM ÖNERİN

348 EYLEM SİZİN YAPACAĞINIZ YA DA MEKTUBU ALACAK KİŞİDEN YAPMASINI BEKLEDİĞİNİZ ŞEY. NEZAKET MEKTUBU GÖNDEREN KİŞİYE YA DA KURULUŞA KIZGIN OLSANIZ BİLE, OLGULARLA SINIRLI KALMALISINIZ. DUYGUSAL KELİMELER KULLANILIR YA DA KARŞINIZDAKİNE HAKARET EDERSENİZ, OLUMLU CEVAP ALMA ŞANSINIZI ORTADAN KALDIRIRSINIZ

349 MESAJIN ALICIYA UYARLANMASI
ASLINDA İKİYE AYRILIR 1. BİLGİNİN ALICI GEREKSİNİMLERİNE VE ALICININ ALGILAMA DÜZEYİNE GÖRE. 2. AKTARMA TARZI

350 MESAJ İLETİM YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
Güvenebilirlik Alıcı Alıcı ile olan samimiyet Formaliteler Amaca uygunluk Gizlilik Maliyet Hız Verilen bilginin yoğunluk ve karmaşıklığı sonuç

351 Mesajın iletilmesi Sözcükler Sesler Sözel olmayan mesaj unsurları

352 Mesajın iletilmesi aşamasında da ve sonra yapılması gerekenler:
Alıcı mesaj almaya hazır mı? Dikkat çekildi mi? Yer ve zaman uygun mu? Dikkat dağıtıcı şeyler var mı? Mesajın konusunu özetleyin. Genel kapsam hakkında dinleyicinin kısa bir bilgisi olur. Mesaj mesaj hedefin dikkatini çekecek ve hedef tarafından kabul edilecek şekilde hazırlanmalı. Yazılı iletişimde şekil esasları yerine getirilmelidir. Mesaj, konu hakkında temel bilgileri verilmelidir. Neden belirtir ve açıklama içerir.

353 Mesaj, konusunun, alıcı için neden önemli olduğunu açıklar
Mesaj, konusunun, alıcı için neden önemli olduğunu açıklar. Böylece kaynak açısından da önemi kavranmış olur. Mesaj, konusunun hedef için neden yararlı olduğunu ve nerede kullanılabileceğini açıklar. Bu onları motive eder. Mesaj alıcı, doğrudan iletilmelidir. Araya konulan her kişi ve kanal mesajı bozabilir. Yüz yüze iletişimde, mesaj, beden dili ile desteklenmelidir. Mesajın istenen şekilde iletilip iletilmediği, istenen şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı ve istenen hareketi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Geri bildirim istenmelidir.

354 Mesajın Anlaşıldığının Teyidi
Bizce açık olan mesajın karşı tarafça anlaşılamaması. Zaman alması ve gereksiz olarak düşünülmesidir. ‘’lütfen olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi bildiriniz.’’ PRF. DR. TEVFİK ÖZLÜ

355 Frances Bee yapıcı geri bildirim yapmanın 10 yolu vardır bunlar:

356 1. Var olan durumu inceleyin
1. Var olan durumu inceleyin. Mevcut durumda neyin neden değişmesi gerektiğini belirleyin. 2. Elde etmek istediğiniz sonuçlar ve amaçları belirleyin 3. Geri bildirim almaya açıklık: Herkesin geri bildirim karşısındaki tutumu farklı olmaktır. Genel tutumlar şu şekildedir; geri bildirim almaya istekli olanlar çekingen davrananlar ve sadece bir defada bir gerilim bildirim alanlar. 4. Uygun ortamı oluşturmak: Bunun için karşılıklı, güven, saygı ve açıklığın olması gerekmektedir.

357 5. Etkili iletişim kurma. İletişim becerileri kullanılmalı. 6
5. Etkili iletişim kurma. İletişim becerileri kullanılmalı. 6. Değişmesini istediğiniz davranışı tanımlayın. 7. İstenen davranışı tarif edin, somut olun 8. Birlikte çözüm arayın 9. iyi olanın üzerine yoğunlaşın. Olumsuz olanlara yöneldiğiniz kadar ve olumlu olana da yoğunlaşın 10. Onay alma: Değişime karar verecek olan kişinin kendisidir.


"İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları