Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duyuşsal Alan. Daha çok ö ğ rencilerin psikolojik durumuyla ilgili hedefleri içerir.  Alma  Tepkide bulunma  De ğ er verme  Örgütleme  Nitelenmişlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duyuşsal Alan. Daha çok ö ğ rencilerin psikolojik durumuyla ilgili hedefleri içerir.  Alma  Tepkide bulunma  De ğ er verme  Örgütleme  Nitelenmişlik."— Sunum transkripti:

1 Duyuşsal Alan

2 Daha çok ö ğ rencilerin psikolojik durumuyla ilgili hedefleri içerir.  Alma  Tepkide bulunma  De ğ er verme  Örgütleme  Nitelenmişlik

3 ALMA Belli bir olayı fark etme istedi ğ idir.Üç alt düzeyi vardır.  Farkında olma(Uyarıcıları fark etme konusudur)  Almaya isteklilik(Uyarıcıyı reddetmeme söz konusudur.)  Kontrollü-seçici dikkat (Uyarıcılar arasında seçici olunur ve seçilene odaklanılır.)

4 Tepkide bulunma Bu aşamada tepki gösterme söz konusudur.Deneyimlerin sonucu olarak yeni davranışlarda bulunulur.Üç alt düzeyi vardır.  Tepkide uysallık( Olaya razı olma söz konusudur.)  Tepkide isteklilik ( Gönüllü olarak aktivitelere katılır.)  Tepkide doyum ( Zevk alma,mutluluk söz konusudur.)

5 De ğ er verme Bir şeyin de ğ erini kabul edip ona kuvvetli ba ğ gösterir.Üç alt düzeyi vardır.  Bir de ğ eri kabullenme (De ğ eri kabullenip önem verir.)  Bir de ğ eri tercih etme(Birini di ğ erine ye ğ leme.)  Bir de ğ ere adanmışlık (Üst seviyede inanç ve kesinlik içerir, ona ba ğ lılık söz konusudur.)

6 örgütleme Birey di ğ er insanları organize etme davranışlılı ğ ı gösterir. İ ki alt düzeyi vardır.  Bir de ğ eri kavramsallaştırma (Benimsenen de ğ ere yeni bir anlam verir.)  Bir de ğ er sistemini örgütleme ( Bireyin bir yaşam felsefesi oluşturması beklenir.)

7 nitelenmişlik Bireyin ömrü süresince geliştirdi ğ i, kendisine ait bir de ğ er sistemi oluşturur. İ ki alt düzeyi vardır.  Davranış ölçüt haline getirme (De ğ erle tutarlılık gösteren bir davranışın gösterilmesi.)  Karakterlenme(Birey de ğ erlerle özdeşleşmiştir.)

8 Hazırlayanlar Berna Tiryaki Pelin Şahin Kübra Eyüpo ğ lu Selinay Karayılan Filiz Saray Gizem sülü İ smihan Kılıç


"Duyuşsal Alan. Daha çok ö ğ rencilerin psikolojik durumuyla ilgili hedefleri içerir.  Alma  Tepkide bulunma  De ğ er verme  Örgütleme  Nitelenmişlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları