Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 1 TÜRKİYE’NİN FP6’daki KONUMU ve TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ Prof. Dr. Faruk ARINÇ ÇP Ulusal Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 1 TÜRKİYE’NİN FP6’daki KONUMU ve TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ Prof. Dr. Faruk ARINÇ ÇP Ulusal Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 1 TÜRKİYE’NİN FP6’daki KONUMU ve TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ Prof. Dr. Faruk ARINÇ ÇP Ulusal Koordinatörü TÜBİTAK – FP6 Koordinasyon Ofisi Tel : 312. 427 2302 Faks: 312. 427 4024 Web: http://www.fp6.org.trhttp://www.fp6.org.tr

2 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 2 AB’de Bilimsel ve Teknolojik Durum

3 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 3 AB’de Bilimsel ve Teknolojik Durum Etkinlikler açısından dünyanın önde gelen üç bölgesinden biri Etkinliklerin düzeyi açısından ABD ve Japonya’ya göre önemli eksiklikler var. Bölgedeki etkinlikler ülkeye göre önemli farklılıklar gösteriyor; ülkeler arasında koordinasyon yetersiz; bu nedenle gereksiz tekrarlar var. Bölgede, gelişmenin motoru olarak değerlendirilen yenilikçi firmalar, yeterli sayıda kurulmuyor ve gelişmiyor. Yetenekli araştırmacılar Avrupa dışına kaybediliyor Teknoloji yoğun KOBİ’ler Ar-Ge için yeterli kaynak bulamıyor Fikri mülkiyetin korunması konusunda yeterli bilinçlenme yok

4 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 4 GERD (%) GERD Büyüme (%, 1995-2001) AB1.940.6 ABD2.801.7 JP2.981.8 TR0.640.21 Not: 2000 yılında AB, ABD’ye göre Ar-Ge’ye 121 milyar Euro daha az harcama yapmıştır. Ar-Ge Yoğunluğu Ar-Ge’de Ö.S. Payı (%) Ar-Ge’de Ö.S. Payı’nın Yıllık Büyümesi (%, 1995-1999) AB56.31.3 ABD66.21.4 JP72.4-0.3 TR42.9? Ar-Ge’de Özel Sektör Payı

5 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 5 Ar-Ge İnsan Kaynakları Sektörlere Göre Dağılım, % ÖzelKamuÜniversite AB501434 ABD83 411 JP66 227 TR161173 Bin Kişide Ar-Ge Personeli Büyüme Hızı (%, 1991-1999) AB5.3619 ABD8.6616 JP9.726 TR1.00? Ar-Ge İnsan Yoğunluğu

6 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 6 Yayın Payları (2001, %) Büyüme (1995-1999, %) Araştırıcı Başına Yayın AB37.52.31.18 ABD31.5-3.00.84 JP10.0?0.46 TR3.40?0.11 Bilimsel Performans AB PatentiABD Patenti Milyon Kişiye Düşen (2001) Yıllık Büyüme (%) Milyon Kişiye Düşen (2001) Yıllık Büyüme (%) AB15412.5809.8 ABD16211.63168.0 JP17512.52657.4 Teknolojik Performans

7 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 7  ABD ve Japonya karşısında, AB’nin rekabet gücü zayıftır.  AB’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan (GSYİH) AR- GE’ye ayrılan pay az: Japonya = % 3,0 ABD = % 2,6 Avrupa = % 1,9 Türkiye = % 0,6  Bilimsel çalışmaların (ticari ürün üretme, sosyal sorunlara çözüm getirme ve topluma geri besleme açılarından) katma değeri yetersizdir.  Araştırmalar bir bütünlük içinde yürütülemiyor (dağınıklık, parçalanmışlık) AB’nin kabul ettiği gerçekler

8 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 8 Mart 2000, Lizbon Zirvesi kararı: Bilimsel ve teknolojik AR-GE felsefemizi değiştirmeliyiz. Yeni felsefemizi “Avrupa Araştırma Alanı” (ERA: European Research Area) başlıklı yeni bir proje kapsamında planlayalım! Bu projenin uygulama aracı olarak da, Altıncı Çerçeve Programı’nı (6ÇP=FP6) kullanalım! Özet: : FP6, AB’nin DÜNYA GÜCÜ OLMA AMACININ BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARACIDIR Bu gerçekleri kabullenen AB’nin

9 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 9 Siyasi güç Ekonomik güçBilimsel / teknolojik güç (ERA FP6) (Bizlerin fırst eşitliğine tam anlamıyla açık tek kapı) AB’nin hedefi nedir?

10 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 10 2000 LİZBON ZİRVESİ KARARINA GÖRE  2010 Yılı Hedefleri:  AB’yi, dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu haline getirmek;  GSYİH’dan AR-GE’ye ayrılan payı %3’e çıkartmak.

11 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 11 ERA’nın ANA FELSEFESİ  Ekonomik ve toplumsal katma değer getirecek projelere öncelik verilecek;  Öncelikli araştırma alanları belirlenecek;  Kaynakların rasyonel kullanımı sağlanacak;  Kritik kütle ve altyapı olanaklarının bütünleştirilmesi sağlanacak;  Etkin inovasyon (yaratıcılık) sistemi geliştirilecek;  Araştırmacı dolaşımı teşvik edilecek;  KOBİ’lere destek verilecek.

12 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 12 FP6’ya KATILMANIN YARARLARI  AB ekonomik gücünün bir parçası olmak;  Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu ve sanayi kuruluşları (KOBİ’ler) arasında işbirliği ile kritik araştırmacı kütlesi oluşturmak;  Türkiye’nin AR-GE etkinliklerini finanse edecek uluslararası yeni kaynaklar bulmak;  Stratejik ortaklıklar oluşturarak Avrupa ile olan iş hacmimizi büyütmek.

13 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 13 Bir Diğer Önemli Yarar TÜRKİYE’DEKİ ARAŞTIRMA KAVRAMINI VE YAKLAŞIMINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRME VE YAPILANDIRMADA ÖRNEK TEŞKİL ETME Yani: Avrupa Araştırma Alanı felsefesini Türkiye Araştırma Alanı felsefesine dönüştürme. Yani: Topluma getirisi olan bütünleştirilmiş araştırma yaklaşımı.

14 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 14 6. Çerçeve Programı: Bazı Bilgiler Toplam bütçe = 17,5 Milyar € KOBİ’lere büyük çapta teşvik var [Öncelikli alanlarda toplam bütçenin %15 kadarı (1700 M€) KOBİ’lerce kullanılmalı ve ayrıca özel destek verilmeli (430 M€) ] Üniversite ile işbirliğini teşvik var. Kadın araştırmacıyı teşvik var (hedef % 40)

15 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 15 ÇERÇEVE PROGRAMLARI FP6 : Kasım 2002 – Kasım 2006 FP7 : 2007 – 2010 Toplam Bütçe : 17,5 miyar € (Bunun 16,27 MM€ 6 ÇP, 1,23 milyar € EURATOM) Türkiye katkısı: 250 M€ (%1,5)

16 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 16 ÇERÇEVE PROGRAMLARI 33 ülke (1 Mayıs 2004 sonrası) – 25 Üye Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum K., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya) – 3 Aday Ülke (Bulgaristan, Romanya, Türkiye) – 5 Asosiye Ülke (İsrail, İsviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein)

17 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 17 6. ÇERÇEVE PROGRAMI UYGULAMA ARAÇLARI (INSTRUMENTS) Yeni Araçlar: –Bütünleştirilmiş Projeler – Integrated Projects, IP –Mükemmeliyet Ağları – Networks of Excellence, NoE –Ulusal Programların Ortak Uygulanması – Joint implementation of the national programmes (Article 169 of the EU Treaty) Geleneksel Araçlar: –Özel Hedefli Araştırma Projeleri – Specific Targetted Research Projects, STREP –Eşgüdüm Etkinlikleri – Coordination Actions, CA –Özel Destek Etkinlikleri – Specific Support Actions, SSA

18 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 18 Uygulama Araçları AraçAmaçTemel ÇıktıÖlçek IPDevam eden araştırma BilgiYüksek NoEParçaları birleştirmek YapılandırmaYüksek STREPAraştırmaBilgiOrta-Düşük CAKoordinasyon Düşük SSADestek Düşük

19 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 19 (FP6’YA GÖRE) KOBİLER: Gelişen ekonominin motoru görevini üstlenirler; Yeni ürün ve teknoloji geliştirmede önemli rol oynarlar. İnovasyon üretirler; Alt yüklenici olarak, büyük firmaların rekabet yeteneğini desteklerler; İş alanı yaratırlar.

20 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 20 Araştırıcılar KOBİlerle nasıl işbirliği yapabilirler? FP6’da bu amaçlı KOBİ Özel Programı Yatay Araştırma Alanı (Horizontal Activity) Bu özel programda KOBİ’lerin gereksindiği alanlarda [öncelikli alan olup olmadığına bakılmaksızın bütün Bilim ve Teknoloji Alanlarında] araştırma yapılabilir.

21 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 21 1. ERA’YI BÜTÜNLEŞTİRME (13,345 M€) ÖNCELİKLİ ALANLAR (11,285 M€) (%15 KOBİ lere) ÖZEL ETKİNLİKLER (1,300 M € ) LIFE - Life sciences, genomics & biotechnology for health (2.255 M€) NEST - Supporting policies & anticipating S&T needs (555 M€) IST - Information society technologies (3,625 M€) NANO - Nanotechnologies, materials & new production technologies (1,300M€) SME - Horizontal SME Activites (430 M€) AERO - Aeronautics & space (1,075 M€) FOOD - Food quality & safety (685 M€) INCO - International cooperation activities (315 M€) SUSTAIN - Sustainable development, global change & ecoystems (2,120M€) SOCIETY - Citizens and governance in a knowledge- based society (225 M€) JRC - JRC activities (760 M€) AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2003-2006)

22 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 22 2. ERA’YI YAPILANDIRMA (2,605 M€) Research & Innovation (290 M € ) Research infrastructures (655 M € ) Science & Society (80 M € ) AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2003-2006) Human Resources & Mobility (1,580 M€) 3. ERA’NIN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRME (320 M€) Support for coordination of activities (270 M € ) Support for development of R&I policies (50 M€)

23 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 23 6. ÇP 1. ÇAĞRI ARA SONUÇLARI Çağrı Sayısı: 17 Çağrıların Toplam Bütçesi: 3,455 M€ Toplam Proje Sayısı: 4,839 Toplam Partner Sayısı: 66,109 Toplam Fon Talebi: > 25,000 M€

24 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 24 FP6 1. ÇAĞRI ARA SONUÇLARI TOPLU DEĞERLENDİRME (SAYILAR) BAŞVURUBAŞARI* KOORDİNATÖRPARTNERKOORDİNATÖRPARTNER TÜRKİYE49560 3 (2- IST, 1-Nano) 83 ACC + AC456?592105 TÜM ÜLKELER48396610996415243 * Süreçteki son durum

25 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 25 Altıncı Çerçeve Programı ve TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi

26 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 26 Altıncı Çerçeve Programı’na Türkiye’nin Katılımıyla İlgili Gelişmeler 13 Aralık 2000Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 6. Toplantısı Türkiye’nin 6ÇP katılımının ilke olarak benimsenmesi 19 Mart 2001BTYK’nın Ulusal Programı açıklaması 24 Aralık 2001BTYK’nın 7. Toplantısı TÜBİTAK’ın Koordinatörlüğünde, Dışişleri Bk, Maliye Bk, YÖK, Avrupa Birliği Gen. Sekreterliği, DPT ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin konuyu incelenmesi kararı 24 Aralık -TÜBİTAK tarafından 17 kamu kuruluşundan görüş alınması ve 15 Nisan 2001değerlendirme raporunun hazırlanması 15 Nisan 2002BTYK’nın 8. Toplantısı TÜBİTAK raporunun görüşülmesi ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde müzakerelere başlama kararı 15 Mayıs 200214 nolu Başbakanlık Genelgesi Katılım işlemlerinin, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak yürütülmesinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının görevlendirilmesi.

27 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 27 Altıncı Çerçeve Programı’na Türkiye’nin Katılımıyla İlgili Gelişmeler 15 Nisan 2002BTYK’nın 8. Toplantısı TÜBİTAK raporunun görüşülmesi ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde müzakerelere başlama kararı 20 Haz. 2002AB programlarına ilişkin çerçeve anlaşmasının TBMM tarafından onayı 28 Haz. 20022479 nolu Resmi Gazetede yayım 3 Tem. 2002AB Komisyounu Genel Müdürlüğü yetkilileriyle Brüksel’de resmi görüşme (Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Müd. Büyükelçi Mümin Alanat, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Namık Kemal Pak ve DPT Müsteşar Yardımcısı S. Emin Kahyagil) 17 Ekim 2002TÜBİTAK’ın Ulusal İrtibat Kuruluşu olarak görevlendirilmesi 29 Ekim 20026ÇP tam katılımına yönelik mutabakat zaptı Brüksel’de imzalanması 9 Ocak 200324988 sayılı Resmi Gazete yayım 10 Ocak 2003Yürürlüğe girmesi

28 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 28 FP6 TÜRKİYE ORGANİZASYONU

29 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 29 11 Ulusal İrtibat Noktası (UİN-NCP), 7 UİN Asistanı, ~ 150 Kurumsal İrtibat Noktası (KİN) UİN Sistemi’nin yanı sıra, çeşitli programlara ilişkin uygulama esaslarının görüşüldüğü ve programa katılan tüm ülkelerin temsil edildiği Program Komitelerinde aday ülke olmamız nedeniyle gözlemci olarak katılım sağlanmaktadır. Ülkelerini resmen temsil eden delegelerin yanı sıra, toplantılara genellikle bir uzman da katılmaktadır. FP6 TÜRKİYE ORGANİZASYONU

30 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 30 TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ ETKİNLİKLERİ  Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Dahil olduğu Projeler  Toplantılar  Yurtdışı Toplantılar  UİN (64 toplantı)  Program Komiteleri (76 toplantı)  Diğer (31 toplantı)  Yurtiçi Toplantılar  Seyahat Desteği Programı  Proje Özendirme Ödülü Programı

31 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 31 TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ ETKİNLİKLERİ Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Dahil olduğu Projeler AlanAkronimProjedeki Konum Toplam Bütçe EUR Türkiye’nin Payı EUR Ortak Sayısı Genel SSA TR-ACCESSKoord.900.000,00 1 LifeSMEs GO LIFE SCIENCESOrtak1.734.025,0018.480,0028 LSH-ACC-MENTOROrtak797.200,0026.240,0014 ISTIST-MENTOR+Ortak1.018.365,0066.725,0011 IDEAL-IST34Ortak3.296.000,0031.000,0034 IDEALIST-SFP (5. ÇP)Ortak3.073.392,000,0023 AeroSTARTOrtak349.985,5061.608,0010 SustDevINTEGRATING-ACCOrtak476.446,009.971,0025 ER-ENVOrtak500.000,0025.000,0010 INCOEuro-MedanetOrtak330.000,0050.000,006

32 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 32 TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ ETKİNLİKLERİ AlanAkronimProjedeki Konum Toplam Bütçe EUR Türkiye’nin Payı EUR Ortak Sayısı FoodSMEs FOR FOODOrtak1.674.620,0060.000,0019 CEC ANIMAL SCIENCE (TÜBİTAK TOGTAG’A devredildi) Ortak681.675,0026.100,0016 FOOD LINK (MAM GBTAE’ne iletildi) Ortak241.097,5015.500,0011 RURALETINETOrtak979.453,1385.340,0012 TRAINNET FUTUREOrtak1.706.667,00255.180,0026 SAFEFOODERA (Başvuru yapıldı.) Ortak3.735.000,0036.000,0021 NANOERA-NET (Başvuru yapıldı.) Ortak120.000,008.468,5714 ETRA-NET (TIDEB)Ortak2.750.000,00144.360,0014 MAN-VIS (BTM)Ortak1.388.371,0016.800,0031 ANVOCKordinator50.674,0020.000,004 TOPLAM21.947.971,131.812.304,00

33 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 33 TÜBİTAK FP6 SEYAHAT DESTEĞİ PROGRAMI 20022003TOPLAM Destek Verilen286694 Reddedilen5941100 İptal41014 Toplam91117208 KOBİler Başvurularda: % 9,3 Desteklenenlerde: % 10,2 Toplam harcama ~77 milyar TL.

34 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 34 TÜBİTAK FP6 PROJE ÖZENDİRME ÖDÜLÜ PROGRAMI BAŞVURULARKAZANANLAR Üniversite108103 KOBİ2319 Enstitü4943 Kamu44 TOPLAM185169 Kurumlara Göre Proje Özendirme Ödülü

35 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 35 TÜRKİYE’NİN 1. ÇAĞRI ARA SONUÇLARI Proje Başvurusu Ortak SayısıKabul Edilen Proje Sayısı Kazanan Ortak Life253523 Aero81111 Nano1342131623 Sus.721461513 Citizen202377 FOOD314566 NEST26 Belli değil. INCO25 Belli değil. IST121788 SME-INNOV.- ERA-NET 34511417 TOPLAM3405526978

36 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 36 FP6 1. ÇAĞRI BÜTÇELERİNİN ALANLARA DAĞILIMI (Toplam Bütçe = 3455 M€) BÜTÇE (M€) ALAN

37 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 37 FP6 1. ÇAĞRILARDA BAŞARILI PROJELERDE TÜRKİYE’DEN PARTNERLERİN ALANLARA DAĞILIMI (Toplam Partner Sayısı = 89) PARTNER SAYISI ALAN

38 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 38 GENEL DEĞERLENDİRME Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve Çerçeve Programlarına giriş kararının tartışma konusu yapılması doğru değil AB normlarında olması gereken yıllık Ar-Ge harcamamız : ~4 milyar € Bugünkü yıllık Ar-Ge harcamamız : ~1 milyar € 6 ÇP yıllık ödentimiz : ~50 m€ Programa en geç giren ve en kenardaki ülkeyiz Mevcut koşullarda genel performans düzeyimiz normal karşılanmalıdır; yükseltmek için çok alanda çok sayıda iyileştirme yapabiliriz “Çerçeve programina girmek için ne verdik, şimdiye kadar ne aldık” şeklindeki sadece paraya dayanan değerlendirme doğru değil

39 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 39 GENEL DEĞERLENDİRME Proje başvuru sayısını ve niteliğini geliştirmeliyiz Yurtiçindeki networkleri hızla oluşturmalıyız ERA ve uluslararası network lere hızla dahil olmalıyız Yakın geçmişte “Analog”, “Fixed”, ve “Real” olanların “Digital”, “Mobile” ve “Virtual” ortama geçişine her anlamda ayak uydurmalıyız

40 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 40 KARŞILAŞILAN SORUN VE SIKINTILAR Türkiye’nin geleneksel araştırma faaliyet ve bağlantılarının genellikle Kuzey Amerika ile olması ve Avrupa ülkeleri ile yakın zamana kadar böyle bir işbirliği içerisine girilmemiş olması Türk araştırmacılarının, araştırma altyapımız nedeniyle birçok ortaktan oluşan projeler yerine bireysel projeler sunma alışkanlığına sahip olmaları. Çerçeve Programlar AB Üye ve Aday Ülkelerindeki araştırmacıların bir araya gelerek oluşturacakları ortak çalışmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Türk araştırmacılarının henüz AB “jargonu” ve ilgili süreçlerine yeteri kadar hakim olmamaları. Türkiye’nin AB 6. ÇP’na katılımın geç olması nedeniyle yeteri kadar bilgilendirmenin yapılamaması.

41 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 41 KARŞILAŞILAN SORUN VE SIKINTILAR Yine Programa geç katılım nedeniyle Türkiye’nin öncelikleri ve ulusal tercihlerinin gerektiği gibi vurgulanıp Programa dahil edilememesi. Türkiye’deki araştırmacı potansiyelinin küçük ve dağınık olması nedeniyle IP ve NoE gibi 6. ÇP’na kapsamlı yeni uygulama araçlarının kullanılma güçlüğü Türkiye’de nitelikli, yüksek teknoloji KOBİ’lerinin sınırlı sayıda olması Türkiye’de Ar&Ge’ye ayrılan pay ve bu payın absorbe edilebilme yeteneğinin AB Üye ve Aday Ülkeleri ile karşılaştırıldığında yeterli olmaması

42 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 42 ÖZET İşin başındayız. 2003 çağrısına yetişemedik ise, önümüzde diğer çağrılar var FP6 programında arzu edilen düzeyde başarılı olamayabiliriz; Hiç olmazsa FP7 de başarılı olmak için alt yapımız tamamlanmalı Uzun vadeli bir bayrak yarışı “Avrupa Araştırma Alanı (ERA)” felsefesini “Türkiye Araştırma Alanı” olarak Türkiye’de uygulamalıyız. FP6’nın Türkiye’ye en önemli katkısı bu olabilir KOBİ+araştırıcılara ULUSAL görev düşüyor.

43 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 43 ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI FP6 PROJELERİNİ ÖZENDİRİN FP6 için proje yapanların ve proje değerlendirenlerin kolay yükselmesini sağlayın (daha fazla yükselme/performans puanı verin); FP6 projesinde çalışmayı Profesör olma kriterleri içine koyun Proje teşvik ve başarı ödülleri verin Proje öncesi seyahat masraflarını, ince eleyip sık dokumadan, kısmen de olsa karşılayın Projede çalışanların ders ve diğer akademik yüklerini azaltın FP6 MOBILITY (Marie-Curie) PROGRAMINDAN YARARLANIN KURUMSAL İRTİBAT NOKTALARINIZI ÇALIŞTIRIN TÜBİTAK FP6 OFİSİ ve BRÜKSEL’DEKİ TURBO OFİSİNİ KULLANIN

44 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 44 CORDIS http://www.cordis.lu/fp6 EUROPA http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html TÜBİTAK FP6 http://www.fp6.org.tr TÜBİTAK FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bul. 221 06100 Kavaklıdere Ankara Tel: 312 427 2302 Faks: 312 427 4024 e-posta: info@fp6.org.trhttp://www.cordis.lu/fp6 http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.htmlhttp://www.fp6.org.tr Program ile ilgili bilgilere ulaşmak için

45 Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 45 Teşekkürler... Prof. Dr. Faruk ARINÇ FP6 Ulusal Koordinatörü


"Mart 2004TÜBİTAK AB FP6 Ulusal Koordinasyon Ofisi 1 TÜRKİYE’NİN FP6’daki KONUMU ve TÜBİTAK FP6 KOORDİNASYON OFİSİ Prof. Dr. Faruk ARINÇ ÇP Ulusal Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları