Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARAYKENT İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü SBS B İ LG İ LEND İ RME Hazırlayan:Saraykent İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü AR-GE Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARAYKENT İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü SBS B İ LG İ LEND İ RME Hazırlayan:Saraykent İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü AR-GE Birimi."— Sunum transkripti:

1 SARAYKENT İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü SBS B İ LG İ LEND İ RME Hazırlayan:Saraykent İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü AR-GE Birimi

2 İ LÇE PUAN HEDEF ARALI Ğ IMIZ

3

4

5

6 4.Deneme Puana Göre Ö ğ renci Da ğ ılımı

7 Son 4 Deneme Ortalaması Sıra Okul AdıPuan Ortalaması 1DEDEFAKILI332,662 2GÜLD İ B İ 318,852 3KÖSEAL İ L İ 309,967 4SARAYKENT308,708 5ALTINSU307,244 6KARAPINAR306,111 7MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK304,229 8OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 303,051 9SARAYÖZÜ300,611 10Ç İ ÇEKL İ 285,112 11 İ Z İ BÜYÜK281,310 İ LÇE ORTALAMASI305,257

8 İ LÇE TÜRKÇE HEDEF İ M İ Z 2011 Türkiye Ortalaması : 10,60 2011 Yozgat Ortalaması : 10,96 14 İ lçe arasında 10,73 ortalama ile ilçemiz 10. sırada yer aldı. İ L SIRALAMASI İ LÇE SIRALAMASI 1.Yenifakılı:12,01 1.Çiçekli : 14,53 2.Çandır: 11,78 2.Sarayözü: 13,33 3.Şefaatli: 11,72 3.Ozan : 13,05 2012 İ lçe Hedefimiz 13 net

9 TÜRKÇE SON 4 DENEME ORTALAMASI Sır a Okul AdıNet Sayısı 1ALTINSU15,05 2DEDEFAKILI14,82 3GÜLD İ B İ 13,30 4SARAYÖZÜ11,79 5SARAYKENT11,73 6MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK11,31 7OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 11,30 8KÖSEAL İ L İ 11,08 9 İ Z İ BÜYÜK11,07 10Ç İ ÇEKL İ 11,06 11KARAPINAR10,98 İ LÇE ORTALAMASI12,14

10 İ LÇE MATEMAT İ K HEDEF İ M İ Z 2011 Türkiye Ortalaması:3,19 2011 Yozgat Ortalaması :3,20 14 İ lçe arasında 2,44 ortalama ile ilçemiz 12.sırada yer aldı. İ L SIRALAMASI İ LÇE SIRALAMASI 1.Yerköy :4,02 1.Güldibi : 4,91 2.Şefaatli: 3,67 2Karapınar: 4,56 3.Sorgun: 3,46 3.Ozan : 3,60 2012 İ lçe Hedefimiz 5 net

11 MATEMAT İ K SON 4 DENEME ORTALAMASI SıraOkul AdıNet Sayısı 1DEDEFAKILI5,50 2KÖSEAL İ L İ 5,14 3SARAYKENT4,72 4GÜLD İ B İ 4,70 5MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK3,70 6KARAPINAR3,69 7ALTINSU3,50 8OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 2,91 9SARAYÖZÜ2,40 10 İ Z İ BÜYÜK1,46 11Ç İ ÇEKL İ 1,45 İ LÇE ORTALAMASI3,56

12 İ LÇE FEN HEDEF İ M İ Z 2011 Türkiye Ortalaması :7,13 2011 Yozgat Ortalaması :7,58 14 İ lçe arasında 6,66 ortalama ile ilçemiz 12.sırada yer aldı. İ L SIRALAMASI İ LÇE SIRALAMASI 1.Çandır :8,73 1.Karapınar : 10,67 2.Sarıkaya: 8,35 2.Güldibi : 8,67 3.Sorgun: 7,93 3.Dedefakılı : 7,24 2012 İ lçe Hedefimiz 9 net

13 FEN SON 4 DENEME ORTALAMASI SıraOkul AdıNet Sayısı 1KARAPINAR8,35 2GÜLD İ B İ 7,84 3DEDEFAKILI7,56 4MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK6,74 5KÖSEAL İ L İ 6,66 6SARAYKENT6,65 7SARAYÖZÜ6,45 8OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 5,80 9 İ Z İ BÜYÜK4,98 10Ç İ ÇEKL İ 4,64 11ALTINSU4,56 İ LÇE ORTALAMASI6,39

14 İ LÇE SOSYAL HEDEF İ M İ Z 2011 Türkiye Ortalaması :9,31 2011 Yozgat Ortalaması :10,05 14 İ lçe arasında 10,02 ortalama ile ilçemiz 9.sırada yer aldı. İ L SIRALAMASI İ LÇE SIRALAMASI 1.Yenifakılı :11,29 1.Çiçekli : 13,53 2.Çandır : 11,20 2.Ozan : 13,51 3.Yerköy : 11,04 3.Güldibi : 12,88 2012 İ lçe Hedefimiz 12 net

15 SOSYAL SON 4 DENEME ORTALAMASI SıraOkul AdıNet Sayısı 1OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 10,77 2DEDEFAKILI9,16 3KÖSEAL İ L İ 9,06 4GÜLD İ B İ 8,76 5SARAYÖZÜ8,73 6MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK8,30 7Ç İ ÇEKL İ 8,29 8SARAYKENT8,05 9KARAPINAR7,81 10ALTINSU7,79 11 İ Z İ BÜYÜK6,98 İ LÇE ORTALAMASI8,52

16 İ LÇE İ NG İ L İ ZCE HEDEF İ M İ Z 2011 Türkiye Ortalaması :5,23 2011 Yozgat Ortalaması :5,43 14 İ lçe arasında 4,39 ortalama ile ilçemiz 12.sırada yer aldı. İ L SIRALAMASI İ LÇE SIRALAMASI 1.Bo ğ azlıyan: 6,54 1.Kösealili : 11,11 2.Yenifakılı : 6,18 2.Altınsu : 6,33 3.Şefaatli : 6,09 3. İ zibüyük : 5,97 2012 İ lçe Hedefimiz 7 net

17 İ NG İ L İ ZCE SON 4 DENEME ORTALAMASI SıraOkul AdıNet Sayısı 1DEDEFAKILI9,12 2SARAYÖZÜ7,00 3MARZ İ YE İ BRAH İ M ERTEK6,35 4KARAPINAR5,84 5GÜLD İ B İ 5,70 6SARAYKENT5,56 7ALTINSU5,54 8Ç İ ÇEKL İ 5,21 9KÖSEAL İ L İ 5,12 10OZAN ŞEH İ T NECAT İ B İ NEKÇ İ 5,09 11 İ Z İ BÜYÜK3,91 İ LÇE ORTALAMASI5,86

18 SBS Sınıf Puanı Hesabı Ö ğ rencinin Sınavdan Aldı ğ ı puanın %70’i alınır. PuanA elde edilir. (Yıl Sonu Başarı Puanı/Okulun En Yüksek Başarı Puanı) ifadesi 500 ile çarpılarak 500 puanlık sisteme çevrilir.Daha sonra oluşan bu puanın %25 ‘i alınır.PuanB elde edilmiş olur. PuanA +PuanB ifadesi 500/475 ile çarpılır ve ö ğ rencinin sınıf puanı elde edilmiş olur.

19 Örnek Sınıf Puanı Hesaplama 1.DURUM2.DURUM *Sınav Puanı: 400 Y.B.P: 75 E.Y.Y.B.P: 95 Sınav Puanının %70’i 400x%70=280 PuanA *YBP/EYYBPx500= 75/95 x500=395 Bu ifadenin %25 ‘i alınır 395x%25=99 PuanB *280+99=379ifadesi davranış puanı kalktı ğ ı için her ö ğ rencinin bu puanı 500/475 ile çarpılır. 379x500/475= 399 Sınıf Puanı bulunmuş olur. * Sınav Puanı:400 YBP:75 EYYBP:85 Sınav Puanının %70’i 400x%70=280 PuanA *YBP/EYYBPx500=75/85x500=441 Bu ifadenin %25’i alınır. 441x%25=110 PuanB *280+110=390 ifadesi davranış puanı kalktı ğ ı için her ö ğ rencinin bu puanı 500/475 ile çarpılır. 390x500/475= 410 Sınıf Puanı Bulunmuş olur.

20 FAT İ H TOSUN Saraykent İ.Ö.O. 6.SINIF Puanı Okul 1.si ile aradaki fark az olsaydı. *Sınav Puanı: 399,252 Y.B.P: 67,33 E.Y.Y.B.P: 93,82 Sınav Puanının %70’i 279,476 *YBP/EYYBPx500= 67,33/93,82x500=358,825 Bu ifadenin %25 ‘i alınır 89,706 *279,476+89,706=369,182 ifadesi davranış puanı kalktı ğ ı için her ö ğ rencinin bu puanı 500/475 ile çarpılır. 388,612 SP bulunmuş olur. * Sınav Puanı:399,252 YBP:67,33 EYYBP:88 olsa idi. Sınav Puanının %70’i 279,476 *YBP/EYYBPx500= 67,33/88x500=382,556 Bu ifadenin %25’i alınır. 95,639 *279,476+95,639=375,115 ifadesi davranış puanı kalktı ğ ı için her ö ğ rencinin bu puanı 500/475 ile çarpılır. 394,857 Sınıf Puanı olacaktı.

21 FEYZA BA Ğ RAN GÜLD İ B İ 6.SINIF Puanı SONUÇ *Sınav Puanı: 358,204 Y.B.P: 84,87 E.Y.Y.B.P: 88,75 Sınav Puanının %70’i 250,742 *YBP/EYYBPx500= 84,87/88,75x500=478,140 Bu ifadenin %25 ‘i alınır 119,535 *250,742+119,535=370,277 ifadesi davranış puanı kalktı ğ ı için her ö ğ rencinin bu puanı 500/475 ile çarpılır. 389,766 SP bulunmuş olur. Sonuç olarak ö ğ rencilerimizin okul puanından en verimli şekilde yararlanabilmeleri için; YBP ile EYYBP arasındaki farkın az olması gerekiyor.

22 OKULLARIN DENEME SINAVI PERFORMANSLARI

23 SARAYKENT İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 288,430291,0505263 2.Deneme (14.02.2012) 310,110299,3203163 3.Deneme (06.03.2012) 306,580306,7903063 4.Deneme (22.03.2012) 329,711323,8732763

24 Saraykent İ.Ö.O. Ders Analizi Saraykent İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme9,445,215,274,244,95 2.Deneme11,814,407,717,315,43 3.deneme12,594,125,649,453,86 4.deneme13,095,178,0111,208,02

25 Marziye İ brahim Ertek İ.Ö.O. Marziye İ brahim Ertek İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 288,460291,0502526 2.Deneme (14.02.2012) 276,420299,3202526 3.Deneme (06.03.2012) 331,620306,7901426 4.Deneme (22.03.2012) 320,417323,8731826

26 Marziye İ brahimErtek İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme8,994,915,524,975,29 2.Deneme8,452,056,645,333,44 3.deneme14,334,74810,988,24 4.Deneme13,483,126,8111,948,46

27 GÜLD İ B İ İ.Ö.O. GÜLD İ B İ İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 295,08291,0501619 2.Deneme (14.02.2012) 308,910299,3201619 3.Deneme (06.03.2012) 331,420306,7901319 4.Deneme (22.03.2012) 339,998323,8731319

28 Güldibi İ.Ö.O. Ders Analizi Güldibi İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme12,523,836,374,064,58 2.Deneme12,294,088,217,125,35 3.Deneme14,395,447,3111,645,64 4.Deneme14,005,469,4812,237,25

29 DEDEFAKILI İ.Ö.O. DEDEFAKILI İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 324,390291,0501620 2.Deneme (14.02.2012) 327,250299,3201820 3.Deneme (06.03.2012) 336,050306,7901620 4.Deneme (22.03.2012) 342,959323,8731720

30 Dedefakılı İ.Ö.O. Ders Analizi Dedefakılı İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme13,506,886,905,3710,33 2.Deneme14,044,957,949,047,50 3.Deneme16,714,657,5610,108,29 4.Deneme15,055,547,8612,1310,37

31 ALTINSU İ.Ö.O. ALTINSU İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 279,570291,0501518 2.Deneme (14.02.2012) 321,140299,32018 3.Deneme (06.03.2012) 332,610306,7901618 4.Deneme (22.03.2012) 295,654323,87318

32 Altınsu İ.Ö.O. Ders Analizi Altınsu İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme14,581,403,401,806,87 2.Deneme14,724,836,069,915,06 3.Deneme16,306,303,7812,155,46 4.Deneme14,611,505,007,314,79

33 KÖSEAL İ L İ İ.Ö.O. KÖSEAL İ L İ İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 304,49291,0501415 2.Deneme (14.02.2012) 287,190299,3201415 3.Deneme (06.03.2012) 310,130306,7901215 4.Deneme (22.03.2012) 338,056323,8731215

34 Kösealili İ.Ö.O. Ders Analizi Kösealili İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme10,294,935,768,716,62 2.Deneme 8,144,956,745,312,60 3.deneme12,724,895,2010,033,33 4.Deneme13,195,808,9412,227,94

35 Ozan Şehit Necati Binekçi İ.Ö.O. Ozan Şehit Necati Binekçi İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 292,970291,0503133 2.Deneme (14.02.2012) 294,010299,32033 3.Deneme (06.03.2012) 288,080306,79033 4.Deneme (22.03.2012) 337,142323,8732233

36 Ozan Ş.N.B. İ.Ö.O. Ders Analizi Ozan Ş.N.B. İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme9,983,544,629,125,27 2.Deneme10,551,986,348,533,76 3.Deneme10,372,234,4610,173,41 4.Deneme14,313,897,7815,287,92

37 KARAPINAR İ.Ö.O. KARAPINAR İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 307,920291,0501922 2.Deneme (14.02.2012) 308,220299,3202022 3.Deneme (06.03.2012) 293,390306,7901822 4.Deneme (22.03.2012) 314,914323,8731822

38 KARAPINAR İ.Ö.O. Ders Analizi KARAPINAR İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme10,674,688,146,917,16 2.Deneme10,973,4710,706,174,85 3.Deneme11,352,705,768,483,65 4.Deneme10,963,928,839,687,72

39 SARAYÖZÜ İ.Ö.O. SARAYÖZÜ İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 275,550291,0501011 2.Deneme (14.02.2012) 292,470299,320711 3.Deneme (06.03.2012) 299,350306,790911 4.Deneme (22.03.2012) 335,062323,873511

40 SARAYÖZÜ İ.Ö.O. Ders Analizi SARAYÖZÜ İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme9,372,334,034,577,70 2.Deneme10,282,197,337,575,67 3.deneme13,451,376,419,154,59 4.Deneme14,063,738,0613,6610,06

41 Ç İ ÇEKL İ İ.Ö.O. Ç İ ÇEKL İ İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 279,470291,0501522 2.Deneme (14.02.2012) 296,820299,3201522 3.Deneme (06.03.2012) 271,480306,7901622 4.Deneme (22.03.2012) 292,677323,8731622

42 Ç İ ÇEKL İ İ.Ö.O. Ders Analizi Ç İ ÇEKL İ İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme10,421,534,117,205,58 2.Deneme12,842,026,297,335,62 3.Deneme10,730,442,568,732,88 4.Deneme10,251,815,629,916,77

43 İ Z İ BÜYÜK İ.Ö.O. İ Z İ BÜYÜK İ.Ö.O. Okul ortalaması İ lçe Ortalaması Denemeye Giren Ö ğ renci Sayısı Kayıtlı Ö ğ renci Sayısı 1.Deneme (20.12.2011) 265,260291,0501213 2.Deneme (14.02.2012) 270,020299,3201213 3.Deneme (06.03.2012) 273,950306,7901113 4.Deneme (22.03.2012) 316,010323,873913

44 İ Z İ BÜYÜK İ.Ö.O. Ders Analizi İ Z İ BÜYÜK İ.Ö.O. Ders Analizi TÜRKÇEMATEMAT İ KFENSOSYAL İ NG İ L İ ZCE 1.Deneme9,421,644,422,614,81 2.Deneme8,252,064,645,943,28 3.Deneme11,760,912,128,761,42 4.Deneme14,881,228,7410,626,15

45 2011 Bazı Okulların Taban Puanları Okulun AdıTaban Puan Şehitler Fen Lisesi468,953 Erdo ğ an Akda ğ Anadolu Ö ğ retmen Lisesi446,261 Yerköy Anadolu Ö ğ retmen Lisesi420,654 Sorgun Mevlüde Ahmet Do ğ anay Ö ğ retmen Lisesi427,461 Akda ğ madeni Anadolu Ö ğ retmen Lisesi407,132 Yozgat Lisesi365,021 Yozgat Anadolu Lisesi408,543 Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi361,384 Yozgat Atatürk Sa ğ lık Meslek Lisesi (Hemşirelik)396,780 Sorgun Sa ğ lık Meslek Lisesi (Acil Sa ğ. Hizm.)381,998

46 D İ KKAT ÇEKEN Ö Ğ RENC İ LER

47 Merve SALMAN Güldibi İ.Ö.O 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 456,438 452,152 FEN L İ SES İ Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme203173 3 2100435,4624. 2.deneme203155182 2152437,7634. 3.deneme221200155191152469,3231. 4.deneme212200163182170469,6711.

48 Neslihan KILINÇ Dedefakılı İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 454,116 461,641 FEN L İ SES İ Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme230200142135161457,7421. 2.deneme230173137162170442,8543. 3.deneme221182164173161456,0952. 4.deneme221155127173 0424,6359.

49 Semanur AKER Saraykent İ.Ö.O 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 450,790 457,357 FEN L İ SES İ Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme22120097153 2432,3305. 2.deneme230172164154121445,4051. 3.Deneme23017216318292451,0963. 4.deneme221145162173150434,0927.

50 Aybuke Nisa DURMAZ Saraykent İ.Ö.O 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 441,872 423,642 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme221200146160142457,6932. 2.deneme221123161181122428,4217. 3.Deneme230144126200140433,1114. 4.deneme202122162182104416,74013.

51 Alpay ŞENSOY Karapınar İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 437,648 434,645 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme203153191182123440,6263. 2.deneme22113220016396435,3515. 3.Deneme23013316319186431,4405. 4.deneme212152172182142442,7902.

52 Tu ğ çe EM İ R Saraykent İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 446,969 450,283 Fen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme221191911 9134410,5078. 2.deneme212164128164134415,3299. 3.Deneme22116415518289429,7987. 4.deneme212164154182125432,8288.

53 Sare ERTÜRK Saraykent İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 433,521 452,548 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme203181146 3 2430,4376. 2.deneme203112 6173152396,28013. 3.Deneme230145 6182125426,3288. 4.deneme194132117182143401,54325.

54 Ahmet ERSAY Saraykent İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 427,398 424,910 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme193112146122102384,03021. 2.deneme21195164145112390,86717. 3.Deneme167113154173103383,41123. 4.deneme20393163191122405,82821.

55 Erdem YAPAN Ozan Şehit Necati Binekçi İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 462,305 432,183 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme156 1125191152404,79010. 2.deneme19418117320089444,1802. 3.Deneme15519116419164426,3079. 4.deneme191161152200120442,2323.

56 Nurbanu KILINÇ Dedefakılı İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 419,437 426,636 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme203123 5 0150394,38615. 2.deneme230105125114131387,26520. 3.Deneme211133143132151412,96914. 4.deneme22093152170142412,64215.

57 Merve SARIŞIN Dedefakılı İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 418,759 431,554 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme22193152102140393,70316. 2.deneme20387135182141383,98223. 3.Deneme22187154162125391,00621. 4.deneme211106153191160414,48314.

58 Aleyna BOZKURT *** En İ yi Çıkış Karapınar İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 369,886 397,139 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme166145155 4 2395,30714. 2.deneme202125182146 3410,42810. 3.Deneme221134155182125422,59010. 4.deneme203136172182143422,41010.

59 Canan HALAT ***En İ yi Çıkış Ozan Şehit Necati Binekçi 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 398,217 447,133 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme194145115182143403,47611. 2.deneme221116164191152422,4278. 3.Deneme230115155164134411,57115. 4.deneme230125163200161439,0254.

60 İ brahim AT İ K Çiçekli İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 414,187 401,341 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme194132164 4114408,4919. 2.deneme22197182163104403,46912. 3.Deneme230145 5173106421,15512. 4.deneme221144163200114437,7645.

61 H. İ brahim ERSOY İ izbüyük İ.Ö.O. 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 398,863 411,032 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme212133 48393386,62718. 2.deneme1851049414383359,07842. 3.Deneme221668518254358,34741. 4.deneme21285163155101387,64833.

62 İ sak AKALIN Marziye İ brahim Ertek 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 426,447 440,242 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme176137155191134399,91413. 2.deneme23085164 4170408,28611. 3.Deneme21278137164170378,13426. 4.deneme21297145200170406,75717.

63 Ayşe BOYLU Kösealili 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 351,669 413,021 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme184133 6128141384,79120. 2.deneme146104151115104357,81944. 3.Deneme21111212410683378,33725. 4.deneme192111133191131408,74316.

64 Musa ŞAHAN Sarayözü 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 402,948 380,855 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme19413514615592391,12517. 2.deneme14911712815587344,71451. 3.Deneme2129810 17368361,83336. 4.deneme17685126173115360,70448.

65 Nurcan GÜLER Ozan Şehit Necati Binekçi 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 409,018 428,295 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme17682128191133373,18327. 2.deneme21288144173151388,93418. 3.Deneme20364154200152393,52520. 4.deneme21274126200134388,66332.

66 Aslı ÇEK İ Ç Kösealili 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 419,220 410,267 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme1659311616381358,68136. 2.deneme2019613314452371,41732. 3.Deneme2027511417263365,43734. 4.deneme18486143182122379,44739.

67 Muhammet SALMAN Güldibi 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 405,221 419,318 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme17681114612867334,04958. 2.deneme19411914613794368,45333. 3.Deneme194107137146115368,33832. 4.deneme194128163182125402,88523.

68 Feyza BA Ğ RAN Güldibi 6.Sınıf SBS 7.Sınıf SBS Hedef 389,766 415,609 Ö ğ retmen Lisesi Deneme Sınavı Performansları SınavlarTürkçe Matematik FenSosyal İ ngilizcePuan İ lçe Sırası DYDYDYDYDY 1.deneme21210712710596362,75034. 2.deneme203104172116106385,16421. 3.Deneme20311612314583377,92627. 4.deneme194134171190101421,82011.


"SARAYKENT İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü SBS B İ LG İ LEND İ RME Hazırlayan:Saraykent İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü AR-GE Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları