Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKLER’ İ N ANADOLU’YU ANA YURT ED İ NMELER İ Nurdan Gül Kökten Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri neler olabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKLER’ İ N ANADOLU’YU ANA YURT ED İ NMELER İ Nurdan Gül Kökten Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri neler olabilir."— Sunum transkripti:

1

2 TÜRKLER’ İ N ANADOLU’YU ANA YURT ED İ NMELER İ Nurdan Gül Kökten Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri neler olabilir

3 Nurdan Gül Kökten

4 1.Anadolu’ya Türk Akınları : **Anadolu’ya ilk Türk akınlarını HUNLAR düzenlemiştir(M.S 395- 396) **Anadolu’ya ikinci Tür akınları ise 6.yüzyılda SİBİRLAR (Sabirler) tarafından düzenlenmiştir. NOT:Hunlar ve Sabirler tarafından düzenlenen akınlar Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu. ** Anadolu’ya yerleşmek için ilk Türk akınlarını OĞUZLAR yapmıştır. ** Çağrı Bey,Selçuklu devleti kurulmadan önce Anadolu’yu tanımak ve gelecekte yapılacak yerleşme hareketine zemin hazırlamak için Anadolu’ya akınlar düzenledi. Anadolu’ya İlk Türk Akınlarının Sebepleri nelerdir. Nurdan Gül Kökten

5 İ MAR Yukarıdaki Kavramları aşağıdaki görsellerle eşleştirip anlamlarını söyleyiniz MEDRESEKÜLL İ YEFET İ HTÜRKMENKÜMBET Nurdan Gül Kökten

6 Haritada Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin İsimlerini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

7

8

9 Malazgirt Savaşı ndan sonra ilk Türk devletlerinin birçoğunun Doğu Anadolu’da kurulmasının nedenleri neler olabilir? Türklerin Anadolu’ya geliş sebepleri nelerdir 1 1) Kalabalık Oğuz Türkleri, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kaldıkları ve kendilerine yeterli toprak olmadığı için yaşayacakları yeni yerler aramaları 2 2) Başta Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz topluluklarını Anadolu ya yönlendirmesi, 3 3 ) Bölgenin tarım ve hayvancılık yapmaya uygun bir yer olması Türklerin Anadolu yu yurt edinmelerinde etkili oldu 4 4) Rumların ve Ermenilerin bulunduğu bu toprakların fethedilmesi, İslâmiyetteki gaza yapma ve ganimet elde etme anlayışına da uygundu 5 Anadolu nun nüfusu karışıklıklar ve savaşlar yüzünden azalmış durumdaydı Kalan yerli halkın çoğu Güney ve Batı Anadoludaki sahil bölgelerine göç etmişti Yoksul halk genel olarak yönetimden memnun değildi Bütün bu nedenlerden dolayı Oğuzlar komşuları olan Karâhanlı ve Gazneliler ile mücadele etmektense Anadoluya yönelip savaşmayı tercih ettiler

10 BEYLİĞİN ADI Sökmenlile r İnaloğullarıÇubukoğulları Dilmaçoğulları (Togan Arslanoğulları) İnançoğulları T anrıvermişoğullar ı KURUCUSU Sökmen Bey Türkmen OğullarındanSadr Melikşah’ın komutanlarından Çubuk Bey Sultan Alp Arslan Dilmaçoğlu Mehmet Bey’in komutanlarından Mehmet Bey Tanrıvermiş adlı bir Türkmen beyi KURULDUĞU YER Ahlat ve Van Gölü havzasında Diyarbakır ve çevresindeHarput ve çevresindeBitlis ve civarındaLadik’te (Denizli)Efes ve çevresinde Nurdan Gül Kökten

11 Türklerin Anadolu’yu kolayca fethetme nedenleri nelerdir 1 Bizansın içinde bulunduğu durum. (Taht kavgaları…) 2 Bizansı batıdan Peçenekler,Uzlar..sıkıştırırken doğudan selçuklular sıkıştırıyor Bizans iki ateş arasında kalıyordu 3 Anadolu halkının Bizans yönetiminden memnun olmaması 4 Bizansın ücretli askerlerine karşılık Türklerin milli ordularının olması 5 Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden Sasani-Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüştü. Nurdan Gül Kökten

12 Erzurum Saltuklu Dönemi Divriği Ulu Camii Danişmentliler Erzurum Ulu Camii Saltıklu Dönemi Malabadi Köprüsü Artuklu Dönemi Danişmentliler Dönemi Saltuklu Dönemi Artuklu Dönemi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin ve beyliklerinin Anadolu’yu Türkleştirmek için yaptığı çalışmalar neler olabilir? Nurdan Gül Kökten

13


"TÜRKLER’ İ N ANADOLU’YU ANA YURT ED İ NMELER İ Nurdan Gül Kökten Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri neler olabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları