Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nurdan Gül Kökten MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nurdan Gül Kökten MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA"— Sunum transkripti:

1 Nurdan Gül Kökten MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA
KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Nurdan Gül Kökten

2 TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ
Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri neler olabilir Nurdan Gül Kökten

3 Nurdan Gül Kökten

4 Anadolu’ya İlk Türk Akınlarının Sebepleri nelerdir.
1.Anadolu’ya Türk Akınları: **Anadolu’ya ilk Türk akınlarını HUNLAR düzenlemiştir(M.S )  **Anadolu’ya ikinci Tür akınları ise 6.yüzyılda SİBİRLAR (Sabirler) tarafından düzenlenmiştir. NOT:Hunlar ve Sabirler tarafından düzenlenen akınlar Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu. ** Anadolu’ya yerleşmek için ilk Türk akınlarını  OĞUZLAR  yapmıştır. ** Çağrı Bey ,Selçuklu devleti kurulmadan önce Anadolu’yu tanımak ve gelecekte yapılacak yerleşme hareketine zemin hazırlamak için Anadolu’ya akınlar düzenledi. Anadolu’ya İlk Türk Akınlarının Sebepleri nelerdir. Nurdan Gül Kökten

5 MEDRESE KÜLLİYE İMAR FETİH TÜRKMEN KÜMBET Yukarıdaki Kavramları aşağıdaki görsellerle eşleştirip anlamlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

6 Haritada Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin İsimlerini söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten

7 Nurdan Gül Kökten

8

9 nedenleri neler olabilir?
1 1) Kalabalık Oğuz Türkleri, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kaldıkları ve kendilerine yeterli toprak olmadığı için yaşayacakları yeni yerler aramaları 2 2) Başta Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz topluluklarını Anadolu ya yönlendirmesi, 3 3) Bölgenin tarım ve hayvancılık yapmaya uygun bir yer olması Türklerin Anadolu yu yurt edinmelerinde etkili oldu 4 4) Rumların ve Ermenilerin bulunduğu bu toprakların fethedilmesi, İslâmiyetteki gaza yapma ve ganimet elde etme anlayışına da uygundu 5 Anadolu nun nüfusu karışıklıklar ve savaşlar yüzünden azalmış durumdaydı Kalan yerli halkın çoğu Güney ve Batı Anadoludaki sahil bölgelerine göç etmişti Yoksul halk genel olarak yönetimden memnun değildi Bütün bu nedenlerden dolayı Oğuzlar komşuları olan Karâhanlı ve Gazneliler ile mücadele etmektense Anadoluya yönelip savaşmayı tercih ettiler Malazgirt Savaşı ndan sonra ilk Türk devletlerinin birçoğunun Doğu Anadolu’da kurulmasının nedenleri neler olabilir? Türklerin Anadolu’ya geliş sebepleri nelerdir

10 ANADOLU DA KURULAN DİĞER TÜRK BEYLİKLERİ
BEYLİĞİN ADI Sökmenliler İnaloğulları Çubukoğulları Dilmaçoğulları (Togan Arslanoğulları) İnançoğulları Tanrıvermişoğulları KURUCUSU Sökmen Bey Türkmen OğullarındanSadr Melikşah’ın komutanlarından Çubuk Bey Sultan Alp Arslan Dilmaçoğlu Mehmet Bey’in komutanlarından Mehmet Bey Tanrıvermiş adlı bir Türkmen beyi KURULDUĞU YER Ahlat ve Van Gölü havzasında Diyarbakır ve çevresinde Harput ve çevresinde Bitlis ve civarında Ladik’te (Denizli) Efes ve çevresinde Nurdan Gül Kökten

11 Türklerin Anadolu’yu kolayca fethetme nedenleri nelerdir
1 Bizansın içinde bulunduğu durum. (Taht kavgaları…) 2 Bizansı batıdan Peçenekler,Uzlar..sıkıştırırken doğudan selçuklular sıkıştırıyor Bizans iki ateş arasında kalıyordu 3 Anadolu halkının Bizans yönetiminden memnun olmaması 4 Bizansın ücretli askerlerine karşılık Türklerin milli ordularının olması 5 Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden Sasani-Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüştü. Türklerin Anadolu’yu kolayca fethetme nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

12 çalışmalar neler olabilir?
Malabadi Köprüsü Artuklu Dönemi Divriği Ulu Camii Danişmentliler Erzurum Saltuklu Dönemi Saltuklu Dönemi Artuklu Dönemi Artuklu Dönemi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin ve beyliklerinin Anadolu’yu Türkleştirmek için yaptığı çalışmalar neler olabilir? Danişmentliler Dönemi Erzurum Ulu Camii Saltıklu Dönemi Nurdan Gül Kökten

13 Nurdan Gül Kökten


"Nurdan Gül Kökten MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları