Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HazırlayanHazırlayan Hazal Simge Engez 7-A 1413 ÖĞRETMAEN:Aygün BIYIKSIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HazırlayanHazırlayan Hazal Simge Engez 7-A 1413 ÖĞRETMAEN:Aygün BIYIKSIZ."— Sunum transkripti:

1 HazırlayanHazırlayan Hazal Simge Engez 7-A 1413 ÖĞRETMAEN:Aygün BIYIKSIZ

2 KONULAR ANADOLU ANAYURT TÜRKİYE SELÇUKLULAR ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ HAÇLI SEFERLERİ ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ A)DANİŞMETLİLİER B)SALTUKLULAR C)ÇAKA BEYLİĞİ D)ARYUKLULAR C)ÇAKABEYLİĞİ yılları arasında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarının listesi: Anadolu Selçuklu Devleti

3 ANADOLU ANAYURT Büyük Selçuklu devleti kurulmadan önce Anadolu’ya akınlar gerçekleşiyordu fakat bu akınla Anadolu’yu tanıma ve biansı yıpratma amaçlıydı ilerleyen zamanda ise bu seferler artık Anadolu’ya yerleşme amaçlı olmaya başlamıştır Yılında Anadolu’yu Türklere vermek istemeyen Bizanslarla Türkler arasında oldu ve savaşı Türkler kazandı ve Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu.Artık Türkleri durdurabilecek Anadolu’da bir güç kalmamıştı. Türkler hızla Anadolu’ya göç ediyordu.Yıkık fakir ve harabe şeklindeki Anadolu’yu Türkler hızla imar ediyor şehirler kuruyor yollar, köprüler, hanlar hamamlar, üniversiteler, kervansaraylar yapıyorlardı.Fakir Anadolu zenginleşiyorlardı. Bu ilk Anadolu beylikleri Türkiye Selçuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular, Çaka Beyliğidir.Bu beylikler Anadolu’daki ilk Türk beylikler olup Anadolu’yu Türkleştirmiş ve İmar etmişlerdir.Bu kadar farklı beyliklerin kurulması bu beylikleri kuranların farklı boylara mensup olmasıdır.

4 TÜRKİYE SELÇUKLULAR Türkiye Selçuklular Anadolu’da kurulan en önemli ilk Türk Beyliklerdendir.Türkiye Selçukluların diğer Türk Beyliklerine göre avantajı şunlar olabilir. 1.Türkiye Selçuklu devletinin önünde topraklarını genişletebileceği güçsüz bir Bizans devletinin bulunması 2.Denize kıyı ve önemli limanlara sahip olduğu için Ticareti son derece gelişmiştir. 3.Verimli tarım alanlarına sahip olması. 4.Türklerle ve Bizans devleti arasında olduğu için Her iki tarafla ticaret yapabilmesi gibi bir çok avantajı vardı. Türkiye Selçuklu devleti ticarete çok büyük önem vermiştir.Ticaret yapanların üç gün ücretsiz konaklayabileceği yemek yiyebileceği ve hayvanlarının dinlendirebileceği ticaret yolları üzerine kervansaraylar yapmışlardır.Ticaret yolları yapılmış pazarlar kurulmuş ve ticaretçilerin malları devlet garantisi altına alınmıştır.Örneğin ticaretçinin malına her hangi bir zarar geldiğinde zararını devlet ödüyordu.Durum böyle olunda Anadolu tam bir ticaret merkezi haline gelmiş ve çok zenginleşmiştir. Ayrıca Türkiye Selçuklu devleti zamanında Anadolu artık Türklerin yurdu olarak anılmaya başlanmış ve bir çok kalıcı eserler yapılmış okullar, köprüler camiler, hastaneler aş evleri gibi bir çok mimari eserler yapılmıştır.Anadolu tam yaşanılası yer haline gelmiştir.O fakir Anadolu olmuş dünyanın en zengin ve güzel yeri haline.bir çok bilim adamı bu dönemde yaşamıştır.Mevlana ve yunus emre bu dönemde yaşamıştır. Türkiye Selçuklu devleti Bizanslarla 1176 yılında Miryokefalon savaşında yendi ve anayolunun Türk yurdu olduğu kesinleşti

5 Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Danişmentliler Saltuklular Mengücekliler Artuklular Çaka Beyliği

6 Danişmentliler Danişmentliler 1080 yılında Sivas merkez olmak üzere kuruldu. Kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi'dir. Bizanslılar'a ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir.

7 Saltuklular Saltuklular, 1072'de Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk'tur. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Saltukluların varlığına 1202'de Anadolu Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah son vermiştir.

8 Mengücekliler Mengücekliler, 1080 tarihinde Erzincan merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi'dir. Gürcülere ve Rumlara karşı mücadele etmişlerdir. Mengüceklerin varlığına 1228 tarihindeAnadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat son vermiştir.

9 Artuklular Artuklular, 1102'de Harput, Diyarbakır, Halep ve Mardin civarında kurulmuştur. Bu beyliğin Hasankeyf kolu 1102'de Diyarbakır'da kurulmuştur ve 1231'de Eyyubiler tarafından yıkılmıştır. Diğer kolu olan Harput kolu 1112'de Harput'ta kurulmuştur ve 1234'te Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. Diğer bir kolu olan Mardin kolu ise, 1108'de Mardin'de kurulmuştur ve 1409'da Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır

10 Çaka Beyliği Çaka Bey Devleti 1081 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Kurucusu Çaka Bey'dir. İlk denizci Türk devleti olan bu beylik bazı Ege Adaları'na sahip olmuştur. Beyliğin kurucusu Çaka Bey, İstanbul'u kuşatmak isteyince, Bizans'ın kışkırtmaları sonucu I. Kılıç Arslan tarafından öldürtülmüştür. Çaka Beyliği 1093 tarihinde Bizans tarafından yıkıldı. Böylece Batı Anadolu'daki ilk Türk egemenliği sona ermiş oldu.

11 yılları arasında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarının listesi:1307Anadolu Selçuklu Devleti Kutalmış (Büyük Selçuklu Devleti tahtı için Alp Arslan'la savaşmıştır.)Kutalmış Büyük Selçuklu DevletiAlp Arslan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kutalmışoğlu Süleyman Şah Ebu'l-Kasım'ın yönetime el koyması Ebu'l-Kasım I. Kılıç Arslan I. Kılıç Arslan Melikşah (Anadolu Selçuklu) (Şahinşah) Melikşah (Anadolu Selçuklu) I. Rükneddin Mesud I. Rükneddin Mesud II. Kılıç Arslan II. Kılıç Arslan I. Gıyaseddin Keyhüsrev I. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Süleyman Şah (Rükneddin) II. Süleyman Şah III. Kılıç Arslan III. Kılıç Arslan I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) I. Gıyaseddin Keyhüsrev I. İzzeddin Keykavus I. İzzeddin Keykavus I. Alaeddin Keykubad I. Alaeddin Keykubad II. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Gıyaseddin Keyhüsrev II. İzzeddin Keykavus II. İzzeddin Keykavus IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) IV. Kılıç Arslan II. Alaeddin Keykubad II. Alaeddin Keykubad III. Gıyaseddin Keyhüsrev III. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Gıyaseddin Mesud II. Gıyaseddin Mesud III. Alaeddin Keykubad 1284III. Alaeddin Keykubad1284 II. Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) II. Gıyaseddin Mesud III. Alaeddin Keykubad (ikinci defa) III. Alaeddin Keykubad II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) II. Gıyaseddin Mesud III. Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) III. Alaeddin Keykubad II. Gıyaseddin Mesud (dördüncü defa) II. Gıyaseddin Mesud

12 BİR DAHA Kİ SLAYTTA GÖRÜŞMEK ÜZERE


"HazırlayanHazırlayan Hazal Simge Engez 7-A 1413 ÖĞRETMAEN:Aygün BIYIKSIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları