Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yozgat “Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar. Bozok Yaylasının çocukları var olun.” Mustafa kemal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yozgat “Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar. Bozok Yaylasının çocukları var olun.” Mustafa kemal."— Sunum transkripti:

1 Yozgat “Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar. Bozok Yaylasının çocukları var olun.” Mustafa kemal ATATÜRK

2

3 Tarih Yozgat ili Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Alişar Höyüğünde 5000 sene önceye ait eserler bulunmuştur. Yozgat il toprakları Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu’da tarih devrinin başlangıcı kabul edilen Hititlerin sınırları içinde ve en kalabalık yerleşme merkezlerinden biriydi. M.Ö yılları arasında kurulan Hitit Krallığının merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırları içindedir.

4 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu fatihi ve Anadolu’da ilk Türk devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Gazi Süleyman Şah başkumandanlığındaki Selçuklu Oğuz orduları, bütün Anadolu gibi Yozgat bölgesini de fethederek 1077’de kurulan Selçuklu Türk Devletine kattı. Bir ara Danişmendoğullarının nüfuzuna giren bu bölge, devamlı Konya’ya yani, Anadolu Selçuklu Türk Devletine bağlı kaldı. 1308’de Selçukoğulları Hanedanı düşünce, Anadolu gibi bu bölge de İlhanlı Devletine bağlandı.

5 İlhanlıların sonuncu Anadolu Genel Valisi Uygur Türklerinden Eratna Bey 1335’te Sivas’ta istiklalini ilan edince bu bölge Eratna Beyliğine geçti. Bu topraklar 1380’de Selçukoğullarından Melik Rükneddîn’e intikal etti. 1398’de Kâdı Burhâneddîn öldürülünce Sultan Yıldırım Bayezıd Han bu bölgeyi 1398’de Osmanlı Devletine kattı. Tîmûr Han senelerinde Yozgat’ı ele geçirdi. Tîmûr Han Anadolu’yu terk edince Çelebi Sultan Mehmed Han bu bölgeyi Osmanlı Devleti sınırlarına yeniden kattı. Bu târihten îtibâren Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar Yozgat bir İç Anadolu şehri olarak Osmanlı idâresinde yaşadı. Türkmen beylerinden Çapanoğlu Ahmed Paşa Yozgat’ı yeni baştan imâr etti. Bu zat arasında 51 yıl valilik yaptı. Bir ara Çorum, Kayseri, Ankara, Amasya, Çankırı, Niğde, Tarsus bu ailenin idaresine verildi. Sultan İkinci Mahmûd Han zamânında idari değişiklikler olunca, Üçüncü Çapanoğlu Süleyman Beyin büyük oğlu Celaleddin Paşa vezir (mareşal) olarak devlet hizmetinde çalıştı. Diyarbakır, Halep, Maraş, Erzurum, Adana ve Kayseri valiliği yaptı ve 1846’da vefât etti. Çapan (Çapar) veya Cebbaroğullarından Ahmed Paşa ve oğulları Hacı Mustafa ile Süleymân Bey; Ömer Ağa ve Müderris Abdülcebbar ve Abdülfettah Efendiler bu aileden olup, devlete büyük hizmetleri oldu. Osmanlı devrinde “Bozok” denilen ve aşağı yukarı bugünkü Yozgat topraklarını içine alan Sancak (vilayet), Sivas Beylerbeyliğinin (eyâletinin) 8 sancağından biriydi. Tanzimattan sonra ise Ankara vilayetinin (eyaletinin) beş sancağından biri oldu. Üç kazâsı vardı. Cumhûriyet devrinde sancaklara (mutasarrıflıklara) vilayet (il) denilince Yozgat vilâyet oldu.

6 Turizm Bozok yaylası olarak da adlandırılan ve ilkçağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat, bozulmamış doğası,misafirperver sıcakkanlı insanları,çok güzel misafir anlayışları, sahip olduğu tabiat güzellikleri, mesire yerleri, yüksek ovaları, tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip görülmesi gereken en güzel illerimizden biridir.Türkiye'nin ilk Milli Parklarından olan çamlık Milli Parkı, Akdağ Ormanları, Şebekpınarı Mesire alanı, Kazankaya Vadisi, ve Gelingüllü barajı gibi yerler spor, dinlence ve piknik alanlarıdır.Ayrıca Çekerek ırmağının yanında bulunan Kızlar Kayası ve hemen yanında tamamlanmasına az kalmış [Çekerek] Süreyya bey Barajı bölgedeki mesire alanı ile çok güzel zaman geçirebilirsiniz.

7 Antik Kentler Büyüknefes ( Tavium ) antik kenti Çeşka Yeraltı Şehri
Alişar Höyüğü Hattuşaş Kerkenes Harabeleri

8 Çamlık Milli Parkı ( İlk Milli Park )
Yozgat Çamlığı Millî Parkı, İç Anadolu’da insan etkisi ile meydana gelen step içerisinde yer alan sayılı kalıntı ormanlardan biridir. Ortalama yüksekliği 1350 m. olan sahadaki arazinin morfolojik özelliklerini tepeler , sırtar ve vadilerde parçalanmış dalgalı düzlükler meydana getirmektedir. 265 hektarlık çamlığı 1958 yılında kararıyla Milli Park haline getirilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla kullanma ve irtifa hakkı Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir.

9 Termal Termal kaynakları bol olan Yozgat ilimiz termal turizmde, son yıllarda gösterdiği ataklarla söz sahibi olmak istemektedir.

10 Yemekler… Şehrimizin yöresel yemekleri; Tandır Kebabı, Testi kebabı, çiğdem pilavı, ayva basması, çörek, bazlama, katmer, cızlak, cıvık ekşili, erişte, çap çup, topak çorba, kaypak, helle çorbası, düğürcük çorbası, bulama çorbası, sakala sarkan çorba, haside, sütlü kabak, patlıcan turşusu, arabaşı ve tas kebabıdır. Parmak çörek, peksimet Yozgat'a mahsus özel bir ekmek türüdür.


"Yozgat “Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar. Bozok Yaylasının çocukları var olun.” Mustafa kemal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları