Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arkeoloji Arkeoloji, kazı bilimi[1] veya kazıbilim[2]; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arkeoloji Arkeoloji, kazı bilimi[1] veya kazıbilim[2]; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen."— Sunum transkripti:

1

2 Arkeoloji Arkeoloji, kazı bilimi[1] veya kazıbilim[2]; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. Türkçeye yanlış bir şekilde "kazıbilim" olarak çevrilmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Arkeoloji asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilidir.

3 Açe fermanı Dönemin padişahı İkinci Selim’in mührünü taşıyan ferman, Açe Sultanı Alaaddin Şah’a gönderilmişti. 350 yıllık ferman, “Her durumda kardeşliğin ve yardımseverliğin gerekleri yerine getirilecektir.” mesajı içeriyor.

4 Rihter ölçeği Richter ölçeği ya da yerel magnitüd ölçeği, sismoloji´de kullanılan, dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimi.sismolojidepremlerin

5

6 Bilimin insan hayatındaki etkisi

7 Türkiye, gelişen teknolojiye ve iletişim ça­ğına ayak uydurabilecek alt yapıya sahip ülkeler­den biridir. Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi haberleşmek amacıyla gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır.

8 Gen, bir kalıtım birimi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayrıresmi kullanımda gen sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan biyolojik birim" anlamında kullanılır.

9 SORULAR 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden birisi değildir? A) Sosyoloji B) Tarih C) Antropoloji D) BiyolojiAşağıdakihangisideğildir CEVAP:D 2. Yeryüzünü inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşadığımız çevre ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakihangisi A) Coğrafya B) Etnografya C) Arkeololi D) Metoroloji CEVAP:A

10 3. İnsanların elinden çıkmış her türlü kayıtları inceleyen bilim dalıaşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakihangisi A) Antropoji B) Filoloji C) Psikoloji D) Arkeoloji CEVAP:D 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?Aşağıdakihangisi A) Sosyoloji B) Tarih C) Coğrafya D) Tıp CEVAP:D

11 5. İletişim çağı aşağıdakilerin hangisinin icadıyla başladı?aşağıdakihangisi A) Telefonun icada B) Telgrafın icadı C) Televizyonun icadı D) Faksan icadı CEVAP:B 6. Bugün ülkeler iletişimde hangi teknolojiyi kullanmamaktadır? A) Telefon B) Internet C) Faks D) Güvercin CEVAP:D

12 Hazırlayanlar:Ahmet Selim Çelik Tunahan ÇiçekÇiçek Konu:Elektonik Yüzyıl


"Arkeoloji Arkeoloji, kazı bilimi[1] veya kazıbilim[2]; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları