Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER NEDİR?

2 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, tarih, coğrafya, ekonomi, siyaset, psikoloji, antropoloji, hukuk, eğitim v.b disiplinlerden seçilerek ilköğretim yaşındaki öğrencilerin düzeyine uygun ve daha somut duruma getirilen konular içermektedir.

3 O Halde SOSYAL BİLİMLER NEDİR?

4 Sosyal bilimler Sosyal Bilimler, insanın insanla ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen disiplinler topluluğudur.

5 Geçmişten günümüze toplumsal hayatta insanın, diğer insanlarla, çevresiyle ve değişik kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini inceleyen bir çok disiplin bulunmaktadır. Bu disiplinlerin hepsi ise Sosyal Bilimler şemsiyesi altında toplanmaktadır. Bu anlamda Sosyal Bilimler bir üst kimlik durumundadır.

6 "Sosyal Bilimler" denildiği vakit, fen, matematik, güzel sanatlar ve felsefe disiplinlerinin dışında yer alan ve insan ve insanın oluşturduğu olguları konu alan disiplinler akla gelmelidir. İnsanî veya beşerî bilimler veya davranış bilimleri olarak da sınıflandırılan bu disiplinleri, hukuk, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, eğitim, antropoloji, ekonomi, siyasi bilimler, dil bilim, yönetim bilimleri, sağlık, nüfus (demografi) v.s. olarak sayabiliriz.

7 O Zaman Fark Nerede? Gerçekte Sosyal Bilgiler, eğitim alanının yarattığı bir kavramdır. Bu disiplinler arası alan, Sosyal Bilimler alanındaki kavramsal ve bilimsel gelişmelerin eğitim süreci içinde ele alınarak bireyin toplum içinde gelişmesini, yetiştirilmesini amaçlar.

8 Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi (vatandaşlık) gibi günümüzde ilköğretim programlarında yer alan, ancak gerçekte Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, psikoloji, antropoloji v.b. gibi disiplinlerden seçilerek öğrencilerin düzeyine uygun ve daha somut özelliklere sahip duruma getirilen konuları içerir.

9

10 Geçmişte Olup Bitenler, Yaşanmışlıklardır
TARİH Geçmişte Olup Bitenler, Yaşanmışlıklardır İnsanın İnsanlığın Kültürel Belleğidir

11

12

13 SOSYOLOJİ Toplum bilimi
Toplumu ve toplumun yapısını, toplumsal süreçlere etki eden sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel etkenleri, toplumsal düzenlilikleri ya da çatışmaları inceleyen ve açıklamaya çalışan bilim dalıdır.

14

15 PSİKOLOJİ Canlı Varlıkların Duyuş, Düşünüş Ve Davranışlarını İnceleyen Bir Davranış Bilimidir Ruhsal Hayatı İnceleyen Bilimdir. Zihinden Geçenleri İnceleyen Bilimdir. Kişiler Arası İlişkileri İnceleyen Bilimdir İnsan İle Çevresİ Arasındaki İlişkileri İnceleyen Bilimdir İnsanın Çevresine Uyum Sürecini İnceleyen Bilimdir Şeklinde Açıklananbilir.

16

17 ANTROPOLOJİ İnsan ve kültür
Geçmişten günümüze akan süreçte insanoğlunun biyolojik ve kültürel çeşitliliğini inceler. İnsan ve kültürde zaman ve mekan içersindeki değişimi ve benzerlikleri inceler

18 ARKEOLOJİ Eskinin Bilimi
Eski Kültür Ve Uygarlıkları Onlardan Kalan Maddi Kalıntılar Açısından İnceleyen; Yer Ve Zaman Belirlemeyle Uğraşan Bilim Dalıdır.

19

20 SİYASET BİLİMİ DEVLETE AİT İŞLER
Kurumları, Kararları Ve Bunun Ardındaki Yatan Düşünüşleri, Felsefeleri, İdeolojileri, Sosyal Grupların Karar ve Etki İlişkilerindeki Rolünü, Sosyal Yapı ve İktidar İlişkisini İnceleyen Bilim Dalıdır

21

22 COĞRAFYA Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu, Doğal Ortam İle İnsanın Karşılıklı Etkileşimini, Bu Etkileşim Sonucunda Oluşan Faaliyetleri Karşılaştırır, Neden Sonuç İlişkilerinin İnceler.

23

24 EKONOMİ İyi bir ev idaresi
Sınırlı kaynaklarla sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılama sorunu ile karşı karşıya kalan bireyin ya da toplumun refahını en yüksek düzeye ulaştırmanın yollarını arayan bilimdir.

25

26 Hristiyan ve Yahudi Roma'da dünyaca ünlü San Pietro Kilisesi'nde büyük bir pazar ayini... Görkemli bir dinsel tören.. Papa bile katılıyor. Koskoca meydan mahşer yeri gibi. Kilisenin içi de dışı da tıklım tıklım. Bu arada kilise kapısında iki adam özellikle dikkati çekiyor. Ikisinin de boynunda kocaman birer levha asılı. Birinde "Ben koyu bir Hristiyanım, lütfen bana yardım ediniz" yazılı. Ötekinde ise sadece "Ben koyu bir Yahudiyim" yazıyor. Tabii ki kiliseden çıkanlar Hristiyan olduğunu ifade eden adama yanaşıyorlar ve ellerini ceplerine atıp cömertçe bir şeyler veriyorlar. Yahudi olduğunu ifade eden adamda ise siftah yok. Bu arada kiliseden çıkan iyi niyetli biri "Yahudiyim" yazısı taşıyana sokuluyor. "Bana bak kardeş" diyor, "..dürüstlük iyi bir şey, ama binlerce Hristiyan kiliseden çıkarken, senin Yahudi olduğunu böyle aleni olarak ifade etmen kanımca hiç de akıllıca bir hareket değil. Bak kimse sana para da vermiyor zaten.. Bence çıkar o yazıyı boynundan, sen de şu Hristiyan gibi..." deyince; boynunda "Yahudiyim" yazılı adam "Hristiyanım" yazılı olana dönüp sesleniyor: - Heey! Salamon! Herife bak be! Gelmiş bize ticaret öğretiyor..

27 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün değilse de, eğitim ve öğretim açısından her iki kavram farklı olarak ele alınmakta olup, amaç, metot ve içerik bakımından farklı özelliklere sahiptirler Sosyal Bilimler konu alanlıdır ve bunlar arasında tarih, coğrafya , ekonomi vb. yer almaktadır.

28 Sosyal Bilgiler ise, gerçekte eğitim alanının yarattığı bir kavramdır.
Bu disiplinler arası alan, Sosyal Bilimler alanındaki kuramsal ve bilimsel gelişmelerin eğitim süreci içinde ele alınarak, bireyin toplum içinde gelişmesini, yetiştirilmesini amaçlar. Sosyal Bilgiler, bu yüzden bir okul öğretim programı olup, ilköğretim basamağında, sosyal davranış bilgilerine ağırlık veren bir ders durumundadır.

29 ortaöğretim (lise) ve üniversitelerde gerçekleştirilir.
Sosyal bilgiler ilkokul ve ortaokul Sosyal bilimler ortaöğretim (lise) ve üniversitelerde gerçekleştirilir.

30 SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE
İtaat eden, “ensesine vur ekmeğini al” bir vatandaş mı? Yoksa Toplumsal değerleri eleştirebilen, yeni değerler üretebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen hakkını arayan birey mi?

31 Konu olarak sosyal davranışa önem veren sosyal bilgilerin varoluş amaçlarından biri de etkili bir vatandaş yetiştirmektir.


"SOSYAL BİLGİLER NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları