Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M"— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M

2 Ne Zaman ortaya Çıkar? Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Yaşam boyu süren bir bozukluktur Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar

3 Tanı ve Değerlendirme:
Daha çok okul dönemlerinde çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığı fark edilir. Bunun üzerine bir sağlık kuruluşuna yönlendirilip öğrencinin herhangi bir sağlık problemi varmı, yokmu yada probleminin ne olduğu teşhis edilir, buradan alınan öğrenme problemi yaşadığına dair teşhis sonucunda çocuğun akademik, sosyal, kaba ve ince motor bec üzerine çalışmalar yapılır, okul ve veliden yazılı ve sözlü bilgiler alınır, alınan bu bilgiler ve RAM ın kendi inceleme sonuçları üzerine bu öğrencinin yetersizliğine bağlı olarak kaynaştırmayı gerektirecek derecede bir yeteresizlik belirlenebilmişse kaynaştırma kararı ile birlikte çocuk için okulda ve evde çeşitli tedbirler alınması sağlanabilir, eğer çocuğun durumu daha hafif ise aileye ve okula rehberlik hizmeti sunularak bu problemi atlatacak öneriler sunulur.

4 Özel Öğrenme Güçlüğü: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

5 Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

6 3.Öğrenme bozukluğu olan çocukların en sIk görülen özellikleri
Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğü nün en çarpıcı özelliğidir - Dikkat sorunları - Koordinasyon sorunu - Görsel algı sorunları - Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler. - İşitsel algı sorunları (işitsel figür- zemin ayırt etme zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymamak gibi. - İşitsel hafızaları zayıftır. - Dil problemleri - Organizasyon bozukluğu - Oryantasyon sorunları - Zaman sorunu - Sosyal-duygusal davranış sorunları - Akademik beceri bozuklukları Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda, farklı yoğunlukta bu belirtileri gösterirler.

7 4.Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri?
Nedenleri: Kesin olarak nedeni bilinmemekle birlikte; olası nedenler: 1- Genetik Etmenler: 2- Beyin Hasarı: Hafif düzeyde hasarın öğrenme bozukluğuna, gelişimsel sapmaya, hiperaktiviteye neden olabileceği ileri sürülmektedir. 3- Nörolojik Fonksiyonlarda Bozukluk: Gelen bilgilerin duyu organlarıyla beyine girmesi, algılanmasıdır. Bu aşamada bozukluktaki kişi harfleri ters algılayabilir. Örneğin: b'yi d, 6'yi 9, u'yu n gibi b) İşlem: Gelen bilginin kaydedilip, organize edilmesi, anlaşılması, yorumlanmasıdır. Bu alanda sorun olması günlerin, ayların, alfabedeki harflerin yelerinin karıştırılması gibi sorunlar yaşanabilir. c) Bellek: Anlaşılan bilgilerin tekrar kullanılmak üzere depolanmasıdır. Öğrenme bozukluklarında daha çok kısa süreli bellek sorunları görülür. d) Çıkış : Beynin bilgiyi vücuda göndermesi, öğrenmedir. Bozukluğu olan çocuk kendini ifade ederken, okurken, yazı yazarken, ip atlarken güçlükler yaşar.

8 Eğitimleri Nasıldır (nasıl olmalı) Özel Öğrenme Güçlüğüne Öneriler
Okul içinde bir sosyal faaliyete yönlendirerek başarı duygusunu tattırın. Yaramaz, tembel, dikkatsiz, aptal gibi olumsuz etiketlemelerden kaçının. Ön sıralarda oturtun ve derse katılımını sağlayın. Öğrenciyi diğer öğrenciler ile kıyaslamaktan kaçının. Tahtaya yazdığınız yazıların büyük ve düzgün olmasına dikkat edin. Tahtadakileri deftere geçirmesi için öğrenciye ek süre verin. Okumaya başlamadan önce, okuma parçasını gözden geçirmesine izin verin, kısa ve kolay okuma parçalarından başlayın Okurken konunun önemli yerlerinin altını renk kalemle çizin

9 Öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. 􀀍 Öğrenciye her dersin konusu, süreci, beklentilerinizi açık net olarak ifade edin. 􀀍 Her dersin başında daha önce öğrenilen konuları kısaca tekrarlayın, dersin sonunda ise önemli konuları özetleyin. 􀀍 Ders içeriğindeki teknik terimleri ve çocuk için yeni sözcükleri açıklayın, yeni terim ve sözcüklerin açıklamasının yer aldığı çalışma kâğıdını ders öncesinde öğrenciye vererek derse hazır olmasını sağlayın. 􀀍 Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. 􀀍 Öğrencinin çalışma gruplarına katılımını destekleyin. 􀀍 Öğrenciye başarabileceği görev ve sorumluklar verin. 􀀍 Öğrencinin soru sormasına, gerektiğinde konularının tekrar edilmesine fırsat tanıyın. 􀀍 İşlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrencinin sınava hazırlanmasını sağlamak amacıyla konu içeriğine uygun sorular hazırlayın.

10 􀀍 Öğrencinin sınavını gerekirse bireysel olarak yapın
􀀍 Öğrencinin sınavını gerekirse bireysel olarak yapın. 􀀍 Sınava başlamadan önce öğrencinin sınav sorularını anlayıp anlamadığını kontrol edin, sınav sorularını kendi cümleleri ile ifade etmesine imkân tanıyın. 􀀍 Matematik, fen ve teknoloji gibi derslerde sınav sonuçlarını değerlendirirken, yalnızca sonuca değil, yaptığı işlemlere de puan verin. 􀀍 Öğrencinin ders sırasında konuyu anlayabilmesi için hesap makinesi, bilgisayar vb teknolojik aletleri kullanmasına imkân tanıyın. 􀀍 Sınav sonrasında zaman kaybetmeden öğrenciye geri bildirim vermeye dikkat edin. 􀀍 Öğrenci ile konuşurken olumsuzdan çok olumlu ifadeler kullanın. 􀀍 Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinize yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin. …………………………….

11 1-Başarılı Yaşantılar Sağlama:
2-Geriye Bildirim (feed back) Sağlama: 3-Doğru Yanıtları Pekiştirme: 4-Çocuğun Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi: 5-Öğretilecek Konu ya da Davranışların Analizi: 6-Bilginin Sürekliliği ve Genellenebilirliği öğretilmeli 7-Öğrenilenlerin Yinelenmesini Sağlama: 8-Öğrenmeye Güdüleme: 9-Bir Defada Öğretilecek Kavramların Sayısını Sınırlama 10-Beklentileri Sınırlama 11……………. DEVAMI KASTAMONU RAM

12 MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M


"MUSTAFA ABAK KASTAMONU R.A.M" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları