Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUYUN SES İ NE KULAK VER İ N! Poseidon Su Ka ş ifleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUYUN SES İ NE KULAK VER İ N! Poseidon Su Ka ş ifleri."— Sunum transkripti:

1 SUYUN SES İ NE KULAK VER İ N! Poseidon Su Ka ş ifleri

2 YAŞADIĞINIZ BÖLGEDEKİ GÖLDEN SU İÇER MİSİNİZ? Temiz su elde etmek için, akarsu, göl, ırmak ve ya ğ murdaki tatlı suya ba ğ lıyız. Dünyamızdaki sadece 9 ki ş iden 1’inin temiz suya eri ş imi vardır.

3 SUYU NASIL KİRLETİYORUZ? Çöp dökme Tarımdaki kimyasallar Tahliye Borusuna dökülen deterjanlar Lavabodan a ş a ğ ı giden Sıvı Ya ğ, Katı Ya ğ ve Sanayi Ya ğ ı DÜNYAMIZDAK İ SUYUN SADECE % 1’ İ N İ N İ ÇMEK İ Ç İ N GÜVENL İ VE KOLAY ER İŞİ LEB İ L İ R OLDU Ğ UNU B İ L İ YOR MUYDUNUZ?

4 KİRLİLİĞİN ETKİLERİ NELERDİR? Kötü insan sa ğ lı ğ ı Zarar görmü ş ya da yok edilmi ş do ğ al ortamlar Vah ş i ya ş ama zarar verme ve besin zincirinde kırılmalar Kirlili ğ i gidermek için gösterilen ekonomik çabalar Kirlilikten kaynaklanan hasarın temizlenmesi için devasa enerji harcanması

5 KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK İŞLER BAŞARIN! TIKANIKLI Ğ A SON VER İ N! Katı ya ğ lar, sıvı ya ğ lar ve eritilmi ş hayvansal ya ğ ları lavaboya ya da kanalizasyona dökmek yerine biriktirin. Ya ğ lar so ğ uyunca katıla ş ır ve la ğ ım sistemini tıkar, ta ş malara neden olur. La ğ ım tıkanmaları salgınlara ve hastalıklara davetiye çıkarır.

6

7 TAAHHÜTTE BULUNMAYA HAZIR MISINIZ? ATIK YA Ğ LARINIZI LAVABODAN DÖKMEK YER İ NE, B İ R KAPTA TOPLAYARAK İ LG İ L İ B İ R İ MLERE İ LETECE Ğİ N İ ZE KEND İ N İ ZE SÖZ VER İ R M İ S İ N İ Z?

8 DE Ğ ERL İ SU Dünyadaki 9 ki ş iden sadece 1’i güvenli içilebilecek temiz suya eri ş ebiliyor. Bu nedenle, Su tasarrufu çok kıymetlidir. Yedek su diye bir ş ey yok.

9 AYAK İ Z İ M İ Z NE KADAR? Tuvalet sifonu: yakla ş ık 10 litre Açık musluk (el yıkama, di ş fırçalama v.b.): yakla ş ık dakikada 6 litre 8 dk’lık du ş : yakla ş ık 62 litre/ bir banyo: yakla ş ık 80 litre İ çme suyu: yakla ş ık 1-2 litre

10

11 TAAHHÜTTTE BULUNMAYA HAZIR MISINIZ? EV İ N İ ZDE VEYA BAHÇEN İ ZDE Ç İ ÇEKLER İ SULAMA KABI İ LE SULAYACA Ğ INIZA, ÇAMA Ş IR VEYA BULA Ş IK MAK İ NASI TAM OLARAK DOLDU Ğ UNDA ÇALI Ş TIRMAYA, ARABANIZI HORTUMLA DE Ğİ L, KOVA SU İ LE YIKAYACA Ğ INIZA KEND İ N İ ZE SÖZ VER İ R M İ S İ N İ Z?

12 SAKLI SU B İ R F İ NCAN ÇAY YAPMAK İ Ç İ N NE KADAR SUYA İ HT İ YAÇ OLDU Ğ UNU B İ L İ YOR MUSUNUZ? G İ ZL İ SU AYAK İ Z İ N İ Z İ AÇI Ğ A ÇIKARMAYA HAZIR MISINIZ?

13 AYAK İZİMİZ 1 F İ NCAN ÇAY: 30 L İ TRE, 1 F İ NCAN KAHVE: 140 L İ TRE 1 ELMA: 70 L İ TRE, 1 PORTAKAL: 50 L İ TRE 1 BARDAK PORTAKAL SUYU: 170 L İ TRE 1 K İ LO SI Ğ IR ET İ : 15500 L İ TRE

14 BUNLARI B İ L İ YOR MUYDUNUZ? 1 PAMUKLU GÖMLEKTE: 2700 L İ TRE 1 Ç İ FT AYAKKABIDA: 8000 L İ TRE 1 KOT PANTOLONDA: 10850 L İ TRE SU 1 TOP KA Ğ ITTA: 5000 L İ TRE SU G İ ZL İ D İ R.

15 TAAHHÜTTE BULUNMAYA HAZIR MISINIZ? Daha az kahve içmeye, Daha az et yemeye, Daha az pamuklu kıyafet giymeye, Daha az ka ğ ıt harcamaya, ka ğ ıdı geri dönü ş türmeye kendinize söz verir misiniz?

16 DÜNYAMIZIN SUYU TATLI SU KÜRESEL B İ R SORUNDUR. Bir ki ş inin günlük ortalama su kullanımı: ABD’de 575 litre Brezilya’da 187 litre Çin’de 86 litre Kamboçya’da 15 litre Mozambik’te 4 litredir.

17 TEM İ Z SUYA ER İŞİ M İ ÇOK AZ OLAN ÜLKELERDE YA Ş AYAN İ NSANLARIN YA Ş AMDA B İ R GÜNÜ

18

19

20

21

22

23

24

25

26 B İ R AN B İ LE BEKLEMEDEN ADIM DE ĞİŞ T İ R İ N!


"SUYUN SES İ NE KULAK VER İ N! Poseidon Su Ka ş ifleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları