Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARBON AYAK İ Z İ HAZIRLAYAN: AD: EREN SOYAD: TA Ş TEPE SINIF: 6-A.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARBON AYAK İ Z İ HAZIRLAYAN: AD: EREN SOYAD: TA Ş TEPE SINIF: 6-A."— Sunum transkripti:

1 KARBON AYAK İ Z İ HAZIRLAYAN: AD: EREN SOYAD: TA Ş TEPE SINIF: 6-A

2 KARBON AYAK İ Z İ NED İ R ? Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdi ğ i zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan olu ş ur: do ğ rudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ula ş ım (söz gelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan do ğ rudan CO 2 emisyonlarının, ikincil ayak izi ise kullandı ğ ımız ürünlerin tüm ya ş am döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO 2 emisyonlarının ölçüsüdür.karbondioksit

3 KARBON AYAK İ Z İ N İ AZALTMAK İ Ç İ N; Araba dü ş ük güçlü (küçük) olmalı, yürüyerek gidilebilecek mesafeler yürünerek, uygun ş artlar varsa bisiklet kullanılarak kat edilmelidir. Arabayla i ş e gitmek mecburiyeti varsa araba payla ş ılmalıdır. Aracını uygun hızda kullanılarak ve takip mesafesi korunarak gaz-fren olayından kaçınmak, önemli miktarda yakıt tasarrufu sa ğ lar. Atıkların azaltılması, imalatçıların gereksiz ve do ğ ada bozunmayan ambalaj malzemeleri kullanmamaları, ambalajsız tüketilebilecek ürünlerin ambalaj kullanmadan tüketilmesi, karbon ayak izini küçültür. Bitkisel ve hayvansal artıkların çöpe atılması yerine bahçede ya da belde parklarında tabii gübre olarak kullanılması, geriye dönü ş üm konusuna özen gösterilmesi, gerekli olmadıkça çok küçük miktarlarda ambalajlanmı ş gıda ürünlerinim tüketilmemesi yine pozitif etki eder.geriye dönü ş üm

4 Do ğ al gaz yerine ısınmak için Güne ş enerjisi kullanmak. Bu yolla do ğ al gaz faturalarındaki mebla ğ yılda yüzde 70 oranında azalabilir. Kaloriferlerin petek ısıları en alt düzeyde tutulmalı, binalar yeteri kadar havalandırılmalıdır. Buralarda yapılacak iyi bir ısı yalıtımı do ğ al gaz faturaları mebla ğ ını ve karbon ayak izini küçültmede önemli bir rol oynar. Elektrik için yenilenebilir enerji kullanmak, tasarruflu ampuller, buzdolapları, klima cihazlarını tercih etmek. Seyahatlere mümkün oldu ğ unca toplu ta ş ıma araçlarıyla çıkmak, tatillere uçakla gitmek. Yerel otobüs, tren hizmetleri kısa mesafeler için kullanılmalıdır.

5 YAPILMALIDIR !!!!!


"KARBON AYAK İ Z İ HAZIRLAYAN: AD: EREN SOYAD: TA Ş TEPE SINIF: 6-A." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları