Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUSYA SibiRya Rusya'nın çarpıcı kaya olu ş umları, gizli güzellik,,, uzak kırsal kesimde Nehri Lena kıyısında Arctic Circle’a sadece 300 kilometre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUSYA SibiRya Rusya'nın çarpıcı kaya olu ş umları, gizli güzellik,,, uzak kırsal kesimde Nehri Lena kıyısında Arctic Circle’a sadece 300 kilometre."— Sunum transkripti:

1

2 RUSYA SibiRya

3

4 Rusya'nın çarpıcı kaya olu ş umları, gizli güzellik,,, uzak kırsal kesimde Nehri Lena kıyısında Arctic Circle’a sadece 300 kilometre. Do ğ aya ait mükemmeL biR heykeltıra ş ş aheseri,,, 1000 yıldır burada olan TA Ş ORMAN

5

6

7

8 Bu ta ş oRmanda, kiReçta ş ı sütunLaRı 150 m. yüksekLiktediR, Lena NehRine 80 km uzaktıR,,,

9

10

11

12 210.642 nüfuslu ş ehiR Aynı zamanda dünyanın en so ğ uk yeRLeRinden biRi oLaRak kabuL ediLiR. kı ş aylarında ortaLama sıcakLık -40 ° C dir.

13 Kızak köpekLeRiyLe kı ş ın biR gezi biLe yapabiLiRsiniz,,,

14 Lena NehRi

15

16

17

18

19

20

21 Bu göRseL harika binLeRce yıL boyunca a ş ınmı ş, hayatın formLarının zengin jeolojik delil olarak ta ş ımı ş tıR yeRLerde mamutLaRa ait fosiLLeR biLe buLunmu ş tuR.

22 miLLi paRkta TA Ş SütunLaRın uydudan göRünümü

23

24

25

26

27

28

29

30

31 2006 yıLında Rusya FedeRasyonu UNESCO Dünya miRas Listesi'ne ekLenmesi için Lena havzasını aday oLaRak gösteRiLmi ş tiR. Yakutsk Río Lena Ruská federace


"RUSYA SibiRya Rusya'nın çarpıcı kaya olu ş umları, gizli güzellik,,, uzak kırsal kesimde Nehri Lena kıyısında Arctic Circle’a sadece 300 kilometre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları