Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik
OKULDA ÖĞRENME Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik

2 ÖĞRETİM MODELLERİ Grupla öğretim modelleri
Carroll’ın okulda öğrenme modeli Bloom’un tam öğrenme modeli Slavin’in etkili öğretim modeli Bireysel öğretim modelleri Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Bireyselletirilmiş öğretim OKULDA ÖĞRENME

3 ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ
Bütün Öğretim modellerinde öğrenme düzeyini etkileyen önemli değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkiler ÖĞRETİM ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler Öğrenme Ünitesi ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme OKULDA ÖĞRENME

4 OKULDA ÖĞRENME Okulda öğrenme modeli,ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Okulda öğrenme modeline dayalı olarak birbirinden tamamen farklı iki temel öğretme yaklaşımı geliştirilmiştir. Keller’in bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, Bloom’un tam öğrenme modeli Ayrıca Bloom’un modeline benzer bir model de Slavin tarafından geliştirilmiştir OKULDA ÖĞRENME

5 ÖĞRENME DERECESİ öğrenme için harcanan süre
ÖĞRENME DERECESİ = f öğrenme için gerekli süre Carroll, modelinin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır . Carroll’a göre öğrenme düzeyi; etkin olarak öğrenmede geçen zaman süresinin, öğrenme için gerekli olan zaman süresine oranının bir fonksiyonudur. OKULDA ÖĞRENME

6 Öğretimin niteliği Fırsat
Carroll’un Okulda Öğrenme Modelinin Beş Öğesi (üçü öğrenci niteliklerine, ikisi de öğretme sürecine aittir) Yetenek Öğretimden yararlanma yeteneği Sebat Fırsat Öğretimin niteliği OKULDA ÖĞRENME

7 OKULDA ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
I. Öğretme-öğrenme Süreciyle Doğrudan Geliştirilemeyecek Faktörler Öğrencinin olgunlaşma düzeyi, Genel yeteneği, Öğretmenin kişilik özellikleri, Ailenin sosyo-ekonomik statüsü II. Okullardaki öğretme-öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir Faktörler Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; İlgisi, Tutumu, Başarılı olabileceğine olan inancı, Öğretim hizmetinin niteliği OKULDA ÖĞRENME

8 Öğrencilerin Öğrenme Düzeyinin Yükseltilmesi Ve Öğrenme Farklılıkları En Aza İndirilmesi
Öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir özellikleri,öğretme-öğrenme sürecinde olumlu hale getirerek öğrencilerin öğrenme düzeyinin yükseltilebileceğini göstermektedir. Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları en aza indirilebilir ve sonuçta okullar, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım edebilen kurumlar haline gelebilir OKULDA ÖĞRENME

9 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ 1
Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar. OKULDA ÖĞRENME

10 MODELİN SINIRLILIKLARI
Daha çok zaman ayrılması. Hazırlıkların çokluğu. Öğretmen açısından uygulama zorluğu Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir. Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir. OKULDA ÖĞRENME


"Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları