Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA ÖĞRENME Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik 30.03.2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA ÖĞRENME Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik 30.03.2007."— Sunum transkripti:

1 OKULDA ÖĞRENME Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik 30.03.2007

2 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 2 ÖĞRETİM MODELLERİ Grupla öğretim modelleri Carroll’ın okulda öğrenme modeli Bloom’un tam öğrenme modeli Slavin’in etkili öğretim modeli Bireysel öğretim modelleri Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Bireyselletirilmiş öğretim

3 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME3 ÖĞRETİM ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğrenme Ünitesi ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ İpuçları Katılma PekiştirmeDönüt ve Düzeltme Bütün Öğretim modellerinde öğrenme düzeyini etkileyen önemli değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkiler

4 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 4 Okulda öğrenme modeli,ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Okulda öğrenme modeline dayalı olarak birbirinden tamamen farklı iki temel öğretme yaklaşımı geliştirilmiştir. Keller’in bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, Bloom’un tam öğrenme modeli Ayrıca Bloom’un modeline benzer bir model de Slavin tarafından geliştirilmiştir

5 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 5 ÖĞRENME DERECESİ öğrenme için harcanan süre ÖĞRENME DERECESİ = f ------------------------------------------ öğrenme için gerekli süre Carroll, modelinin öğelerini zaman kavramıyla açıklamıştır. Carroll’a göre öğrenme düzeyi; etkin olarak öğrenmede geçen zaman süresinin, öğrenme için gerekli olan zaman süresine oranının bir fonksiyonudur.

6 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 6 Carroll’un Okulda Öğrenme Modelinin Beş Öğesi (üçü öğrenci niteliklerine, ikisi de öğretme sürecine aittir) Yetenek Öğretimden yararlanma yeteneği Sebat Fırsat Öğretimin niteliği

7 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 7 OKULDA ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER I. Öğretme-öğrenme Süreciyle Doğrudan Geliştirilemeyecek Faktörler Öğrencinin olgunlaşma düzeyi, Genel yeteneği, Öğretmenin kişilik özellikleri, Ailenin sosyo-ekonomik statüsü II. Okullardaki öğretme-öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir Faktörler Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; İlgisi, Tutumu, Başarılı olabileceğine olan inancı, Öğretim hizmetinin niteliği

8 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 8 Öğrencilerin Öğrenme Düzeyinin Yükseltilmesi Ve Öğrenme Farklılıkları En Aza İndirilmesi Öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir özellikleri,öğretme-öğrenme sürecinde olumlu hale getirerek öğrencilerin öğrenme düzeyinin yükseltilebileceğini göstermektedir. Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları en aza indirilebilir ve sonuçta okullar, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım edebilen kurumlar haline gelebilir

9 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 9 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ 1 Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.

10 24.04.2015OKULDA ÖĞRENME 10 MODELİN SINIRLILIKLARI Daha çok zaman ayrılması. Hazırlıkların çokluğu. Öğretmen açısından uygulama zorluğu Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir. Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir.


"OKULDA ÖĞRENME Hazırlayan Halil ÖZBAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik 30.03.2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları