Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özgür Kayaş Müzeyyen Tekinşen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özgür Kayaş Müzeyyen Tekinşen"— Sunum transkripti:

1 2010639037 2010639057 Özgür Kayaş Müzeyyen Tekinşen
CAFE TANITIM SİTESİ Özgür Kayaş Müzeyyen Tekinşen

2 1)PROJE TANIMI Proje adı: Cafe de Beyoğlu
Projenin Amacı ve Hedefleri: Müşteriden gelen istek üzerine iş yerinin amacına yönelik olarak hazırlanan,iş yerinin reklamını yapacak nitelikte tasarlanan,kullanıcıyı bilgilendiren web sitesidir.

3 2)PROJE TALEBİNE YOL AÇAN SEBEPLER
İş yerinin yeni kurulmuş olması İnternet sektöründe müşteri odaklı tanıtım yapılmasının gerekliliği Basında yayınlanan haberlerin paylaşılması sağlanarak mekanın popüleritesini ve müşteri kitlesini arttırmak

4 4)PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ

5 Gerçekleştirilen projenin planlama,organizasyon,uygulama ve kontrol aşamalarıdır.
1)Başlangıç:Projede görev paylaşımları gerçekleştirildi. 2)Proje Tümleştirme Yönetimi: Projemizi gerçekleştirirken birbirini takip eden aşamalarda kontrol sağlandı. 3)Proje Kapsam Yönetimi:Projemizin hedefimiz doğrultusunda amaçladığımız istekleri karşılayacak şekilde gerçekleştirmesi için çalışıldı. 4)Proje Zaman Yönetimi:Belirlenen zaman sınırlamasına uyulması sağlandı.

6 5)Proje Maliyet Yönetimi:Projemizi gerçekleştirmek için gereken bütçe hesaplandı.
Belirlenen işlev puanı tablosundan; Dış girdiler olarak sisteme giriş(basit)=3 Dışsal arayüz dosyası olarak arayüzler arası geçiş (orta)=7 Dış çıktılar olarak arama sonucu listesi (orta)=5 Düzeltilmemiş işlev puanı(Unadjusted Function Points) UFP=[1*3]+[5*7]+[5*5]=63 Düzeltilmiş işlev puanı için etki derecesi (Degree of Influence) DI=38 Teknik karmaşıklık faktörleri(Technical Complexity Factors) TCF=0.65+(0.01*63)= =1.28

7 FP=UFP*TCF= =64.28 Yaklaşık olarak kullanılacak kodun satır sayısı belirlenir. LOC=FP*Kullanılacak dilin katsayısı=64.28*30= yaklaşık satır. Harcanan iş gücünün hesaplanması için COCOMO modelini kullandık ve projemiz boyutları küçük olan bir proje olduğu için ayrık projedir.projemizin türüne göre a,b,c,d katsayıları; İş gücü=K=a*S^b=2.04*S^1.05=2.04*2^1.05=2.04*2.07=4.22 adam-ay Zaman=T=c*K^d=2.5*K^0.38=2.5*4.22^0.38=2.5*1.72=4.3 ay Kişi sayısı=N=K/T=4.22/4.3=0.98 kişi yaklaşık 1 kişi

8 İşletme Maliyetleri Çalışanlar: *4=8000 Donanım bakımı: Kira: *4=2000 Yazılım bakımı: Yemek: *4=400 Elektrik-su-telefon faturaları: *4=1000 Genel giderler: *4=1000 Toplam= TL

9 Yatırım Maliyetleri Web sitesi için domain fiyatı: Web sitesi için veri tabanı:  Sertifikalar:  Ofis malzemeleri:  Eğitim masrafları: Toplam=5212 TL

10 İşletme maliyeti+Yatırım maliyeti=13150+5212=18362
Toplam harcamalar tabloda da verildiği üzere projenin yaklaşık 4 ay süreceği düşünülerek, toplam 18362TL olarak hesaplanmıştır.Ödenecek vergiler ve kar payı eklenerek projenin maliyeti ; rakamla TL yazıyla yirmi üç bin sekiz yüz otuz üç Türk lirası olarak belirlenmiştir.

11 6)Proje Nitelik Yönetimi:Projemizin ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verip,müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde olması sağlandı. 7)Proje İnsan Kaynakları Yönetimi:Projemizde çalışırken verimli olmamızı sağlayacak şartlar sağlandı. 8)Proje İletişim Yöntemi:Projemizle ilgili gereken bilgilere erişim ve bu bilgilerin kullanılması sağlandı. 9)Proje Risk Yönetimi:Projemizle ilgili riskler tanımlandı. 10)Proje Edinme Yönetimi:Projemizi gerçekleştirirken gereken ekipman ve programların elde edilmesi sağlandı. 11)Kapanış: Projemizin belirlenen amaçlara yönelik olarak çalıştığı gözlemlendikten sonra projemiz başarıyla sonuçlandırılmıştır.

12 5)KULLANILAN TEKNOLOJİ
Kullanılacak Diller: HTML ASP.NET C# Javascript MS SQL


"Özgür Kayaş Müzeyyen Tekinşen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları