Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Yaklaşımları.  Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım  Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım  Oluşturmacı-Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Yaklaşımları.  Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım  Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım  Oluşturmacı-Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Yaklaşımları

2  Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım  Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım  Oluşturmacı-Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım

3 John B. Watson 1848- 1958 Ivan Pavlov 1849-1936 B. F. Skinner 1904-1990 Edward L. Thorndike 1874-1949

4 Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşımda Öğrenme  Öğrenmeyi gözlemlenebilir davranış değişikliği olarak tanımlar, dışsal etkiler üzerinde durur.  Öğrenme, uyarıcılarla davranışlar arasında bir bir bağ kurma sürecidir.  Öğrenmede uyaran-tepki arasındaki bağın oluşması ve bu bağın pekiştireçlerle güçlendirilmesi söz konusudur.

5 Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşımda Öğrenme  Temel kavramları;  Uyarıcı (organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylar)  Tepki (bir uyarıcı karşısında organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik değişme)  Davranış (davranımların bir araya gelmesiyle oluşan eylem)

6  Köpeklerin yiyecek getiren bakıcıların ayak seslerini duydukları zaman salya salgıladığını fark etmiştir ve bir deney tasarlamıştır. Ivan Pavlov 1849-1936 Şartsız tepki Şartsız uyarıcı Nötr uyarıcı ŞARTLANMA Şartlı uyarıcı Şartlı tepki

7 Klasik şartlanmanın temel kavramları şunlardır;  Genelleme  Ayırt etme  Sönme  Kendiliğinden geri gelme  Bitişiklik  Habercilik  Birden fazla uyarıcıya şartlanma  Gölgeleme  Pekiştirme  Öğrenilmiş çaresizlik

8  Davranışların eylemlerden önceki olaylardan çok, eylemlerin sonuçları tarafından kontrol edildiğini öne sürmektedir.  Operant şartlanma ödüle götüren veya cezadan kurtaran bir tepkinin öğrenilmesine, ya da bir davranışın pekiştireçle kuvvetlendirilmesine denir. B. F. Skinner 1904-1990

9  Olumlu pekiştirme (doğru cevap için aferin denmesi)  Olumsuz pekiştirme (baş ağrısı için ilaç kullanılması)  Birinci tip ceza (uyanmayan birisini uyandırmak için müzik açmak)  İkinci tip ceza (top oynarken başkalarını rahatsız eden öğrencinin elinden topun alınması)

10 + özellikle sınıf yönetiminde (ceza, ödül, pekiştireç), ayrıca programlı öğretim, sık geri bildirim vs. - Öğrenciyi yalnızca bilgi alan şeklinde görmesi ve gözlenebilir davranışlar üzerinde yoğunlaşması eleştirilmektedir.

11 Jean Piaget Vygotsky Erikson Kohlberg

12  Öğrenme bireyin geçirdiği yaşantılar yoluyla yeni deneyim ve bilgilere ulaşmasına bağlıdır.  Birey çevresi ile etkileşim halindedir.  Yeni bilgiyi var olan üzerine işleme, öğrenilecek bilgiyi organize etme, bilgiyi anlamlı kodlama, tekrar, özetleme, dönüt verme  Öğrenme kişinin bilgi düzeyindeki değişim olarak tanımlar ve zihinsel-iç etkiler üzerinde durur.

13  Şema dünyayı algılamada kullanılan bilgi, prosedür ve ilişkilerdir.  Özümleme (assimilation) yeni öğrendiklerimizi eskiler ile ilişkilendirmeye çalışırız.  Uyumsama (accommodation) zihinde yeni şemaların oluşması ya da eskilerin değişmesi  Denge öğrenmede uyumsama ve özümleme arasındaki denge gereklidir.

14 Bu bir at.

15 Neden? Tamam anladım, farklılar. Hayır, bu bir zebra

16  Şema çocuktaki at şeması: kuyruklu, yeleli uzun dört ayaklı vs. hayvanlar  Özümleme (assimilation) ata benzeyen zebraya çocuğun at demesi (yanlış özümleme)  Dengenin bozulması hayvanın at değil zebra olduğunun çocuğa söylenmesi  Uyumsama (accommodation) çocuğun zihninde yeni zebra şemasının oluşması ve at şemasının değişmesi  Denge çocuğun at ve zebranın farklarını açıklayabilecek durumda olması

17 Jean Piaget L.S. Vygotsky Jerome Bruner John Dewey

18  Bilgi, öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyo kültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur.  Öğrenme etkileşim ile gerçekleşir.  Her öğrenci bilgiyi farklı yorumlar ve öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar.  Problem çözme, kritik (eleştirel) düşünme, öğrencilerin aktif katılımı

19  Bilişsel yaklaşımın temellerine dayanır  Öğretmeyi değil, öğrenmeyi vurgular  Öğrencinin özerkliğini teşvik eder  Öğrenmeyi bir süreç olarak düşünür  Öğrenenlerin doğal merakını besler

20 Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım  Öğrenmeyi gözlemlenebilir davranış değişikliği olarak tanımlar, dışsal etkiler üzerinde durur. Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım  Öğrenme kişinin bilgi düzeyindeki değişim olarak tanımlar ve zihinsel-iç etkiler üzerinde durur. Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım  Öğrenme öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyokültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur.

21

22 Klasik koşullanma

23

24


"Öğrenme Yaklaşımları.  Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım  Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım  Oluşturmacı-Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları