Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim İlke ve Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğrenme Yaklaşımları

2 Öğrenme Yaklaşımları Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım
Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım Oluşturmacı-Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım

3 Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım
Edward L. Thorndike B. F. Skinner Ivan Pavlov John B. Watson

4 Davranışçı Yaklaşım Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşımda Öğrenme
Öğrenmeyi gözlemlenebilir davranış değişikliği olarak tanımlar, dışsal etkiler üzerinde durur. Öğrenme, uyarıcılarla davranışlar arasında bir bir bağ kurma sürecidir. Öğrenmede uyaran-tepki arasındaki bağın oluşması ve bu bağın pekiştireçlerle güçlendirilmesi söz konusudur.

5 Davranışçı Yaklaşım Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşımda Öğrenme
Temel kavramları; Uyarıcı (organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylar) Tepki (bir uyarıcı karşısında organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik değişme) Davranış (davranımların bir araya gelmesiyle oluşan eylem)

6 Klasik Şartlanma Ivan Pavlov Köpeklerin yiyecek getiren bakıcıların ayak seslerini duydukları zaman salya salgıladığını fark etmiştir ve bir deney tasarlamıştır. Şartsız tepki Şartsız uyarıcı Nötr uyarıcı ŞARTLANMA Şartlı uyarıcı Şartlı tepki

7 Klasik Şartlanma Klasik şartlanmanın temel kavramları şunlardır;
Genelleme Ayırt etme Sönme Kendiliğinden geri gelme Bitişiklik Habercilik Birden fazla uyarıcıya şartlanma Gölgeleme Pekiştirme Öğrenilmiş çaresizlik

8 Operant (Edimsel) Şartlanma
Davranışların eylemlerden önceki olaylardan çok, eylemlerin sonuçları tarafından kontrol edildiğini öne sürmektedir. Operant şartlanma ödüle götüren veya cezadan kurtaran bir tepkinin öğrenilmesine, ya da bir davranışın pekiştireçle kuvvetlendirilmesine denir. B. F. Skinner

9 Operant (Edimsel) Şartlanma
Olumlu pekiştirme (doğru cevap için aferin denmesi) Olumsuz pekiştirme (baş ağrısı için ilaç kullanılması) Birinci tip ceza (uyanmayan birisini uyandırmak için müzik açmak) İkinci tip ceza (top oynarken başkalarını rahatsız eden öğrencinin elinden topun alınması)

10 Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım
+ özellikle sınıf yönetiminde (ceza, ödül, pekiştireç), ayrıca programlı öğretim, sık geri bildirim vs. - Öğrenciyi yalnızca bilgi alan şeklinde görmesi ve gözlenebilir davranışlar üzerinde yoğunlaşması eleştirilmektedir.

11 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Jean Piaget Vygotsky Erikson Kohlberg

12 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Öğrenme bireyin geçirdiği yaşantılar yoluyla yeni deneyim ve bilgilere ulaşmasına bağlıdır. Birey çevresi ile etkileşim halindedir. Yeni bilgiyi var olan üzerine işleme, öğrenilecek bilgiyi organize etme, bilgiyi anlamlı kodlama, tekrar, özetleme, dönüt verme Öğrenme kişinin bilgi düzeyindeki değişim olarak tanımlar ve zihinsel-iç etkiler üzerinde durur.

13 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Şema dünyayı algılamada kullanılan bilgi, prosedür ve ilişkilerdir. Özümleme (assimilation) yeni öğrendiklerimizi eskiler ile ilişkilendirmeye çalışırız. Uyumsama (accommodation) zihinde yeni şemaların oluşması ya da eskilerin değişmesi Denge öğrenmede uyumsama ve özümleme arasındaki denge gereklidir.

14 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Bu bir at.

15 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Hayır, bu bir zebra Neden? Tamam anladım, farklılar.

16 Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Şema çocuktaki at şeması: kuyruklu, yeleli uzun dört ayaklı vs. hayvanlar Özümleme (assimilation) ata benzeyen zebraya çocuğun at demesi (yanlış özümleme) Dengenin bozulması hayvanın at değil zebra olduğunun çocuğa söylenmesi Uyumsama (accommodation) çocuğun zihninde yeni zebra şemasının oluşması ve at şemasının değişmesi Denge çocuğun at ve zebranın farklarını açıklayabilecek durumda olması

17 Oluşturmacı-Yapılandırmacı Yaklaşım
Jean Piaget John Dewey L.S. Vygotsky Jerome Bruner

18 Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım
Bilgi, öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyo kültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur. Öğrenme etkileşim ile gerçekleşir. Her öğrenci bilgiyi farklı yorumlar ve öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Problem çözme, kritik (eleştirel) düşünme, öğrencilerin aktif katılımı

19 Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım
Bilişsel yaklaşımın temellerine dayanır Öğretmeyi değil, öğrenmeyi vurgular Öğrencinin özerkliğini teşvik eder Öğrenmeyi bir süreç olarak düşünür Öğrenenlerin doğal merakını besler

20 Üç kuruma göre öğrenmenin tanımı
Davranışçı (Behaviorist) Yaklaşım Öğrenmeyi gözlemlenebilir davranış değişikliği olarak tanımlar, dışsal etkiler üzerinde durur. Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım Öğrenme kişinin bilgi düzeyindeki değişim olarak tanımlar ve zihinsel-iç etkiler üzerinde durur. Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım Öğrenme öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyokültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur.

21 KPSS-2013

22 KPSS-2013 Klasik koşullanma

23 KPSS-2012

24 KPSS-2011


"Öğretim İlke ve Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları