Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 11 İmmün Sistem Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 11 İmmün Sistem Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 11 İmmün Sistem Hastalıkları

3

4 Antikor Antikor spesifik antijene yanıtta B lenfositleri tarafından üretilen spesifik madde
Antijen Antikor cevabını tetikleyen spesifik yanıt oluşturan protein madde Antijen-antikor kompleksi Komplemanın aktivasyonuna neden olarak veya aktivitesini güçlendirerek ya da suprese ederek vücutta immün yanıtı aktive eden antijenin antikora bağlanması Antihistamin Vücutta histamin salınımının etkisini bloke eden/engelleyen madde Atopi Herediter yatkınlık sonucu alerjik reaksiyon insidansında artış Hücre aracılı immünite Koruma sağlamak için otoimmünite sürecini de kapsayan T lenfositlerinin tanınması Koloni sitümülan faktör Hastanın yanıtını uyaran veya kemik iliğinin baskılanmasını önlemeye yardım eden spesifik hematolojik hücre büyümesini uyaran bir grup protein Kompleman fiksasyonu Aktive ettiği kompleman sistemi sayesinde onun sabit kalmasına neden olan antijen-antikor reaksiyonu İnsan lökosit antijeni (HLA) Spesifik hastalıklarla birleşen ve doku tipi için kullanılan 6. kromozom üzerindeki genetik belirleyici Hipersensivite Aşırı immün yanıta yol açan spesifik bir belirtece anormal abartılı immün yanıt

5 İmmünglobulin Spesifik antijene yanıt olarak salınan 5 farklı yapının oluşturduğu humoral antikorlar
Majör histo-kompatibilite (doku-uyum) molekülleri Otoimmün tanıma ve doku reddinde aktif rol oynayan spesifik genetik bilgiyi taşıyan protein Monoklonal antikorlar Spesifik hedef etkisi nedeniyle tümörleri tedavi etmek veya belirlemek ya da her ikisini gerçekleştirmek amacıyla hematolojik ve onkolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan, özdeş hücrelerin spesifik bir grubu tarafından üretilen antikorlar Myelosupresyon Immunosupresyona yol açan kemik iliğindeki hücrelerin yıkımı veya inhibisyonu Nötropenik önlemler Tedavi süresince potansiyel enfeksiyonlar ve zedelenmeden immünitesi baskılanmış bireyi korumayı amaçlayan spesifik önlemler Fırsatçı enfeksiyon Temelde immünosupresif durumun bir sonucu olarak patojen olabilen nonpatojenik enfeksiyon Plazmeferez Hastanın plazmasında bulunan ve hastalığa neden olan immün komplekslerin makine membranı aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Tükenme sendromu Malnütrisyon döngüsü ve bunu takiben AIDS’te tanımlanan tükenme ile birleşen ideal vücut ağırlığının %10’undan fazla açıklanamayan kilo kaybının olduğu durumdur .

6 I. İMMÜNOLOJİK SİSTEM A. İmmünolojik sistemin temel yapı ve fonksiyonları B. İmmün yanıt C. Aşılar

7

8

9

10 II. İMMÜN YANITTA DEĞİŞİKLİK: HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI
A. Hipersensivite Reaksiyonunlarının Gell ve Coombs Sınıflaması B. Hipersensivite terimi C. Tip I IgE aracılı hipersensivite D. Tip II sitotoksik hipersensivite E. Tip III immün kompleks aracılı hipersensivite reaksiyonu F. Tip IV: Gecikmiş hipersensivite

11 III. OTOİMMÜN HASTALIKLAR
A. Genel bakış B. Sistemik lupus eritamotozus (SLE) C. Romatoid artrit (RA) D. Skleoderma: progresif sisemik sklerozis (PSS)

12

13

14 IV. İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARI
A. Etiyoloji ve patofizyoloji B. İnsidans, prevelans ve prognoz C. HIV’in Önlenmesi D. HIV ve AIDS’in Tanılanması E. Tedavi yönetimi F. İlaç tedavisi G. Öncelikli hemşirelik sorunları H. Planlama ve uygulama I. Hasta eğitimi J. Değerlendirme

15 A. Etiyoloji ve patofizyoloji

16 D. HIV ve AIDS’in Tanılanması

17 V. DOKU TRANSPLANTASYONU
A. Genel bakış B. Komplikasyonlar C. İlaçlar D. Yaygın sorunların hemşirelik yönetimi

18 VI. ENFEKSİYON ÖNLEMLERİ
A. 1. Aşama tüm hastalar için kullanılan standart önlemler B. 2. Aşama bulaşmaya yönelik önlemler C. Spesifik önlemler kategorisi D. Hastalığa özgü önlemler E. Ters izolasyon (koruyucu izolasyon) F. Nötropenik önlemler G. Diğer enfeksiyon kontrol uygulamaları H. Hemşirenin sorumlulukları

19


"BÖLÜM 11 İmmün Sistem Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları