Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Mart 2013 Dr. Sevil Öztürk Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan

2 Dr. Sevil Öztürk Doç.Dr.Zeynep Seda Uyan
VAKA SUNUMU 1 Dr. Sevil Öztürk Doç.Dr.Zeynep Seda Uyan

3 Şikayeti: grip sonrası uzayan öksürük ve balgam çıkarma.
Buse Yaman 11 yaş Şikayeti: grip sonrası uzayan öksürük ve balgam çıkarma.

4 Hikayesi :Bilinen bir rahatsızlığı olmayan hastanın yaklaşık 1 yıl önce gribal enfeksiyon sonrasında başlayan öksürüğü devam ederek bazı zamanlar balgamda eşlik etmiş. Başvurduğu doktor tarafından astım tanısı ile inhaler steroid tedavi başlanmasına rağmen tedaviden fayda görmemiş.

5 Öksürüğü;bazı zamanlar balgamlı(genelde beyaz ) geceleri daha fazla, özellikle eforla, ağlama ile artıyor, yıl boyunca devam ediyor, burun tıkanıklığı eşlik ediyor, geceleri hırıltılı solunum var.

6 Özgeçmiş-soygeçmiş :özellik yok.
Hastanede kalış öyküsü yok.

7 FİZİK MUAYENE Ateş :36 C Nabız :82/dk SS: 22/ dk Saturasyon:% 98
Tartı :27kg(25-50p) Boy:129cm(25-50p)

8 Genel durum: İyi. Cilt: Turgor, tonus doğal. Baş-boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler:Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. IR +/+ Kulak-burun- boğaz: Burun tıkanıklığı mevcut. Orofarenks ve tonsiller doğal. Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. Ek ses üfürüm yok. Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle özellikle sol akciğer alt zonda sekresyon raller (+) Ronküs, ekspiryum uzunluğu yok. Gastrointestinal sistem: Batın rahat.Barsak sesleri normal. Defans yok, rebaund yok. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık.Koopere, Kranial sinir muayenesi doğal. Extremiteler:Kas kitlesi doğal,deformite yok.

9

10 LABORATUAR Hb: 12.2g/dl BUN: 14.1mg/dl WBC: 9210uL Cr:0,49mg/dl Hct : 35,1% Glukoz: 78mg/dl ANS :6240uL AST:18U/L MCV: 79,6fL ALT:U/L Lenfosit : 2230uL Plt : uL Sedim:30mm/s CRP: 0,32mg/dl

11 Patolojik bulgular 11 yaş, kız hasta Grip sonrası uzayan öksürük
Öksürük genelde gece, yıl boyu, eforla artıyor, beyaz renkli balgam eşlik ediyor. Astım ön tanısı ile başlanan inhaler tedaviye yanıt alınamamış. ÖN TANI? İLERİ TETKİK?

12 AYIRICI TANI SFT; FEV1 %101 bronkodilatatör sonrası %0
FEV1/FVC % %-6 FVC%96 PEF % %1 MEF25-75 % %-19 Cilt testi:negatif PPD:7mm ıgG:1302 (N) ıgM:218 (N) ıgA:184 (N) Ter testi: (N) PH metre:Reflü izlenmedi Toraks BT EKO

13 YRBT: Sol akciğer alt lobda yoğun peribronşial kalınlaşma ve fibrotik sekel değişiklikler, komşuluğunda yaygın traksiyon bronşektazileri. Sol lingüler segmentte fibrotik sekel değişiklikler.

14

15

16

17 Bronkoskopi (22.06.11) Normal bronkoskopi bulguları
Sol ana bronşta bol miktarda beyaz balgam

18 BRONŞEKTAZİ Bronş duvarındaki elastik ve muskuler yapıların enfeksiyon-enflamasyon kısır döngüsü ile harabiyetine bağlı olarak gelişen kronik, anormal bronş dilatasyon ve distorsiyonudur. Laennec 1819

19 Kimsesiz Hastalık mı? Bronşektazi “orphan disease“
Gelişmiş ülkelerde sıklığı çok azaldı. Sanitasyon daha iyi Aşılama ile kızamık, boğmaca önleniyor. Tedavisi için yeni bir ilaç geliştirilmesi ticari olarak düşünülmüyor. Gelişmiş ülkelerde sınıflama KF ve KF dışı BE Barker AF, Bardana EJ Jr. Am Rev Respir Dis 1988; 137:

20 EVRELEME Evre 1: (Pre-bronşiektazi):Kronik ve tekrarlayan endobronşiyal infeksiyonlar ve YRBT ’de bronş duvarında kalınlaşmalar, tamamen düzelebilir. Evre 2: (YRBT BE) YRBT’de bronş genişlemesi Evre 3: (Yerleşmiş BE) >2 yıl Düzelmez, Persistan endobronşiyal infeksiyonlar.

21 Semptomlar Kronik öksürük (% 96.9) Balgam (% 80.6) Dispne (% 49)
Wheezing (% 46.9) Hemoptizi (% 10) Karadag B, et al. Respiration 2005;72:

22 Fizik Muayene Solunum seslerinde azalma Krepitasyonlar
Perküsyonda matite Siyanoz Çomak parmak (% 40.9) Göğüs deformitesi (% 14.5)

23 Tanı Anamnez Fizik muayene Radyoloji
Sık tekrarlayan pnömoni , kronik öksürük, balgam, hemoptizi Fizik muayene Yaygın raller, ronküsler, ekspiryumda uzama, siyanoz,çomak parmak Radyoloji Düz-yan akciğer grafileri, sinüs grafisi Toraks BT (YRBT) Bronkografi ?

24 Akciğer grafisinde: Taşlı yüzük, tren rayı, diş macunu, bal peteği, ekmek içi, kış ağacı, kalabalıklaşma

25

26 Toraks BT (YRBT): Bronş iç çapı>komşu pulmoner arter dalı çapı (taşlı yüzük) Bronş çapının distale doğru azalmaması Plevraya komşu 1-2 cm’lik periferik parankimde bronşların izlenmesi YRBT sensivite: %96, spesifisite: %93

27 Solunum Fonksiyon Testleri
FVC, FEV1, FEV1/FVC azalmıştır. Obstruksiyon daha belirgindir. Reversibilite %40 olguda (+)

28


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları