Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 12 Şubat 2014 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Fatih Kilci

2 Şikayeti:Ateş yüksekliği, huzursuzluk
29 günlük, kız hasta Şikayeti:Ateş yüksekliği, huzursuzluk

3 Öyküsü: 37 GH’lık 2500 gr doğan 29 günlük hasta inlemesi, halsizliği ve 38 C lik ateşi olması üzerine KOUTF Çocuk Acil servisine getirildi.

4 Özgeçmiş Prenatal: Annenin 1. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. Natal: Hastanede, zamanında, sezaryenle,2500 gr olarak doğmuş. Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. 4 günlükken 1 gün Fototerapi için yatmış. Beslenme: Anne sütü ve mama alıyor Geçirdiği hastalıklar: Yok. Alerji: Özellik yok. Parazit: Özellik yok. PİCA: Özellik yok. Yatılı misafir öyküsü: Yok. Seyahat öyküsü: Yok

5 Soygeçmiş Anne: 22 yaşında, ev hanımı, sağ- sağlıklı
Baba: 25 yaşında, serbest meslek, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok.. 1. çocuk:Hastamız

6 Fizik Muayene Ateş: 38.5 °C Nabız: 169 /dk Solunum sayısı: 44 /dk
Tansiyon: 99/65 mmHg Genel durum: İyi. Bilinç açık Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik.Ön fontanel 2*2 cm, normal kabarıklıkta. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal

7 Fizik Muayene-2 Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta. Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok. Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok.. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.

8 Tetkik-1 Üre:15 mg/dl BUN: 7.0 mg/dl Kreatinin:0.40mg/dl AST:16 U/L
ALT:10 U/L . Albumin: 3.16g/dL Na: 136 mEq/L K: 4.06 mEq/L Ürik Asit:2.4 mg/dL CRP : 7.78 WBC: 4090 /mm3 NEU: 2500/mm3 LYM: 1110/mm3 HGB: 13,0 g/dl HCT : %38.4 MCV: 97.1fl PLT: /mm3

9 Tetkik-2 TİT: -PH:8.5 -Dansite: 1015 -Protein:30
İdrar sedimenti: Temiz PA AC : Normal

10 ÖN TANILARINIZ?

11 İZLEM 38.5 °C ateş İolan hastada ateş odağı bulunamaması üzerine, “ODAĞI BİLİNMEYEN ATEŞ” öntanısıyla; 1 – Kan incelemesi (YAYMA DAHİL) + kan kültürü 2 – İdrar incelemesi + idrar kültürü incelemelerine ek olarak; 3- BOS incelemesi + Gram yayması + BOS kültürü için Lomber ponksiyon yapıldı: LP: LP travmatik oldu: -Direkt bakıda bol eritrosit ve bol lökosit görüldü. -Protein: 339 mg/dL - Glukoz: 1 mg/dL ve eş zamanlı kan şekeri: 177 mg/dL - BOS Gram yaymasında gram pozitif koklar görüldü.

12 TANI Menenjit

13 İZLEM Ampisilin ve sefotaksim tedavisi (İV) başlandı.

14 İzlem Çocuk Hastalıkları Servisine yatırılan hastada tedavinin 2. gününden itibaren ateş görülmedi, emmesi düzeldi. Yatışın 6. gününde BOS kültüründe N. meningitidis ürediği bildirildi: Ampisilin tedavisi kesildi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Sefotaksim tedavisi 7 güne tamamlandı. -Anneye kemoprofilaksi (tek doz siprofloksasin) verildi, evdeki diğer bireyler için de uygulama anlatıldı. - Hasta işitme testi planı yapılarak evine gönderildi.

15 MENENJİT Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın inflamasyonuna menenjit denir. İnflamasyon sonucu araknoid zardaki kılcal damarların bütünlüğünün bozulmasıyla kan beyin bariyerinin geçirgenliği artar, sıvı, protein ve lökositlerin BOS’ a geçmesi kolaylaşır.

16 MENENJİT Bu arada BOS’a geçen bakteriler, savunma mekanizmasının olmamasından faydalanarak hızla çoğalırlar. Sonuç olarak %10-60 ölümle sonuçlanabilecek, akut ciddi serebral enfeksiyon tablosu ortaya çıkar.

17 MENENJİT Klinik Bulgular: -Ateş
-Bilinç değişikliği (letarji, konfüzyon) -Baş ağrısı, bulantı, kusma -Ense sertliği -Meningeal irritasyon bulguları -Peteşi, ekimoz, purpura

18 BOS BULGULARI ETKEN Viral Bakteriyel Tuberküloz 50–1000 Mononükleer
NÖTROFİL (/MM3) HÜCRE TİPİ GLUKOZ(MG/DL) PROTEİN(MG/DL Viral 50–1000 Mononükleer >45 <200 Bakteriyel 1000–5000 Nötrofilik <40 100–500 Tuberküloz 50–300 <45

19 ETYOLOJİ Bakteriler Virüsler Mantarlar Spiroketler Riketsiyalar
Protozoa Helmintler

20 BAKTERİ MENENJİTİ 0-1 Ay: Grup B streptokok
E. coli, diğer gram (-) enterik bakteriler Listeria monocytogenes 1-3 ay: Önceki ve sonraki yaş dönemlerinin etkenleri >3 Ay: S. pneumoniae N. meningiditis (H.influenzae tip b: Kitlesel aşılama nedeniyle çok azalmış durumda)

21 BAKTERİYEL MENENJİT Ampirik tedavi -0-1 ay: Ampisilin+ sefotaksim
Ampisilin+ gentamisin -1-3 ay: Ampisilin+ sefotaksim / seftriakson > 3 ay: sefotaksim / seftriakson

22 PROGNOZ Etkenin cinsi Hastanın yaşı Altta yatan hastalık varlığı
Tedaviye başlama zamanı’ na göre; Akut bakteriyel menenjitte mortalite oranı %5-10, tedavisiz kaldığında %90

23 PROGNOZ Sağ kalanlarda sekel oranı % 30 a kadar çıkabilmektedir.

24 PROGNOZ Nörolojik sekeller: -Sağırlık -Psikososyal gerilik
-Motor bozukluklar -Konuşma ve görme bozukları -Hidrosefali -Epilepsi

25 PROGNOZ Mortalite: -S.pneumoniae: %26.3-30
-H.influenza tip b: % - N.meningiditis: %

26 KEMOPROFİLAKSİ Meningokok Profilaksisi: -Rifampin -Seftriakson
-Siprofiloksasin


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları