Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

& Büşra Sayar Duygu Çırak Emel Duygu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "& Büşra Sayar Duygu Çırak Emel Duygu"— Sunum transkripti:

1 & Büşra Sayar 2007463068 Duygu Çırak 2009463125 Emel Duygu 2008463044
Nurdan Akgül

2 EXPO NEDİR? EXPO, 'sergi' anlamına gelen exposition kelimesinin kısaltmasıdır. EXPO’lar, “Dünya Sergisi” ya da “Dünya Fuarı” olarak da adlandırılır. Dünyanın en eski ve en büyük uluslar arası etkinliklerinden biri olan EXPO, başka bir deyişle “Dünya Fuarı”, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir.

3 NELER SERGİLENİR? Ürünler değil EXPO temasına uygun fikirler Kültürler
NELER SERGİLENİR? Ürünler değil EXPO temasına uygun fikirler Kültürler Dünyanın ortak faydası için yeni projeler üretilir. EXPO’lar, dünyanın kültür, tarih ve eğitim olimpiyatları olarak nitelendirilmektedir.

4 EXPO TARİHİ 160 yıldır düzenlenmekte
EXPO TARİHİ 160 yıldır düzenlenmekte Bugüne kadar 65 kez gerçekleştirilmiş İlk Londra da düzenlenmiş EXPO’lar yapıldıkları tüm kentlere görkemli anıtsal yapılar da kazandırmış 1851 Londra Kristal Palas 1889 Paris Eyfel Kulesi Telefon: EXPO 1876 Philadelphia Mikrofon: EXPO 1878 Paris Fax makinesi: EXPO 1904 Saint Louis Televizyon: EXPO 1939 New York

5 BIE EXPO’lar BIE (Bureau International des Expositions) adındaki Uluslar arası Sergiler Bürosu tarafından organize edilmektedir. BIE’nin genel merkezi Paris’tir. 163 üye ülke, 346 delege, Her ülkenin bir oy hakkı vardır. KİMLER YER ALMAKTADIR? Devletler Uluslar arası kuruluşlar Sivil toplum kuruluşları Şirketler

6 TÜRKİYE AÇISINDAN EXPO
TÜRKİYE AÇISINDAN EXPO Türkiye Cumhuriyeti, 160 yıldır düzenlenen EXPO’lara düzenli olarak katılmıştır. Ancak Türkiye BIE’ye 2005 yılında üye olmuştur. Bu yüzden ülkemiz henüz hiçbir EXPO’ya ev sahipliği yapmamıştır.

7 EXPO 2020 Adaylık Süreci 2011 2012 2013 Adaylık mektubunun teslimi
EXPO 2020 Adaylık Süreci Adaylık mektubunun teslimi 1. Adaylık Sunumu 2. Adaylık Sunumu Adaylık Dosyası Teslimi 4. Adaylık Sunumu 12 Haziran 1 Mayıs Kasım 3 Aralık Haziran 2011 2012 2013 3 Mayıs Kasım Kasım 12 Haziran 11 Şubat 5. Adaylık Sunumu ve KARAR OYLAMASI Adaylığın Delegelere Açıklanması Loscertales’in İzmir Ziyareti 3. Adaylık Sunumu BIE İnceleme Heyetinin Ziyareti

8 İZMİR’İN LOGOSU Sağlıklı ve mutlu bir insanın güneşle birleşen enerjisi oluşturmaktadır. Kollarını ve ayaklarını açmış havada zıplayan sağlıklı ve mutlu insan figürü ile yaşayan tüm canlılara ışığı ve enerjisiyle hayat veren güneş EXPO 2020 İzmir logosunda bir araya gelmiştir. sunum videosu 1.mp4

9 İZMİR’İN LOGOSU

10 İZMİR’İN SEÇİLMESİ HALİNDE EXPO
İZMİR’İN SEÇİLMESİ HALİNDE EXPO 30 Nisan – 31Ekim 2020 tarihleri arasında İnciraltı bölgesinde 276 hektar alanda En az 120 katılımcı ülke Ulusal ve uluslararası pavyonlar Tematik pavyonlar Kiosk ve restaurant Gezinti yerleri, yeşil alanlar, eğlence alanları Teleferik hattı, tekne, bisiklet ve akıllı ulaşım sistemi ile ulaşım

11 KARBON AYAK İZİ EXPO süresince etkinlikler karbon emisyonuna neden olacağından, etkinliğin karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmak için bazı yöntemler uygulanacaktır: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi Uygun nakliye ve yakıt seçimleri yapma Ağaç dikme Düşük karbon emisyonlu ürünler ve hizmetler seçme Geri dönüşüm

12 EXPO’NUN İZMİR’E KAZANDIRACAKLARI
EXPO’NUN İZMİR’E KAZANDIRACAKLARI EXPO kazanılırsa öncelikle İzmir’i alt yapı yatırımlarında yıllarca ileriye taşıyacaktır. İzmir, Gayri Safi Milli Hasıla’daki payını büyüterek ülke refah düzeyini önemli ölçüde yükseltecektir. Yeni konaklama yatırımları ile şehrin turistik yatak kapasitesi artırılarak İzmir’in uzun vadede ağırlayacağı turist sayısı katlanacaktır. Kişinin gezip görebileceği, kentin tarihi semtleri ve değerlerinin renovasyonu hızlanacaktır. Hızlı tren projeleri, kurvaziyer limanları, metro, tramvay, körfez vapurları gibi kent içi ulaşımı kolaylaştıracaktır. Yeni istihdam olanakları sağlayacaktır. Dünya Kenti’ne dönüşecektir. Yabancı yatırımların sayısı artacaktır. Kentsel dönüşüm projeleri hızlanacaktır.

13 EXPO2020 ADAYLARI

14 GÖNÜLLÜLÜK Expo 2020 İzmir’e gönüllü olmak için internet üzerinden gönüllülük formu doldurulmalıdır. Dolduran kişiler açısından gönüllülük formunun herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Gönüllü faaliyetleri 2013 yılı Kasım ayında yapılacak oylamaya kadar olan süreci kapsamaktadır.

15 sunum videosu 2.mp4

16 KALKINMA AJANSLARINA OLAN İHTİYAÇ
KALKINMA AJANSLARINA OLAN İHTİYAÇ İlk örneği 1930’larda ABD de kurulan Tennessee Valley Authority olan kalkınma ajansıdır. Özellikle son 50 yılda Avrupa’nın kalkınmasında önemli rol oynadı. Bugün dünya da 500’ün üzerinde kalkınma ajansı bulunmaktadır. TÜRKİYE İÇİN Ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözetmektedir. Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun ülkemizde 2006 yılında çıkarıldı (No: 5449). Aynı yıl iki pilot bölgeden biri olan İzmir de demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) kuruldu.

17 İZKA’NIN GÖREVLERİ 5449 sayılı kanunda belirtilen kalkınma ajanslarının görevleri ve yetkileri: Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

18 Vizyon ve Misyon Vizyon: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak. Misyon: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak. Temel Değerler Katılımcılık Yenilikçilik Tarafsızlık Şeffaflık Güvenilirlik Çözüm odaklılık

19 İZKA’NIN AMACI Demokratik ve katılımcı bir anlayışla
İZKA’NIN AMACI Demokratik ve katılımcı bir anlayışla Yerel paydaşlar ve merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak İzmir’in rekabet edebilirliliğini arttırmak Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak

20 ORGANİZASYON YAPISI Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik
ORGANİZASYON YAPISI Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Planlama, programlama ve koordinasyon birimi Program yönetim birimi İzleme ve değerlendirme birimi Tanıtım ve dış ilişkiler birimi Kurumsal yönetim birimi

21 TEMEL FAALİYETLER Planlama: İzmir’in kalkınması için plan ve stratejileri katılımcı tekniklerle hazırlar. Mali ve Teknik Destek: Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlar. Yatırımcılara Tek Elden Destek: Yatırım destek ofisi aracılığıyla İzmir’ deki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımını yapar ve yatırımın her aşamasında ücretsiz destek verir.

22 İzmir’in Tanıtımı: İzmir Kalkınma Ajansı, Ajans moderatörlüğünde hazırlanan ve dönemini kapsayan İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı doğrultusunda, İzmir’in tanıtımına yönelik faaliyetlerin koordinasyonunu yürütmektedir.

23 ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER İzmir Bölge Planına göre İzmir’in Öncelikli Sektörleri: İleri teknolojiye dayalı sanayiler Yenilenebilir enerji Turizm Lojistik Tarım ve tarıma dayalı sanayiler

24 & TEŞEKKÜRLER


"& Büşra Sayar Duygu Çırak Emel Duygu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları