Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

2 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA NEDİR?
Verimli ders çalışma amaç doğrultusunda planlı ve programlı çalışmaktır. Verimli ders çalışmak sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir. Aksine belli bir plan ve program dahilinde hem ders çalışmak hem de diğer sosyal etkinliklere zaman ayırmaktır.

3 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI NELERDİR?

4 1-AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
“Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar” E.Raux

5 Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır
Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar, bir problemin çözümünü öğrenmek, bir yazıdaki ana düşünceyi bulabilmek gibi olabilir. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler, bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek, okulunu bitirmek ve sınavı kazanmak biçiminde özetlenen uzaktaki amaçlarına da ulaşmaktadırlar.

6 2-PLANLI ÇALIŞMA ( S.Keth Moerhad )
“Hiç kimse başarı merdivenlerine elleri cebinde tırmanmamıştır.” ( S.Keth Moerhad )

7 Plan; "nasıl", "ne zaman" ve "nerede" çalışılacağına karar vermek demektir.

8 1- Hangi derslere, haftanın hangi günleri çalışacaklarını,
Öğrenciler günlük ve haftalık bölümleri de olan aylık çalışma planlarında; 1- Hangi derslere, haftanın hangi günleri çalışacaklarını, 2- Geçmiş konuların tekrarına ne zaman yer vereceklerini, 3- Sınav tarihlerini,

9 4- Hazırlayacakları ödevlerin neler olduğunu ve zamanını,
5- Planlarına aldıkları, ancak çeşitli nedenlerden ötürü zamanında yapamadıkları çalışmalarını ne zaman tamamlayacaklarını, 6- Dinlenme, müzik dinleme, televizyon izleme, spor yapma sinema ve tiyatroya gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer vereceklerini göstermelidirler.

10 Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme, ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır. Çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hisseden öğrenci çalışma saatlerini yanlış seçmiş demektir. Beklemeden günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişikliği yapmalıdır.

11 3- ZAMANI VERİMLİ KULLANMA
“Gerçek başarı, başarışız olma korkusunu yenebilmektir.” Paul SWEENEY

12 Öğrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi bir başka öğrenci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir. Bu nedenle bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır

13 Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır. Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da zaman ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.

14 4-UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI
“Başarı size gelmez, siz ona gidersiniz.” Marya COLLINS

15 Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır.

16 Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak, dikkatin toplanmasını güçleştirecek, öğrencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

17 5-DERSE HAZIRLIKLI GELME
“Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.” Schiller

18 Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur. Öğrenciler okula gelmeden önce, o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar, hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.

19 6-ETKİLİ DİNLEME VE NOT TUTMA
“Benim altı sadık hizmetkârım var, Her şeyi bana öğreten işte onlar. Adlarıysa ; Ne - Neden - Ne Zaman -Nasıl -Nerede ve Kim” Rudyard Kipling

20 Etkili dinleme sadece söylenilenleri duymak değil, aynı zamanda bu söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmektir. Etkin dinleme aktif bir süreçtir.

21 İnsan iletişiminin yaklaşık %90’ı sözel olarak yapılmaktadır
İnsan iletişiminin yaklaşık %90’ı sözel olarak yapılmaktadır. Bu iletişinin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir. Aradan daha fazla zaman geçtiğinde ise %20-25’ini bile zor hatırlarız. Bütün bu nedenlerden dolayı etkili dinleme ve not tutma öğrenmenin en önemli unsurlarıdır.

22 7-ARAÇ-GEREÇ VE KAYNAKLARDAN YARARLANMA
“Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.” Moliere

23 Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar baş vurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

24 8-TEKRARLAR YAPARAK UNUTMAYI ÖNLEME
“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.” (Francis Bacon)

25 Öğrenilenler zamanla unutulabilir
Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır: Bunlardan birincisi öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir. Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır. Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.

26 ANNE-BABALAR NELER YAPABİLİR?

27 İlk olarak, uygun bir çalışma ortamı için fiziksel koşulların ( sessiz ve iyi havalandırılmış bir çalışma odası, çalışma masası, uygun bir aydınlatma, gerekli araç gerecin hazırlanması vb. gibi.) ayarlanması konusunda çocuğunuzu yönlendirin.

28 Çocuğunuzun başarısında önemli etkenlerden bir tanesi de düzenli ve uyumlu bir aile hayatıdır. Çocuğunuzun düzenli yemek yemesine ve uykusunu almasına özen gösterin.

29 Hazırladığı çalışma programı üzerinde çocuğunuzla konuşarak, amaçlarını belirlemesine, bu amaçlara ulaşmak için neler yapması gerektiğine ve çalışılacak konulara karar vermesine, yapılacakları önem ve zorluk sırasına göre sıralamasına, her ders ve konu için gerekli zamanı tahmin etmesine yardımcı olun.

30 Çocuğunuza uzun ödevleri kısa parçalara ayırarak çalışması, ödevleri yapmaya başlarken en kolay ya da en çok zevk aldığıyla başlaması; böylece yoğun bir sürece zevkli bir başlangıç yapabilmesi, eğer bir konu üzerinde çok zaman harcıyor, ancak bitiremiyorsa bir başka konuya geçmesi ve sonra tekrar o konuya dönmesi için destekleyin.

31 Çocuğunuzun çalışmayı sürdürememesine ya da zihninin dağılmasına yol açan nedenlerden biri de endişeleri olabilir.Bu durumda çocuğunuzu başarabileceği konusunda yüreklendirin ve bunu yaparken de öncelikle onun iyi yapabildiklerinden yola çıkın.

32 Çocukların dikkat sürelerinin gelişm dönemlerine göre farklılıklar gösterdiğini; küçük çocukların dikkatlerini ancak kısa bir süre aynı noktada toplayabilirken, büyüdükçe bu sürenin arttığını unutmayın.Bu nedenle ilköğretimin ilk sınıflarında ders çalışma sürelerinin kısa olmasına dikkat edin.

33 Çocuğunuzun yorucu bir gün sonunda eve döndüğü gerçeğini akılda tutarak, ona bir dinlenme zamanı tanıyın. Daha sonra ona olan güveninizi ve ödevin başında oturmasını takdir ettiğinizi ifade ederek, ödev sorumluluğunu kazanmasına yardımcı olun. Çocuklarınızın yapamadıklarından ve başarısızlıklarından çok, yapabildiklerine ve başarılarına dikkatinizi yoğunlaştırmayı unutmayın.

34 Çocuğunuzun aldığı iyi notlar sizi sevindirecektir
    Çocuğunuzun aldığı iyi notlar sizi sevindirecektir. Sadece iyi notları ödüllendirmek yerine, çabasını ve düzenli çalışmasını da destekleyerek çocuğunuzu daha fazla güdülemeyi unutmayın.

35 Çocuğunuzun sınıf ve ders öğretmenleri ile iletişim kurmalı, ders durumlarını takip etmeli, başarısı için öğretmeni ile birlikte ortak kararlar almalı ve hareket etmelisiniz.

36

37 KATILDIĞINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ…


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları