Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. 2 YANLIŞ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI Amaçsız çalışma, Amaçsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Plansız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. 2 YANLIŞ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI Amaçsız çalışma, Amaçsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Plansız."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2 2 YANLIŞ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI Amaçsız çalışma, Amaçsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Evin değişik yerlerinde çalışma, Evin değişik yerlerinde çalışma, Kaynaklardan yararlanmama, Kaynaklardan yararlanmama, Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma, Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma, Derslerle ilgili önyargılar. Derslerle ilgili önyargılar.

3 3 VERİMLİ DERS ÇALIŞMAK Sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir. Sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir. Amaç doğrultusunda, zamanı, planlı ve programlı kullanmaktır. Amaç doğrultusunda, zamanı, planlı ve programlı kullanmaktır.

4 4 VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ ORTADAN KALDIRIN VERİMİ AZALTICI ETKENLER YorgunlukUykusuzlukAğrıSızıÜzüntüKorkuÖfke Aşırı kaygı Fazla heyecan EndişeAçlık Aşırı tokluk Aile dertleri Araç-gereç noksanlığı Normalin altındaki ve üstündeki fiziki şartlar (çok sıcak çok soğuk gibi) AcelecilikTelaş

5 5 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? AMAÇLARINIZI BELİRLEYİN AMAÇLARINIZI BELİRLEYİN Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Amaçlarını iyi bilerek çalışmaya başlayan kişiler yakın amaçlarına ulaşa ulaşa daha uzak ve büyük hedeflerine de ulaşabilirler. Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Amaçlarını iyi bilerek çalışmaya başlayan kişiler yakın amaçlarına ulaşa ulaşa daha uzak ve büyük hedeflerine de ulaşabilirler. Sınıfı Geçmek – Okulunu Bitirmek – Sınavı Kazanmak Sınıfı Geçmek – Okulunu Bitirmek – Sınavı Kazanmak

6 6 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? PLANLI ÇALIŞINIZ PLANLI ÇALIŞINIZPlan;“NASIL”, “NE ZAMAN” “NE ZAMAN” ve ve “NEREDE” “NEREDE” çalışacağınıza karar vermek demektir. çalışacağınıza karar vermek demektir.

7 7 BİR DERS ÇALIŞMA PLANI NASIL HAZIRLANIR? GÜNLÜK TEKRAR GÜNLÜK TEKRAR ÖDEVLERİN YAPILMASI ÖDEVLERİN YAPILMASI GELECEK GÜNE HAZIRLIK GELECEK GÜNE HAZIRLIK KİTAP OKUMA KİTAP OKUMA

8 8 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA İÇİN PLAN YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Hangi derslere, haftanın hangi günleri çalışılacağı, Geçmiş konuların tekrarlanmasına ne zaman yer verileceği, Sınav tarihleri, Hazırlayacakları ödevlerin neler olduğu ve zamanı, Planlarına aldıkları, ancak çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapamadıkları çalışmaları ne zaman tamamlayacakları, Dinlenme, müzik dinleme, televizyon izleme, spor yapma, sinema ve tiyatroya gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer verileceği gösterilmelidir.

9 9 ÇABUK UNUTULAN-ZOR HATIRLANANLAR *Tam anlaşılmamış konular, *Bilinçsizce, rastgele öğrendiklerimiz, *Aralıksız, uzun süre çalışma ile öğrenilenler, *Tekrarlanmayan bilgiler, *Mutsuz anlarda öğrendiklerimiz, *İstenmeden, zorunluluk hissiyle öğrenilenler, *Düşünülmeden ezberlenenler, *Soyut ilişkilendirmenin zor olduğu bilgiler,

10 10 ÇABUK UNUTULAN-ZOR HATIRLANANLAR *Uykusuzken öğrendiklerimiz, *Başarısızlığı çağrıştıran bilgiler, *İlgi ve bilgi alanımıza girmeyen bilgiler, *Bir işe yaramayacağına inanılan bilgiler, *Stresli bir durumda öğrenilenler, *Çağrışım ilişkileri zayıf bilgiler, *Önemsiz olduğu düşünülen bilgiler, *Pasif dinleme ile öğrenilen bilgiler, çabuk unutulur-zor hatırlanırlar. çabuk unutulur-zor hatırlanırlar.

11 11 KOLAY HATIRLANAN-AZ UNUTULANLAR *Kişiye anlamlı gelen, tam anlaşılmış bilgiler, *Rakamlar ve isimler, *Bilinçli olarak hafızaya kaydedilenler, *Çok tekrarlanan bilgiler, *Mutlu, neşeliyken öğrenilenler, *İsteyerek, yüksek motivasyonla öğrenilenler, *Üzerinde düşünülerek öğrenilenler, *Düşüncelerimizi onaylayan bilgiler, *Hep aynı zaman ve yerde öğrenilenler,

12 12 KOLAY HATIRLANAN-AZ UNUTULANLAR *Olumlu, çarpıcı ve ilginç bilgiler, *Somut bağlantılar kurulabilecek, görsel bilgiler, *Uykudan önce öğrenilip, sonra tekrar edilenler, *Kişiye başarıyı çağrıştıran bilgiler, *İlgi ve bilgi alanımıza giren bilgiler, *Nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağı bilinen bilgiler, *Stressiz bir ortamda öğrenilenler, *Öğrenilmiş bilgiler ile çok çağrışım yapan bilgiler, *Önemli olduğu düşünülen bilgiler, *Aktif dinleme ile öğrenilen bilgiler, kolay hatırlanır-az unutulurlar. kolay hatırlanır-az unutulurlar.

13 13 MATEMATİK DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN Ders dikkatle dinlenmeli ve derse ilgi gösterilmeli, Ders dikkatle dinlenmeli ve derse ilgi gösterilmeli, Derse aktif bir katılım sağlanmalı, Derse aktif bir katılım sağlanmalı, Konular sistemli olarak tekrar edilmeli, Konular sistemli olarak tekrar edilmeli, Sınıfta çözülen örnekler evde bir kez daha çözülmeli, Sorularla ilgili soru kökleri iyi anlaşılmalı, çözümler kağıt üzerinde yapılmalı, Sınıfta çözülen örnekler evde bir kez daha çözülmeli, Sorularla ilgili soru kökleri iyi anlaşılmalı, çözümler kağıt üzerinde yapılmalı, Konular bir bütün halinde öğrenilmeli, Konular bir bütün halinde öğrenilmeli, Çözülemeyen veya çözümünde güçlük çekilen sorular öğretmene sorulmalı, Çözülemeyen veya çözümünde güçlük çekilen sorular öğretmene sorulmalı, Konularla ilgili mümkün olduğunca çok soru çözülmeli, Konularla ilgili mümkün olduğunca çok soru çözülmeli, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli. Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli.

14 14 FEN BİLGİSİ DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN Konu sınıfta dikkatle dinlenilmeli, Konu sınıfta dikkatle dinlenilmeli, Anlaşılamayan temel kavram, tanım ve alt başlıklar açıklayıcı notlar tutulmalı, Anlaşılamayan temel kavram, tanım ve alt başlıklar açıklayıcı notlar tutulmalı, Örnekler dikkatle dinlenerek not edilmeli, Örnekler dikkatle dinlenerek not edilmeli, Ders notlarından sistemli olarak tekrar yapılmalı, Ders notlarından sistemli olarak tekrar yapılmalı, Konu ders notlarından tekrar edildikten sonra yapılmış örnekler ve sorular da tekrar edilmeli, Konu ders notlarından tekrar edildikten sonra yapılmış örnekler ve sorular da tekrar edilmeli, Kullanılan formül veya denklemler ezberlenmemeli, öğrenilmeli, Kullanılan formül veya denklemler ezberlenmemeli, öğrenilmeli, Konularla ilgili bol soru çözülmeli, çözümler kağıt üzerinde yapılmalı, Konularla ilgili bol soru çözülmeli, çözümler kağıt üzerinde yapılmalı, Çözümünde güçlük çekilen sorular belirlenerek öğretmene sorulmalı, Çözümünde güçlük çekilen sorular belirlenerek öğretmene sorulmalı, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli,

15 15 TÜRKÇE DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN Derse ön hazırlık yaparak gelmeli, güçlük çekilen bölümler saptanmalı, Derse ön hazırlık yaparak gelmeli, güçlük çekilen bölümler saptanmalı, Derste anlaşılamayan yerler öğretmene sorulmalı, Derste anlaşılamayan yerler öğretmene sorulmalı, Konu ile ilgili not tutulmalı, Konu ile ilgili not tutulmalı, Okuyarak öğrenmeye çalışılmalı ve okuma hızı artırılmalı, Okuyarak öğrenmeye çalışılmalı ve okuma hızı artırılmalı, Konular ile ilgili çeşitli kaynaklara, yazım kılavuzlarına ve sözcüklere başvurulmalı, Konular ile ilgili çeşitli kaynaklara, yazım kılavuzlarına ve sözcüklere başvurulmalı, Konular sistemli olarak tekrar edilmeli, ilgili sorular çözülmeli, çözülmesinde güçlük çekilen sorular saptanmalı, Konular sistemli olarak tekrar edilmeli, ilgili sorular çözülmeli, çözülmesinde güçlük çekilen sorular saptanmalı, Sorular ile ilgili soru kökleri iyi okunmalı. Sorular ile ilgili soru kökleri iyi okunmalı. Konular ile ilgili mümkün olduğu kadar çok soru çözülmeli, Konular ile ilgili mümkün olduğu kadar çok soru çözülmeli, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli,

16 16 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN Derse ön hazırlık yaparak gelinmeli, Derse ön hazırlık yaparak gelinmeli, Ezberlemeye değil yorum yapmaya ve düşünmeye yönelmeli, Ezberlemeye değil yorum yapmaya ve düşünmeye yönelmeli, Konular öğrenilirken neden ve sonuçları iyi kavranılmalı, Konular öğrenilirken neden ve sonuçları iyi kavranılmalı, Ders sırasında not tutulmalı, Ders sırasında not tutulmalı, Konular dersten sonra tekrar edilmeli, ilgili sorular çözülmeli, Konular dersten sonra tekrar edilmeli, ilgili sorular çözülmeli, Konular ile ilgili çeşitli kaynak kitaplar okunmalı, Konular ile ilgili çeşitli kaynak kitaplar okunmalı, Her seçeneğin yeni bir soru olabileceği düşünülerek soru açıklamaları dikkatle dinlenilmeli, Her seçeneğin yeni bir soru olabileceği düşünülerek soru açıklamaları dikkatle dinlenilmeli, Konular bir bütün halinde öğrenilmeli, anlaşılamayan yerler öğretmene sorulmalı, Konular bir bütün halinde öğrenilmeli, anlaşılamayan yerler öğretmene sorulmalı, Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli. Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli.


"1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. 2 YANLIŞ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI Amaçsız çalışma, Amaçsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Plansız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları